Jdi na obsah Jdi na menu
 


Příspěvky,publikace a články

Příspěvky

Venezuela; emise 2018 Bolívar Soberano Issue [CURRENCY REFORM 2018; 1:100.000]

3. 4. 2019

ANOTACE  V době od srpna do listopadu 2018 vydala venezuelská centrální banka zcela novou emisi bankovek, které nahrazují bankovky z let 2007 – 2017 (2007 - 2017  Bolívar Fuerte Issue). Nové bankovky a jejich denominační skladba kopíruje vysoký stupeň inflace postihující venezuelskou ekonomiku. Prioritní je emise bankovky o nominální hodnotě 200 bolívares, která nikdy před tím vydána bankou nebyla. Rozdíl mezi bankovkami je poměrně značný. Jedná se o nosné motivy jak na aversu tak také na reversu. Například vyobrazení portrétu Simóna Bolívara nalezneme u původní emise u třech bankovek (na aversu; Pick#93 – 99 – 100), kdežto u nové emise bankovek je to pouze u bankovky Pick#108a. Dalším významným rozdílem je UV ochrana bankovek a charakter intermitentního ochranného proužku nebo přítomnost (Pick#94a – b) či absence vnořeného ochranného proužku (Pick#108a). Struktura sériových čísel je podobná a odpovídá sumarizaci ##+Σ8digit (například Pick#93g – j nebo Pick#90e; #-#+Σ8digit (s mezerou mezi dvousložkovým prefixem); nebo #+Σ8digit u bankovek z roku 2018. Sériová čísla mají u obou emisí horizontální lokaci na aversu (vpravo nahoře a vlevo dole). Horní číslo je černé, dolní číslo má barvu červenou.

uv-106-a.jpg

 

Guyana 50 $ [2016] Pick#41a [Commemorative;též memorial]

4. 2. 2019

ANOTACE(AKTUALIZACE) V krátkém příspěvku bychom rádi upozornili na velice zajímavou novinku letošního roku, emitovanou centrální bankou Guyany. Jedná se historicky o první bankovku nominální hodnoty 50 $ od  roku 1966, kdy na území Guyany začala být emitentem bankovek Bank of Guyana a kdy se Guyana v květnu  tohoto roku odpoutala od závislosti na Velké Britanii a získala samostatnost. Současně se jedná o bankovku, která bude pravděpodobně zařazena do nominace za nejhezčí bankovku roku 2016.  

hlava-jaguara-detail.jpg

 

Ruský rubl; bankovka Pick#276a [2017]základní symbolika

12. 12. 2018

ANOTACE  

V roce 2017 emitovala centrální banka Ruské federace dva významné nominály, které se svým grafickým provedením hodně odlišují od bankovek, které v rámci ruské známe.  Pomineme-li vertikálně – vertikální bankovky z roku 2014 a 2015 (obě s nominální hodnotou 100 rublů), jsou bankovky z roku 2017 odlišné v několika aspektech. Jednak jako ochranné intermitentní proužky s dobře patrnými S – články je metalizovaný plast s dobře viditelným mikrotextem v podobě symbolu stanoveném pro ruský rubl. Je potřeba připomenout, že cesta ke stanovení symbolu pro rubl ₽ nebyla jednoduchá a vždy jednoznačná. Až po několika kolech grafických návrhů dospěla rada centrální banky k definitivnímu rozhodnutí. Pro objektivnost je vhodné zmínit, že velmi často návrh symbolu byl velmi často až příliš podobný jiným, již platným symbolům; například symbolu filipínského pesa. Současně S – články mají šachovnicové uspořádání (střídáním světlých a tmavých obdélníčků), a jsou barevně proměnlivé s ohledem na úhel dopadajícího osvětlení (zelená – zlatá). Při použití vhodné difrakce jsou články zbarveny fialově až červeně, případně modře. Také UV výbava bankovky je odlišná od svých předchůdců do roku 2010. Bankovka má nominální vodoznak a je na svém reversu vybavena QR kódem.

