Jdi na obsah Jdi na menu
 


Haitské gourde;stručná historie,UV ochrana vybraných bankovek [1979-2010]

30. 6. 2021

     Haitský gourde (francouzsky gourde haitienne, v haitské kreolštině goud ayisyen) je měnová jednotka  karibského státu Haiti. ISO 4217 kód je HTG. Jeden gourde sestává ze 100 centimes (1/100; francouzky nebo také santimes v haitské kreolštině). Z pohledu vývoje měny se gourde rozděluje na tzv. 1. - 3. gourde, kdy jednotlivá stadia odpovídají určitému časovému období.  
     First gourde;1813-1870. První gourde byl zaveden v roce 1813 a nahradil  livre v poměru 1 gourde, které se dále rozdělovalo na 8 livres a 5 sous (=sús). Zde je nutné podotknout, že první bankovka, která byla na území Haiti používaná je již z roku 1790 a odpovídala nominální hodnotě tzv. 4 escalins (=eskalů). Emitentem bankovky byla Républiqe Française - Administration des Isles sous le Vent.
    Second gourde; 1870-1872. Etapa druhého gourde byla odstartována v roce 1870 (respektive 1871) měnovou reformou, která vycházela z poměru 10 : 1 starého (first gourde) a nového gourde. Poslední third gourde se počítá od roku 1872 (respektive 1873) a zasahuje až do současnosti. Je nutné upozornit, že dělení na 1. – 3. gourde neodpovídá zcela přesně emisím bankovek, jak uvádí tabulka níže.
   Další významná pro monetární systém Haiti byla měnová reforma uskutečněná v roce 1872, tentokrát v poměru tři sta ku jedné. V roce 1881 byl gourde navázán na francouzský frank v poměru 5 franků, které se rovnali 1 gourde.
       Později, v roce 1912, byl gourde přednostně spjatý a volně směnitelný s  americkým dolarem v poměru 5 gourdes k jednomu americkému dolaru. V současné době  je často gourde označován jako tzv. haitské dolar[HT$] . Podobné je tomu v případě mince  5 centimů, která se zcela běžně označují jako tzv. haitský cent. Ceny jsou na Haiti nejčastěji uváděny  v gourdes, ale mnohem častěji  v haitských dolarech , které musí být vynásobené pětkrát pro převod na gourdes.
      V roce 1875  byly emitovány bankovky  prostřednictvím Banque Nationale d'Haiti  v hodnotách 25 centimů, 1 a 5 piastres (což odpovídalo 1 a 5  gourdes). Po roce 1875 se na vydávání bankovek podílelo několik emitentů, když v roce 1916 byla ustanovena centrální haitská banka, Banque Nationale de la République d'Haiti, která působí na Haiti do současné doby jako jediný emitent haitských bankovek. Nejvyšším nominálem je bankovka 1000 gourdes, která byla vydána v letech 1999 – 2014  (Pick#278a - e). Emitované  bankovky  mají charakter výročních bankovek (250th Anniversary of the Founding of Port-au-Prince (1749-1999). Podobně jako zmíněná bankovka byla emitována sada výročních bankovek zbývajících nominálních hodnot 1999-2014 Issue v rozsahu Pick#272 – Pick#277. Bankovky bez ohledu na indexování nesou označení Bicentennial of Independence of Haiti (1804-2004). Poměrně složitý vývoj emitentů a katalogizace bankovek Haiti uvádí tabulka níže.

Přehled emitentů a katalogizace bankovek Haiti1;2;3

emitent

katalogizace

Département du Port-du-Paix

 

Républiqe Française - Administration des Isles sous le Vent

 

1790

#A14

Empire d'Haïti

 

1851

Pick#15

République d'Haïti

 

1827-1916

Pick#20-136

Républiqe d'Haïti - Trésorerie

 

1826

#P-A53

1827

Pick#1-10

 République Septentrionale d'Haïti

 

1888

Pick#88-95

Gouvernement du Sud d'Haïti

 

 Gouvernement du Sud d'Haïti (Government of South Haiti)

Pick#51-58

1868

 

Banque Nationale de le République d'Haïti

 

1916-1973

Pick#137-218

1962

Pick#501-504

Banque Nationale d'Haïti

 

1875

Pick#68-74

  Banque de la République d'Haïti

Bank Repiblik Dayiti (mimo Pick#278a-f)

 

1979 - 2014[2015]

