Jdi na obsah Jdi na menu
 


Cookovy ostrovy – monetární paralelní systém

3. 5. 2021

    Cookovy ostrovy jsou exotickou destinací, která má svoji vlastní historii a především je jedna z mála oblastí, kde platí nejen paralelní měnový systém (více níže). Cookovy ostrovy (angl.: Cook Islands, maorsky Kūki 'Āirani; další názvy: Mangaiské ostrovy, Herveyho ostrovy) je svrchovaný stát a skupina ostrovů ležících v Tichém oceáně.

    Historie Cookových ostrovů sahá k roku 1595, když již v 6. století ostrovy osidlovali Maurové. V roce 1595 přistál na jednom z ostrovů (Pukapuka) Španěl A. M. Neyra. Později to byli opět Španělé v roce 1606. Britové přistáli poprvé v roce 1764 na ostrově Pukapuka a pojmenovali jej Danger Island. Mezi roky 1773 a 1779 byly jižní ostrovy souostroví Cookových ostrovů navštíveny Jamesem Cookem (1728 – 1779) opakovaně. Jméno Cookovy ostrovy dali ostrovům Rusové na počest Jamese Cooka. Poprvé se objevilo na ruských mapách v roce 1814.

    Zákonným platidlem výhradně na území Cookových ostrovů je tzv. dolar Cookových ostrovů. Ten nemá přidělený symbol v rámci ISO 4217.  Ten je jednak měnou lokální, platící pouze na území Cookových ostrovů a současně je měnovou jednotkou paralelní, když je pevně navázán na novozélandský dolar v poměru 1 : 1. Emitentem není centrální banka, ale ministr financi (Ministry of Finance), který je zodpovědný za emise bankovek a mincí. Ministr financí byl v minulosti (v roce 1987) exportovanou osobou prostřednictvím reservní bankou Nového Zélandu (Reserve Bank of New Zéland). Teprve od roku 1992 je ministr financí členem místní samosprávy. Vztah k Novému Zélandu je datován od roku 1888. V roce 1900 byly Cookovy ostrovy anektovány1 a následně v roce 1901 byly předány Novému Zélandu jako jeho dependence (závislost).

     Dolar Cookových ostrovů je rozdělen na 100 centů (1/100). Označení cent byl dříve označován také jako tén (plurál téne; v letech 1972 – 1983). Zajímavostí v této souvislosti je fakt, že pro téne, jako jediného zástupce monetárního systému Cookových ostrovů, je často používán symbol Ŧ, který je však lehce zaměnitelný ze symbolu kazachstánského tenge ( ) nebo mongolského tögrögu (). Tato měnová jednotka byla použita výhradně u mincí, nikoli u bankovek. Ty mají hodnoty 3, 10, 20, 50 dolarů. Pro svoje nevelké emise jsou jak mince, tak bankovky cenným sběratelským artiklem. Je potřeba upozornit, že mince jsou raženy především jako mince výroční.


1anexe (latinsky ad-nectere, připojovat k něčemu) je de iure trvalé připojení (inkorporace) cizího státního území k jinému státnímu celku; anektované území se začleňuje do území a správy anektujícího státu

1-cent-km-756-a.jpg 1-cent-km-756-r.jpg
50-tene-km6a.jpg 50-tene-km6r.jpg
10---km1176-au-a.jpg 10---km1176-au-r.jpg

se shora dolů: 1 cent; KM#756; oběžná;2010;  50 téne (centů); KM#6;1983 a 10 dolarů; KM#1176; výroční mince z roku 2005 (Au)2        

2 tato výroční mince byla ražena v témže roce pod katalogizací KM# 1175; jako  materiál bylo však použito stříbro

    Některé ražby připomínají památku Jamese Cooka. Ty jsou zpravidla měděné, plátované nejvyšší kvalitou zlata. Jedna z posledních byla ražena v polovině roku 2018. Na ražbě je použitý  kolorizovaný hologram.

razba-james-cook-a.jpg razba-james-cook-r.jpg

ražba Cu + plánování Au+++ ; památka na kapitána Jamese Cooka, jako nejvýznamnějšího průzkumníka 18. století (greatest explorers)

  Než se dostaneme k současným bankovkám ostrova, je nutné zmínit, že na území Cookových ostrovů byla v platnosti bankovka, mající charakter uniface a nominální hodnotu 10 šilinků. Emitentem byl Government of the Cook Islands. Bankovka byla v platnosti po omezenou dobu, když tzv. polynéské království bylo roku 1888 Velkou Británií vzato pod ochranu, tj. a na území Cookových ostrovů byl vyhlášen protektorát Velké Britanie.

10-shilinku-pnl-3a-a.jpg

10 šilinků; katalogizace (není uvedena ve SCWPM) PN-L#3a;18943

 

3bankovka není uvedena ve SCWPM II. (2016); katalogizována je jako PN-L#3a  (pozor na možnou chybu při katalogizaci bankovky z roku 1987; 3 dolary); v SCWPM jsou uvedeny z téhož roku (1894) dvě bankovky, 2 [Pick#1a] a 4 [Pick#2a]šilinky

    Současné bankovky Cookových ostrovů byly poprvé emitovány v roce 1987 a celkem zahrnují tři emise.