anotace-1.jpg

 

Svatý Tomáš & Princův ostrov 2018; inflační monetární systém

21. 11. 2018

ANOTACE

Banco Central de S. Tomé e Príncipe, národní centrální banka ostrovního státu Svatý Tomáš a Princův ostrov emitovala v říjnu 2016 a v lednu 2018 uvolnila do oběhu zcela novou sérii bankovek. Jejich nominální hodnoty reflektují inflační vývoj na ostrovech, a tudíž dochází k výraznému poklesu maximální nominální hodnoty (100000 dobras) na bankovku nominálu 200 dobras. Nová generace bankovek je polymerní. Prvé dvě bankovky (5 a 10 dobras) mají na své ploše dvě polymerová okna, z nichž jedno je portrétové nenominální. Obě okna mají tvar motýla, který je transparentní pouze s poloviny. U nejvyšších nominálů je použitý volumenický hologram. Předcházející série byla zastoupena kinegramem u bankovky Pick#69a – c. Při srovnání UV ochrany bankovek zjišťujeme u emise z roku 2016 překrásné ornamenty (vícebarevné) především na jejich reversu vlevo. Pro možnost porovnání v textu připojujeme snímky UV ochrany dřívějších emisí bankovek (30. 09. 1982 Dobra  Issue & 1996 – 2013 Issue).

anotace-2.jpg

 

Komparace bankovek Peru; 10 soles [1998 – 2009]

26. 8. 2018

ANOTACE   

Srovnávání jednotlivých emisí bankovek má svůj nezastupitelný význam. Pro sběratele bankovek je mnohdy obtížné, stanovení přesné deskripce konkrétní bankovky. Nejde pouze o přiřazení konkrétní katalogizace, ale také o detailní popis bankovky s poukázáním na atributy, které kromě data emise jednotlivé bankovky odlišují. Na příkladu čtyřech bankovek Peru o nominální hodnotě 10 soles se v příspěvku snažíme na tyto detaily poukázat. Pokud bychom zvolili například bankovky Mexika nebo Venezuely, byla by klasifikace ještě poněkud složitější. Jde o početné emise, jejichž přesná determinace má zásadní význam pro přesnou katalogizaci bankovek. Poukázat můžeme v případě Mexika třeba na bankovku o nominální hodnotě 10 pesos (Pick#63) nebo Pick#93 (50000 pesos). Katalogizace není v mnoha případech zaznamenána správně ani ve SCWPM. Doporučujeme nejen zkušeným sběratelům moderních bankovek vytvářet si v tabulkovém editoru přesný zápis jednotlivých bankovek podle vzoru, který uvádíme v příspěvku. Pochopitelně i u bankovek Peru jsou bankovky, jejichž přesné zařazení může dělat sběratelům problémy. Zde jako příklad můžeme poukázat na Pick#101 – Pick#105, jejich emise je početná a katalogizovaná výhradně podle roku emise. Například v rámci Pick#101 je uváděna bankovka Pick#101b v rozsahu 1 – 3. Totéž platí o Pick#101c. Je však potřebné vyjma roku emise soustředit pozornost na celou řadu dalších identifikačních atributů, jako je signatura, skladba sériového čísla a z něj stanovené série.

anotace-2.jpg

 

Turkmenský manat [výběr nominálních hodnot 2009 – 2014 ]

