Jdi na obsah Jdi na menu
 


Příspěvky,publikace a články

Příspěvky

Svatý Tomáš & Princův ostrov 2018; inflační monetární systém

21. 11. 2018

ANOTACE

Banco Central de S. Tomé e Príncipe, národní centrální banka ostrovního státu Svatý Tomáš a Princův ostrov emitovala v říjnu 2016 a v lednu 2018 uvolnila do oběhu zcela novou sérii bankovek. Jejich nominální hodnoty reflektují inflační vývoj na ostrovech, a tudíž dochází k výraznému poklesu maximální nominální hodnoty (100000 dobras) na bankovku nominálu 200 dobras. Nová generace bankovek je polymerní. Prvé dvě bankovky (5 a 10 dobras) mají na své ploše dvě polymerová okna, z nichž jedno je portrétové nenominální. Obě okna mají tvar motýla, který je transparentní pouze s poloviny. U nejvyšších nominálů je použitý volumenický hologram. Předcházející série byla zastoupena kinegramem u bankovky Pick#69a – c. Při srovnání UV ochrany bankovek zjišťujeme u emise z roku 2016 překrásné ornamenty (vícebarevné) především na jejich reversu vlevo. Pro možnost porovnání v textu připojujeme snímky UV ochrany dřívějších emisí bankovek (30. 09. 1982 Dobra  Issue & 1996 – 2013 Issue).

anotace-2.jpg

 

Komparace bankovek Peru; 10 soles [1998 – 2009]

26. 8. 2018

ANOTACE   

Srovnávání jednotlivých emisí bankovek má svůj nezastupitelný význam. Pro sběratele bankovek je mnohdy obtížné, stanovení přesné deskripce konkrétní bankovky. Nejde pouze o přiřazení konkrétní katalogizace, ale také o detailní popis bankovky s poukázáním na atributy, které kromě data emise jednotlivé bankovky odlišují. Na příkladu čtyřech bankovek Peru o nominální hodnotě 10 soles se v příspěvku snažíme na tyto detaily poukázat. Pokud bychom zvolili například bankovky Mexika nebo Venezuely, byla by klasifikace ještě poněkud složitější. Jde o početné emise, jejichž přesná determinace má zásadní význam pro přesnou katalogizaci bankovek. Poukázat můžeme v případě Mexika třeba na bankovku o nominální hodnotě 10 pesos (Pick#63) nebo Pick#93 (50000 pesos). Katalogizace není v mnoha případech zaznamenána správně ani ve SCWPM. Doporučujeme nejen zkušeným sběratelům moderních bankovek vytvářet si v tabulkovém editoru přesný zápis jednotlivých bankovek podle vzoru, který uvádíme v příspěvku. Pochopitelně i u bankovek Peru jsou bankovky, jejichž přesné zařazení může dělat sběratelům problémy. Zde jako příklad můžeme poukázat na Pick#101 – Pick#105, jejich emise je početná a katalogizovaná výhradně podle roku emise. Například v rámci Pick#101 je uváděna bankovka Pick#101b v rozsahu 1 – 3. Totéž platí o Pick#101c. Je však potřebné vyjma roku emise soustředit pozornost na celou řadu dalších identifikačních atributů, jako je signatura, skladba sériového čísla a z něj stanovené série.

anotace-2.jpg

 

Turkmenský manat [výběr nominálních hodnot 2009 – 2014 ]

