Jdi na obsah Jdi na menu
 


Gambie – nová emise bankovek 2019

8. 1. 2021

      Centrální banka Gambie (Central Bank of The Gambia) udělala v srpnu 2019 (6. 8. 2019) poměrně neobvyklý krok, když v podstatě po čtyřech letech vydala zcela novou emisi bankovek, tentokrát datovaných; 2019  Birds  Issue.  Nebylo by na tom nic zvláštního, kdyby v roce 2015 neemitovala bankovky emise ND (2015) President Jammeh Issue, které se od předcházejících bankovek z minulých let poměrně hodně odlišují. Zajímavostí v souvislosti s emisí z roku 2015 je to, že současně až do roku 2018 byly tištěny dvě bankovky z předcházející emise (ND (2006–2014 & 2018) Full Printing Issue). Jednalo se o Pick#28a – d (50 dalasis) a Pick#29a – d (100 dalasis).

    Jak je patrné již ze samotného označení dvou posledních emisí bankovek, bankovky poslední emise z roku 2019 nenesou portrét presidenta Yahya Alphonse Jemuse Jebulai Jammeha, který je u těchto bankovek nahrazen vyobrazením několika druhů a variant ptáků. Proto tzv. ptačí emise.       Samostatně byla vydána bankovka o nominální hodnotě 20 dalasis v roce 2014 (Pick#30a). Byla to první polymerová bankovka v historii gambijské banky a současně byla tato bankovka výroční (Comm. 20 Years of Progress and self-Reliance).

mapa-gambie-1.jpg

 

 

 

 

 

 

      Zcela nově se u posledních dvou emisí (2015 & 2019) objevují nominální hodnoty bankovek 200 dalasis (Pick#36a & Pick#42a). Měnovou jednotkou Gambie je dalasi. V této souvislosti stojí za zmínku historický kontext označení této měnové jednotky. Název je odvozen od dala, synonymního označení pěti francouzských západoafrických franků, které jsou naproti tomu derivovány od dolaru. Název dílčí měnové jednotky (1/100) butut vznikl od wolof butuut (malá věc).  ISO kód je GMD, numerický kód (podle ISO 3166–1 numeric) 270. Plurál měnové jednotky je dalasis a bututs. Jako symbol je v odborné literatuře používáno písmeno D.                

    V následujícím textu seznámíme čtenáře s kompletní skladbou poslední emise bankovek s tím, že pozornost ve všech aspektech budeme věnovat především nejvyšší nominální  hodnotě 200 dalasis. 

gambie-5---50-2019-a.jpg     gambie-5---50-2019-r.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

avers a revers bankovek 5 (Pick#37a), 10 (Pick#38a), 20 (Pick#39a) a 50 (Pick#40a) dalasis

gambie-100-41a-a.jpg  gambie-100-41a-r.jpg

 

 

 

 

 

 

avers; Pick#41a; 100 dalasis; 1 – vodoznakové pole; 2 – signatura; 3 – datum emise (formát YYYY) 4a, 4b – sériová čísla; 5 – nosný motiv bankovky (jeřáb královský; Balearica regulorum) 6 – ochranný proužek; viditelné jsou S články; 7 – třpytivá metalizace; 8 – anglický a arabský text doprovázející nominální hodnotu bankovky; 9 – optické značky pro nevidomé; vpravo revers; 5 – nosný motiv (rybáři)

gambie-200-42a--popis-a.jpg

   gambie-200-42a-popis-r.jpg

 

 

 

 

 

 

 

avers; Pick#41a; 200 dalasis; 1 – vodoznakové pole; 2 – signatura; 3 – datum emise (formát YYYY) 4a, 4b – sériová čísla; 5 – nosný motiv bankovky jsou dva stojící ptáci bez zoologického určení; 6 – ochranný proužek; viditelné jsou S články; 7 – třpytivá metalizace; 8 – anglický a arabský text doprovázející nominální hodnotu bankovky; 9 – optické značky pro nevidomé; revers; 5 – nosný motiv (rolníci na rýžovém poli)

 

 

 

Historie bankovek nominální hodnoty 200 dalasis

Pick#

datum

signatura

od

do

rozměr

36a

ND (2015)

17 (Basiru A. O. Njai / Amadou Colley)

