Jdi na obsah Jdi na menu
 


Gruzínský monetární systém – poznámky k bankovce 20 lari [metalizované lari;Pick#76]

16. 8. 2020

      Gruzie získala nezávislost na Sovětském svazu v první polovině roku 1991. Do roku 1993 byl na území Gruzie ještě užíván monetární systém SSSR. První emisí gruzínských bankovek byla emise 1993  Denominator 1 in Serial # Prefix First Kuponi Issue, která odpovídala monetárnímu systému kuponi (Kuponi Systém). Emitentem bankovek byla Georgian National Bank, která je bankovním domem Gruzie do současnosti. Systém kuponi byl v platnosti až do roku 1994, když počátkem roku 1995 byla emitována první emise současné gruzínské měny, lari (1995  Republic of Georgia  on Back Issue; Lari System).
    Oficiálním měnovým systémem na území Gruzie (gruzínsky  საქართველო, transliterace Sakartvelo)) je výše zmíněné tzv. gruzínské lari (ლარი;ქართული ლარი), jehož mezinárodní kód podle  ISO 4217 je GEL. Lari je rozděleno na  100 tetri (=thetri; 1/100). Tetri  jsou výhradně mince. Bankovky o této nominální hodnotě  tištěny nebyly.  Mezi dřívější atraktivní gruzínské měny se řadí maneti a abazi.            
      Maneti (sing.manat; მანეთი) byla měna demokratické republiky Gruzie a Gruzínské sovětské socialistické republiky mezi 1919 a 1923. Ve shodné době byl v platnosti také rubl, tištěný ale prostřednictvím République Géorgienne, nikoliv Russia Treasury. Systém manat nahradil první tzv. transcaucasian [zakavkazský] rubl v paritě ( emise 1918; Закавказский Комиссариат). Zakavkazský rubl se rozděloval na 100 kopějek (კაპეიკი ). Manat byl následně  nahrazen  druhým zakavkazským rublem poté, co se Gruzie stala součástí sovětské Zakavkazské spolkové socialistické republiky.
     Pokud jde o abazi (také abbásí; gruzínsky აბაზი), jednalo se o gruzínskou stříbrnou minci, pojmenovanou podle iránského šáha Abbase I (1586 – 1628). Abazi se dělila na 2 mahmúdí, 4 šáhí nebo 10 bístí. Do roku 1926 obíhalo abazi také na území Afganistánu v systému tzv. kábulské rupie, kde se abazi dělilo na 2 sanar.

5-tetri-r.jpg 5-tetri.jpg

KM#78;5 tetri;1993

km-75-2-abasi-1804-1833.jpg

KM#75;2 abazi;1804-1833

     Vlastní historie gruzínského monetárního systému zasahuje do roku 1919, kdy byl, jak jsme již uvedli, základní měnovou jednotkou rubl (spolu s manatim). Nejstarší bankovkou je nominální hodnota 25 rublů s roku 1919 s katalogizací Pick#1a, která byla emitována v rámci emise 15.01.1919  Debenture Bonds  Issue. Emise obsahovala bankovky tištěné v rozsahu roků 1919 – 1921.  Nejvyšším nominálem byla bankovka 5000 rublů z roku 1921 (Pick#15a – c). Po celou dobu, co byla Gruzie součástí SSSR, platil na jejím území sovětský rubl (1921 – 1993). Po získání samostatnosti zavedla nová gruzínská vláda (5.4.1993) novou měnu, tzv. kupon lari (1 rubl = 1 kupon lari;kuponi). Tento systém platil do roku 1994, kdy díky vysokému stupni inflace (až hyperinflace) proběhla měnová reforma a v říjnu roku 1995 byla přijata nová měna, tzv. nový lari (1000000 kupon lari = 1 nový lari;singulár i plurál jsou shodné), zjednodušeně gruzínské  lari

25-rublu-1-a.jpg
25-rublu-1-r.jpgPick#1a;25 rublů;1919;A,R
100-28a-1993-a.jpg
100-28a-1993-r.jpgPick#1a;25 rublů;1919;A,R

    Za zmínku stojí emise bankovek z období let 1993 – 1994. Jedná se o datované bankovky a zajímavostí jistě je, že bankovky mají horizontálně – vertikální prostorové uspořádání.         
    V následujícím textu bychom rádi soustředili pozornost na jednu z posledně emitovaných bankovek o nominální hodnotě 20 lari. Tento nominál nebyl poprvé pochopitelně vydaný až v roce 2016, nýbrž již v roce 1995[Pick#57a], 1999[Pick#65a] a také v letech 2002 - 2013[Pick#72a - d].Bankovka Pick#76a z roku 2016 se od svých předchůdců zásadně odlišuje.