31. 7. 2018

ANOTACE

Turkmenistánu není dlouhá, začíná se psát od roku 1993. Přesto bylo centrální bankou, která prošla v roce 1995 přeměnou z Türkmenistanyň Merkezi Döwlet Banky na Türkmenistanyň Merkezi Banky, vydáno 7 emisí bankovek. V současné době jsou bankovky Turkmenistánu na vysoké úrovni zpracování a také jsou dobře chráněny proti padělání. Obsahují moderní prvky ochrany, jako je třpytivá metalizace nebo velice kvalitní holografie. Intermitentní ochranné pružky doplňuje vnořený proužek. Oba při prosícení mají kompaktní vzhled.  Velice zdařilá je UV ochrana jak na aversu, tak také na reversu bankovek. Na reversu je pak UV pozitivita soustředěna do pravého horního pole, kde představuje UV pozitivní půlměsíc a pět hvězd. Barevné provedení půlměsíce i hvězd se u jednotlivých nominálních hodnot odlišuje. Jde o znak, který je nedílnou součástí státní vlajky. UV ochranu doplňují početná pozitivní vlákna, která jsou mnohobarevná. tohoto postsovětského státu prošla podobně, jako další státy vzniklé rozpadem Sovětského svazu, inflačním obdobím, kdy musela centrální banka přistoupit k velmi rozsáhlé denominaci. Nominální hodnoty 10000 manat nahradily bankovky o maximální výši 100 manat.  

dscn6000.jpg

 

Arménie 500 dram;Pick#60a[2017]. První bankovka na světě s technologií RollingStar LEAD. Stereogram

20. 6. 2018

ANOTACE

Centrální banka Arménie emitovala oficiálně v prosinci 2017 výroční bankovku o nominální hodnotě 500 dram. Bankovka je vyrobena zcela novou technologií zahrnující škálu ochranných prvků RollingStar LEAD. V rámci tohoto vysokého stupně bylo využito současně technologií hybridní platformě Hybrid TM a SPARK®Live. Nejvýznamnější je zobrazení stereogramu, obsahující obraz Noemovy archy a středového kříže s diamanty, kterých je celkem 10. Technologie RollingStar LEAD využívá tzv. mikroskopických zrcadel, které mají ve své periferii kotvící strukturu, která má prokazatelné krystalické uspořádání. Optické efekty dalšího bezpečnostního prvku Galaxy jsou synchronizovány s funkcí RollingStar LEAD a zobrazují stejný posun barev ze zlaté na zelenou a zahrnují působivý efekt 3D pohyblivých krystalů spolu s obrazy demetalizovaných znaků 500 a AMD v ochranném proužku. Zbarvení ochranného proužku je podobné jako u  polygramu. Bankovky obsahují na ploše aversu v jeho pravé části netransparentní polygram. Polygram v případě sklopného efektu má zbarvení zelené až zlaté v různé intenzitě. Zlatavá (žlutá) barva má prokazatelnou mikrokrystalickou strukturu. V souvislosti s polygramem je významný identit nepochybně výskyt pořadového čísla bankovky z uvedeného počtu bankovek uvedených do oběhu. Bankovka Arménie má tři významné světové priority. Jednak použitým stenogramem a také strukturou ochranného proužku. Ten má sice základní stavbu (S & L články) a vlastnosti (intermitentní nebo kompaktní podobu), ale současně podobu polygramu a tím prokazatelnou změnu zbarvení jednotlivých článků proužku v závislosti na intenzitě osvětlení a účinku sklopného efektu. Třetím významným prvkem, v tisku bankovek poprvé použitým v ochraně bankovek je také identit v podobě pořadového čísla konkrétní bankovky z celkového počtu bankovek uvedených do oběhu (300 000). Toto číslo se nachází v těsné blízkosti polygramu na aversu bankovek.

stereogram-4-anotace.jpg

 

