Jdi na obsah Jdi na menu
 


Čína – yuan [jüan] stručná historie, vybrané emise, související měnové oblasti

31. 7. 2016

    Čína (tradiční znaky: 中國, zjednodušené znaky: 中国, hanyu pinyin: Zhōngguó, český přepis: Čung-kuo) . Z hlediska notafilie je studium čísné měny poměrně složitou záležitostí. První zmínka o čínských bankovek pochází z roku 1368 – 1399, kdy měnovou jednotkou byl tzv. kuan (tzv. Kuan Systém;viz níže), na který v letech 1853 – 1964 navazoval Cash Systém s měnovou jednotkou cash (keš). Následoval Tael Systém, platící od roku 1853 do roku 1864. Název jednotky byl taels. Následoval dollar Systém, který byl platný od roku 1909 do období let 1906 – 1910.
         Od roku 1949, kdy skončila tzv. čínská občanská válka, existují dva čínské státy; Čínská lidová republika1, nejlidnatější zem na světě se super velmocenskými ambicemi s hlavním městem Peking a  Čínská republika2 územně omezená na ostrov Tchaj-wan (=Tchajwan) s hlavním městem Tchaj-pej. V prvém případě je základní měnovou jednotkou čínský yuan (= jüan; ISO kód CNY, ale často je používán také symbol RMB; v běžném zápise se uvádí nejčastěji ¥, tedy podobně jako je tomu u japonského jenu), dělící se na 1/10 yuanu; 10 ťiao (jiao;角) a 1/100 100 fenů (分). V případě Čínské republiky je měnovou jednotkou tzv. nový tchajwanský dolar (tradiční čínština: 新臺幣 nebo 新台幣; pinyin: Xīntáibì). Tchajwanský dolar má obdobné dělení (1/10;1/100) jako čínský yuan.  ISO kód tchajwanského dolaru je TWD, který se však často nahrazuje zkratkou NT$. Původně platící systém tchajwanský yuan byl v roce 1946 nahrazen dolarovým systémem (1/100;cent;emise    1946 (Year 35 after 1911) Issue). Avšak  hned v roce 1947 se dolarový systém změnil opět v systém yuanu, který na území Tchaiwanu (Tchaj-wan) platí do současné doby. Vedle zmíněných dvou měnových jednotek se ve vybraných enklávách oblasti Číny (tzv. velké Číny) nachází  Hongkong3 (hongkongský dolar ; 1/100 cent; čínsky v českém přepisu Siang-kang, pchin-jinem Xiānggǎng, znaky 香港, kantonsky Hèung-gáwng, doslova Voňavý přístav; ISO kód HKD, někdy též HK$) a Macao4 (tradiční znaky: 澳門; zjednodušené znaky: 澳门; pinyin: Àomén, portugalsky Macau), kde oficiální měnovou jednotkou je  macauská pataca (ISO kód MOP; 1/100 avos). Jako doplňující informaci je potřebné zmínit oblast Tibetu5, který je od padesátých let 20. století je okupován Čínskou lidovou republikou, takže na jeho území platí výhradně čínský yuan.  Avšak i Tibet má svoji notafilickou historii, sahající do let 1658 – 1704. Prvním měnovým systémem  (1658-1677;1912 – 1931) na území Tibetu byl Tam Systém na který v letech 1687 – 1704 (1941 – 1959) navázal tzv. Srang Systém, někdy také označován jako Tam – Srang systém vzhledem k bankovce  Pick#12 (1939-1940) o nominální hodnotě 100 tam srang.
         O notafilii Tchajwanu6 , Hongkongu, Macaa a Tibetu jsme již publikovali nebo naopak připravujeme podrobnější samostatné příspěvky a proto se v následujícím textu níže soustředíme pouze na notafilii Čínské lidové republiky (PEOPLES REPUBLIC). Souhrnně však měnové systémy oblasti tzv. velké Číny uvádíme níže v připojené tabulce.