20-65a-1999-a.jpg
20-65a-1999-r.jpg

Pick#65a;20 lari;1999; sig 4; A,R    

 pozn.: nosný motiv na A je portrét  Ilya Chavchavadze, R obsahuje jezdeckou sochu krále Gorgosal

     Bankovka 200 lari z roku 2016 se řadí mezi tzv. metalizované nové lari, kam se zařazují celkem tři bankovky. První[1] je bankovka o nominální hodnotě 200 lari z roku 2006 (Pick#75a). Je to bankovka, která je  vybavena metalografickým pruhem na pravé straně plochy A. 

200-lari-75a-2006-a.jpg
200-lari-75a-2006-r.jpgPick#75a;200 lari;2006; sig 7; A,R

    Druhou[2] bankovkou zařazovanou do skupiny metalizovaných lari je bankovka 50 lari z roku 2016 (Pick#77a). Bankovka má na A ploše pruhový  portrétový   hologram (na obrázku níže A)  a holografické vyjádřením nominální hodnoty nad pruhem (B). Navíc je na A ploše zdařilá  třpytivá metalizace (C). Shodnou metalografikou je vybavena i bankovka Pick#76a. Katalogizací bankovka navazuje na Pick#76a, kterou popíšeme v následujícím textu.  

50-lari-77a-2016-a.jpg
50-lari-77a-2016-r.jpgPick#77a;50 lari;2016;sig 12;A,R

    Třetí[3] a poslední bankovkou  ze skupiny metalizovaného nového  lari je Pick#76a z roku 2016 (emise 2016 Issue). Její metalizace je shodná s popsanou výbavou u Pick#77a.         

20-lari-76a-2016-a.jpg
20-lari-76a-2016-r.jpgPick#76a;20 lari;2016;sig 12;A,R

pozn.: bankovka si na A i R ponechává nosné motivy z dříve emitovaných bankovek (viz výše) doplňkové obrazy na A i R se od předcházejících bankovek 20 lari odlišují; u Pick#76a se na A popisuje nakladatelství časopisu Saqartvelos Moambe  a novin Iveria; osobní věci   Ilya Chavchavadze (čočka, hodinky, pera a kalamář). Na R se popis rovněž od dříve vydaných bankovek 20 lari  odlišuje (stará zástavba Tbilisi s pevností; jezdecký pomník krále Vakhtang Gorgasali a mapa Tbilisi.          

vodoznak.jpg

nominální vodoznak

iridiscence-1.jpg iridiscence-2.jpg

pruhová  iridiscence na R; profilometricky negativní (nominál 20 a gruzínská preskripce)

prouzek-na-r-detail.jpg prouzek-na-r-detail-profilometrie.jpg

vlevo - intermitentní ochranný proužek s mikrotextem (detail) vpravo - profilometrie téže lokality s detailem na pozitivní nominální hodnotu (20; A)

nominal-detail-1.jpg
nominal-detail-2.jpg
nominal-detail-3.jpg

detail plochy na A vpravo nahoře (lokalita B; viz obrázek výše) nominální hodnota (červená šipka) je podle našeho názoru třpytivá metalizace; tuto skutečnost podporuje profilometricky pozitivní obraz téže lokality na bankovce (obrázek dole; červená šipka) druhé číselné označení (modrá šipka) je plocha B, týkající se holografické výbavy bankovky (profilometricky negativní; cf modrá šipka na profilometrické mapě) 

     Pokud se jedná o třpytivou metalizaci, domníváme se, že vedle oficiálně popisované (detail C na averzu bankovky) se na bankovce nachází také metalizace na A nahoře vpravo (nominální hodnota 20 [modře; žlutě; pozitivní profilometrie]; viz výše). Třpytivá metalizace má ornamentální charakter a je podle úhlu pohledu polychromatická.

metalizace-1.jpg450 metalizace-2.jpg900

     Velmi zdařilá je metalizace v podobě pruhového  portrétového   holograu. Podobné precizní portrétové hologramy můžeme nalézt například u bankovek Alžírska (Pick#141 – 144) nebo Maroka (Pick#72).

metalizace-detail-a---b.jpg

A – spodní část holografického pruhu, který má charakter portrétový a z pohledu rozvržení jde o metalografiku hloubkovou;B – metalografika vyjadřující nominální hodnotu bankovky

metalizace-detail-a-detail.jpg metalizace-detail-b-detail.jpg

detail A holografického pruhu v oblasti lokace portrétu (Ilya Chavchavadze) zelené šipky – ukotvení hologramu prostřednictvím nitkovité metalizace s plastovou folií, kryjící hologram 

detail B holografického pruhu s vloženou nominální hodnotou bankovky a nad ním lokalizovaným automobilem (fialové šipky) zelené šipky – spojovací nitkovitá metalizace s dolní části holografického pruhu (s částí A)