Jdi na obsah Jdi na menu
 


Gambie; 2019 Birds Issue

22. 4. 2020

      Centrální banka Gambie (Central Bank of The Gambia) udělala v srpnu 2019 (6. 8. 2019) poměrně neobvyklý krok, když v podstatě po čtyřech letech vydala zcela novou emisi bankovek, tentokrát datovaných; 2019  Birds  Issue.  Nebylo by na tom nic zvláštního, kdyby v roce 2015 neemitovala bankovky emise ND (2015) President Jammeh Issue, které se od předcházejících bankovek z minulých let poměrně hodně odlišují. Zajímavostí v souvislosti s emisí z roku 2015 je to, že současně až do roku 2018 byly tištěny dvě bankovky z předcházející emise (ND (2006–2014 & 2018) Full Printing Issue). Jednalo se o Pick#28a – d (50 dalasis) a Pick#29a – d (100 dalasis).

      Jak je patrné již ze samotného označení dvou posledních emisí bankovek, bankovky poslední emise z roku 2019 nenesou portrét presidenta Yahya Alphonse Jemuse Jebulai Jammeha, který je u těchto bankovek nahrazen vyobrazením několika druhů a variant ptáků. Proto tzv. ptačí emise. 

     Samostatně byla vydána bankovka o nominální hodnotě 20 dalasis v roce 2014 (Pick#30a). Byla to první polymerová bankovka v historii gambijské banky a současně byla tato bankovka výroční (Comm. 20 Years of Progress and self-Reliance).

mapa-gambie-1.jpg

 

 

 

 

 

 

     Zcela nově se u posledních dvou emisí (2015 & 2019) objevují nominální hodnoty bankovek 200 dalasis (Pick#36a & Pick#42a). Měnovou jednotkou Gambie je dalasi. V této souvislosti stojí za zmínku historický kontext označení této měnové jednotky. Název je odvozen od dala, synonymního označení pěti francouzských západoafrických franků, které jsou naproti tomu derivovány od dolaru. Název dílčí měnové jednotky (1/100) butut vznikl od wolof butuut (malá věc).  ISO kód je GMD, numerický kód (podle ISO 3166–1 numeric) 270. Plurál měnové jednotky je dalasis a bututs. Jako symbol je v odborné literatuře používáno písmeno D.
     V následujícím textu seznámíme čtenáře s kompletní skladbou poslední emise bankovek s tím, že pozornost ve všech aspektech budeme věnovat především dvěma nejvyšším nominálním hodnotám (100 a 200 dalasis).

     Pokud se jedná o mapu bankovek, ta se poněkud odlišuje od svých bezprostředních předchůdců především absencí holografie. Jedná se o bankovku nominální hodnoty 200 dalasis.  Bankovka 100 dalasis má svoji historii psanou od roku 2001, kdežto bankovka o nominální hodnotě 200 dalasis byla poprvé tištěna až v roce 2015. Markantní je obecně u nové emise bankovek (vyjma Pick#36a & Pick#42a) poměrně výrazná redukce rozměrů jednotlivých nominálních hodnot. Jako významnou lze označit restrikci u rozměru bankovky o nominální hodnotě 100 dalasis.

gambie-100-41a-popis-a.jpg

avers; Pick#41a; 100 dalasis; 1 – vodoznakové pole; 2 – signatura; 3 – datum emise (formát YYYY) 4a, 4b – sériová čísla; 5 – nosný motiv bankovky (jeřáb královský; Balearica regulorum) 6 – ochranný proužek; viditelné jsou S články; 7 – třpytivá metalizace; 8 – anglický a arabský text doprovázející nominální hodnotu bankovky; 9 – optické značky pro nevidomé

gambie-100-41a-popis-r.jpg

revers; 5 – nosný motiv (rybáři)

Historie bankovek nominální hodnoty 100 dalasis

Pick#

datum

signatura

od

do

rozměr

24a

ND (2001)

13 (Valdemar R. Jensen / Momodou Clarke Bajo)

A 0000001

A 3940332

156 x 81 mm

24b

ND (2003)

14 (Aja Haddy A. Salla / Momodou Clarke Bajo)

A 4846093

A 6406137

156 x 81 mm

24c

ND (2005)

15 (Momodou Bamba Saho / Famara L. Jatta)

A 7349665

B 2002840

156 x 81 mm

24cr

ND (2005)

15 (Momodou Bamba Saho / Famara L. Jatta)

Z 0028229

Z 0110300

156 x 81 mm

29a

ND (2006)

15 (Momodou Bamba Saho / Famara L. Jatta)

B 3015615

C 1177474

156 x 81 mm

29b

ND (2010)

16 (Basiru A. O. Njai / Momodou Bamba Saho)

C 4732998

D 3276385

156 x 81 mm

29c

ND (2013)

17 (Basiru A. O. Njai / Amadou Colley)

