Jdi na obsah Jdi na menu
 


Identit (=anatomie) bankovek [stručný úvod]

25. 7. 2020

AKTUALIZACE 25. 07. 2020

       S postupem rozvoje technologií, který je překotný a jen málo kdo stačí sledovat všechny směry vývoje, dochází také v oblasti bankovnictví k zásadním změnám v oblasti bankovního tisku. Veškeré snahy jsou zaměřeny na potlačování možnosti vyrábět falsa a tím vydávat bankovky, které tuto možnost minimalizují, nebo téměř vylučují. Již dříve jsme se této problematice věnovali, především v příspěvku Sběratelství a studium bankovek a také v článku Verifikace bankovek. Zcela významná v oblasti anatomie bankovek je studie1, na které jsme měli možnost se podílet a která povyšuje notafilii vskutku na vědní, nikoliv pouze sběratelský obor.


1 Hans de Heij et al.;Designing Banknote Identity. DNB Occasional Studies Vol.10/No.4(2014) 398 stran


     Také z dílny  IBNS byla v roce 2006 vydána studie o anatomii bankovek. Tato práce se věnovala topice nejvýznamnějších ochranných prvků na bankovkách. S vývojem technologií tisku bankovek se v literatuře objevuje termín identit bankovek. Lze jej vysvětlit jako anatomii bankovek poukazující na detaily, které jsou svým způsobem specifické a zásadně nemění základní anatomii totožných bankovek. Co má anatomie a identit bankovek společného je ta skutečnost, že dochází k jejich vývoji jak v čase, tak také ve formě. Lze se setkat proto s literaturou zabývající se bankovkami z pohledu anatomie a identitu pro oblast afrických zemí, zemí Jižní Ameriky, arabských států nebo zemí, které používají hebrejštinu, hindštinu či sinhálštinu. V roce 2013 jsme vydali články o identitu thajských bankovek2, kde byl identit převeden do podoby tzv. vzorcové charakteristiky bankovek. Ta vypadá kupříkladu u bankovky Pick#87(1) z roku 1980 takto: THB10P87/1*1980N*S52. Znamená to, že se jedná o thajský baht ISO kód je THB), o nominální hodnotě 10 bahtů s katalogizaci Pick#87(1). Bankovka byla vydána jako nedatovaná (N) v roce 1980 a byla použita signatura číslo 52. Obdobná je preskripce vzorcové charakteristiky bankovek u států používajících například arabštinu nebo thajštinu. Některé státy v minulosti používají preskripci kombinovanou (př. latinka x thajština)  Bankovka Libanon; popis naopak, zprava do leva; LBP5000P71a*1994*S9; (LBP - libanonská libra [ lebanese pound ] přepis  لبؤ٥٠٠٠ؤ٧١ا١٩٩٤س

thajsko-10-87-1--a.jpgPick#87(1);10 baht;1980(ND)

 

thajsko-100-79a-2--a.jpg

kombinovaná preskripce;Thajsko 100 bath;Pick#79a(2) 1968(ND)

2 Kudweis,M. Problematické emise thajských bankovek;1 – 3;M & B;4/2013[49-53] – 5/2013[62-65] - 6/2013[55-57]

bankovka-kena-1000-anatomie-a.jpgKeňa;Pick#45a;2003;1000 šilinků; A (1-12 viz níže)

 [A] 1 – nominální hodnota bankovky  -   znamená vyjádření hodnoty bankovky, zpravidla v této lokaci pouze v číselné podobě. Některé bankovky mají před označením nominálu zkratku, která se řídí buď podle ISO 4217 nebo oficiální zkratkou pro konkretní měnovou jednotku

guyana-1000-33a-a-detail.jpg1
uruguay-2000-68a-a.jpg2

1 - symbol $ u bankovek Guyany;2 - symbol N$ na bankovkách Uruguaye (1975 – 1992)

[A] 2 – seriové číslo ( # + digit )  - jedním z nejvýznamnějších identitů bankovek je jejich sériové číslo, neopakující se unikátní sestava čísel, písmen, případně znaků, mající několik základních vlastností (subidentitů;atributů) 2a –lokace sériových čísel (dále jen čísel), což znamená popis místa (na A nebo R), kde se sériová čísla na bankovních plochách nalézají  2b – prostorové uspořádání čísel (horizontální – vertikální) a jejich případná změna velikosti (stejně vysoká čísla; ascendentní a descendentní sériová čísla) 2c – charakteristika prefixu, posfixu, infixu a sufixu (3Kudweis,M.Notafilie afrického kontinentu;2011;361;1-456 str).

