Jdi na obsah Jdi na menu
 


Argentina;měnový systém oblasti Jižní Ameriky [Pick#358 a - c]

28. 10. 2017

     Argentinská republika (República Argentina), což je oficiální označení státu Jižní Ameriky, patří do oblasti potenciální měnové unie, která zahrnuje 12 států Jižní Ameriky, teoreticky zapojených do tzv. Jihoamerické měnové unie (tato unie tvoří současně  Unie jihoamerických národů). Měnovou jednotkou Argentiny je peso (pl. pesos; plným názvem Peso Convertible nebo Nuevo Peso Argentino), podobně jako je tomu v případě Mexika, Kolumbie,Dominikánské republiky nebo Uruguaye. Název peso má argentinská měna společný s měnami uvedených  států, které bývaly španělskými koloniemi. Značkou (=symbolem) používanou pro peso je $. Pro odlišení od jiných stejnojmenných měn se v případě argentinského pesa dává před uvedený symbol zkratka Arg (=Arg$). ISO kód argentinského pesa je ARS. Setinou (1/100) pesa je centavo (pl.centavos). V období kolonizace se na území Argentiny používaly monetární systémy Španělska, tedy escudo nebo real. Nicméně také vlastní argentinské peso procházelo řadou změn, když současná měnová jednotka nese označení Peso Convertible de Curso Legal Systém. Vývoj měnových jednotek Argentiny uvádí následující tabulka.

Měnové jednotky Argentiny (1826 – 2016)

měna

znak

období platnosti

  Peso Moneda Corriente

 $m/c

1826 - 1881

 Peso Moneda Nacional

$m/n

1881 - 1969

 Peso Ley 18.188

$

1970 - 1983

Peso Argentino

$a

1983 - 1985

 Austral

A

1985 - 1991

Peso Convertible

$

od roku 1992

    Historie argentinské notafilie však zasahuje až k roku 1820, kdy byly prostřednictvím Provincia de Buenos Aires / Aduana (Customs) emitovány první bankovky, mající charakter uniface. První oboustranná bankovka byla vydána v roce 1820 pod katalogizací PS#114 a o nominální hodnotě 10 pesos.

10-ps114-a.jpg 10-ps114-r.jpg

PS#114;1820;10 pesos;A,R

symbol ₳ se nachází na všech mincích tohoto období, včetně mincí o nominálních hodnotách centavo(centavos)

100-australes-1990-a.jpg 100-australes-1990-r.jpg
100-australes-1990-a-detail.jpg

KM#103;A,R (detail)

     Pokud se jedná o kompletní historický vývoj notafilie na území dnešní Argentiny, ten je poměrně komplikovaný a zahrnuje celkem deset časových období.

Časová období notafilie Argentiny (emitenti)

garance emisí bankovek

období

#

Government & Early Bancos

1820 - 1864

PS107 - 441

Treasury & Bancos

1865 - 1903

PS464 - 842

Bancos Nacionales Garantidos

1888

PS1091 - 1211

Provincial

 

 

(DE CORRIENTES & DE ENTRE RÍOS)

1823 - 1876

PS1325 - 1372

Regional & Private Banks

1841 - 1906

PS1451 - 2004

Provincial(Bank)

1890 - 1932

PS2015 - 2247

 RepublicB

1883 - 1895

Pick#1 - 8  & 209 - 230

 Caja de Conversión

1899 - 1935

Pick#231 - 249

Modern Emergency

1985 - 2001

PS2306 - 2729

Banco Central de la República

Argentina

1935 - 2016

Pick#249 - 363

 B República Argentina (through Banco Nacional)
pozn.: pokud se jedná o katalogizaci bankovek u jednotlivých garantů, není tato ani v jednom případě kompletní; například zcela chybí v případě República Argentina [through Banco Nacional] katalogizace Pick#9 – 208 a dále u Banco Central de la República Argentina Pick#231 – 248


    Katalogizace bankovek Argentiny, podobně jako států zmíněných výše, je poměrně složitá a vychází z několika atributůC. Jde především o identifikaci podle serie a její číselný rozsahD (jedná se v podstatě o postfix; ##) a prefixu (#). Dalším důležitým prvkem identifikace je utváření vodoznaku, u kterého je známo nesčetné množství variant i v rámci jednoho typu vodoznaku. Neposledním identifikačním znakem je použitá signatura (zpravidla dvě signatury na bankovce) a odpovídající signum (těch literatura uvádí 9 variant). Neméně důležitým diferenciačním znakem mezi variantami bankovek je také odlišné barevné provedení některých detailů bankovek (např.Pick#304a – d) a výšková lokace konkrétního  tisku. Rozdíl spočívá také v portrétovém provedení osobností historie Argentiny na A bankovek.

