Jdi na obsah Jdi na menu
 


Arménie 500 dram;Pick#60a[2017]. První bankovka na světě s technologií RollingStar LEAD. Stereogram

20. 6. 2018

     Na sklonku roku 2017 (11. 12. 2017) emitovala Centrální banka Arménie (Central Bank of the Republic of Armenia; Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկը) výroční bankovku o nominální hodnotě 500 dramů. Bankovka připomíná Noemovu archu, která údajně měla zachránit před biblickou povodní zkažený svět té doby. K události mělo dojít někdy ve třetím tisíciletí před naším letopočtem. Archa přistála u hory Ararat stejnojmenného pohoří. Bankovka byla emitována v počtu 300 000 kusů, z nichž 25.000 kusů bylo součástí brožury o výše uvedené historické události. Bankovka má rozměr 140 x 76 mm a má charakter hybridu. U těchto bankovek bankovní hmota obsahuje 70% hybridního substrátu a do 30% BOPP (biaxiálně orientovaný polypropylen). Bankovku pro arménskou centrální banku vytiskla tiskárna Giesecke & Devrient a její dceřinou společností Louisenthal.
     O arménském dramu jsme již zevrubně informovali v publikaci Armenie – měnová jednotka dram [դր]. Pouze pro připomenutí má arménský dram ISO 4217 kód je AMD a jeho jedna setina se nazývá luma (լումա). Arménský dram (symbol դր; Հայկական Դրամ) byl ustanoven v roce 1993 emisí bankovek 1993 Dram Issue. Za poznámku zcela jistě stojí ten fakt, že arménská centrální banka připravuje na den 22. 11. 2018 vydání zcela nové emise bankovek o nominální hodnotě 1 000 – 50 000 [5 000,10 000, 20 000] dramů, která se od dosavadních bankovek zcela odlišuje a nezahrnuje bankovku o hodnotě 100 000 dram. Je tedy otázkou zda současná bankovka tohoto nominálu z roku 2009 (Pick#54a) bude nadále v platnosti.
    Bankovka Pick#60a  byla emitována emisí 2017  Noah's Ark [Noemova archa] Commemorative Issue. Noemova archa je na aversu zobrazena v podobě zeleno-zlatého obrazce, který se nazývá stereogram. Ten může mít vlastnosti pseudovolumenického (2D) nebo volumenického (3D) obrazu. Srovnáním vyobrazení Noemovy archy a obrazce na bankovce zjistíme podobnost pouze obraznou a relativně vzdálenou. Bankovka byla vybrána jako regionální bankovka roku v regionu označovaném jako EMEA (Evropa, Blízký východ a Afrika).  Stalo se tak na tiskové konferenci semináře o zabezpečení bankovek (HSP) počátkem letošního roku ve Varšavě. Současně byl odeslán návrh, zařadit bankovku do souboru bankovek navrhovaných pravidelně společností IBNS za bankovku roku.

armenie-500-60a-a.jpg
armenie-500-60a-a--cb-vyznamne-komponenty.jpg

bankovka Pick#60a; avers; 1 – stereogram; 2 – plastový ochranný proužek; 3 – polygram; 4 – polymerové okno; 5 – vodoznakové pole; 6 – sériové číslo; 7 – signum a signatura

    Bankovka je vybavena pouze jedním sériovým číslem. Emitovaná bankovka má v sériovém čísle, lokalizovaném vlevo na aversu, # v rozsahu ՆՏ [NT] - ՊԲ[PB]  + Σ6 digit. Převažující je však # ՆՏ [NT]. Barva sériového čísla je hnědá a číslo má vertikální orientaci. Bankovka je signována ministrem financí (Ֆինանսների նախարար) vpravo a prvním náměstkem ministerstva financí (առաջին պատգամավորը) vlevo.

