Jdi na obsah Jdi na menu
 


Klasifikace metalických oblastí bankovek [makrometalizace; výběr]

28. 9. 2017

Na začátku našeho rozkladu bude asi dobré připomenout si základní charakteristiku významných ochranných prvků bankovek, mající tzv. metalický charakter. Ten je dán procentním zastoupením kovů, z nichž nejvíce častým je hliníková a bronzová folie. Pokud se zmíníme obecně o holografii, je potřeba jako první poznámka, že hologram (=holografie) se rozděluje na hologram ražený a hologram klasický. Ražený hologram představuje skutečná kovová folie, která postrádá plasticitu. Klasický hologram využívá odraženého světla jednak pro změnu barevné škály při pohledu na jeho povrch pod různým úhlem a současně umožňuje detekovat plasticitu v šíři dvou až tří vrstev. Ty nemusí být viditelné současně. Nesprávná je úvaha, že takto charakterizovaný klasický hologram je v podstatě kinegram. Také v literatuře se často setkáváme s tvrzením, že kinegram díky nevhodnému popisu může budit dojem, že se jedná v podstatě o hologram. Takovou chybu je možné nalézt i na oficiálních stránkách některých národních bank. Rovněž zmínka o možnosti hologram (obecně) prosvítit není pravdivá.

Zatímco kinegram má svoji podobu v podstatě shodnou a jeho charakteristika a klasifikace je téměř neměnná, vývoj hologramu zaznamenává výrazný posun v jeho vzhledu, struktuře a tím pádem i klasifikace.

Kinegram (termín pochází z  kine-, což znamená v pohybu a -gram; kreslení) je v podstatě počítačem vytvořený hologram, který je z mikroskopického pohledu schopný generovat složené obrazce o vysokém rozlišení. Jde o technologicky náročný, ale velmi účinný způsob ochrany bankovek. Kinegram, který je převážně vícevrstevný, obsahuje zvláštní typy počítačem vytvořených difrakčních optických elementů, jež nesou na povrchu symetrické i asymetrické reliéfy (mřížky). Tyto mřížky jsou většinou uspořádány formou vektorové grafiky a lze je sestavit různými způsoby tak, aby vytvářely kinematické efekty (tzv. iluze pohybu obrazu); efekty změny barev či převrácení kontrastu a další zvláštní efekty. Velice zjednodušeně lze poznamenat, že pokud hologram ukazuje volumetrický obraz (plastický), tak kinegram, pokud se na něj podíváme v různých úhlech, ten prioritně mění barvy (transluminiscenční efekt). Kinegram může být z pohledu přítomnosti či absence zpravidla nominálu konkretní bankovky numerický nebo nenumerický.

          Bankovky mohou být vybaveny holografickým pruhem, který se označuje jako tzv. semiholografický pruh. V roce 2014 byl tento termín poprvé použitý v rozsáhlé studii o hologramech a jejich variantách. Ochranná funkce semihologramů je založena na jejich vizuálních projevech. (barevnost, kinetické a 3D efekty), které jsou důsledkem difrakce světla na detailech struktury v úrovni nanometrů.  Mikrostruktura holografického pruhu většinou reliéfní uspořádání postrádá. Jednoduše napsáno, holografický pruh je málokdy reliéfně (profilometricky) pozitivní, kdežto semiholografický pruh může reliéfně pozitivní prvky obsahovat. Dalším výrazným rozdílem je, že holografický pruh je kompaktní, kdežto semiholografický pruh kompaktní není. Vizuálně je to dobře patrné zejména na jeho periferii.

