Jdi na obsah Jdi na menu
 


Austrálie; stručná historie bankovek 5$ & Pick#62a [2016]

18. 12. 2017

   Centrální banka Austrálie (Reserve Bank of Australia;RBA) vydala 1.9.2016 zcela novou bankovku o nominální hodnotě 5 australských dolarů. Bankovka navazuje na polymerové bankovky z let 1988 – 2015.  Podle RBA se jedná o novou generaci polymerových bankovek, které se zásadně odlišují od svých předchůdců. Na tento nominál budou navazovat další bankovky o hodnotách 10,20,50 a 100 australských dolarů.
  Oficiální měnou Australského svazu (je používán i na australských obydlených zámořských teritoriích: Kokosové ostrovy, Vánoční ostrov a Norfolk) a tří ostrovních států v Pacifiku: Nauru, Kiribati a Tuvalu je jak jsme již uvedli výše australský dolar. ISO kód je AUD a pro označení dolaru je užíván všeobecný symbol $. Symbol dolaru se na bankovkách Austrálie nepoužívá. Velmi často se v literatuře používá kód odlišný kódu ISO. Nejběžnější je A$ nebo AU$. Jednou setinou australského dolaru je cent (1/100). V letech 2001 – 2002 byl australský dolar z důvodu poklesu hospodářství nazýván pacifické peso. Před zavedením dolarové měnové jednotky byl v australském svazu používán librový monetární systém (1913 – 1965).
    Bankovka o nominální hodnotě 5 $ byla vydána opakovaně, počínaje rokem 1967. Vzhledově jsou si bankovky velmi podobné. Odlišuje se pouze bankovka Pick#39a –c [1967 - 1972]; Pick#44a – g [1974 - 1991] a Pick#56a - b[častěji také Pick#56(1) – (2)] z roku 2001. Na zbývajících emisích bankovky je portrét královny Alžběty II. Jedná se o Pick#50a – c [1992 & 1993], Pick#51a – f [1995 - 1998] a Pick#57a – i [2002 - 2015].

australie-5-39a-a.jpg
australie-5-39a-r.jpg

Pick#39a;ND(1967)sig Phillips & Randall;A,R
pozn.: A - Sir Joseph Banks  R - Caroline Chisholm (totéž u Pick#44a – g)

    Poněkud složitější katalogizace než je u Pick#39a – c  je u následující bankovky Pick#44. Uvádí ji následující tabulka. Diference spočívá jednak v použité signatuře (sig), prefixu bankovek (#), umístnění ochranného proužku (střed nebo bok) a také ve stylu provedení sériového čísla (rovné a jednoduché nebo ve fontu OCR). Vzhledově je ale Pick#44 shodná s bankovkou Pick#39a – c. 

Katalogizace Pick#44

Pick#44

#

sig

a

NNE

Phillips & Wheeler

b[1]

NUZ

Knight & Wheeler

b[2]

NUF

Knight & Wheeler

b[3]

NVK

Knight & Wheeler

c

PAD

Knight & Stone

d

PED

Johnston & Stone

e[1]

QAT

Johnston & Fraser

e[2]

PTY

Johnston & Fraser

f

QGP

Fraser & Higgins

g

QJY

 Fraser & Cole

serial # font OCR - b[3] & e[2]

pozn.: bankovka Pick#39 & 44 mají na ploše A dole vlevo a vpravo dvě sériové čísla černé barvy; # je třísložkový na který navazuje 6 digit; čísla mají horizontální umístnění;obě bankovky jsou ND

     Pick#50a – c je již polymerová a nosným motivem na A je portrét královny Alžběty II. Shodná je i barevně poněkud sytější bankovka Pick#51a – f.  Katalogizace Pick#51 je   podle RBA poněkud odlišná od SCWPM. Ta vychází jednak od roku emise (bankovka není ND) a použité signatury. Rozdíl mezi Pick#50 & Pick#51 je v datování bankovek a skladbě sériového čísla bankovek.
   U bankovky Pick#50 je katalogizace následující. Pick#50a(někdy též [a1]ND-1992) #AA + 8 digit; Pick#50b (někdy také [a2]1.7.1992 s umístněním data ve formátu 1.JULY 1992 vpravo nahoře na A(červeně) #AA + 8 digit; Pick#50c (v literatuře také [b]1993;#BI + [2] 6 digit) první dvě pozice se do sériového čísla nezahrnují, protože značí rok emise.