Pick#230-278

1 Banque de la République d´Haiti;Report BRH 14,2015; 2 A Triple Numismatic Enigma od the Nineteenth-Century Caribbean:Haiti;Barbados;St.Kitts or Vieques.Braun F.C.,2014;188 pp. 3 v tabulce neuvádíme chybějící bankovky, které nejsou součástí emisní činnosti žádného z uvedených emitentů; kupříkladu Pick#22 – 24;Pick#26 – 27; Pick#29 nebo Pick#31 – 32 u emitenta République d'Haïti z období let 1827-1916.Pochopitelně takto chybějících katalogizací je více; doporučujeme studium SCWPM;2015;21stEd; 455-464 4nominální hodnota 4 escalins (quatre escalins);tato měnová jednotka nebyla navázána (spjata) se žádným monetárním systémem mimo Haiti; jednalo se o ojedinělou bankovku vydanou prostřednictvím Républiqe Française - Administration des Isles sous le Vent; bankovka je považována za nejstarší papírovou bankovku na území Haiti

     Jak uvádíme výše, naše studie se věnuje výhradně stupni UV ochrany bankovek, vydaných v poměrně dlouhém časovém horizontu. První zajímavostí je bankovka Pick#230 & Pick#230A. U obou bankovek tištěných v USA (American Bank Note Company, New York) je vysoce kvalitní UV ochrana středu bankovky plochy A. Na UV obrazu jsou barevné výrazné plochy; fluoreskující žlutá barva, dále červená a modrá barva a navíc slovní spojení v žluté až oranžové barvě Président Duvalier. Od centrálně loženého portrétu presidenta Dr. François Duvalier vlevo i vpravo je ve fluorescenční oranžové symbol 1G. Sériové číslo je na rozdíl od následující bankovky UV negativní.  

230aa-1-a-detail.jpg

Pick#230Aa;1 gpurde;1979; UV pozitivita v centrální části bankovky plochy A       

    Velice podobné schéma UV pozitivních součástí plochy A má i bankovka Pick#231a rovněž z roku 1979(17.8.). Pokud se máme věnovat určité identitě bankovky, je potřebné zmínit, že bankovka má jednosložkový prefix, na který navazuje 5 pozic digit ( # + 6 digit ) . Rozsah # je A – E. I tato bankovka byla tištěna v USA(American Bank Note Company, New York). Bankovka je signována Martineau &    Berret & Lafontant. R bankovky je zcela negativní, včetně absence UV pozitivních vláken. Bankovka nemá vodoznakové pole. 

2-231a-a.jpg
2-231a-r.jpg

Pick#231;2 goudes;1979;A,R      

2-231a-a-uv-vlevo-a.jpg 2-231a-a-uv-vpravo-a.jpg

UV plochy A u Pick#231a; pole v podstatě odpovídá UV aktivitě popsané u Pick#230Aa, avšak u této bankovky jsou UV pozitivní sériová čísla (oranžově) a vpravo i vlevo od centra je označení nominálu 2G ve fluorescenční žluté barvě

     Následuje UV ochrana bankovky z roku 2003, Pick#267b (50 gourdes). U této bankovky je též varianta Pick#267a z roku 2000. Bankovka je signována Joseph & Pierre-Louis & Momplaisir. Sériová čísla jsou orientována vertikálně (vpravo na periferii A) a horizontálně (vlevo v horní části plochy A) a mají dvousložkový prefix. Vertikální číslo má červenou barvu a obě čísla mají ascendentní charakter. Skladba čísel je ## + 6 digit.  Prefix je možné dohledat v šíři AA  -  DM. Na tomto místě je vhodné připomenout, že varianta Pick#267a má skladbu sériového čísla poněkud odlišnou; # + 6 digit. Jednosložkový # je u emitované bankovky v rozsahu A – H.

50-267b-a.jpg
50-267b-r.jpg

Pick#267b;50 gourdes;2003;A,R

50-267b-a-vodoznak.jpg

nenominální vodoznak(palma; palm tree);dobře patrná soutisková značka (BRH - Banque de la République d'Haïti;#CA

    Bankovka má kovový ochranný proužek, při běžném pohledu mající intermitentní charakter. V průsvitu proužek nabývá vzhledu kompaktního s mikrotextem BRH.