Macau – součást velké Číny; monetární systém; stručná historie; výběr bankovek

9. 5. 2018

ANOTACE  

Notafilie územního celku tzv. velké Číny Macau zasahuje až k roku 1905. Měnová jednotka je atraktivní pataca (plurál patacas), která se skládá ze 1/100 avos. Zajímavostí je jistě ta skutečnost, že se na území Macaa emitují hojně výroční bankovky a také ta skutečnost, že se shodné nominály od sebe navzájem odlišují zcela jiným grafickým provedením. Jako příklad lze uvézt bankovky Pick#85 – Pick#89 nebo Pick#114 – Pick#120. Tato odlišnost se vyskytuje také u jiných nominálních hodnot. Některé vybrané bankovky jsou vybaveny polychromatickým kovovým ochranným proužkem. Polychromatické zbarvení je u kovových proužků poměrně vzácné. Navíc, což je obecně běžnější, jsou jednotlivé články vybaveny mikrotextem a také mají tu vlastnost, že se intermitence proužku mění při prosvětlení v kompaktní vzhled. Další zvláštností je ta skutečnost, že v centru pole A je u některých bankovek použit u nominální hodnoty symbol podle ISO. U bankovek Macaa je to MOP. Jedná se o velmi sporadicky se vyskytující, zpravidla UV pozitivní  prvek bankovek. Ne zcela běžné je i odlišné zbarvení jednotlivých pozic sériového čísla u některých bankovek. V souvislosti se sériovými čísli lze konstatovat ještě jednu skutečnost. Totiž tu, že u některých bankovek jsou  sériová čísla lokalizována na reverzu bankovek (Pick#81Ba).

20-81b-r-1.jpg

 

Kanada; 10 $ [Pick#112a] 2017 * Canada's 150th Anniversary

22. 4. 2018

ANOTACE   

Bank of Canada / Banque du Canada emitovala již v roce 2011(100$) polymerovou bankovku s výrazným metalizovaným polymerovým oknem.  Následně v letech až do roku 2015 byla vydána kompletní řada nominálních hodnot od 5$ do 50$. Specifické místo patří bankovce z roku 2015 (Pick#111a), která je výroční (2015  Queen Elizabeth IICommemorative Issue).  Je obdobou bankovky Pick#108a-b z roku 2012, ovšem s odlišným typem portrétu královny Alžběty II v poli metalizovaného polymerového okna. Bankovka z roku 2017 vyniká skvělým vzhledem a především konstrukcí polymerového okna, v němž jsou zakomponovány překrásné metalické detaily. V mnoha ohledech bankovka připomíná bankovky Australie z roku 2016 a 2017 (Pick#62 & Pick#63), ale také bankovky Nového Zélandu z let 2000 – 2016 (Pick#190 – Pick#195). U bankovky Kanady Pick#112a se poprvé prolíná použití netransparentního polygramu a metalizovaného polymerového okna. Tato kombinace nebyla do konce roku 2016 použita.

Kudweis Miloš; Nový Zéland  – stručná historie; komparace bankovek 5£ & 5$ (1981-2015)

anotace--2.jpg

 

Libra šterlinků Skotska [2015 – 2016] transparentní polygram a UV ochrana u vybraných bankovek 5£

15. 3. 2018

ANOTACE  

Pro připomenutí uvádíme, že Skotsko je vedle Anglie, Walesu a Severního Irska zemí Spojeného království Velké Britániea severního Irska. Na jeho území platí libra šterlinků, nebo také britská libra, která je zákonným platidlem Spojeného království. Podle ISO 4217 má měnová jednotka kód GBP s používanou značkou  £. Jedna libra sedělí na 100 pencí.  V posledních letech emitovaly banky, působící na území Skotska, několik variant bankoveko nominální hodnotě 5£. Všechny mají charakter bankovek polymerových. Tři z bankovek jsou vybaveny vedle ostatních ochranných prvků polygramem.  Ten má charakter transparentní kolorizované plochy dvou základních tvarů.Barevnost polygramů je odvislá od úhlu pohledu, případně úhlu nasvícení. Přestože se jedná o polymery, bankovkyna svém povrchu mají několik lokalit, které jsou profilometricky pozitivní. Mezi ty patří i plocha polygramu a jehoperiferní oddělení od okolní bankovní hmoty. Polygram je lokalizován v polymerovém oknu.  UV ochrana bankovek jepoměrně skromná, ale výrazná. Především u Pick#370a.  Bankovky neobsahují v bankovní hmotě žádná implantovaná vlákna.