6 M.Kudweis; Taiwan – notafilické poznámky;   https://notafilie.estranky.cz/clanky/prispevky-publikace-a-clanky/taiwan-----notafilicke-poznamky.htm

Měnové jednotky na území velké Číny

oblast

systém

rozsah Pick#(PS#)

PEOPLES REPUBLIC

 

 

Čínská lidová republika

Renminbi Yuan System

 

 

1948 - 2015[současnost]

 

 

 

Pick#801 - 910

Čínská republika

Dollar System

 

[Tchaj-wan]

 [nový tchajwanský dolar]

 

 

subkatalogizace wen

Pick#1902-1905A

 

Silver Yen System

Pick#1907

 

Gold Yen System

Pick#1911-1913

 

Sen System

Pick#1914

 

Yuan (Dollar) System

Pick#1935-1998B

Hongkong

Dollar System

Pick#329-346

Macao

Dollar System

PS#92A&B + 109

 

Banco Nacional Ultramarino

 

 

Pataca System

Pick#1-89[2016-2017]C

 

Banco da China

 

 

Pataca System

Pick#90-120C

Tibet

Tam System

Pick#1-7A

 

[1658-1677]

 

 

 Srang System

Pick#8-11

 

[1687-1704]

 

 

Tam – Srang systém

Pick#12

A mimo Pick#1903 B současnost C Pick#85-89 a Pick#116-120 jsou 

    v emitaci obou bank totožné

 

Stručná charakteristika bankovek  PEOPLES REPUBLIC

      Notafilie Čínské lidové republiky má několik charakteristických znaků, které jsou v mnoha směrech v notafilii ostatních států neopakovatelné. Předně je to obrovské množství bankovních institucí, které se podílejí v historickém kontextu na emitaci čínských bankovek.Obdobná situace je také v případě bankovek Hong-Kongu, méně již u bankovek Macau a Tchajwanu.      
       Za první vydanou bankovku Číny je považována Pick#AA10a z období let 1368 – 1399 o netradiční nominální hodnotě 1 kuan (yuan [= jüan] ). Jako emitent je v tomto případě uváděna Treasury, Ming Dynasty (´財政部,明代).
       Naši pozornost jsme věnovali především dvěma emisím. Prvou z nich je emise bankovek z roku 1999X1 (Mao Tse Tung  Issue; Pick#895 – 901; neexistující Pick#896) a druhou je emise bankovek z roku 2005X2 (Mao Tse Tung / With Omron Rings Issue; Pick#903 – 907). Emitentem obou emisí bankovek je  Zhongguo Renmin Yinhang / Chung Kuo Jen Min Yin Hang (Peoples Bank of China) [ 人民殷行/鐘國仁閔銥嗯航(中國人民銀行)]. Z hlediska katalogizace a subindexace se níže stručně zmíníme také o některých dalších bankovkách z dřívějšího období, zasahující roky 1962 – 1990.
        Oběma studovaným emisím dominuje na A portrét  Mao Tse-tunga, který není však obsažen ve vodoznaku bankovek. Vodoznaky u bankovek jsou označovány jako květina (= flora; viz níže), která se u jednotlivých nominálních hodnot odlišuje, není shodná.

Subindexace čínských bankovek (diferenciace)

      V případě čínských bankovek se často používá tzv. subindexování, což je v podstatě shodné s indexováním, jak jej známe z popisné anatomie bankovek7. Jako příklad můžeme poukázat na celou řadu bankovek již z emisí vydaných dříve. Níže uvádíme systém subindexování u bankovky z roku 1962 (Pick#877 a – f) o nominální hodnotě 1 ťiao (jiao), které se odlišuje skladbou, počtem a barvou jednotlivých pozic # a současně počtem digit sériového čísla (viz tabulka níže). Sekundárním znakem subindexování je přítomnost, vzhled  nebo absence vodoznaku a způsob úpravy tisku (ryté, částečně ryté, litografováno[lithographed]. Celkem u čínských bankovek můžeme rozlišit několik variant subindexování, z nichž níže uvádíme pouze některé. Podstatnou skutečností je také to, že čínské bankovky zpravidla nejsou, až na výjimky (např.Pick#197a-f;10 $;1928) opatřeny signaturou.