A 2002009

B 4005558

139 x 77 mm

42ar

2019

18 (Bakary Jammeh / Dr. Seeku Jaabi )

A 0000408

A 4500099

139 x 77 mm

42ar – bankovka byla emitována jednak jako běžná oběhová (Pick#42a) a také jako replacement; Pick#42ar nebo pouze Pick#42r (#Z)

       Pokud jde o vodoznak bankovky o nominální hodnotě 200 dalasis, je podobný jako u předcházející bankovky. Je nominální a představuje opět pootevřenou tlamu hlavy krokodýla.

vodoznak-200.jpg

 

 

 

 

vodoznak s patrnou inkorporací bezpečnostních vláken (viz dále)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Stejné, vzhledem, prostorovou lokalizací i uspořádáním, jsou sériová čísla bankovky. Sumarizace je rovněž shodná, #A + Σ9 digit. Nosným motivem jsou dva stojící ptáci bez specifického označení. Ochranný proužek je na povrchu bankovky intermitentní (viditelné pouze S články), který však při prosvícení mění svůj vzhled na kompaktní. Jeho vizáž při prosvícení bankovky je podobná vzhledu ochranného proužku u bankovky nominální hodnoty 200 dalasis. Obsahuje mikrotext a opět hlavu ptáků, tvořící nosný motiv aversu.

ochranny-prouzek-200.jpg 

  ochranný proužek s mikrotextem 200

 

 

 

ochranny-prouzek-200-detail.jpg

 

 

 

 

 

  detail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Původní hologram se zřejmou kinetikou obrazu u bankovky shodné nominální hodnoty z roku 2015 je u nové bankovky z roku 2019 nahrazen zdařilým jednostranným polygramem. Podle klasifikace se jedná o nenominální polygram dvoubarevný (zeleného a zlatého [žluto-oranžového] zbarvení), s výraznými kinetickými vlastnostmi.

hologram-gambie-200-36a-2015-2.jpg  

 hologram u bankovky 200 dalasis; ND (2015) Pick#36a

 

 

polygram-200-3-horz--srovnani.jpg  

polygram u Pick#42a (2019) výrazná kinetika barevného projevu polygramu; zleva do prava (750 – 650 – 900)

 

 

 

 

    U bankovky 200 dalasis, shodně s bankovkou o nominální hodnotě 100 dalasis; je patrné tzv. kárování. Jednotlivá geometrická pole mají podobný vzhled jako u předešlé bankovky, avšak s tím rozdílem, že jednotlivé pole tvoří především nepravidelné čtyřhrany a pouze výjimečně trojúhelníky. Tato pole jsou ve shodě s probíhajícím směrem linií, tvořící vzhled kárování.

gambie-200-42a-a--karovani.jpg

 

Pick#42a; odlišný směr probíhajících linií (červené šipky) v jednotlivých geometrických tvarech (modré a fialové ohraničení)

 

 

 

 

 

 

          UV ochrana bankovky je o poznání vyšší, než je tomu u bankovky 100 dalasis Pick#41a. Nesrovnatelný je obraz detekující bezpečnostní ochranná vlákna a jejich zbarvení. V obraze jednoznačně převažují vlákna zbarvená oranžově; o poznání méně je vláken modrých a zelených. Z pohledu ploch je více vlákny vybaven avers než revers.  Na aversu bankovky popisujeme dvě pozitivní plochy s uvedenou nominální hodnotou. U předcházející bankovky je toto středové pole pouze jedno. Stejně tak, jako u bankovky s nominální hodnotou 100 dalasis, je také u bankovky 200 dalasis pozitivní sériové číslo 4a. Zbarvení je žluto – oranžové. Polygram na povrchu bankovky je UV negativní.

200-uv-1-avers.jpg

 

 

UV aversu u Pick#42a; 4a – pozitivní sériové číslo; v levé i pravé polovině bankovky jsou nejpočetnější oranžově zbarvená bezpečnostní ochranná vlákna; zelené šipky – zeleně zbarvené bezpečnostní vlákna; žluté šipky – modře (až tyrkysově) zbarvená bezpečnostní vlákna

 

 

 

200-uv-r-2-revers.jpg

 

levá a pravá polovina reversu bankovky Pick#42a