Jdi na obsah Jdi na menu
 


VŠE O SBĚRATELSTVÍ BANKOVEK

(NOTAFILIE-BANKOVKY-PAPER MONEY-BANKNOTE)

mauritanie-1000-26a-a.jpg

 

POSLEDNÍ AKTUALIZACE STRÁNEK  19.02.2020►  

POSLEDNÍ AKTUALIZACE eSHOPU 19.02.2020 ( 7 POLOŽEK)[pokud je u položky uvedena 0, znamená to, že odpovídající položka bude obnovena (doplněna) zpravidla do 10 dnů; u některých položek je poznámka o možnosti jejich objednání - bankovky na objednávku]

aktualizace, případně rekonstrukce stránek; návštěvníci na tento zásah, především rekonstrukci, budou včas upozorněniaktualizace shopu; posledně přidaný počet položek do nabídky eSHOPU

PLATBA ZAKOUPENÝCH POLOŽEK

S provedením platby za zakoupené položky prosíme vyčkejte do doby zaslání oficiálního vyúčtování.To zasíláme po dohledání všech zakoupených položek. Pokud platba za nákup není po odeslání vyúčtování realizována v době do 7 dnů,je objednávka automaticky zrušena. Děkujeme za pochopení.

ostatní formy slev pouze po individuální dohodě

Ceny poštovného

s ohledem na nový ceník vybraných služeb České pošty s účinností od 1.02.2020 jsme nuceni upravit cenu obyčejné listovní zásilky na 22,-Kč a doporučené listovní zásilky na 49,-Kč. Děkujeme za pochopení. Ostatní ceny zůstávají v platnosti beze změny

od 1.02.2020 se poštovné bude diferencovat podle váhy zásilky tak, jak uvádí již zmíněný nový ceník České pošty, s.p. Tento ceník také umožňuje kupujícím stanovení dne dodání zásilky ode dne jejího odeslání. Volba je mezi 2. dnem po odeslání nebo 3. až 4. dnem po odeslání. Kupující má možnost při dokončování objednávky podle svého uvážení tuto volbu zvolit. Upozorňujeme však, že uvedené časové údaje vycházejí z textu Základního ceníku poštovného České pošty a nelze je chápat za náš závazek.

ostatní viz: Základní ceník poštovného České pošty od 1.2.2020 [https://www.kurzy.cz/ceska-posta/cenik.htm]

obyčejná listovní zásilka  22,-Kč; doporučená listovní zásilka  49,-Kč

cenné psaní  80,- Kč; obyčejný balík 80,-Kč (změna vyhrazena dle váhy)

zásilka do zahraničí  140,-Kč

úplný přehled nabízených možností volby poštovného kupujícím:DLZ-1 – doporučená listovní zásilka s dodáním do 2. dne po odeslání; DLZ-2 - doporučená listovní zásilka s dodánímdo 3.- 4. dne po odeslání; OLZ-1  – obyčejná listovní zásilka s dodáním do 2. dne po odeslání; OLZ – 2 - obyčejná listovní zásilka s dodáním do 3. – 4. dne po odeslání ; CP – cenné psaní; DB – doporučený balík

odesílání zásilek na dobírku neposkytujeme

 

FORMA ZÁPISU NABÍZENÝCH BANKOVEK
U nově vkládaných bankovek jsme částečně upravili jejich zápis. Týká se to především bankovek, kde je rozhodující jejich série,prefix[#] nebo posfix[##], případně použitá signatura, tiskárna nebo forma tisku a počet pozic sériového čísla mimo prefixu nebo posfixu

 gambie-200-42a-a.jpg

AVERS

gambie-200-42a-r.jpg

REVERS

 podoba dvou variant možného zápisu nabízené položky

Gambie 200 dalasis;UNC;Pick#42a;sig.18►A◄2019;480-Kč [21.00$]

poznámka: tisk De la Rue, London (5 - 100 dalasis) Bradbury, Wilkinson & Co., London

nebo

Gambie 200 dalasis;UNC;Pick#42a;2019;480-Kč

Při prvním nákupu v eSHOPU doporučujeme, aby jste uskutečnili Vaši registraci. Současně prosíme, aby jste opět při prvém nákupu kontaktovali provozovatele eShopu

vyhledávání bankovek - doporučujeme vyhledávat jednotlivé položky (bankovky) podle konkrétních  států v rámci kontinentů