Subindexace Pick#877; 1962  (varianta I; Vr/I)

Pick#877 - index

#

 Σ digit

a

serial # prefix  3 red Roman numerals

7

 

bez vodoznaku(ryté)

 

b

serial # prefix 3 blue Roman numerals

7

 

vodoznak hvězdy

 

c

serial # prefix 3 blue Roman numerals

7

 

bez vodoznaku

 

d

serial # prefix  2 blue Roman numerals

8

 

bez vodoznaku

 

e

  serial # prefix 2 red Roman numerals

8

 

vodoznak hvězdy(částečně ryté)

 

fXX

serial # prefix  3 red Roman numerals

7

 

bez vodoznaku(litografováno)

 

 XX error in catalog, listing 2 red Roman numerus (strana 240; 22ndEd.;2016)

 7M.Kudweis;  Identit (=anatomie) bankovek [stručný úvod] https://notafilie.estranky.cz/clanky/prispevky-publikace-a-clanky/identit---anatomie--bankovek--strucny-uvod-.html

Subindexace Pick#884; 1980 - 1996  (varianta II; Vr/II)

Pick#884 - index

#

Σ digit

a[1980]

#CP - modrý tisk včetně digit

8

b[1990]

#DL - černý tisk včetně digit

8

c[1996]

#SO - hnědý tisk včetně digit

8

      Odlišný způsob subindexování nalezneme u bankovek emisí, kterým jsme věnovali pozornost. Jde o bankovky z roku 1999 (Mao Tse Tung  Issue) a roku 2005 (Mao Tse Tung / With Omron Rings Issue). Podstatným rysem subindexování je skladba prefixu, přičemž počet digit se u jednotlivých variant neodlišuje. Jako příklad níže uvádíme bankovku Pick#895 (1999).
     Pokud jde o skladbu prefixu u Pick#895 je na místě zmínit, že Peoples Bank of China používá symboliku, kdy pro písmeno v # používá symbol X, kdežto pro číslo v # je použit symbol n. Znamená to, že # ve složení Letter-number-number-letter serial # prefix má podle centrální banky ČLR složení XnnX (ve zkratce 的沒沒的; viz tabulka níže).

Subindexace Pick#895; 1999  (varianta III; Vr/III)     

Pick#895 - index

#

Σ digit

a

 Letter-letter-number-number serial # prefix

6

 

(písmeno-písmeno-číslo-číslo)

(černě)

 

# v barvě červené [XXnn]

 

 

GF44

 

b

Letter-number-letter-number serial # prefix

6

 

(písmeno-číslo-písmeno-číslo)

(černě)

 

# v barvě červené [XnXn]

 

 

E3J8

 

c

Letter-number-number-letter serial # prefix

6

 

(písmeno-číslo-číslo-písmeno)

(černě)

 

# v barvě červené [XnnX]

 

 

T56J

 

   Jako na poslední variantu identifikace čínských bankovek (nikoli subindexování) poukážene níže u bankovek Pick#899 (20 yuan) z roku 1999 v porovnání s bankovkami Pick#900 (50 yuan), Pick#901(100 yuan) z téhož roku a bankovkou Pick#909 (100 yuan) z roku 2015. Zmíněné bankovky patří do emise z roku 1999, jejíž označení jsme již zmínili výše. Podstatné je, že bankovky této emise vyjma Pick#895 (1 yuan)  neobsahují na rozdíl od následující emise z roku 2005 tzv. omron kroužky (Omron Rings). Vedle přítomnosti či absence omron kroužků (ty se nalézají na A i R bankovek) je podstatný počet sériových čísel (ΣSN), skladba # (#), barva čísel (COL) a počet digit v nich (Σdigit). Všechny uvedené bankovky jsou emitovány pouze v rozsahu indexu „a“. Diferenciaci uvádí následující tabulka.