E 5102030

F 0557108

156 x 81 mm

29d

ND (2018)

18 (Bakary Jammeh / Dr. Seeku Jaabi )

B 7050010

B 8051188

156 x 81 mm

35a

ND (2015)

17 (Basiru A. O. Njai / Amadou Colley)

A 8700010

A 9257002

135 x 74 mm

41a

2019

18 (Bakary Jammeh / Dr. Seeku Jaabi )

A 0000700

A 0055900

125 x 65 mm

24cr – bankovka byla vydána jednak jako běžná oběhová (Pick#24c) a také jako replacement; Pick#24cr nebo pouze Pick#24r, protože v případě bankovek Pick#24a – c replacement  nebyl vytištěn; z tabulky je patrné, že se centrální banka Gambie vydala podobnou cestou, jako celá řada světových bank a přistoupila k poměrně razantní redukci velikosti svých bankovek (80% x 52%)

      Vodoznakové pole zaujímá historicky u bankovek Gambie poměrně velkou část jejich plochy. Vodoznak odpovídá pootevřené tlamě hlavy krokodýla. Ve SCWPM se vodoznak popisuje jako Crocodile´s head. Na rozdíl od starších bankovek Gambie je vodoznak od roku 2015 nominálního charakteru.

vodoznak-100-2006-2019-srovnani.jpg

vlevo nenominální vodoznak u Pick#29a – d (100 dalasis;2006–2014 & 2018) vpravo vodoznak u Pick#41a (2019)

       Sériová čísla jsou uspořádána tak, že číslo vlevo na aversu má červené zbarvení, je lokalizováno vertikálně a má ascendentní charakter. Sumarizace má podobu shodnou s druhým sériovým číslem, které je vpravo dole na aversu, má horizontální vzhled a je zbarveno černě. Sériové číslo má sumární popis #A + Σ9 digit.

     Ochranný proužek je intermitentní a je představován S články. Při prosvícení má ochranný proužek vzhled kompaktního pruhu s mikrotextem.  S články u bankovky (také u Pick#42a) jsou povrchově metalizované.

ochranny-prouzek-100.jpg

ochranný proužek u Pick#41a s mikrotextem 100 a hlavou jeřába královského, umístněného jako nosný motiv na aversu bankovky

 metalizace S článků s viditelným mikrotextem 100

metalizace-clanku-s-100.jpg

     Velice zajímavá je přítomnost třpytivé metalizace vlevo dole na aversu. Má podobu tří překrývajících se ptáků, přičemž metalizace se týká pouze prostředního obrazu. Třpytivou metalizací se rozumí plocha na povrchu bankovní hmoty s přítomností stop vybraných kovů. V tomto případě se jedná o bronz. Proto je také třpytivá metalizace, třeba na rozdíl od fóliové ražby, velmi často magneticky pozitivní. Při detailnějším pohledu na plochu třpytivé metalizace je dobře patrná drobná zrnitost.   Barevný projev třpytivé metalizace je poměrně široký (např. zlatá, žlutá, hnědá nebo zelená). Mezi základní vlastnosti kromě již uvedeného patří výrazný kinetický barevný posun v závislosti na úhlu a intenzitě osvětlení snímané plochy.

metalizace-100-1-kinetika.jpg

třpytivá metalizace u Pick#41a; povrch snímán při shodné intenzitě osvětlení u levého a prostředního snímku (u snímku vpravo intenzita osvětlení výrazněji sníženaê) a pod různým úhlem (zleva do prava) 650 – 900 – 750)

     Jako u řady moderních bankovek počínaje zhruba rokem 2001 – 2003 také nové gambijské bankovky mají vodoznakové uspořádáno tzv. károváním. Jedná se o linie mikroskopického profilu, které rozdělují nepravidelná pole (čtyřhrany nebo trojúhelníky) shodně probíhajícím směrem zmíněných linií.

gambie-100-41a-a--karovani.jpg

Pick#41a; odlišný směr probíhajících linií (červené šipky) v jednotlivých tvarech (modré a fialové ohraničení)

     Velice zdařilá je UV ochrana nových gambijských bankovek. Jednak zaznamenává pozitivní vertikální sériové číslo a také zachycuje pozitivní nepočetná bankovní bezpečnostní vlákna. Tato vlákna uložená v bankovní hmotě se v odborné literatuře označují často jako tzv. vlákna melírovaná. Vlákna jsou zpravida bavlněná, barvená. Tvar nebo geometrie vláken jsou rozmanité a vlákna mají také odlišnou barvu. Nejčastěji se detekují vlákna žlutá až světle zelená, modrá, červená, oranžová nebo tyrkysová.