    Na bankovce je použitý tzv. RollingStar LEAD a bankovka Arménie je první na světě s tímto významným prvkem ochrany. Technologie RollingStar LEAD kombinuje výhody opticky barevně proměnlivých fólií s dynamickými 3D efekty a barevnými více nebo méně výraznými posuny. Kombinace tzv. mikro zrcadlové (=mikroskopické) technologie s technologií barevného posunu, stejně jako opticky proměnné difrakční efekty, rozšiřuje stereografický obraz tak, aby umožňoval rychlé a snadné ověření.  Použito je obvykle až 4 000 000 drobných zrcadlových krystalů, přesně vyrovnaných na ploše 1 cm² a je individuálně natočeno, aby vytvořilo mobilní reflexe. Logika jednotlivých úhlů zrcadel se počítá pomocí speciálně vyvinutého softwaru. Tyto vlastnosti barevného posunu jsou vytvářeny technologií tenkého filmu.

struktura-prenosove-folie-rollingstar..jpg

film stereogramu a efekt postupného barevného posunu (schematicky)

    Technologie RollingStar LEAD využívá tzv. mikroskopických zrcadel, zbarvených zpravidla, téměř výlučně, v široké škále zelené a žluté (někdy označované také jako zlaté) barvy. Protože obrazce vyrobené touto technologií postrádají vlastnosti klasických kinegramů, bylo rozhodnuto o označení stereogram. Kinegram na rozdíl od stereogramu používá přesně definované difrakční struktury, které jsou konstruovány pro specifické vizuální efekty a jsou optimalizovány pro jejich barvu (široká škála barev), lesk a jas. Pro výrobu je k dispozici široká paleta mikrostruktur nedosažitelných konvenční holografií.

   Stereogram naproti tomu má omezenou barevnou strukturu, v podstatě neobsahuje žádné difrakční figury. Navíc, na rozdíl od kinegramů i hologramů má stereogram jednu výškovou úroveň a na té několik, barvou a leskem odlišitelných komponent. Obraz fragmentu archy je lokalizován za křížem, který má na svém povrchu zřetelné vzácné drahokamy. Nad vlastním křížem archy je patrná jemná krystalická kresba, která představuje tzv. kotvící strukturu stereogramu. Ta je složena ze dvou částí (dolní a horní) a je významně barevně proměnná.

     Úplný obraz stereogramu je variabilní a je charakterizován v závislosti na směru a intenzitě osvětlení pohybem fragmentu archy do jeho středu a následně jeho periferie zleva doprava. Při sklopném efektu nastává změna z barvy zlaté na zelenou (obě barvy v široké škále).

stereogram-1.jpg stereogram-2.jpg

stereogram s křížem v různém směru osvětlení a odlišném úhlu pohledu; na kříži jsou dobře patrné drahokamy na povrchu jeho ramen

stereogram-5-detail-krize.jpg

detail kříže ve střední části stereogramu; dobře patrné drahokamy na jeho povrchu; jejich počet společnost užívající technologii RolandStar LEAD uvádí 10

stereogram-4-a-drahokamy-1.jpg stereogram-4-a-drahokamy.jpg

(a - b)

stereogram-6-detail.jpg

kotvící struktura nad úrovní stereogramu, která v závislosti na úhlu pohledu a intenzity osvětlení mění své zbarvení, především v níže umístněné části (a - b)  kotvící struktura má zjevné krystalické uspořádání (detail dole)

    Bankovka je vybavena výrazným plastickým intermitentním ochranným proužkem, který se při prosvícený mění na kompaktní. Proužek obsahuje bílý mikrotext 500 & AMD (viz výše). Optické efekty dalšího bezpečnostního prvku Galaxy jsou synchronizovány s funkcí RollingStar LEAD a zobrazují stejný posun barev ze zlaté na zelenou a zahrnují působivý efekt 3D pohyblivých krystalů spolu s obrazy a demetalizovaných vzorů 500 a AMD v ochranném proužku. Zbarvení ochranného proužku je podobné jako dále uvedený polygram. Toto je další priorita arménské bankovky, protože smíšené zbarvení ochranného proužku nebylo doposud zaznamenáno.

ochranny-prouzek-2.jpg ochranny-prouzek-1.jpg ochranny-prouzek-3.jpg

ochranný proužek bankovky; vlevo zřetelné S a L články a také polygram v pravém rohu nahoře (viz níže); na středním snímku mikrotext v kompaktní podobě ochranného proužku (500 & AMD); v levé části snímku viditelné polymerové okno (snímky z pohledu aversu); na snímku vpravo prokazatelné vlastnosti polygramu (zřetelná změna barvy z tyrkysové na zelenou)