PŘÍKLAD

[1] BANKOVKY ► [2] ASIE ► [3] NALISTOVAT BHUTAN ► [4] V LEVÉM SLOUPCI JSOU BANKOVKY JEDNOTLIVÝCH STÁTŮ ASIE, Z NICHŽ VYBÍRÁME TY STÁTY,  O JEJICHŽ BANKOVKY MÁME ZÁJEM ► [5] ZPĚT DO ZÁKLADNÍ NABÍDKY SE DOSTANEME KLIKNUTÍM NA ODKAZ eSHOP NEBO ZPĚTNÝM PROKLIKÁNÍM DO POLOŽKOVÉ NABÍDKY

AKTUÁLNĚ V eSHOPU

komory-5000-12a-a.jpg

Komory 5000 franků;UNC;Pick#12a;ND(1984)

jemen-5-4b-a.jpg

Demokratický Jemen 5 dinárů;UNC;Pick#4b;ND(1965)

tunis-5-79a-a.jpg

Tunisko 5 dinárů;UNC;Pick#79a;1983;#C/1

Poskytované slevy

nákup od 500,-Kč do 1.000,-Kč včetně 3%
nákup od 1001,-Kč do 4.000,-Kč  6%
nákup nad 4.001 Kč   8%

(doporučujeme v jednotlivé objednávce nepřekračovat  počet  15 položek)

ostatní formy slev pouze po individuální dohodě


Objednávky

V případě, že je u vybrané položky stav O, není konkretní bankovka či mince na skladě, tudíž momentálně k dispozici. Je však objednána u příslušného dodavatele. Kupující si tuto položku může pochopitelně předem písemně zamluvit na výše uvedené adrese

Příspěvky,publikace a články

V této kategorii našich stránek se snažíme vysvětlovat a dokumentovat  notafilické aktuality1 a nebo se zabýváme studiem a následným publikováním zajímavostí vybraných monetárních (=peněžních) systémů2 včetně deskripce konkrétních bankovek

Nabízené bankovky jsou výlučně ve stavu UNC. Použitá fotodokumentace je výhradně a pouze  ilustrační, pokud není u konkretní položky v poznámce uvedeno jinak (kupř. foto konkretní bankovky A resp. R; XF;AU;VF apod.). Na vyžádání je možné zaslat sken vybrané bankovky.

 Naše stránky jsou primárně věnované sběratelství  bankovek. Co se týče charakteru bankovek, jedná se v převážné většině o tzv. moderní bankovky, tedy datované (obecně napsáno) počínaje rokem 1961. Souvisí to přímo i s počtem vydaných dílů Standard Catalog of Word Paper Money, označovaných jako SCWPM I -III.

[1] Plocha bankovek

    Dříve než pokročíme k detailnějšímu popisu bankovek je potřebné, abychom ujasnili minimálně dva základní termíny. Každá bankovka se skládá ze dvou ploch. Výjimku tvoří bankovky, které jsou označovány jako jednostranné (=unilateral notes; zkráceně uniface). Klasickým zástupcem těchto bankovek jsou některé bankovky Hong – Kongu z období let 1945 – 1995, emitovaných prostřednictvím Government of Hong Kong nebo bankovky některých států Evropy z počátku 20. století.

rakousko-2-74a-a-1922.jpg rakousko-2-74a-r-1922.jpg

bankovka uniface; Rakousko 2 koruny;Pick#74a; 1922

gibraltar-50-34a-a-2006.jpg gibraltar-50-34a-r-2006.jpg

klasická bankovka oboustranná; Gibraltar 50 £; Pick#34a; 2006 (avers vlevo)