australie-5-51a-a.jpg
australie-5-51a-r.jpg

Pick#51a;1995;sig Evans & Fraser;A,R

Katalogizace Pick#51

Pick#51

rok

sig

#

a[1]a

1995

Evans & Fraser

HA

a[2]b

1996

 Evans & Fraser

DI

b1c

1995

Evans & Fraser

IF

c[1]d

1996

Evans & Macfarlane

BA

c[2]e

1997

Evans & Macfarlane

FA

c[3]f

1998

Evans & Macfarlane

BD

 

1 error - with narrow Orientation Bands (s úzkými Orientace Bands;OCR)
pozn.: sériové číslo má skladbu  ## + [2] 6 digit)

    Odlišná je polymerová bankovka z roku 2001 Pick#56(1) – (2) z roku 2001. Rozdíl mezi oběma variantami je dán přítomností [ Pick#56a (2) #EG ] nebo absencí [Pick#56a (1) #AA ] přetisku 1901 – 2001 na A bankovky vpravo nahoře.V obou variantách jde o výroční bankovku Centennial of the Commonwealth (1901-2001) [Sté výročí společenství (1901-2001)]. Signatura je u obou bankovek shodná. Rok emise je uveden podobně jako u Pick#50 v prvé a druhé pozici sériového čísla za dvousložkovým prefixem.

australie-5-56-2--a.jpgPick#56(2) s přetiskem vpravo nahoře (modrá šipka)A
australie-5-56-1--a.jpgPick#56(1) bez přetisku
australie-5-56-1--r.jpgR bankovky je shodné u obou variant

 

australie-5-56-1--r-seriove-cislo-detail.jpg

sériové číslo(detail)2001 (žlutá šipka)

pozn.: bankovka Pick#56 je vybavena odlišným provedením polymerového okna; sériové číslo je na R pouze jedno v černé barvě, vertikální lokace  a skladbě ##[EG & AA] + [2] 6 digit (první dvě pozice se do sériového čísla nezahrnují)
A - Sir Henry Parkes  R - Catherine Helen Spence

    Poslední vydanou bankovkou o nominální hodnotě 5 $ před Pick#62a je bankovka z let 2002 – 2015 Pick#57. Také její katalogizace uváděná RBA  je odlišná od SCWPM. Ten bankovku prezentuje v podobě Pick#57a – h(chybí rok 2015; s důrazem na rok emise a použitou signaturu).  RBA uvádí obdobné varianty bankovky, které odlišuje shodně především s ohledem na rok emise , odpovídající signaturu a navíc podle příslušného  prefixu. Bankovky jsou datovány rokem emise, který je uveden v prvé a druhé pozici sériového čísla za dvousložkovým prefixem.

Katalogizace Pick#57

Pick#57

rok

sig

#

a

2002

 Macfarlane & Henry

BK

b

2003

 Macfarlane & Henry

CG

c

2005

 Macfarlane & Henry

ED

d

2006

 Macfarlane & Henry

CF

e

2007

Stevens & Henry

GI

f

2008

Stevens & Henry

BL

g

2012

Stevens & Parkinson

BA

h

2013

Stevens & Parkinson

BA

i

2015

Stevens & John. A. Fraser

BA

 BA – shodný prefix u posledních třech ročníků

australie-5-57i-a.jpgaustralie-5-57i-r.jpg
Pick#57h; 2013 [BA 13643248] sig Stevens & John. A. Fraser;A,R