100-uv-1--avers.jpg

UV aversu u Pick#41a; 4a – pozitivní vertikální sériové číslo; zelené šipky – modře zbarvená vlákna; červené šipky – tyrkysová bezpečnostní vlákna; vpravo a / b – výrazné UV pozitivní plochy

 

100-uv-r-1.jpgUV pravé strany reversu

 

gambie-200-42a--popis-a.jpg

avers; Pick#42a; 200 dalasis; 1 – vodoznakové pole; 2 – signatura; 3 – datum emise (formát YYYY) 4a, 4b – sériová čísla; 5 – nosný motiv bankovky jsou dva stojící ptáci bez zoologického určení; 6 – ochranný proužek; viditelné jsou S články; 7 – třpytivá metalizace; 8 – anglický a arabský text doprovázející nominální hodnotu bankovky; 9 – optické značky pro nevidomé

gambie-200-42a-popis-r.jpg

revers; 5 – nosný motiv (rolníci na rýžovém poli)

Historie bankovek nominální hodnoty 200 dalasis

Pick#

datum

signatura

od

do

rozměr

36a

ND (2015)

17 (Basiru A. O. Njai / Amadou Colley)

A 2002009

B 4005558

139 x 77 mm

42ar

2019

18 (Bakary Jammeh / Dr. Seeku Jaabi )

A 0000408

A 4500099

139 x 77 mm

 42ar – bankovka byla emitována jednak jako běžná oběhová (Pick#42a) a také jako replacement; Pick#42ar nebo pouze Pick#42r (s #Z) velikost dvou vydaných nominálních hodnot v roce 2015 a 2019 je shodná

       Pokud jde o vodoznak bankovky o nominální hodnotě 200 dalasis, je podobný jako u předcházející bankovky. Je nominální a představuje opět pootevřenou tlamu hlavy krokodýla.

vodoznak-200.jpg

vodoznak s patrnou inkorporací bezpečnostních vláken (viz dále)

      Stejné, vzhledem, prostorovou lokalizací i uspořádáním, jsou sériová čísla bankovky. Sumarizace je rovněž shodná, #A + Σ9 digit.

      Nosným motivem jsou dva stojící ptáci bez specifického označení. Ochranný proužek je na povrchu bankovky intermitentní (viditelné pouze S články), který však při prosvícení mění svůj vzhled na kompaktní. Jeho vizáž při prosvícení bankovky je podobná vzhledu ochranného proužku u bankovky nominální hodnoty 200 dalasis. Obsahuje mikrotext a opět hlavu ptáků, tvořící nosný motiv aversu.

ochranny-prouzek-200.jpg

 

ochranný proužek s mikrotextem 200

 

ochranny-prouzek-200-detail.jpgdetail

    Původní hologram se zřejmou kinetikou obrazu u bankovky shodné nominální hodnoty z roku 2015 je u nové bankovky z roku 2019 nahrazen zdařilým jednostranným polygramem. Podle klasifikace se jedná o nenominální polygram dvoubarevný (zeleného a zlatého [žluto-oranžového] zbarvení), s výraznými kinetickými vlastnostmi.

hologram-gambie-200-36a-2015-2.jpg

hologram u bankovky 200 dalasis; ND (2015) Pick#36a s výrazným kinetickým posunem

     Také u bankovky 200 dalasis je patrné tzv. kárování. Jednotlivá geometrická pole mají podobný vzhled jako u předešlé bankovky, avšak s tím rozdílem, že jednotlivé pole tvoří především nepravidelné čtyřhrany a pouze výjimečně trojúhelníky. Tato pole jsou ve shodě s probíhajícím směrem linií, tvořící vzhled kárování.

gambie-200-42a-a--karovani.jpg

Pick#42a; odlišný směr probíhajících linií (červené šipky) v jednotlivých geometrických tvarech (modré a fialové ohraničení)

       UV ochrana bankovky je o poznání vyšší, než je tomu u bankovky 100 dalasis Pick#41a. Nesrovnatelný je obraz detekující bezpečnostní ochranná vlákna a jejich zbarvení. V obraze jednoznačně převažují vlákna zbarvená oranžově; o poznání méně je vláken modrých a zelených. Z pohledu ploch je více vlákny vybaven avers než revers.  Na aversu bankovky popisujeme dvě pozitivní plochy s uvedenou nominální hodnotou. U předcházející bankovky je toto středové pole pouze jedno. Stejně tak, jako u bankovky s nominální hodnotou 100 dalasis, je také u bankovky 200 dalasis pozitivní sériové číslo 4a. Zbarvení je žluto – oranžové. Polygram na povrchu bankovky je UV negativní.

200-uv-1-avers.jpg

UV aversu u Pick#42a; 4a – pozitivní sériové číslo; v levé i pravé polovině bankovky jsou nejpočetnější oranžově zbarvená bezpečnostní ochranná vlákna; zelené šipky – zeleně zbarvené bezpečnostní vlákna; žluté šipky – modře (až tyrkysově) zbarvená bezpečnostní vlákna

 

200-uv-r-2-revers.jpg

levá a pravá polovina reversu bankovky Pick#42a