Jdi na obsah Jdi na menu
 


Etický kodex sběratele v oboru notafilie

3a238a7.jpg

Etický kodex sběratele v oboru notafilie

 vždy budu objektivně ohodnocovat zachovalost bankovek, které nabízí k       prodeji podle platné klasifikace (SCWPM) a kupující nebudu uvádět v omyl
    při popisu bankovek, které prodávám, budu udávat relevantní údaje, případně upozorním na skryté nedostatky a porušení bankovek [ kupř.světlé archivální skvrny;mikroperforace ]
   nabízené bankovky doplním  fotodokumentací averzu i reverzu z veřejně přístupných stránek [ on-line katalogy ] ;  pokud se bude jednat o konkrétní nabízenou bankovku, uvedu tuto skutečnost v popisu nabídky
    nebudu kupovat nebo měnit či dále prodávat bankovky, které jsou nejasného původu
    při prodeji, výměně či obchodování s kopiemi či reprodukcemi bankovek vždy  uvedu tuto skutečnost v popisu; to se týká  například bankovek typu Hell banknote [ Hell money ]. Nebudu nijak bankovky upravovat či ovlivňovat jejich kvalitu (razítkem, perforací nebo jinou technikou ) a současně nebudu jinak mechanicky ovlivňovat jejich vzhled
    zavazuji se dodržovat výše uvedené body, abych nepoškozoval jméno oboru sběratelů papírových bankovek [ notafilie ]            

     

Miloš Kudweis & Mike Ljungqvist 

cooperation-symbol-19661437.jpg