   Na bankovku Pick#57i z roku 2015 navazuje bankovka z roku 2016; Pick#62a. Rozměry bankovky jsou shodné s předešlou variantou Pick#57 a také s variantami, na které jsme upozornili výše (130 x 65 mm). Bankovka Pick#62a je zcela odlišná od dosavadního vzhledu polymerových bankovek stejné nominální hodnoty. Bankovka obsahuje celou řadu ochranných prvků, které předešlé emise polymerových bankovek postrádají.
   Předně je to široké polymerové oknopo celé výšce bankovky mírně od středu bankovky vlevo na A (opak na R), polygram s  tzv. valivým barevným efektem, který je vidět na obou stranách bankovky ◄◄  a druhé polymerové okno◄◄◄ vpravo dole z pohledu aversu. Široké polymerové okno je doplněno metalizací, podobnou jakou je možné spatřit na bankovkách Kanady nebo Nového Zélandu.  Polygram je oboustranný, což je další podstatný rozdíl od jiných bankovek, které jsou polygramem vybaveny (Trinidad & Tobago,Kolumbie,Vietnam) a na kterých je patrný pouze na straně aversu. Druhé polymerové okno z pohledu A vpravo dole je nenominální a znázorňuje tzv. hvězdu australské federace (Federation Star; sedmicípá hvězda).

australie-5-62a-a--popis.jpgPick#62a;2016;A
australie-5-62a-r.jpgR bankovky

A:  1 – široké polymerové okno po celé výšce bankovky (fialové šipky) a – metalizace v podobě hvězdy australské federarace; b – vyobrazení  Acanthorhynchus tenuirostris (jednozobka východní) shodně s obrazem tvořící polygram; c – metalizace s proměnlivou barvou při naklánění, obsahující číselné vyjádření nominální hodnoty bankovky; 2 – polygram; 3 – malé polymerové okno (ofiálně podle RBA small  clear [průhledné] window) modré šipky – optické značky

R: bankovní pole výbavou shodné s plochou A v opačném režimu

polymerove-okno---hvezda-federace-2.jpg

polymerové okno z pohledu A s vnořeným obrazem hvězdy federace bez periferního či centrálního mikrotextu

polygram-s-optickou-znackou-b.jpg
polygram-z-r1.jpg

nahoře:  polygram ze strany aversu bez zjevného mikrotextu ; žluté šipky – jedna z optických značek na bankovce   dole: polygram z pohledu reversu s mikrotextem

polymerove-okno---prosviceni.jpgpolymerove-okno-z-pohledu-a3.jpg

 

 

 

 

 

 

polymerové okno s metalizací (žlutá šipka – optická značka; ostatní viz popis pole A výše)

polymerove-okno-z-pohledu-a4.jpg

polymerove-okno-z-pohledu-a1-detail-ptaka.jpgdetail horní části metalizace (vpravo) 1 - hvězdy federace; 2 – jednozobka východní v letu s odlišným zbarvením křídel při různém úhlu pohledu a nasvícení polymerového okna (2a - b) totéž platí o proměnlivém zbarvení periferie hvězdy federace (1a )

 

polymerove-okno-z-pohledu-a2-detail.jpg

detail střední části metalizace s periferním mikrotextem  (žluté šipky)

   Na rozdíl od mnohých polymerových bankovek má Pick#62a nezvykle výraznou také UV ochranu. Tu představují tři základní body. Předně je to UV pozitivní sériové číslo, které je na bankovce, jako v předešlých emisích jediné. Je vertikální, černé, vlevo na R. Bankovka podle RBA byla vydána v první emisi s #AB – DC. Za prefixem následuje  [2 (2016) ] + 7 digit. Vedle sériového čísla, které signalizuje rok emise je také rok 2016 jako samostatné UV pozitivní pole umístněno zhruba uprostřed R bankovky v její horní části.

seriove-cislo---uv.jpg

UV pozitivní sériové číslo, kde prvá a druhá pozice (1,2) za prefixem značí rok emise (2016)

rok-emise-uv-na-r.jpg

UV pozitivní rok emise

   Posledním polem s UV pozitivitou je obraz na A bankovky, který je reprezentován jednozobkou východní v letu (světle zeleně) a větvičkou akátu australského (Acacia verticillata subsp. ovoidea; fialově).
    Větve akátu jsou viditelné pohledem také na aversu i reversu bankovky v okolí polygramu a středového polymerového okna, do kterého jsou dokonce zakomponovány. Místo větviček je umístněn však  mikrotext.

uv-obraz-z-pohledu-a.jpgUV pole vlevo na A
polymerove-okno---prosviceni-s-polygramem-vlevo-mikrotext.jpgmikrotext v ploše polymerového okna