uv-p229n--detail.jpg

 

Omron rings (=omron nebo omronové kroužky)

25. 2. 2018

ANOTACE  Omronové kroužky (OR) jsou poměrně častou ochranou bankovek proti padělání. Jejich význam v ochraně zvyšuje ta skutečnost, že nejsou barevně stálé, ale při vhodně zvoleném filtru světla svoji barvu mění, často včetně tzv. čárového kódování, na kterém jsou OR uloženy. Z hlediska techniky zpracování OR je možné tyto rozdělovat podle několika hledisek, z nichž podstatná je změna barvy a úroveň zaznamenání profilometrického obrazu. OR mají několik komponent, které se dají při zvětšení 80x a vyšším dobře popsat. Jsou to vnitřní a vnější kontury a také středová kompozice. Ta může být profilometricky pozitivní (nejméně se vyskytující), neutrální a negativní. Kriterium pro tuto klasifikaci je viditelnost čárového kódování v úrovni středové kompozice OR

mexiko-500-126a-c--a-vyrez-anotace.jpg

 

Značení bankovek prostřednictvím kódů a čipů

9. 2. 2018

ANOTACE  Značení bankovek čipy nebo kódy je podle společností, které se zabývají vývojem takových technologií, výrazným přínosem k zajištění bezpečnosti a ochrany platebních prostředků. Je však potřebné dodat, že tento způsob ochrany bankovek postihuje v současné době pouze bankovky papírové a z plastových bankovek výhradně bankovky polymerové. Pomineme-li užívání bar kódů a QR kódů, pak každý čip je současně miniaturním vysílačem GPS. Zavádění čipů v oblasti bankovnictví je na straně jedné výrazným prostředkem k zamezení kopírování nebo jiným způsobem falšování bankovek. Je však třeba podotknout, zda taková ochrana současně dává uživatelům více svobody, krom toho, že si mohou být jistí, že nebudou vlastnit falza bankovek. Na panelové konferenci v holandském Amsterdamu bylo koncem roku 2017 toto tvrzení prezentováno jako velmi diskutabilní. Pokrok v žádné oblasti lidského konání nelze zastavit. Je však nutné si uvědomit, že takový pokrok nesmí člověka omezovat a z uživatelů služeb dělat lehce sledovatelný objekt.

dice11.jpg

 

Hybrid™ - bankovní hmota při rozvoji bezpečnosti bankovek [filigrán cf filigram]

1. 2. 2018

ANOTACE S rozvojem technologií při výrobě bankovek, respektive bankovního papíru, se rozšiřuje také počet identitů při popisu anatomie bankovek. Již nepopisujeme pouze vodoznak v obecné rovině rozdělený na nominální a nenominální, ale také vodoznak formy válce. Nejedná se ve skutečnosti o vodoznak, který by měl tvar válce, ale jedná se o název technologie reprodukce vodoznaku. Proto se vodoznak formy válce dále rozděluje na další tři varianty. Poměrně mladým je termín filagram, i když tato komponenta ochrany bankovek byla pod termínem šedá metalizovaná plocha použita již na sklonku roku 1999.  Nejedná se v žádném případě o metalizaci typu hologram nebo kinegram. Filigram je v menším měřítku kolorizován, zejména světlými barevnými tóny. Důležitou vlastnosti filigramu je jeho ojedinělá pozitivní profilometrie.  Filigram ne vždy musí být tvořen jediným polem. U bankovek se vyskytují filigramy označované jako dvoupolné. Ty jsou v literatuře ne zcela správně uváděny jako watercolor bipolar [akvarel bipolární], ačkoli se do barev tohoto typu přidává v rámci jejich úpravy irizující [dodávající lesk] nebo strukturální [zvýraznění textu]medium. Filigram je ochranný prvek, který je součástí výlučně papírových a hybridních bankovek. Nenalezneme jej na povrchu bankovek polymerových. 

pixel-lion.jpg.jpg