31. 7. 2018

ANOTACE

Turkmenistánu není dlouhá, začíná se psát od roku 1993. Přesto bylo centrální bankou, která prošla v roce 1995 přeměnou z Türkmenistanyň Merkezi Döwlet Banky na Türkmenistanyň Merkezi Banky, vydáno 7 emisí bankovek. V současné době jsou bankovky Turkmenistánu na vysoké úrovni zpracování a také jsou dobře chráněny proti padělání. Obsahují moderní prvky ochrany, jako je třpytivá metalizace nebo velice kvalitní holografie. Intermitentní ochranné pružky doplňuje vnořený proužek. Oba při prosícení mají kompaktní vzhled.  Velice zdařilá je UV ochrana jak na aversu, tak také na reversu bankovek. Na reversu je pak UV pozitivita soustředěna do pravého horního pole, kde představuje UV pozitivní půlměsíc a pět hvězd. Barevné provedení půlměsíce i hvězd se u jednotlivých nominálních hodnot odlišuje. Jde o znak, který je nedílnou součástí státní vlajky. UV ochranu doplňují početná pozitivní vlákna, která jsou mnohobarevná. tohoto postsovětského státu prošla podobně, jako další státy vzniklé rozpadem Sovětského svazu, inflačním obdobím, kdy musela centrální banka přistoupit k velmi rozsáhlé denominaci. Nominální hodnoty 10000 manat nahradily bankovky o maximální výši 100 manat.  

dscn6000.jpg

 

Arménie 500 dram;Pick#60a[2017]. První bankovka na světě s technologií RollingStar LEAD. Stereogram

20. 6. 2018

ANOTACE

Centrální banka Arménie emitovala oficiálně v prosinci 2017 výroční bankovku o nominální hodnotě 500 dram. Bankovka je vyrobena zcela novou technologií zahrnující škálu ochranných prvků RollingStar LEAD. V rámci tohoto vysokého stupně bylo využito současně technologií hybridní platformě Hybrid TM a SPARK®Live. Nejvýznamnější je zobrazení stereogramu, obsahující obraz Noemovy archy a středového kříže s diamanty, kterých je celkem 10. Technologie RollingStar LEAD využívá tzv. mikroskopických zrcadel, které mají ve své periferii kotvící strukturu, která má prokazatelné krystalické uspořádání. Optické efekty dalšího bezpečnostního prvku Galaxy jsou synchronizovány s funkcí RollingStar LEAD a zobrazují stejný posun barev ze zlaté na zelenou a zahrnují působivý efekt 3D pohyblivých krystalů spolu s obrazy demetalizovaných znaků 500 a AMD v ochranném proužku. Zbarvení ochranného proužku je podobné jako u  polygramu. Bankovky obsahují na ploše aversu v jeho pravé části netransparentní polygram. Polygram v případě sklopného efektu má zbarvení zelené až zlaté v různé intenzitě. Zlatavá (žlutá) barva má prokazatelnou mikrokrystalickou strukturu. V souvislosti s polygramem je významný identit nepochybně výskyt pořadového čísla bankovky z uvedeného počtu bankovek uvedených do oběhu. Bankovka Arménie má tři významné světové priority. Jednak použitým stenogramem a také strukturou ochranného proužku. Ten má sice základní stavbu (S & L články) a vlastnosti (intermitentní nebo kompaktní podobu), ale současně podobu polygramu a tím prokazatelnou změnu zbarvení jednotlivých článků proužku v závislosti na intenzitě osvětlení a účinku sklopného efektu. Třetím významným prvkem, v tisku bankovek poprvé použitým v ochraně bankovek je také identit v podobě pořadového čísla konkrétní bankovky z celkového počtu bankovek uvedených do oběhu (300 000). Toto číslo se nachází v těsné blízkosti polygramu na aversu bankovek.

stereogram-4-anotace.jpg

 