50-267b-a-kovovy-prouzek.jpg

kovový kompaktní ochranný proužek s mikrotextem, který má střídavý charakter ve smyslu ˄ ˅

50-267b-a-uv-a-vlevo.jpg
50-267b-a-uv-a-vpravo.jpg

UV A bankovky; krom aktivních lokací je podstatné připomenout, že pravé vertikální sériové číslo je UV pozitivní ( 2 ) na rozdíl od horizontálního  čísla vlevo (černě zbarveného) dobře patrná soutisková značka  ( 1 )  s UV pozitivitou v části písmen při pohledu na A bankovky (zeleně)

50-267b-a-uv-r-vlevo.jpg
50-267b-a-uv-r-vpravo.jpg

UV R bankovky; centrální pozitivní pole (červené šipky) a UV pozitivní číselné nominální hodnoty bankovky na její periferii; dobře patrná soutisková značka  (1 )   při pohledu z R na rozdíl od předcházejícího snímku   jsou části písmen UV negativní  (modře zbarvené)

      Další bankovka, které jsme se věnovali, je Pick#269b (250 gourdes) z roku 2003. Bankovka má ještě dvě varianty; Pick#269a z roku 2000 a Pick#269c z roku 2005. Sériová čísla mají vertikální lokaci (červěně;vpravo na A) a horizontální černé vlevo nahoře na ploše A. Obě čísla mají ascendentní uspořádání. Bankovka z roku 2003 má signaturu Joseph & Pierre-Louis & Momplaisir, tedy shodnou jako předešlá bankovka.
    Varianta Pick#269a, stejně tak jako varianta předcházející bankovky  (Pick#267a)  je signována Jean & Pierre & Cassion. Bankovka Pick#269b má rozsah prefixu #H – R + 6 digit, kdežto varianty Pick#296a & c mají # C – G + 6 digit. Znamená to, že všechny tři varianty bankovky Pick#269(a – c) mají na rozdíl od bankovky Pick#267(a – b) shodnou skladbu prefixu. Počet čísel je u obou dvou bankovek stejný (6).

250-269b-a.jpg
250-269b-r.jpg

Pick#269b;250 gourdes;2003;A,R 

250-269b-a-vodoznak.jpg

nenominální vodoznak(palma; palm tree);dobře patrná soutisková značka ( 1; BRH - Banque de la République d'Haïti;#Q  

250-269b-a-uv-vlevo-na-a.jpg
250-269b-a-uv-vpravo-na-a.jpg

UV na A bankovky; vlevo kovový ochranný proužek (červené šipky vlevo; intermitentní, který ani v průsvitu nemění svůj charakter na kompaktní)v centru bankovky nominální plocha s nominálem 250(červené šipky vpravo); sériové číslo negativní; vpravo je pravá polovina bankovky;1 – pozitivní UV části písmen soutiskové značky (také viz výše) 2 – pozitivní, oranžově zbarvené vertikální sériové číslo 

    Poslední dvě bankovky studovaného souboru patří do emise 1999-2014 Issue. Emitentem je již zmíněná Banque de la République d'Haïti / Bank Repiblik Dayiti. Bankovky zmíněné emise, podobně jako dvě předcházející bankovky z roku 2001(Pick#271 & Pick#271A) jsou polymerové s  prvky hybridních bankovek. Katalogizace bankovek emise je Pick#272a – f [10 gourdes], Pick#273[25 gourdes],Pick#274a - e[50 gourdes],Pick#275a - d[100 gourdes],Pick#276a - e[250 gourdes],Pick#277a - e[500 gourdes] a již zmíněná Pick#278a - e[1000 gourdes].
     První bankovka, které jsme věnovali pozornost, je Pick#275c z roku 2010. Bankovka má charakter výroční bankovky, podobně jako zbývající varianty bankovky; Bicentennial of Independence of Haiti (1804-2004). Je zřejmé, že bankovka 1000 gourdes je tištěna také jako výroční, avšak při jiné přílěžitosti (250th Anniversary of the Founding of Port-au-Prince (1749-1999).

100-275c-a.jpg
100-275c-r.jpg

Pick#275c;100 gourdes;2010;A,R

      Bankovka je signována Castel & Lahens & Ignace. Sériová čísla jsou ložena horizontálně (vpravo na A) a vertikálně (vlevo na A) a obě mají černou barvu. Sériová čísla postrádají na rozdíl od předcházejících bankovek ascendenci. # bankovky je v rozpětí #O – R + 7 digit

100-275c-a-vodoznak.jpg

nenominální vodoznak;státní znak Haiti;1 – soutisková značka;žluté šipky – holografický pruh s mikrotextem (BRH; viz níže)        

   Bankovky emise 1999-2014 Issue jsou vybaveny velice zdařilým holografickým pruhem. To se netýká nominální hodnoty 10 a 1000 gourdes. Tato poslední (Pick#278a – e) vydaná bankovka má hloubkový hologram, kde dominuje číselné vyjádření nominálu. Nejnižší nominální hodnota (Pick#272a – f) nemá ani holografický pruh či hologram. Pokud jde o UV výbavu, bankovky mají krásné UV pozitivní kresby, které jsou v podstatě totožné u všech bankovek emise.

