Jdi na obsah Jdi na menu
 


(403)Hybrid™ - bankovní hmota při rozvoji bezpečnosti bankovek [filigrán cf filigram]

15. 12. 2020

  Opakovaně jsme referovali o současném pohledu na dělení bankovek podle použitého materiálu k jejich výrobě (https://notafilie.estranky.cz/clanky/definice-notafilie-druhy-bankovek.html). Primárně se bankovky rozdělují na papírové a plastové. Termín plastové není definitivní a proto kupříkladu bankovku Rumunska 200 lei z roku 2014 (Pick#122f) nelze jako plastovou označovat. Jde jednoznačně o bankovku polymerovou, doplněnou dokonce transparentním polymerovým oknem.

rumunsko-200-122f-a.jpg rumunsko-200-122f-r.jpg

200 lei; Rumunsko; Pick#122f; 2014 [145D2257614]

 

     Plastové bankovky mají totiž buď charakter bankovek polymerových nebo bankovek hybridních a také bankovek durasafových (hybridní polymer). Pro výrobu durasafových bankovek se používá speciální papír označovaný jako LongLife™ Durable Paper. Rozhodujícím faktorem při klasifikaci plastových bankovek je procentuální zastoupení biaxiálně orientovaného polypropylenu (BOPP) v bankovní hmotě, které je zpravidla v rozsahu od 15% do 75%. Mapa aversu i reversu bude na rozdíl od papírových bankovek zcela odlišná u bankovek polymerových nebo hybridních, které ochranu mají často posílenou o polymerové nebo durasafové okno (odtud termín durasafových bankovek).

      S dělením bankovek podle použité technologie úzce souvisí i škála variant bankovního papíru (= bankovní hmoty). Základním typem pro výrobu bankovek světových měn je papír bavlněný (viz výše; Cotton Banknote Paper ). Druhou variantou je tzv. Synthec® Durable Paper. Tento papír zdokonaluje a zkvalitňuje bavlněné jádro předchozího typu papíru a tím výrazně prodlužuje životnost bankovek.  Třetí forma papíru je již výše uvedená LongLife™ Durable Paper.  Jde o papír tvořící základ durasafových bankovek. Posledním typem bankovního papíru je Hybrid™ Banknote Substrate, který je základem pro hybridní bankovky. Hybrid™ posiluje kvalitu plastových bankovek tím, že jeho použitím se kombinuje ochranný polyesterový film kolem bavlněného jádra, kde jsou v různém poměru zastoupena jednotlivá vlákna, použitá pro výrobu papírových bankovek (viz výše). Bankovky s Hybridem™ jsou již v oběhu na všech kontinentech. Bankovky s touto složkou dosahují podstatně zvýšené bezpečnosti s trvanlivosti. Trvanlivostí se rozumí doba, po kterou bankovky mohou být v oběhu. Hybridní jádro (střední část bankovní hmoty) může být přizpůsobeno pro vestavěné vodoznaky (průsvitky, vodotisky nebo filigrány), pro implementaci bezpečnostních vláken a strojově čitelných prvků. Obojí zajistí, aby byl substrát bankovní hmoty významně chráněn proti případnému padělání.

        Z doposud uvedeného textu je zřejmé, že původní význam slova filigránA nabývá se zavedením Hybrid™ do výroby bankovek jiný rozměr a význam.  Domníváme se, že na tomto místě je vhodné připomenout současný pohled na vodoznak bankovek. Ten se zcela jednoduše rozděluje na nenominální a nominální. Rozdíl je nasnadě. Nominální vodoznak může a nemusí být doplněn textem, stejně jako vodoznak nenominální. Zpravidla se jedná o zkratky nebo i symboly centrálních bank, případně roky emise bankovek. Text může být proveden v široké škále typů písma.

      Vedle tohoto základního dělení vodoznaků se v literatuře popisuje tzv. vodoznak formy válce (válcový vodoznak; Cylinder Mould Watermarks; CMW). Pro přesnou autentizaci válcového vodoznaku je tento rozdělován do třech podskupin. Asi nejznámější jsou vodoznaky multitónové[1]. Tyto vodoznaky jsou nejčastěji portrétové nebo obrazové. Časté jsou také vodoznaky s motivy fluory nebo fauny. Pozadí multitónových vodoznaků je světlé.

A průsvitka, též vodotisk nebo vodoznak, čili průsvitná drobná kresba vtlačená do papíru nebo papírenského výrobku (dopisní papír, poštovní známka, bankovka apod.) při jejich výrobě

multitonni-vodoznak-1.jpg vodoznak-botswana---p28---multitonovy.jpg

vlevo vzor; vpravo vodoznak u bankovky Botswany, Pick#28a;2005; 50 pula

 

    Druhou podobou válcového vodoznaku je vodoznak elektrotypový (HighLight) vodoznak[2], jinak také vodoznak vysokého stupně světelnosti (=rozlišení) objektu. Tyto vodoznaky jsou poměrně složitého designu. Charakteristikou vodoznaku HighLight je velmi efektivní zobrazení čísel nebo hodnoty označující nominální hodnotu bankovek. Při pohledu na vodoznak proti světlu se čísla nebo znaky objevují jako zvýrazněné komponenty vodoznaku. Nejvíce kvalitní  HighLight vodoznak vzniká již při výrobě papíru tím, že se minimalizuje jeho tloušťka. Tím vznikají velmi světlé plošky, které zvýrazňují viditelnost jednotlivých konstrukčních prvků vodoznaku. Vodoznak je v porovnání s předcházející variantou výrazně tmavší, především v okolí základního motivu.

