Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kanada; stručná historie; emise bankovek 2011-2013 Polymer Issue 2015 & Queen Elizabeth II Commemorative Issue

7. 11. 2017

     Centrální banka Kanady (Bank of Canada / Banque du Canada ) emitovala v letech 2011 – 2013 a následně v loňském roce 2015 zcela novou generaci bankovek. Bankovky zmíněných emisí navazují na předešlou emisi bankovek z roků 2001 – 2011. V roce 2011 byla emitována jediná bankovka o nominální hodnotě 20 kanadských dolarů Pick#103a – h.

    Úvodem je však potřebné zmínit se stručně o měnovém systému Kanady a jeho historie. Měna je označována jako kanadský dolar, jehož ISO kód (4217) je CAD. Velice často je používaným symbolem Can$ nebo C$, nejčastěji však pouze $. Tento symbol na bankovkách Kanady nenalezneme. Jeden dolar se skládá ze sta centů (1/100; ¢).V běžném mluveném projevu kanaďanů je kanadský dolar označován buck (B$; anglicky) a piastre (p$; francouzsky). Na území Kanady bylo až do dubna roku 1871 používáno více variant dolaru (například dolar Ostrova prince Edwarda). Mimo dolar se v letech 1729 – 1790 používaly i jiné měny ve smyslu měnových jednotek. Přehled vývoje monetárního systému Kanady se rozděluje do šesti časových období, z nichž nejvíce komplikované je období, zahrnující roky 1729 – 1943. Tuto etapu vývoje měnového systému Kanady uvádí tabulka níže. 

   Obdobně složitá  je etapa Spurious and Expired Banks (1835 – 1876; dollar systém)  &  Newfoundland ( 1874 – 1920) reprezentováno mimo jiné  Commercial Bank of Newfoundland (dollar & pound systém [PS#109 a P#A3A] ). Bankovka P#A3A byla emitována prostřednictvím Island of Newfoundland v roce 1850 ve třech variantách, lišící se skladbou a přítomností či absencí signatur. Jednalo se o bankovku typu uniface.

2-libry-a3a-a.jpg

P#A3Aa[2 signatury]1850;1 libra;pouze A [P#A3Ab – 3 signatury; P#A3Ac – bez signatur]

     Poslední dvě období zahrnují léta 1866 – 1925 (Province & Dominion of Canada; Pick#1 – 371) a již výše zmíněnou Bank of Canada / Banque du Canada (Pick#38 – 111). Od Pick#1 zahajuje deskripci kanadských bankovek SCWPM;12thEd;2008 a ukončuje ji bankovkou o nominální hodnotě 1 $, Pick#84a – b z roku 1967. Konkrétně tato bankovka má tu zajímavost, že varianta Pick#84a má na místo klasických sériových čísel vlevo i vpravo na A nahoře zdvojený rok emise, kdežto bankovka Pick#84b v téže lokalitě obsahuje již běžná sériová čísla s lomeným prefixem.

1 chybí Pick#4 – 7 a Pick#23(nahrazena Pick#24A-24B-24C )

1-84a-a.jpg 1-84b-a.jpg

Pick#84a;sériové číslo se zdvojeným rokem emise(1967) a Pick#84b(vpravo) k klasickým sériovým číslem s #M/0 + 7 digit

    Kanadské bankovky do roku 1981 jsou vyrobeny z klasického bankovního papíru. Pro připomenutí je vhodné se zmínit o běžném složení tohoto druhu papíru. Bankovky jsou zpravidla vyrobeny v tzv. hustotě (někdy též plošná koncentrace) bavlněných vláken 80 až 90 gramů na čtvereční metr (m2) papíru. Je také možné se setkat s termínem syrový či trhaný papír. Takto vyrobený bankovní papír má značný stupeň  pevnosti a požadovanou životnost  ve srovnání s papírem na bázi buničiny. Bavlněný papír je někdy obohacen v určitém procentním množství na úkor vláken bavlněných vlákny lněnými, abakovými (abaka =  manilské  konopí nebo také Musa textilis; banánovník textilní), nebo jiných textilních vláken, aby byl bankovní papír odolnější s prodlouženou životností vyrobených bankovek. Například čínské bankovky byly jako jedny z prvních tištěny na papíru vyrobeného z vláken kůry moruše.  Tato vlákna se používají do současnosti při výrobě bankovního papíru pro emitaci japonských bankovek.