Macau – součást velké Číny; monetární systém; stručná historie; výběr bankovek

9. 5. 2018

ANOTACE  

Notafilie územního celku tzv. velké Číny Macau zasahuje až k roku 1905. Měnová jednotka je atraktivní pataca (plurál patacas), která se skládá ze 1/100 avos. Zajímavostí je jistě ta skutečnost, že se na území Macaa emitují hojně výroční bankovky a také ta skutečnost, že se shodné nominály od sebe navzájem odlišují zcela jiným grafickým provedením. Jako příklad lze uvézt bankovky Pick#85 – Pick#89 nebo Pick#114 – Pick#120. Tato odlišnost se vyskytuje také u jiných nominálních hodnot. Některé vybrané bankovky jsou vybaveny polychromatickým kovovým ochranným proužkem. Polychromatické zbarvení je u kovových proužků poměrně vzácné. Navíc, což je obecně běžnější, jsou jednotlivé články vybaveny mikrotextem a také mají tu vlastnost, že se intermitence proužku mění při prosvětlení v kompaktní vzhled. Další zvláštností je ta skutečnost, že v centru pole A je u některých bankovek použit u nominální hodnoty symbol podle ISO. U bankovek Macaa je to MOP. Jedná se o velmi sporadicky se vyskytující, zpravidla UV pozitivní  prvek bankovek. Ne zcela běžné je i odlišné zbarvení jednotlivých pozic sériového čísla u některých bankovek. V souvislosti se sériovými čísli lze konstatovat ještě jednu skutečnost. Totiž tu, že u některých bankovek jsou  sériová čísla lokalizována na reverzu bankovek (Pick#81Ba).

20-81b-r-1.jpg

 

Kanada; 10 $ [Pick#112a] 2017 * Canada's 150th Anniversary

22. 4. 2018

ANOTACE   

Bank of Canada / Banque du Canada emitovala již v roce 2011(100$) polymerovou bankovku s výrazným metalizovaným polymerovým oknem.  Následně v letech až do roku 2015 byla vydána kompletní řada nominálních hodnot od 5$ do 50$. Specifické místo patří bankovce z roku 2015 (Pick#111a), která je výroční (2015  Queen Elizabeth IICommemorative Issue).  Je obdobou bankovky Pick#108a-b z roku 2012, ovšem s odlišným typem portrétu královny Alžběty II v poli metalizovaného polymerového okna. Bankovka z roku 2017 vyniká skvělým vzhledem a především konstrukcí polymerového okna, v němž jsou zakomponovány překrásné metalické detaily. V mnoha ohledech bankovka připomíná bankovky Australie z roku 2016 a 2017 (Pick#62 & Pick#63), ale také bankovky Nového Zélandu z let 2000 – 2016 (Pick#190 – Pick#195). U bankovky Kanady Pick#112a se poprvé prolíná použití netransparentního polygramu a metalizovaného polymerového okna. Tato kombinace nebyla do konce roku 2016 použita.

Kudweis Miloš; Nový Zéland  – stručná historie; komparace bankovek 5£ & 5$ (1981-2015)

anotace--2.jpg

 

Libra šterlinků Skotska [2015 – 2016] transparentní polygram a UV ochrana u vybraných bankovek 5£

15. 3. 2018

ANOTACE  

Pro připomenutí uvádíme, že Skotsko je vedle Anglie, Walesu a Severního Irska zemí Spojeného království Velké Britániea severního Irska. Na jeho území platí libra šterlinků, nebo také britská libra, která je zákonným platidlem Spojeného království. Podle ISO 4217 má měnová jednotka kód GBP s používanou značkou  £. Jedna libra sedělí na 100 pencí.  V posledních letech emitovaly banky, působící na území Skotska, několik variant bankoveko nominální hodnotě 5£. Všechny mají charakter bankovek polymerových. Tři z bankovek jsou vybaveny vedle ostatních ochranných prvků polygramem.  Ten má charakter transparentní kolorizované plochy dvou základních tvarů.Barevnost polygramů je odvislá od úhlu pohledu, případně úhlu nasvícení. Přestože se jedná o polymery, bankovkyna svém povrchu mají několik lokalit, které jsou profilometricky pozitivní. Mezi ty patří i plocha polygramu a jehoperiferní oddělení od okolní bankovní hmoty. Polygram je lokalizován v polymerovém oknu.  UV ochrana bankovek jepoměrně skromná, ale výrazná. Především u Pick#370a.  Bankovky neobsahují v bankovní hmotě žádná implantovaná vlákna.

uv-p229n--detail.jpg