Identifikace bankovek podle charakteristiky sériových čísel(varianta IV; Vr/IV)

Pick#

ΣSN

#

COL

Σdigit

Pick#899

1

XXnn8

# digit

6

a

 

 

 

 

Pick#900

2

XX

černé/červené9

8

a

 

 

 

 

Pick#901

2

XX

černé/modré10

8

a

 

 

 

 

Pick#90911

2

XXnn

# digit10

6

a

 

 

(vlevo na A)

 

 

 

 

# modré10

6

 

 

 

(vpravo na A)

 

8 viz Pick#895a  9černé horizontální vlevo dole na A; červené vertikálně vpravo na A 10 lokace sériových čísel viz Pick#900 11 s omron kroužky    

     Poněkud odlišná je charakteristika bankovky Pick#910 (100 yuan) z roku 2015. Má dvě sériová čísla s jednosložkovým # (X) a 10 digit. Obě čísla jsou červené barvy a jejich lokace je shodná s Pick#900,901 a 909.
    V následující části příspěvku poukážeme především na UV ochranu vybraných čínských bankovek z již výše zmíněných dvou emisí a částečně budeme demonstrovat jednotlivé varianty subindexace a identifikace, jak je uvádíme v jednotlivých tabulkách (Vr/I- Vr/IV).

cina-1-895b-a.jpg
cina-1-895a-r.jpg

Pick#895b;XnXn;Vr/III;1 yuan;1999; A,R

1-895a-vodoznak.jpg1 1-895a-uv.jpg2
1-895a-uv-r1.jpg3 1-895a-uv-r2.jpg4

1 - nenominální vodoznak; květ lilie;červené šipky – omron kroužky; modré šipky – soutisková značka; XXnn (Pick#895a) 2 - UV na A bankovky; vyznačení nominální hodnoty bankovky; zcela ojedinělá UV pozitivní  vlákna 3,4 - UV na R bankovky vlevo a vpravo; tzv. ornamentová UV pozitivní kresba; UV pozitivní vlákna; na snímku vpravo omron kroužky, soutisková značka a rok (1999) emise

cina-10-898-a.jpg1
cina-10-904a-a.jpg2
cina-10-904a-r.jpg3

1 - Pick#898;XXnn;Vr/III;10  yuan;1999; 2 - Pick#904(1) [také 904a] XXnn;Vr/III;10  yuan; omron kroužky; 2005; 3 -  R je shodné vyjma data emise

10-898-vodoznak.jpg 10-904-1--vodoznak.jpg

nominální vodoznak; květ růže; vlevo Pick#898, vpravo Pick#904a; modré šipky – soutisková značka; červené šipky – omron kroužky

10-904-1--uv-a.jpg1
10-904-2--uv-r.jpg2
10-904-2--uv-r1.jpg3

1 - UV pole A; Pick#904a (XXnn) 2,3 - UV na R bankovky vlevo a vpravo; tzv. ornamentová UV pozitivní kresba; UV pozitivní vlákna

    Poslední bankovka, které jsme věnovali pozornost je Pick#905a z roku 2005 o nominální hodnotě 20 yuan. Ta byla vydána v rozsahu Vr/III ve složení XXnn. Vodoznak bankovky má opět zcela odlišný květinový vzhled a má nominální charakter (viz níže).

cina-20-905-a.jpg
cina-20-905-r.jpg

Pick#905a;XXnn;Vr/III;20 yuan;2005;A,R

20-905a-vodoznak.jpg

nominální vodoznak; květ dahlia (jiřinka);  modrá šipka – soutisková značka; červené šipky – omron kroužky

     Na rozdíl od předešlých dvou bankovek, které obsahují na R UV pozitivní  ornamentová pole, u bankovky Pick#905a nalézáme UV plošnou aktivitu, která je výraznější v levé a středové části bankovky.

20-905a-uv-a.jpg1
20-905a-uv-r.jpg2
20-905a-uv-r1.jpg3

1 - UV na A bankovky; vyznačení nominální hodnoty bankovky, UV pozitivní  vlákna 2,3 - UV na R bankovky vlevo a vpravo; plošná UV pozitivní pole; UV pozitivní vlákna; u snímku 3 patrné omron kroužky