100-275c-a-uv-vpravo-a.jpg

Pravá část bankovky má pozitivní celý holografický pruh (oranžová šipka) červená šipka ukazuje na mikrotext ANNEE 2010 (rok emise); žluté šipky – mikrotext BRH; zelené šipky – UV pozitivní vlákna

     Podstatně slabší je UV výbava na R bankovky. Patrné jsou výhradně UV pozitivní vlákna a v pravé části bankovky je dobře viditelný intermitentní ochranný proužek.

100-275c--uv-vpravo-r.jpg

UV plochy R;UV vlákna a kovový intermitentní proužek(červené šipky)

    Vedle holografického pruhu se na A bankovky nalézá poměrně masivní iridiscenční pruh, na kterém je text 1804 – 2004, což odpovídá výročí, při jehož příležitosti byla bankovka emitována [(Bicentennial of Independence of Haiti (1804-2004)]. V holografickém pruhu je litografickou technikou vložená hodnota nominální hodnoty bankovky. Pokud se jedná o holografický pruh, ten krom mikrotextu a polychromatických obrazců obsahuje optické znaky pro nevidomé. V případě bankovky o nominální hodnotě 100 gourdes jsou v holografickém pruhu umístněny čtyři profilometricky pozitivní tečky.

100-275c-a-iridiscence-a-hologram.jpg

iridiscenční pruh s vloženým textem 1804 – 2004 (červené šipky) holografický pruh (modré šipky) s vloženým číselným nominálem bankovky (zelené šipky)

100-275c-a--hologram-1.jpg

 

100-275c-a--hologram-3.jpg

detail holografického pruhu s dobře viditelnými znaky pro nevidové (horní snímek [červené šipky]  i snímek dole) na obou snímcích polychromatické obrazce doplněné  mikrotextem

    Poslední bankovkou z vybraného souboru je Pick#276d z roku 2010. Bankovka má, stejně jako předcházející bankovka, charakter výroční bankovky (viz výše) ve všech vybadaných variantách (Pick#276a – b – c[d] + e). Bankovka je signována Castel & Lahens & Ignace. Struktura sériových čísel je shodná s bankovkami Pick#275. Prefix konkretní bankovky s indexem d je jednosložkový s rozsahem #B – F + 7 digit.

250-276d-a.jpg
250-276d-r.jpg

Pick#276d;250 goudes;2010;A,R

    Podobně jako předcházející bankovka, má také Pick#276 shodný iridiscenční pruh a pruh holografický. Pokud se jedná o holografický pruh, ten krom mikrotextu a polychromatických obrazců obsahuje optické znaky pro nevidomé. V případě bankovky o nominální hodnotě 250 gourdes je v holografickém pruhu umístněno pět profilometricky pozitivních teček.

250-276d-a-hologram-1.jpg

detail holografického pruhu s pěti znaky pro nevidové (červené šipky; profilometricky pozitivní)žluté šipky – mikrotext BRH

250-276d-a-uv-a-vlevo.jpg
250-276d-a-uv-a-vpravo.jpg

UV pozitivita vlevo a vpravo na A bankovky; vlevo patrná UV centrální plocha s nominální hodnotou bankovky ( 1 ) a početná UV pozitivní vlákna (červené šipky) dobře viditelný iridiscenční pruh ( 2 ) dole pozitivní holografický pruh (oranžová šipka) s mikrotextem (BRH; žluté šipky) červená šipka mikrotext ANNEE 2010; zelené šipky - UV pozitivní vlákna

    Kovový ochranný proužek má při pohledu na R bankovky intermitentní charakter. Při prosvícení nabývá proužek vzhled kompaktního ochranného proužku.

250-276d-a-uv-r-vlevo.jpg
250-276d-a-uv-r-vpravo.jpg

nahoře - UV pozitivita v levé části R (lokace v oblasti číselného nominálu vlevo nahoře ) červená šipka – soutisková značka; početná UV pozitivní vlákna

dole - UV pozitivita v pravé části R(červené šipky) s vloženým mikrotextem DEUX CENT CINQUANTE & DESAN SENKANT (viz níže - mikrotext detail)

250-276d-a-uv-r-vpravo-detail-mikrotext.jpg

mikrotext - detail

250-276d-a-kovovy-prouzek-detail.jpg

kompaktní kovový ochranný proužek s dobře viditelným mikrotextem ( BRH )