     Další nepřehlédnutelnou komponentou bankovky je netransparentní polygram v pravé části aversu.  Polygram v případě sklopného efektu má zbarvení zelené až zlaté v různé intenzitě. Zlatavá (žlutá) barva má prokazatelnou mikrokrystalickou strukturu. V souvislosti s polygramem je významný identit nepochybně výskyt pořadového čísla bankovky z uvedeného počtu bankovek uvedených do oběhu (viz výše) v podobě 000 001 – 300 000. Vedle polygramu je výrazně profilometricky pozitivní znak pro nevidomé (optická značka).

polygran-2.jpg

(A) polygram; 1 – optická značka; 2 – pořadové číslo bankovky; červené šipky – konfrontační zbarvení polygramu s následujícími snímky; dominantní zelené zbarvení

polygran-1.jpg

(B) dominantní žluto – zelené zbarvení, které v některých lokalitách chybí   

polygran-5.jpg

(C) dominantní zlaté zbarvení; cf s předešlými snímky

   Zlato-zelený efekt změny barev polygramu je synchronizován ve funkci označované jako SPARK®Live, zobrazující obrys holubice nesoucí olivovou větev.        

     Významnou komponentou bankovky je polymerové okno, umístněné téměř v její střední části. Na detailu polymerového okna je prokazatelný kotvící film a to jak z pohledu aversu, tak také z pohledu reversu. Polymerové okno má zrcadlový vzhled.

polymerove-okno-5-a.jpg polymerove-okno-6-r.jpg polymerove-okno-1.jpg

zrcadlový charakter polymerového okna; avers – revers  (A - R) vpravo avers; kotvící film (červené šipky) okna s prokazatelně vyšší denzitou (hustotou) hmoty (snímek v bílém světle)

     Bankovka Arménie je vyrobena ze substrátu Hybrid ™ z tiskárny v Louisenthalu. Hybridní bankovka má obě strany základního bavlněného substrátu pokryté polyesterem, který zvyšuje trvanlivost a prodlužuje výrazně životnost bankovky. Všechny bankovky připravované nové série (viz výše), emitované koncem letošního roku, budou také vyráběny na hybridní platformě Hybrid TM, která umožní, aby do bankovního návrhu byly zahrnuty další bezpečnostní prvky a zvýšila se jejich trvanlivost a prodloužila životnost, což přispěje k minimalizaci celkových nákladů na výrobu bankovek. Dosud není známo, zda všechny nové ochranné prvky v pamětní bankovce 500 dramů budou použité v nové sérii, ve které bude eliminována bankovka o nominální hodnotě 100 000 dramů (viz výše) a naopak nově zavedená bankovka 2 000 dramů.

armenie-500-60a-r.jpg
armenie-500-60a-r-cb.jpg

revers bankovky; 4 – polymerové okno; 5 – vodoznakové pole

pozn.: označení centrální banky je uvedeno v jednom z arménských dialektů; ve spisovné arménštině zápis Central Bank of the Republic of Armenia má tuto podobu; Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկը.  

     Na reversu bankovky je zobrazen hotel Ararat, Noemova rodina a zvířata, které podle biblických výkladů měla zachránit Noemova archa. Vodoznak na bankovce zaujímá poměrně velkou plochu. Jeho obraz zahrnuje Noemovu archu a elektrotypovou denominaci bankovky.

rscn6446.jpg noemova-archa.jpg

vodoznak bankovky; elektrotyp denominace a Noemova archa je vcelku detailně zpracovaná s viditelnými okénky v části archy, kde údajně byli umístněné kajuty pro přepravované lidi; vlevo freska Noemovy archy ve vídeňském kostele Saint-Savin1

 
1 převzato z https://cs.wikipedia.org/wiki/Noemova_archa

     UV obraz bankovky je rozložen jak na avers tak také na revers bankovky. Vytváří plošné pozitivní pole, které je výraznější na aversu bankovky. UV pozitivní obraz na reversu se nalézá v podstatě na totožné lokalitě, kde na reversu bankovky spatřujeme oranžový středový pruh zahrnující polymerové okno.

uv-a.jpg uv-r.jpg

vlevo UV pozitivita aversu bankovky; mimo plošné pozitivity je patrné ve střední části zvýraznění denominace bankovky a současně obraz Noemovy archy; nedílnou součástí je negativní polymerové okno; vpravo pozitivní pole na úrovni středového pruhu opětovně s negativním polymerovým oknem