Pokud se jedná o například o hologramy u bankovek Fidži (Pick#118a;50$ a Pick#119a;100$) nebo Tunisu (Pick#95a z roku 2013), nejsou klasickým hologramem, který známe u pruhových hologramů jiných bankovek. Nevytváří kompaktní strukturu a je z části, na své periferii, transparentní. Takové hologramy se označují jako tzv. semitransparentní. Rozdíl mezi klasickým, v tomto případě pruhovým hologramem a hologramem semitransparentním spočívá v tom, že pruhový hologram má ostré ohraničení své periferie po celé své výšce (délce) vůči okolní bankovní hmotě. Je tedy kompaktní, jak uvádíme výše. Pochopitelně periferie hologramu může být různě zakončená; rovně, se zářezy, s obloučky apod. O takových hologramech jsme informovali opakovaně. Semitransparentní hologram je novou technologií, kterou v současné době užívá pouze několik centrálních bank. Typickou vlastností semitransparetních hologramů je také to, že na své periferii mají obraz, který připomíná třpytivou metalizaci. Tu u klasických hologramů nenalezneme. Semitransparentní hologram může, ale nemusí obsahovat struktury, které jsou profilometricky pozitivní.

Abychom však dostáli názvu článku, je potřeba zmínit, že metalických složek současné moderní bankovky obsahují celou řadu. Je také na místě upozornit, že následující výklad se bude týkat výhradně prvků makrometalizace, nikoli mikrometalických  součástí. Následující tabulka uvádí současné zastoupení makrometalických prvků na bankovkách. O některých z nich se zmíníme níže.

Makrometalické komponenty bankovek

hologram

ražený

bez plasticity

 

 

klasický (topický)

plastický (stereogram)

pseudovolumenický██(2D)

 

 

 

volumenický██(3D)

 

pruhový kompaktní

holografický pruh

bez pozitivní profilometrie

 

pruhový nekompaktní

semiholografický pruh

semitransparentní pruh

profilometricky pozitivníA

kinegram

bez kolorizace 

numerický

 

 

kolorizovaný

nenumerický

 

 

 

obrazový

 

polygram

jednostranný

jednobarevný - dvoubarevný

 

 

transparentní

jednobarevný - vícebarevný

 

kyokyorgram

hliníková folieB

nominální/nenominální

profilometricky pozitivní

 

bronzová folie

nominální/nenominální

profilometricky pozitivní

nominální nebo portrétový; A při použití určitých technologických postupů; ██ v literatuře je možné nalézt označení stereogram; topické hologramy mohou být také kombinované 2D/3D; B ta může být zbarvena vložením povrchové folie;   + + všechny tři varianty jsou multichromatické; + obě varianty jsou plastické podobně jako topický hologram; někdy zařazovaný do skupiny hologramů; kolorizovaný i kinegram bez kolorizace může být současně numerický, nenumerický nebo obrazový; pokud je kyokyorgram nenominální, obsahuje zpravidla zkratku konkrétní centrální banky

pozn.: do oblasti metalografie obecně lze zařazovat také tzv. kaleidoskop, jehož podložím bývá struktura mající charakter krystalické iridiscence

136--d--fidzi-kaleidoskop-2.jpg

kaleidoskop u bankovky Fidži;10$;Pick#116a;ND(2012) červené šipky – krystalická iridiscence

     Z tabulky je zřejmé, že nejvíce rozšířeným zástupcem makrometalizace je hologram. Ten sice byl vyvinutý a používaný až po kinegramu, který byl použitý poprvé na rakouské bankovce o nominální hodnotě 5000 šilinků v roce 1988 (Pick#153a), ale vývoj technologií holografie výrobu i používání kinegramů dalece předčil. V současné době se používají čtyři základní podoby hologramů, které mají další varianty, související úzce s technologií výroby.

hologram-razeny-obrazovy-a.jpg1 hologram-razeny-obrazovy-c.jpg2 hologram-razeny-obrazovy-d.jpg3
gambie-29b-1--hologram-pseudovolumenicky.jpg4 trinidad-52a-detail.jpg5 hologram-detail-vrstveni.jpg6

1 - 3 hologram ražený neplastický; Libye 10 dinárů;Pick#73Aa-b;2011;  4 - hologram topický, plastický,pseudovolumenický1 (Gambie;100 dalasis;Pick#29b[1]2009); 5 - hologram topický, plastický,pseudovolumenický (Trinidad & Tobago;100 $;Pick#52a;2009); 6 - hologram topický, plastický, volumenický2 (Trinidad & Tobago;50 $;Pick#53a;2012) vrstva 1 - 3;