obecná stavba sériového čísla

R0214WA1258K4578WBB4

seriové číslo horizontální5

W987654321

sériové číslo ascendentní6

W987654321

seriové číslo descendentní6a

W987654321

4 prefix je na počátku seriového čísla, infix je uprostřed seriového čísla, posfix je na konci seriového čísla, sufix je lokalizován mezi [ A ] prefifem a infixem nebo [ B mezi infixem a posfixem
5 opakem horizontální lokace sériového čísla je číslo s vertikálním postavením
6 seriová čísla ascen- a descendentní6a jsou vzestupná či sestupná zpravidla vyjma posledních dvou až třech čísel a pokud je přítomen, tak prefixu;  seriová čísla většinou nejsou uvedena na reverz u(R ) bankovek, ale v drtivé převaze  na averzu (A ). Na R nalezneme sériová čísla kupříkladu  na holandských bankovkách emisí 1966-1972 Issue, 1973 Issue nebo 1977-1985 Issue.

      Sériové číslo u některých bankovek  značí rok emise. V tom případě je  prvé dvojčíslí rokem emise konkretní bankovky. Zpravidla je to u bankovek označené anglickým textem (the first two digits of the serial # give the last two digits of the year of isme ). Jako příklad můžeme poukázat na bankovky Vietnamu nebo státy středoafrické měnové unie.

caf-1000-302fb-a-rok-emise-stredoafricka-republika.jpg

Středoafrická republika;1000 franků;Pick#302Fb;1994 (modré šipky)

[A] 3 – datum emise – na bankovkách se datum emise (vytištění, vydání; emitování) tištěno v několika základních formátech. Vedle datovaných bankovek je potřebné poukázat na bankovky, u nichž žádná varianta vydání není uvedena. Jedná se o tzv. undated notes, které se označují symbolem ND. Datum emise může být ve formátu YYYY [rok], DD.YYYY [měsíc, rok] nebo MM.DD.YYYY [den, měsíc, rok]. Specifickým označením emise je kupříkladu formát  L. 25.03.1952 (1963). Znamená to, že k bankovce vydané 25.3.1952 byl udělán dotisk v roce 1963. S tímto způsobem datování emise se setkáváme u některých států střední a jižní Ameriky. Krom výše uvedeného, datum emise může být zakódován v seriovém čísle (viz výše). [A] 4 - portrét   -  bankovky mohou být oboustranně portrétové [zpravidla se jedná o portrét konkretní osoby nebo se může jednat o obecné označení osoby či osob]  nebo obrazové [zvíře/zvířata; schémata, stavby apod].

paraguay-5-195a-1--a.jpg
paraguay-5-195a-1--r.jpg

Paraguay;5 guaranies; Pick#195a(1); L. 25.03.1952 (1963)A

A - paraguayská žena (paraguayan woman) R - hotel Guaraní Asunción

[A] 5 – signatury a jejich deskripce (= signum) – jedná se o signatury7 osob, funkcionářů v  bance.  Každá signatura je doplněna deskripcí nebo také signem, což značí ono postavení či funkci konkrétní osoby v bankovním domu.

7 u jednotlivých států, nikoli však u všech, je zpracován seznam použitých signatur; jako příklad uvádíme počet signatur u bankovek Brazilie [44],Burundi [35] nebo Keni [22]. U některých států a jejich signatur existuje tzv. indexování, kdy jedna signatura (nebo pár, tři   atd.) má větší množství grafických variant (Keňa, signatura 10 má varianty 10a – 10b podobně jako signatura 9; varianta 9a – 9b) .
     Signa mohou mít velice širokou škálu označení, například GOVERNOR (guvernér) , GENERAL MANAGER (generální manažer, ředitel, hejtman) , FIRST DEPUTY GOVERNOR (první náměstek guvernéra) a mnohé další. Jistým identitem ve vztahu k signaturám je také jejich počet na bankovce. Také na tuto problematiku jsme detailně poukázali ve výše citované publikaci. [A] 6 – vydavatel bankovky (název banky [emitent]  lokální jazyk a jazyk anglický, případně další (například Rwanda;Pick#33a;2004;na A a R emitent uveden celkem ve třech jazykách). Bankovky vydávají zpravidla bankovní domy, které mohou být státní (převažující) nebo soukromé (privátní;např. Irsko, Velká Britanie, Skotsko). [A] 7 - ochranný okénkový kovový proužek – také o této problematice jsme již referovali. Ochranný proužek se vyskytuje na bankovkách ve dvou základních variantách; jde o proužek kompaktní nebo proužek intermitentní. Jako kompaktní proužek může někdy vypadat také  proužek intermitentní v bílém světle.  