     Až v roce 2006 došlo k výraznějšímu posunu ochrany kanadských bankovek, když do plochy bankovního pole byl včleněn poměrně výrazný holografický pruh. Jako příklad uvádíme níže bankovku o nominální hodnotě 5$, Pick#101Aa – e (2006 – 2011)2

2 mimo Pick#101Aa – e existuje tentýž nominál Pick#101a – d(2001 – 2005);tato bankovka neobsahuje holografický pruh

Kanadaský měnový systém 1729 - 1943

rok

měnový

katalogizace

emitující ústav

 

systém

 

 

1729 - 17583

livre system

PS#102 - 116

Governor & Treasury

1790

shilling system

PS#148

Treasury

 

 

 

Saint John Island

 

 

 

(today Prince Edward Island)

1813 - 1815

dollar/piastre system

PS#118B - 120J

British army

1853 - 1919

dollar systém

PS#221 - 433

Bank of British North America, Brantford

 

 

PS#451 & 461

Bank of Hamilton

1935 - 1942

dollar systém

PS#548 - 564

Bank of Montreal

1870 - 1935

 

PS#616 - 633

Bank of Nova Scotia

1880 - 1913

 

PS#641 - 662

Bank of Ottawa

1887 - 1937

 

PS#686 - 692

Bank of Toronto

1925 - 1935

 

PS#706 - 171

Banque Canadienne Nationale

1898 - 1920

 

PS#796 & 815

Banque d'Hochelaga

1860 - 1922

 

PS#841 - 872

Banque Nationale

1913 - 1936

 

PS#916 - 922

Banque Provinciale du Canada, Montrea

1935

 

PS#950 - 951

Barclays Bank (Canada) Montreal

1888 - 1935

 

PS#960 - 971

Canadian Bank of Commerce, Toronto

1854

 

PS#1000S

Commecial Bank of the Midland District

 

 

 

[Kingston]

1881 - 1938

 

PS#1018 - 1036

Dominion Bank

1879 & 1902

 

PS#1053

Eastern Townships Bakn, Sherbrooke

1871 - 1886

 

PS#1076 - 1084

Halifax Banking Company

1904 - 1920

 

PS#1088

Home Bank of Canada, Toronto

1820 - 1879

 

PS#1098

Hudsons Bay Company

1916 & 1920

 

PS#1137 - 1145H

Imperial Bank of Canada, Toronto

1906 - 1919

 

PS#1160 - 1173

Merchants Bank of Canada, Montreal

1894 - 1899

 

PS#1187

Merchants Bank of Halifax

1871 - 1889

 

PS#1191 - 1192

 Merchants Bank of Prince Edward Island

1912 - 1918

 

PS#1235 - 1241

Molsons Bank, Montreal

1872

 

PS#1243Y

Niagara District Bank, St. Catherines

1908 - 1914

 

PS#1248

Northern Crown Bank, Winnipeg

1853 - 1863

 

PS#1336 - 1349p

Quebec Bank

1913 - 1943

 

PS#1379 - 1394

Royal Bank of Canada

1860

 

PS#1417 - 1418

St. Stephens Bank, St. Stephen

1891 - 1919

 

PS#1441 - 1445

Standard Bank of Canada, Toronto

1906

 

PS#1449

Sterling Bank of Canada, Toronto

1872

 

PS#1460

Summerside Bank of Prince Edward 

 

 

 

Island, Summerside

1897 & 1907

 

PS#1472

Union Bank of Canada, Quebec

1907

 

PS#1493A

Union Bank of Canada, Quebec

1912 - 1921

 

PS#1496 - 1504

Union Bank of Canada, Winnipeg

1900

 

PS#1518

Union Bank of Halifax

3 za nejstarší bankovku Kanady je považována bankovka PS#102[a-b] o nominální hodnotě 15 sols v rámci systému livres; jedná se o ručně psanou bankovku a mající charakter uniface; sou – sing; sous – pl.; je možné naleznout chybu ve vyjádření singuláru a plurálu; jako příklad uvádíme minci 1 sou,. nedatovanou; katalogizovanou jako Tn2 (KM# používáno až od roku 1843) na místo un sou je uvedeno un sous)

15-sols-s102-a.jpg

15 sols (=sous);PS#102a;1749;pouze A

5-101aa-a.jpg
5-101aa-r.jpg

Pick#101Aa; 5 $; 2006 (printed in 2006)A,R

kanada-5-101aa-3.jpg kanada-5-101aa-2.jpg kanada-5-101aa-holograficky-pruh-detail.jpg

nominální vodoznak holografický pruh s vnořeným mikrotextem(5) a prominující (profilometricky pozitivní) nominální hodnota v horní části pruhu(zelená šipka) po celé délce pruhu se nachází číselné označení nominální hodnoty bankovky

   Papírové bankovky, i ty které obsahují prvky holografie, mají krom jiných bezpečnostních prvků také méně či více výraznou UV ochranu. U polymerových a hybridních bankovek tomu tak není. Tyto bankovky jsou proto doplněny celou řadou prvků, ztěžující nebo zcela vylučující jejich padělání. Jedná se především o polymerová okna různých typů a variant4, používání kovových, metachromatických (různě zbarvený při použití jednoho barviva), heterochromatických (různé zbarvení při použití více barev)  nebo metametrických inkoustů.