    Pokud jde o označení ploch bankovek, jedná se o otázku, která je stále předmětem diskusí. Převažující názor je ten, že lícovou, tedy přední stranou bankovky je ta, kde jsou lokalizovány signatury odpovídajících autorit emitenta. Součástí signatur zpravidla bývá tzv. signum, což znamená, že pod konkrétní signaturou je zřetelně vyznačeno funkční zařazení signatáře (ministr financí, guvernér aj). O lícové a druhé, rubové straně bankovky, je možné jen zřídka kdy usuzovat podle umístnění sériových čísel bankovek. Popsanou lícovou stranu bankovek označujeme jako stranu aversní (avers ale též averz; nebo také face, používaná zkratka A resp. F). Avers je do anglického jazyka překládán jako obverse (což je význam, který se používá především v numismatice; zkratka Obv). Pro avers je často, především ve francouzské odborné literatuře, používána zkratka F (z francouzského de front; čelní). Avšak i ve francouzštině platí primárně zkratka Ar (přední; fr.avant). 

    Druhá plocha bankovky, rubová, je označována jako revers (též reverz; strana reversní; používaná zkratka R). Při použití zkratky F ve francouzském jazyce je jako protipól pro zadní, rubovou stranu použito zkratky Ar (zadní; franc. arriére). Pokud jde o umístnění signatur, existují při posuzování aversu a reversu některé odchylky. To se týká kupříkladu bankovek Madagaskaru z let 1994 – 1998 a také států západoafrické (2003 – 2015) a středoafrické (2002) měnové unie. V těchto případech je rozhodující pro posouzení aversu a reversu bankovek umístnění sériových čísel, které jsou lokalizovány na aversu uvedených příkladů bankovek. Obdobná situace je u bankovek Burundi z roku 2015, na kterých jsou signatury a signa na reversu, stejně tak jako rok emise, ale avers je v tomto případě identifikován podle lokace sériových čísel. V následujícím textu bude avers nebo revers vyznačen zkratkou A nebo R pouze v případě, že se bude jednat o jejich atypické, ne zcela běžné rozlišení.

NOVÁ KATEGORIE BANKOVEK

24K  AU

(originální bankovky včetně náležitostí ve zlaté barvě; odpovídající velikost)

jizni-afrika-200-142a-gols-ar.jpg

JIŽNÍ AFRIKA 200 RANDŮ MANDELLA LEOPARD GOLD 999999 ND (2013)

 

Polygram jako významný prvek ochrany bankovek v letech 2014 – 2019

10. 2. 2020

ANOTACE  Vývoj ochrany bankovek proti padělání jde ruku v ruce se zcela novými technologiemi. Mezi takové prvky ochrany se zařazují jednoznačně polygramy, které se používají u bankovek téměř ve stejné míře jako hologramy, nebo možná frekvence polygramů používání hologramů převyšuje. Protože se tvorbou nových podob polygramů, podobně jako v případě hologramů, případně stenogramů, zabývá celá řada renomovaných společností, je pohled na klasifikaci polygramů velmi často zatížen odlišným způsobem prezentace jejich vlastností. Domníváme se, že klasifikace polygramů, kterou prezentujeme v této publikaci, odpovídá současnému stavu. Pochopitelně lze očekávat, že se nejedná o permanentní situaci a vývoj polygramů bude nadále pokračovat. Zajímavá je problematika použití polygramu na bankovní hmotě, tedy v závislosti na její kompozici. Ochrana bankovek ve formě polygramů se v poslední době přesouvá výhradně na bankovky polymerové a hybridní. U bankovek durasafových je prozatím použití polygramů považováno za nadbytečné.

anotace.jpg

 

SCWPM minulostí

23. 12. 2019

 