7; viz Kudweis,M. Jamajka – 500 $ & 1000 $ [katalogizace]2015; Kudweis,M. Burundi - 2015 Issue [#50 - #53]2015

[A] 8 - lokalita vodoznaku (nominální, nenominální) – toto  tzv. vodoznakové pole je prostor s lokací vodoznaku, který je dobře viditelný v prosvícení bankovky bílým světlem. Vodoznak může mít podobu portrétu (ten může být totožný s nosným motivem bankovky), obrazu či znaku. Z hlediska konkretní bankovky a její nominální hodnoty rozlišujeme vodoznaky nominální (číselné vyjádření hodnoty bankovky) nebo nenominální (hodnota bankovky není vyznačena). Naopak jako bankovky, u kterých se vodoznak a ani vodoznakové pole nenachází můžeme jmenovat bankovky Kanady vydané v letech 2001 – 2011 s označením emise 2001-2011 Issue (Pick#101 – 105).

kanada-20-103a-a.jpg
kanada-20-103a-r.jpg Kanada;20 $;Pick#103a;2004;A;R
 bankovka bez vodoznakového pole

 

10a-2.jpg1 dscn0825.jpg2

1 - nenominální vodoznak u bankovky Lesotha;Pick#10a z roku 1989; 2 - nominální vodoznak Indie u bankovky Pick#99c z roku 2008

[A] 9 – státní znak – není na bankovkách zcela pravidelným či výlučným atributem, i když statisticky vzato je přítomnost státního znaku na bankovkách převažující. Jako příklad bankovek, na kterých se státní znak nenachází, můžeme uvézt bankovky Číny nebo Myanmaru.  Naopak bankovky, u kterých je státní znak součástí bankovního pole (A nebo R) je větší množství.  Krom Keni (viz výše) uvádíme bankovky (ND emise,2014) Kuwaitu.

kuwait-5-32a-a.jpg Kuwait;5 dinárů;Pick#32a;ND(2014)A

státní znak – čerevné šipky

[A] 10 [11] – sekundární znaky bankovky -  mezi tyto prvky bankovek lze zařadit soutiskové značky a jinou sekundární výbavu bankovek, poskytující vyšší stupeň ochrany (viz níže; holografie, metalizace (např. polychromatické konfety; iridiscence; třpytivá metalizace) profilometrické prvky, polymerové nebo durasefové okno). 10a – soutisková značna (na fotografii výše [Keňa] 11; obrazec, který při pohledu v bílém světle na A a pohledu na R tvoří ucelený obraz, znak, který označujeme jako tzv. průsvitový obrazec).

a-guinea-5000-4-detail-a.jpg r-guinea-5000-5-detail-r.jpg pa--guinea-5000-1-detail-a.jpg pr-guinea-5000-2-detail-r.jpg

Guinea;20000 franků;Pick#50a;2015 (A,R,PA,PR) RG  - République de Guinée

guinea-20000-50a-a.jpg  soutisková značka (červené šipky) 

10b – holografie bankovek je reprezentována přítomností kovových mikročástic na určité ploše bankovky, na kterou je přenášena z foliového podkladu. Jako holografii označujeme jednak hologram, prostorově omezenou plochu zpravidla na A bankovek a holografický pruh, lokalizovaný na periferii A (zcela vyjimečně R) plochy bankovek (vlevo nebo vpravo).Holografické pruhy lze rozdělovat na dvě základní kategorie; povrchový hologram (jednovrstevný) a hloubkový hologram (vícevrstevný). Zpravidla pouze u hloubkového hologramu hovoříme o hologramu portrétovém, textovém, nominálním a nenominálním (podobně jako v případě vodoznaků). Vývoj holografie je značný a proto se také holografické prvky již rozdělují na specifické varianty (prostý hologram, hloubkový hologram, obrazový holografický pruh apod.).             

botswana-50--28a-a.jpg Botswana;50 pula;Pick#28a;2005;A - hologram (červené šipky)

 

botswana-hologram-1.jpg1 80-50-hologram-1.jpg2

1 - hologram;Botswana;50 pula;Pick#28a;2005;2 - hologram;Barbados;50 $;Pick#77a;2013

hologram-maroko.jpg1 estonsko-25-87b-hologram.jpg2 kyrgyzstan-27a.jpg3

1 - holografický pruh (portrétový) Maroko;50 dirhamů;Pick#72a;2009;2 -  holografický pruh Estonsko;25 krooni;Pick#87a;2007; 3- holografický pruh(textový a nominální) Kyrgyzstán;200 som;Pick#27a;2010

10c – metalizace bankovek značí nižší nebo vyšší přítomnost stop vybraných kovů na určité ploše bankovek. Do kategorie metalizace pochopitelně patří jak hologram, tak také holografický pruh. Pouze na množství stop prvků a množství vlastních kovů můžeme rozdělovat metalizované plochy na multichromatické, případně polychromatické. Mezi metalizaci řadíme také polychromatické konfety8,  iridiscenci bankovek a třpytivou metalizaci.