1 hologram, u kterého není možné prokázat tzv. vrstvení; znamená to, že obraz hologramu je uložen pouze v jedné vrstvě

2 hologram, u kterého jsou dobře patrné při detailním pohledu jednotlivé jeho vrstvy

mauritius-2000-1999-55a--hologram-plasticky-volumenicky.jpg

hologram topický, plastický, volumenický; Mauritius 2000 rupií;Pick#55a;1999) vrstva 1 – 3

semiholografickyhologram.jpg semitransparentni-pruh.jpg

vlevo - hologram pruhový nekompaktní; semiholografický; možnost pozitivní profilometrie (Libye 10 dinárů; Pick#78a; [ND]2015) vpravo -hologram pruhový nekompaktní; semitransparentní; možnost pozitivní profilometrie (Tunisko 5 dinárů;Pick#95a;2013)

kinegram-sierra-leone-5000--27.jpg kinegram-sierra-leone-5000--27--d.jpg

kinegram kolorizovaný nenumerický; Burundi 5000 leones;Pick#27a-c;2002-2006

pozn.:tento kinegram byl u následující emise shodné nominální hodnoty nahrazen pseudovolumenickým hologramem

     Poměrně rozšířeným, především po roce 2015 a 2016, se stal polygram. Ten byl nejprve používaný pouze jednostranně, výhradně na aversu bankovek, ale v roce 2016 se polygram začal používat v transparentní verzi. Tím se změnila i jeho barevnost.

polygram-jednostranny-kolumbie-20000-458a.jpg polygram-jednostranny-kolumbie-20000-458a-1.jpg

kolorizovaný jednostranný polygram; Kolumbie 20000 pesos;Pick#458a(461a) 2015

kolumbie-20000-458a-a.jpg
kolumbie-20000-458a-r.jpg

 Kolumbie 20000 pesos;Pick#458a(461a) 2015 (jednostranný polygram pouze na A)

polygram-skotsko-5-370a-1.jpg polygram-skotsko-5-370a.jpg

kolorizovaný transparentní polygram; Skotsko 5 £; Pick#370a;2016

skotsko-5-370a-a.jpg
skotsko-5-370a-r.jpg

Skotsko 5 £; Pick#370a;2016 (transparentní polygram na A i R)

       Zcela novým termínem je kyokyorgram, který byl poprvé použitý již v roce 2002 a 2004 u bankovek Kyrgyzstánu o nominální hodnotě 100 (Pick#21a) a 200 (Pick#22a) som. Tento termín poprvé použila centrální banka Kyrgyzstánu National Bank of the Kyrgyz Republic již v roce 2009. Skutečnost je taková, že kyokyorgram odpovídá v podstatě raženému hologramu, který postrádá plasticitu a mnohobarevnost Technologie zabývající se vývojem kyokyorgramů se označuje jako kyokyorgrafie. 

gambie-29a-kyokyorgram.jpg1 kyokyorgram-kyrgyzstan-100.jpg2
kyokyorgram-2.jpg3

burundi-2000-kyokyorgram-51a-vyrez.jpg

 

 

 

 

 

4

1-kyokyorgram; Gambie 100dalasis;Pick#29a;ND(2006)hliníková folie; nominální; profilometricky pozitivní 2-kyokyorgram; Kyrgyzstán 100 som; Pick#21a; 2002; hliníková folie; nominální; profilometricky pozitivní; 3-kyokyorgram; Kyrgyzstán 200 som; Pick#22a; 2004; bronzová folie; nominální; profilometricky pozitivní; 4-kyokyorgram; Burundi 2000 franků; Pick#52a; 2015; bronzová kolorizovaná folie; profilometricky pozitivní  se zkratkou Banque de la République du Burundi (BRB)

kyokyorgram-1-relief.jpg kyokyorgram-2-relief.jpg
profilometrická pozitivita u snímků výše (Kyrgyzstán)