Emise bankovek Cookových ostrovů 1987 – 1992

ND (1987)

cookovy-ostrovy-3--3a-a.jpgA

Ina and the Shark Issue

3, 10 a 20 dolarů

Pick#3a – Pick#5[a – b]

signatura 1[Thomas Davis] – 2 [M. J. Fleming; pouze u Pick#5b]

1992

6a-3-dolary-r.jpg

R

6th Festival of Pacific Arts  Commemorative Issue

3 dolary

Pick#6a (overprint Pick#3a)

odlišný revers

ND (1992)

50-dolaru-1992-nd.jpg

A

Church & Archipelagos Issue

3, 10, 20 a 50 dolarů

Pick#7a – Pick#10a

 

Pick#3a – 3 dolary

    Bankovka byla emitována v roce 1987 a je označovaná jako nedatovaná (ND). Znamená to, že na bankovce není datum tisku v žádné jeho podobě a také rok emise není součástí sériového čísla. Bankovka nominální hodnoty 3 dolary byla emitována ještě dvakrát v roce 1992 jako datovaná a ve shodném roce jako datovaná.

cookovy-ostrovy-3--3a-a.jpgA
cookovy-ostrovy-3--3a-r.jpgR

3 dolary; ND (1987) Pick#3a; Ministry of Finance; signatura 1 (Thomas Davis; 1987 – 1992) A

    Bankovka Pick#3a je téměř bez ochrany. V podstatě ochranu bankovek zajišťuje sériové číslo, které je horizontální, světle modré v podobě #AAC-AAJ + Σ6 digit. Na bankovce není vodoznak a ani UV ochrana není pozitivní. Signatura (číslo 1; Thomas Davis) je označena signem Minister of Finance.

dscn6813.jpg dscn6814.jpg

negativní UV na aversu (vlevo) a reversu bankovky

signatura-3a.jpg

 signatura 1 (signum a signatura zeleně)

    Totožná bankovka (Pick#6) byla emitována ještě v roce 1992 (datovaná) jako výroční se shodnou signaturou a signem. Rovněž tato bankovka je bez UV ochrany.

6a-3-dolary-a.jpgA
6a-3-dolary-r.jpgR

Pick#6a; 1992; A, R

pozn.: na reversu bankovky je text 6th Festival of Pacific Arts in Rarotonga, 16–24. 10. 1992; jedná se v podstatě o overprint Pick#3a s tím rozdílem, že prefix u této bankovce je AAV – AAZ (Σ6 digit)

Pick#7a – 3 dolary

   Bankovka je emitována v roce 1992 jako nedatovaná. Je zcela odlišného vzhledu, což je zřejmé především v odlišném barevném provedení. Bankovka je signována signaturou číslo 3 (G. A. Henry) se shodným signem jako předešlá bankovka. Bankovka je také odlišná svojí ochranou a barevným provedením sériových čísel.

cookovy-ostrovy-3--7a-a.jpgA
cookovy-ostrovy-3--7a-r.jpgR

3 dolary; ND (1992) Pick#7a; Ministry of Finance; signatura 3 (1992) A

signatura-7a.jpg

signatura 3 (signum a signatura světle modře)

    Sériová čísla jsou horizontální na reversu s tím, že pravé číslo je v horní části bankovky na rozdíl od reversu Pick#3a, kdy číslo v pravé části bankovky je v podstatě ve shodné výšce jako sériové číslo vlevo.  Skladba sériového čísla je #AAA-AAC + Σ6 digit.      

     Bankovka je vybavena vodoznakem, který zobrazuje želvu mořskou (Sea turtle). Rovněž UV výbava je výrazná a tvoří překrásné ornamenty, včetně UV pozitivní denominace na reversu. Sériová čísla mají v UV světle oranžové zbarvení.

vodoznak-7a-a.jpg

vodoznak u Pick#7a (želva mořská) z pohledu R

un-7a-a.jpg un-7a-a-vpravo.jpg

UV pozitivní pole na aversu vlevo a v pravo (oblast signatury)

ir-7a--a.jpg

IR pozitivní oblasti v levé části aversu ()

uv-7a-r-vlevo.jpg uv-7a-r-vpravo.jpg

UV pozitivní pole s uvedenou denominací (vlevo – vpravo na reversu) a oranžově zbarvená sériová číslo

   Na aversu bankovky je dobře viditelný pruh oddělující vodoznakové pole od zbývající plochy bankovky.  Tento pruh je tvořen řetězcem ulit místních šneků.

simulace-ochranneho-prouzku.jpgmusle---ulita.png

  Bankovka neobsahuje v pravém slova smyslu soutiskovou značku. V literatuře je někdy ne zcela správně za značku považován obrazec vlevo nahoře na aversu a vpravo nahoře na reversu.  Při pohledu přes bílé světlo je obrazec stále totožný, i když se barevně odlišuje (zeleně na reversu).

detail---ne-soutisk-a.jpgA◄
detail---ne-soutisk-r.jpgR►