4 Kudweis,M: Polymerová metalizovaná okna (vnořená metalizace) & Okna polymerových a hybridních bankovek [klasifikace a stručná charakteristika]

kanada-5-101aa-4.jpgkanada-5-101aa-5.jpg

UV ochrana na A a R bankovky; na A pozitivní kolorizovaný text Bank of Canada / Banque du Canada;na obou plochách početná UV pozitivní vlákna

     V roce 2011 a následně v letech 2012 & 2013 centrální kanadská banka začala vydávat novou generaci bankovek, mající charakter bankovek polymerových. To, že se jedná o bankovní papír, pokrytý z obou stran polymerem, který tvoří biaxiálně orintovaný polypropylen (BOPP) jsme se již zmínili v jiném příspěvku dříve. Pouze pro připomenutí uvádíme následující snímek skladby vrstev polymerové bankovky.

slozeni-polymerniho---hybridniho-papiru.jpg

    Jako příklad pro následující výklad jsme zvolili bankovky o nominální hodnotě 5 [2013] a 20 $ [2012 & 2015]. Bankovky vyjma polymerového okna obsahují také tzv. metalizované zrcadlové polymerové okno s periferní transparencí. UV ochranu bankovek jsme nezaznamenali.

kanada-5-106a-a.jpg
kanada-5-106a-r.jpg

Pick#106a;2013;A,R (portrét  Sira Wilfrida Lauriera)

  Nejvýznamnější součástí bankovky je tzv. zrcadlové metalizované (metachromatické) okno, mající na periferii charakter prostého polymerového okna, které je transparentní.

polymerove-okno-5-vpravo-na-a.jpg

polymerové okno ohraničeno žlutými šipkami; červené šipky – centrální mikrotext; 1 – horní část metalizace; 2 – spodní část metalizace; mikrotext nalezneme také na periferii polymerového okna a také v horní části metalizace

zrcadlova-metalizace-5.jpgzrcadlova-metalizace-5-detail.jpg

zrcadlová metalizace v polymerovém oknu (popis shodný s předcházejícím snímkem) dole prokazatelná metachromasie detailu 1 (odlišné zabarvení límečku)

    Druhou bankovkou, které jsme věnovali pozornost je bankovka o nominální hodnotě 20 $ z roku 2012 (Pick#108a – b). Bez zaměření na shodné detaily níže poukážeme také na výroční bankovku totožné nominální hodnoty, emitované v roce 2015, kde je patrná diference v detailu horní části zrcadlové metalizace.

kanada-20-108a-a.jpg
kanada-20-108a-r.jpg

Pick#108a;2012;A,R (portrét královny Elizabeth II)

polymerove-okno-20-vpravo-na-a.jpg zrcadlova-metalizace-20-detail-hodiny.jpg metalizace-detail.jpg

polymerové okno ohraničeno žlutými šipkami; červené šipky – centrální mikrotext; 1 – horní část metalizace; 2 – spodní část metalizace (přítomnost hodin; zelené šipky na obrázku vpravo) mikrotext nalezneme také na periferii polymerového okna a také v horní části metalizace; 3 - zrcadlová metalizace v polymerovém oknu

kanada-20-cernobily-detail.jpg

detail v negativním snímku  

    Obdobou bankovky Pick#108a – b je shodná nominální hodnota bankovky emitována v roce 2015 pod katalogizací Pick#111a. Bankovka byla vydána jako výroční; 2015 Queen Elizabeth II Commemorative Issue - Queen Elizabeth II becoming the longest-reigning sovereign in Britains's history (nejdéle vládnoucí panovník britské historie). Horní část zrcadlové metalizace obsahuje portrét královny Elizabeth II z července roku 1951. V detailech se bankovka neodlišuje od své předchůdkyně.

kanada-20-111a-a.jpg
kanada-20-111a-r.jpg

Pick#111a; 2015;A,R (portrét královny Elizabeth II)

kanada-20-111a-a-detail.jpgmetalizace-u-pick-111-dole.jpg

zrcadlová metalizace (vlevo) a věnec z javorových listů reprezentující 13 kanadských provincií a teritorií