C Mario Cohen;Papel Moneda De La Republica Argentina. 2010; Aňo Del Bicentenario;89 pp.
označení serie může mít charakter plate letter, který lze spatřit například u bankovky 50 centavos z roku 1951(ND) Leyes 12.962 & 13.571  Issue (Pick#261(1) – 261(2)

vodoznaky--peso-ley-18.188.jpg

varianty vodoznaků u bankovek Peso Ley 18.188 (1 – 3; arms; 1970 – 1983) modré šipky – základní patrné odlišnosti v lokaci vodoznaku

odlisnosti-v-barve-a-dislokace.jpg

textové a barevné diference na ploše bankovek (především na A) 1,2 – uložení části textu MIL PESOS a barevné provedení kontury nad textem u bankovky Pick#304b(2) 3,4 – barevné provedení detailu vlevo (modrá šipka) a odlišná lokace signatury (zelená šipka) rovněž  vlevo

1000-304b-2--a.jpg

Pick#304b(2)serie  F (číselný  rozsah serie do 62.450.000F) varianta 2 a 3(viz obrázek výše)

    Zcela jiné varianty vodoznaku a katalogizaci ( s důrazem na odlišné serie) lze popsat u bankovek v rámci Peso Argentino (1983 – 1985).

vodoznaky-peso-argentino.jpg

varianty vodoznaků u bankovek Peso Argentino ( 1-2 [multiple sunbursts] ) modré šipky označují nejvýraznější odchylky u jednoho typu vodoznaku (generál José de San Martín [3a - 3c] například Pick#318 - 319)

     Jak uvádíme později, poměrně ojedinělým znakem identifikace bankovek je krom výše uvedeného také lokace tzv. bankovního signa.

bankovni-signum-1.jpg bankovni-signum-3.jpg

podoba bankovního signa u bankovek řady Peso Moneda Nacional(vlevo)  signum u bankovky Peso Convertible Pick#358(vpravo)

     V našem dalším výkladu se soustředíme na bankovku o nominální hodnotě 100 pesos vydanou v letech 2012 a 2016 pod katalogizací Pick#358a – c. Při této příležitosti považujeme za podstatné konstatovat, že bankovky Argentiny na rozdíl  od bankovek Mexika a jiných zemí Jižní Ameriky (viz výše)  jsou v drtivé většině nedatované (ND). Datované jsou pouze omezeně, například v edici Caja de Conversión (1899 – 1935). Bankovka Pick#358 byla vydána ve dvou letech (2012 & 2016) v odlišných seriích (##).

Katalogizace bankovky

Pick#

rok

##

Σ digitE

358a

2012

A

8

358b[1]

2012

B

8

358b[2]

2012

K

8

358c

2016F

AA

8

E vertikální seriové číslo vlevo na A je provedené v barvě červené bez ascendence, kdežto horizontální sériové číslo vpravo na A je černé s ascendencí F je vybavena  značkami pro nevidomé

argentina-100-358b-2--a.jpg

A bankovky;Pick#358b(2) bez značek pro nevidové

argentina-100-358-a.jpg
argentina-100-358-r.jpg

Pick#358c se značkami pro nevidové (červené šipky)A – vertikální sériové číslo;B – horizontální sériové číslo; C – soutisková značka; 1 – vodoznakové pole a lokace třpytivé metalizace; 2 – ochranný proužek, mající při pouhém pohledu intermitentní charakter (ten se při prosvícení mění na kompaktní) 3 – profilometricky pozitivní pole;R bankovky (dolní snímek) Pick#358c;4 – pole signatur (R je shodný u všech čtyřech variant bankovky)

vodoznak-u-bankovek-serie-a.jpg##A vodoznak-u-bankovek-serie-b1.jpg##B vodoznak-u-bankovek-serie--aa-mereni.jpg##AA

vodoznak u bankovky Pick#358a; Pick#358b[1] a Pick#358c; odlišná lokace bankovního signa u první a zbývajících dvou bankovek a také rozdílné naměřené hodnoty u bankovek se signem umístněným vpravo

Měřené hodnoty (pix) va úrovni vodoznaku

 

ušní boltec - hrot třpytivé metalizace[M]

signum - M

##B

126.000

35.735

##AA

304.026

22.136

 

detail-bankovky-1.jpg

detail  1 – třpytivá metalizace; 2 – ochranný proužek; 3 – pole s pozitivní profilometrií

metalizace-5.jpg metalizace-7.jpg
dscn6878.jpg dscn6887.jpg

horní snímky - třpytivá metalizace (odlišné úhly pohledu) rozdělená prokazatelně na dvě odlišná pole podle zastoupení druhu kovového prachu

dolní snímky - UV pozitivita na A (vlevo) a na R (vpravo) pozitivní vertikální sériové číslo (oranžové; horizontální sériové číslo je v UV světle zbarveno zeleně) ; kovový ochranný proužek v UV prosvícení má charakter proužku kompaktního s  UV pozitivními detaily (viz níže) početná UV vlákna na A i R

dscn6875.jpg

kovový ochranný proužek

rscn6884.jpg rscn6886.jpg

kovový ochranný proužek - detail