Mauritius 2000 rupií; inovace 2018/2019 za použití substrátu Safeguard®

11. 12. 2019

ANOTACE   6. prosince 2018 vydala Bank of Mauritius zcela novou bankovku o nominální hodnotě 2000 rupií. Bankovka je vytištěna na polymerním substrátu De La Rue, Safeguard®. Bankovka je reprodukcí současného designu shodných bankovek o téže nominální hodnotě a zachovává si většinu bezpečnostních prvků bavlněného papíru a zavádí současně některé vylepšené prvky ochrany. Mezi tyto vylepšené funkce patří Masky ™ z dílny De La Rue a nově je také použita technika designu tzv. iluminace pro polymerní bankovky. Pokud jde o design bankovek, inovace jsou zásadní. Safeguard®, polymerní řešení De La Rue, umožňuje výrazné zlepšení zabezpečení bankovek a díky tomu je možné do jejich designu vkládat sofistikované a robustní bezpečnostní prvky. Integrace původních, technicky vyspělých konstrukčních prvků z polymeru zajišťuje bezpečnost bankovky po celou dobu její životnosti, která se výrazně prodlužuje. Iluminace, použita jako první v designu polymerových bankovek, využívá kombinaci inkoustů, včetně matných a duhových barev, k vstřikování tzv. živé barvy do okna polymeru. Vzory již nejsou omezeny tlumenými barvami předchozích generací polymeru. Iluminace nabízí neomezené možnosti v designu oken, a to vytvářením zářivých, samostatných kreseb, které zajišťují téměř dokonalé rozpoznání případných falzifikátů.

polymerove-okno-detail-2.jpg

 

Chybotisk [printing error] na bankovce Lesotha; 20 maloti; 2010

29. 10. 2019

ANOTACE   Není mnoho tiskových zajímavostí v podobě chybotisku u bankovek afrických států, jako je tisk u bankovky o nominální hodnotě 20 maloti z roku 2010. Je pravdou, že tzv. diferenciační chybotisk je zaznamenán u bankovek Sv. Heleny, na který jsme upozornili již dříve. Týká se to v tomto případě bankovky 5 a 10 £ z roku 1976 a 1981. Chybotisk se však týkal, přepisu slova ANGLÆ. U bankovek Lesotha je to něco docela jiného. Jde o rozdíl v obrazovém uspořádání reversu bankovek a je pouze na vyjádření Central Bank of Lesotho, která připouští opomenutí a chybu při tisku bankovky z roku 2013, kdy byla připravena rozdílná tisková deska v porovnání s bankovkou roku 2010.

signatura-anotace-2.jpg

 

První vertikálně – vertikální bankovka Kanady; 10$; Pick#113a;2018 (bankovka roku 2018)

11. 10. 2019

ANOTACE   Bankovka Pick#113a z roku 2018 je obdobou bankovky o shodné nominální hodnotě z roku 2017 (Pick#112a), která má charakter výroční bankovky. Obě bankovky mají jemnou fialovou barvu. Nová bankovka je vybavena celou řadou moderních ochranných prvků, ale současně postrádá klasické součásti bankovek papírových. Nenajdeme proto vodoznak, konfety ani UV pozitivní vlákna, ochranný proužek (povrchový ani komponovaný do bankovní hmoty) a bankovka zcela postrádá UV ochranu. Na bankovce je dobře viditelný optický znak pro nevidomé v podobě čtyř teček formátu čtverce, který je na povrchu bankovky viditelný dvakrát a to vedle sebe vlevo nahoře na aversu. Na bankovce je použita signatura 17 (Carolyn A. Wilkins & Stephen Poloz). Bankovka byla doposud emitována v rozsahu #FTV – #HCC. Sériové číslo obsahuje 7 pozic. Bankovka vyniká skvělým vzhledem a především konstrukcí polymerového okna, v němž jsou zakomponovány překrásné metalické detaily, které mají výrazné kinetické vlastnosti.

anotace-1.jpg