highlight-vodoznak.jpg vodoznak-jamajka---p86f---elektrotypovy.jpg

vlevo vzor; vpravo vodoznak Jamajky; Pick#86f; 2008; 1000 $

 

     Třetí varianta válcového vodoznaku je tzv. pixelový vodoznak[3]. Ten jako jediný je ve stadiu vývoje, ačkoliv byl již použitý jako komponovaný obraz například u bankovek Malediv nebo Nového Zélandu. Vodoznak má vysoce kontrastní, jasný trojrozměrný efekt, který je viditelný, když je bankovka držena proti světlu. V průběhu výroby bankovního papíru jsou pixelové vodoznaky vytvářeny tak, že se lokálně mění (zvětšuje) standardní tloušťka bankovní hmoty. Tím jsou zvýrazněny kontury navržených vzorů tmavých pitelových plošek na světlejším pozadí s běžnou tloušťkou bankovního papíru. Pozadí vodoznaku může být světlejší, tmavší nebo dokonce kolorizované. Vodoznak je často v literatuře označován jako vodoznak digitální.

pixel-vodoznak.jpgvodoznak-novy-zeland---p185b---elektrotypovy.jpgvodoznak-jizni-afrika----p130a---elektrotypovy-1.jpg

vlevo vzor; uprostřed Nový Zéland; Pick#185b; 2004; 5 $; vpravo Jižní Afrika; Pick#130a; 2005; 200 randů (návrh z roku 2004) 

 

     Z uvedeného textu je zřejmé, že vývojem technologií při výrobě bankovek je dřívější dělení vodoznaku v podstatě minulostí. Předpokládá se, že uvedené tři varianty válcových vodoznaků nahradí vodoznaky současné, které řada sběratelů v podstatě nerozlišuje a vnímá je jako jediný možný (bez ohledu na obsažený text, čísla, obrazce či portréty).

    Velice podobným, avšak věcně zcela odlišným je termín filigram.  Jedná se velice efektivní komponentu, která v kombinaci s Hybrid ™ tvoří významný ochranný prvek bankovek. Pro filigram se v obecné rovině vžil termín tzv. šedé metalizované plochy, přestože pole filigramu může být i barevné v jemných odstínech (hnědá, zlatavá).    Filigram je vložen do bankovního papíru (většinou složeného z bavlněných vláken s možnou příměsí vláken lněných nebo rýžových) pomocí tzv. laserové perforace. Filigram a jeho kresba je při běžném pohledu bez ovlivnění úhlu dopadu světla méně či více těžko zjistitelný a obsahově identifikovatelný. Pod správně zvoleným úhlu pohledu (450 – 750) a zvětšením (min. 30x) je filigram  zcela jasně patrný s dobrou viditelností detailů (písmen, číslic, portrétů, znaků).

   Společnost Louisenthal (Papierfabrik LouisenthalTM Gmbh) využívá ochrannou funkci filigramu výhradně při oboustranném použití substrátu Hybrid™. Tyto dva povrchy chrání bavlněné jádro bankovek a stabilizují perforovaný prvek filigramu (viz výše).  Fólie Hybridu™  také zabraňují tomu, aby se v perforacích filigramu hromadili nečistoty a tím se snižovala jejich ostrá kresba a doba použitelnosti v oběhu bankovek. Filigram je velmi často syntetizován jako prominující, zatímco okolní plocha bankovní hmoty je profilometricky negativní. HybridTM výrazně zvyšuje kvalitu papírových bankovek a také bankovek hybridních nebo durasafových díky inovativní kombinaci hybridního ochranného substrátu v podobě oboustranného polyesterového filmu, který pokrývá bavlněné (nebo smíšené) jádro bankovek. Tyto hybridní bankovky včetně bankovek durasafových (hybridní polymer s vloženým durasafovým oknem), které se osvědčují oběhem na všech kontinentech, jsou kombinaci vysokého stupně bezpečnosti a trvanlivosti bankovek v běžném oběhu. Filigram nenalezneme na povrchu polymerových bankovek.

mongolsko-1.jpgfiligram-mongolsko---profilometrie.jpgfiligram-mongolsko---bile-svetlo.jpg

profilometricky pozitivní filigram při různém typu osvětlení (s jezdcem na koni směřující vlevo) Mongolsko; Pick#69c; 10000 ; 2014

mongolsko-10000-69c-a.jpg 

Mongolsko; Pick#69c; 10000  

filigram-guinea-p41--1.jpg filigram-guinea-p41--3.jpg

filigram Guinea; Pick#41a – b; 5000 franků; 2006[2012]

guinea-41a-a.jpg 

filigram-haiti-272a.jpg haiti-272-a.jpg

filigram Haiti; Pick#272; 10 gourdes; 2004–2014

kongo-102a--a.jpg

kongo-102a--a-filigran.jpg

 filigram Kongo; Pick#102a; 5000 franků; 2005 & 2013

filigram-kyrgyzstan-20a--2.jpg

 

 

 

 filigram Kyrgyzstán; Pick#20a; 50 som; 2002

 

 kyrgyzstan-20a-a.jpg

filigram-swaziland-36a.jpg

 

 

swaziland-36a-a.jpg

filigram Swaziland; Pick#36a; 10 emalangeni; 2010

 

     Přestože filigram v mnohém připomíná metalické složky bankovek, jako je hologram nebo kinegram a další, nelze jej do této skupiny ochranných prvků bankovek zařazovat.