8 Kudweis;M: Vybraná mikrometalizace (kovový prach a konfety ) na bankovkách;https://notafilie.estranky.cz/clanky/prispevky-publikace-a-clanky/vybrana-mikrometalizace--kovovy-prach-a-konfety---na-bankovkach.html

madarsko-1000-197a-trpytiva-metalografika.jpg třpytivá metalizace ( Magyar Nemzeti Bank )

 

madarsko-iridiscence.jpg1 konfety-u-10000-vpravo-na-a-1.jpg2 konfety-u-10000-vpravo-na-a.jpg3

1 -  iridiscenční pruh u bankovky Maďarska;Pick#195d;2008;2,3 - konfety polychromatické;Kolumbie;Pick#443a;1995 

[A]12 – profilometricky pozitivní pole, obsahující státní znak, emitenta nebo odpovídající nominál bankovky.

00000526.jpg 00000527.jpg

bankovka Bhutanu ; 1000 ngultrum;Pick#34a;2008 (vpravo profilometricky pozitivní pole na A bankovky)

bankovka-kena-1000-anatomie-r.jpg Keňa;Pick#45a;2003;1000 šilinků; R

     Pokud se jedná o reverz ( R ) bankovek, zpravidla se některé identity shodují s averzem (u bankovky Keňa;Pick#45a se jedná o 1,10 a 11). Nově je možné popsat několik nebo mnoho dalších atributů, podílejících se na identitu bankovky.
     [ R] 13 – základní motiv, v případě dokumentované bankovky se jedná o stádo slonů. Pochopitelně nosný (=základní) motiv může mimo vodoznakové pole vyplňovat veškerý prostor na R.
    [ R] 14 – stínování kovového ochranného proužku lokalizovaného na A bankovky (červené šipky). Zpravidla  výraznější  je stínování ochranného proužku v UV světle. Červené šipky vpravo na R označují lokaci soutickové značky (viz 10a – soutisková značna )

dscn8692.jpg

UV;červené šipky – kovový ochranný proužek na bankovce  Estonska;25 krooni;Pick#87a;2007

    Samostatnou kapitolou v identifikaci bankovek jsou polymerová nebo durasefová okna, která jsme již u konkrétních bankovek popisovali a závěry zveřejnili. Nově je také možné setkat se s okny, která mají periferní nebo vnořenou metalizaci9 a tvoří v podstatě pátou skupinu oken na bankovkách, která se obecně zařazují pod pojem okna polymerová.
       Polymerová okna lze rozdělit podle vzhledu, obsahu a technologie výroby na obecná polymerová okna, polymerová okna numerická••, polymerová okna portrétová[a] a znaková••• [b], durasefová polymerová okna•••• a okna s periferní či vnořenou metalizací•••••(viz odkaz níže).

guatemala-1-polymerove-okno-detail.jpg

 

 

 

 

 

•  Guatemala;Pick#109a

nikaragua-2.jpg

 

 

 

 

 

••  Nikaragua;Pick#205[2] 

australie-10-49a-okno.jpg

 

 

 

 

•••[a]Australie;Pick#49a-b 

guatemala-4--4-.jpg•••[b] Guatemala;Pick#122a-b  katar--26a-100-durasefove-okno-detail-a.jpgkatar--26a-100--durasefove-okno-r.jpg••••¨Katar;Pick#26a(A+R)     

indonesie-134a-metalizovane-okno.jpg

 

 

 

•••••Indonesie;Pick#134a       

 ••bankovka je ve dvou variantách; Pick#205[1] má nominální hodnotu zobrazenou v oblasti polymerového okna lokalizovanou pouze na obvodu;Pick#205[2] má nominál kromě periferie okna lokalizován také v jeho středu
9 Kudweis,M.: Polymerová metalizovaná okna (vnořená metalizace)2015 (https://notafilie.estranky.cz/)

    Technologie výroby bankovek  a jejich ochranných prvků  se neustále zlepšuje. V současné době není výjimkou , že bankovka má polymerová okna dvě v různé kombinaci typů, jak je uvádíme výše. Za zmínku stojí bankovky Vanuatu (Pick#13 – Pick#16) nebo Mexika (Pick#122 & 123). Bankovky  s dvěma okny má také Nikaragua ( Pick#201 – Pick#212).

mexiko-50-123-a.jpg
mexiko-50-123-r.jpg

Mexiko 50 pesos;Pick#123a;A,R (A 1, 2  -  polymerová okna)
                          

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář