Jdi na obsah Jdi na menu
 


Chybotisk [printing error] na bankovce Lesotha; 20 maloti; 2010

29. 10. 2019

      Central Bank of Lesotho (CBL) vydalo bankovku o nominální hodnotě 20 maloti v roce 2010 (Pick#22a) a opakovaně v roce 2013 (Pick#22b). Obě bankovky se odlišují především signaturou. První bankovka je signována guvernérem Dr. Moeketsi Senaoanem (sig 8), kdežto druhá nese podpis guvernéra Adelaida Matlanyanera (sig 9). Bankovka o nominální hodnotě byla před rokem 2010 vydána několikrát a to v letech 1981 – 2009. Jejich stručný přehled uvádí tabulka níže.

      Jako základní informaci uvedeme, že měnovou jednotkou Lesotha je loti (sing.); množné číslo maloti. ISO kód podle 4217 je LSL. Jednou setinou loti je sente (množné číslo lisente). Na území Lesotha je také ve stejné míře jako loti užíván jihoafrický rand. Souvisí to s neoficiální měnovou unií, kam se zařazuje JAR, Lesotho, Namibie a Swaziland. Lesotho je také členem Jihoafrické celní unie, kde je navíc mimo uvedené státy také Botswana.

20 maloti; 1981 – 2009

SCWPM

datum

sig

#

7a

1981

E. R. Sekhonyana & E. K. Molemohi

A/81

7b

1984

K. Rakhetla & S. Schönbeg; 2c

A/84 – B/84

D/84 – E/84

12a

1990

E. R. Sekhonyana & Dr. A. M. Maruping

F, H

12b

1993

E. R. Sekhonyana & Dr. A. M. Maruping

J

16a

1994

Dr. A. M. Maruping

A - E

16b

1999

S. M. Swaray

F - H

16c

2001

S. M. Swaray

J - Q

16d

2005

Motlatsi Matekane

S  - V

16e [f]

2007

Dr. Moeketsi Senaoana

W - AB

16g

2009

Dr. Moeketsi Senaoana

AC - AP

 

      Pokud se týká bankovek emitovaných v roce 2010 a 2013, zaznamenáváme některé rozdíly, mimo již uvedené rozdílné signatury.  Podstatným znakem pro obě bankovky jsou odlišné prefixy. U bankovky z roku 2010 je použitý # AA + Σ6 digit, u bankovky z roku 2013 # AN + Σ6 digit. Obě sériová čísla jsou ascendentní. Číslo vpravo dole je horizontální černé barvy, naopak číslo vlevo je vertikální, zbarvené červeně. Vodoznak obou bankovek má nominální charakter s portrétovým vyobrazením krále Moshoeshoe I.

lesotho-20-22a-2010-a-popis.jpg

Pick#22a; 2010; A (vzhled i popis je shodný také u bankovky Pick#22b z roku 2013) popis plochy aversu je u obou bankovek (2010 & 2013) naprosto shodný; 1 – iridizující kaleidoskop; 2 – slepotisk; 3a/b – sériová čísla; 4 – vodoznakové pole; 5 – datum emise (YYYY)

vodoznak.jpg

nominální vodoznak je u obou bankovek shodný

       Významným prvkem ochrany obou bankovek je tzv. slepotisk (slepé razítko, blind embossing). V 90. letech byly zavedeny nové technologie, při kterých se zatepla razí hologramy nebo různobarevné či zlaté fólie. Ražby se užívá také při výrobě slepotisku neboli tzv. suché pečeti (angl. dry seal). Jedná se o grafický prvek vytlačený do papíru bez použití barvy. Suchá pečeť je vždy profilometricky pozitivní a má vzhled plastického obrazu.

      Slepotisk je prvek vytlačený do papíru bez použití barvy nebo fólie. Rovněž tzv. ostrá ražba neboli násek je grafický prvek vyražený do papíru. Je snadno identifikovatelný pouhým okem. Reliéfní ražba slepotisku je úzce spojena v oblasti studia a výzkumu bankovek s termínem profilometrie povrchu bankovek. Pro plastický slepotisk se vžil termín suchá pečeť nebo také crochet, neboli háčkování.

      Zpravidla je to bezbarvý reliéfní obraz, který se aplikuje na barevné oblasti bankovky tlakem nebo zahříváním, které deformují bankovní hmotu (bankovní papír nebo polymer), a tím umožňují vpravení reliéfního obrazu do bankovní hmoty. Jedná se o hmatatelné pole používané u papírových bankovek a také u bankovek polymerových.

       Pro přiblížení této ochrany bankovek je potřeba zmínit, že slepotisk má několik možných podob, z nichž nejvýznamnější jsou dvě. Jedná se jednak o slepotisk mající vzhled pokovování dané lokality. Slepotisk (slepé razítko) je bezbarvý reliéfní tisk, který má při naklonění bankovky stříbrné nebo zlaté zbarvení (pozor na záměnu s kyokyorgramem). Obraz vytvořený touto technikou je viditelný při odlišném úhlu (má aktivní sklopný efekt), zpravidla v rozmezí 30o-75o. Nejčastěji se slepotisk užívá v prostoru polymerového okna polymerových bankovek a u papírových bankovek v dané lokalitě bankovní hmoty. Razící forma pro slepotisk se skládá ze dvou částí: matrice a patrice. Jedna strana má reliéf vystupující (matrice, profilometricky pozitivní) a druhá reliéf prohloubený (patrice, profilometricky negativní). Polymerová pole a bankovní hmota papírových bankovek mohou být v lokalitě slepotisku zbarveny, nejčastěji do zlatavé barvy, která vzniká přidáním krystalických pigmentů během výroby. Zbarvení je v polymerovém okně dobře viditelné pouhým okem. Některé slepotisky mohou získávat při naklonění bankovky na barevnosti, která je zastoupena především zlatou kovovou a modrou barvou. Slepotisk u bankovek uvedených v tabulce výše, byl u nových emisí (2010 – 2015) doplněn iridizujícím kaleidoskopem. Ten svůj vzhled na rozdíl od slepotisku mění v závislosti na intenzitě a úhlu osvícení. 

detail-1.jpg detail-1-kolmo.jpg

slepotisk crochet (háčkovaní) na bankovce Lesotha 20 maloti je shodná u bankovky z roku 2010 i z roku 2013; na periferii je uvedena dobře zřetelná nominální hodnota; při výraznějším naklonění bankovky se nominální hodnota bankovky promítá ve střední části slepotisku (ohraničují červené šipky)

       Ochranným prvkem, který zaujímá významnou úlohu proti případnému padělání bankovek, je tzv. iridizující kaleidoskop. Jedná se o klasický kaleidoskop, který známe z mnohých moderních bankovek (např. bankovky Fiji). Základní vlastností kaleidoskopu obecně je barevná variabilita ve smyslu střídání světlých a tmavých polí. Kaleidoskop je složitý bezpečnostní prvek vyvinutý poprvé společností De La Rue; Německo. Je to obrázek vytištěný na fóliovém substrátu. Obraz s vysokým reliéfem je aplikován pomocí tisku z hloubky (tzv. liniový hlubotisk). Kaleidoskopický efekt se na snímku objeví, když se bankovka otáčí ve směru hodinových ručiček (podobně obrázek reaguje také při otáčení proti směru hodinových ručiček). Tento efekt je charakterizován iluzorním pohybem střídání světlých a tmavých geometrických útvarů od středu k periferii kaleidoskopu. Rozložení světlých a tmavých oblastí v obraze je určeno tvarem, reliéfem použitého inkoustu a osvětlením. Kaleidoskop u bankovek Lesotha je nejen opticky barevně proměnný, ale je navíc opatřen jemnou fólií iridiscence, mající žlutou/zlatavou barvu (bronzová fólie). Viditelnost fólie je závislá od úhlu snímání.

metalizace-kombinace-srovnani.jpg metalizace-kombinace-1-srovnani-2.jpg

1 - periferie a 2 - střed kaleidoskopu; vlevo je snímek znázorňující kaleidoskop při pohledu pod úhlem 750; vzhled je u obou bankovek v podstatě shodný; vpravo kaleidoskop pod úhlem snímání 900; iridiscence na povrchu kaleidoskopu se projevuje postupně; změna barvy u středu kaleidoskopu (2) je však patrná (tmavě modrá světle modrá)

      Zajímavým doplňkem ochrany bankovek je ochranný proužek. Ten má na straně reversu klasický intermitentní charakter, u kterého jsou zřetelné pouze tzv. S – články. V souvislosti s ochranným proužkem jistě stojí za poznámku tvar a vzhled jednotlivých článků. Jedná se o pospojované uzavřené články, z nichž je na povrchu zřetelná pouze lokace vzájemného kontaktu dvou sousedních článků.

ochranny-prouzek-1.jpg

ochranný proužek na R bankovky; S = povrchové části článků bez zjevného mikrotextu

ochranny-prouzek.jpg

shodný článek při prosvícení bankovky; zelené ohraničení ukazuje vzhled S – článků, které se ukazují na povrchu bankovek; proužek při prosvícení v lokalitě L – článků obsahuje mikrotext CBL (Central Bank of Lesotho)

     Podstatná je UV ochrana bankovek. Jedná se o pozitivní pole ve střední části aversu bankovek, které obsahuje současně nominální hodnotu bankovky (20). Bohatší a vzhledově velmi líbivý UV pozitivní obraz nalezneme na reversu bankovek, především v jeho pravé části. Jde o obraz žlutě a tyrkysově zbarvený. V tyrkysovém poli vložena opět žlutě zbarvená nominální hodnota. Obraz na reversu je opět prostý ochranných vláken a konfet.

uv-avers-a-revers.jpg

v UV obraze nezaznamenáváme ani UV pozitivní bezpečnostní vlákna a ani konfety (1) UV reversu bankovky; pravá část plochy (2)

       Zajímavý obraz poskytuje revers obou bankovek. U bankovky z roku 2010 je na zadní straně bankovky chybotisk v podobě páru muže a ženy, který stojí ve vstupních dveřích do domku vpravo.          

lesotho-20-22a-2010-r-popis.jpg

lesotho-20-22b-2013-r-popis.jpg

 

 

detail-1-na-r--detail.jpg

detailní pohled na určenou plochu reversu obou bankovek

detail-na-r-s-postavami.jpg

samostatný detail reversu bankovky Pick#22a z roku 2010

     Jako poslední poznámku uvádíme stručný popis vzhledu povrchu bankovek v oblasti signatur. V těchto lokalitách nalezneme tzv. kárování, což je hustá síť pravoúhlých nebo kosoúhlých čar, zpravidla o mikroskopické hustotě. Právě podle hustoty čar je výsledný efekt označovaný jako běločarý světlého vzhledu (menší hustota čar) nebo tmavočarý tmavého vzhledu (větší hustota čar).

karovani-povrchu-detail-1.jpg

dobře viditelné kárování na povrchu bankovky v oblasti signatury; výběr odlišného směru (zelené šipky) čar (vnořený detail v hnědém rámečku)