Jdi na obsah Jdi na menu
 


Komory – 10.000 franků;Pick#14 & Pick#19[1 - 2]

12. 11. 2020

   Komory, oficiálně Komorský svaz (francouzsky Union des Comores, arabsky اتحاد القمر ), do roku 2002 Islámská federativní republika Komory. Komory jsou ostrovní federativní republika v Indickém oceánu, ležící na severním konci Mosambického průlivu mezi Mosambikem a Madagaskarem nedaleko pobřeží východní Afriky. Patří mezi několik ostrovních států Afriky.
   Komorský frank (arabsky فرنك قمري, francouzsky franc comorien) je měnovou jednotkou uvedeného ostrovního státu Komory. Název frank  má komorská měna společný s měnami několika dalších afrických států, které bývaly francouzskými nebo belgickými koloniemi (Džibutsko,Kongo nebo Guinea). ISO 4217 kód franku je KMF (=také někdy CMF). Poměrně zažitou zkratkou nebo symbolem pro frank je také Fr. Jedna setina franku se nazývá centime, v oběhu se však žádné mince v centimových hodnotách nevyskytují.
    Z hlediska historie se komorský frank zařazuje k celé plejádě měnových jednotek afrických států, u kterých se moderní notafilie datuje  buď od ukončení kolonizace  nebo vyvázání se ze závislosti na některém, většinou evropském státu.
   V případě Komor byl rozhodujícím rokem rok 1975, kdy byla ukončena závislost (především hospodářská) na Francii a od kterého se současně datuje komorská nezávislost a vznik samostatného státu. Následně od roku 1976 Komory přistoupili k vlastní, byť totožné měně z předcházejících let, k franku, který byl označen jako frank komorský. Stručnou historii komorské notafilie uvádí tabulka níže.

Notafilie Union des Comores (1920 – 2006)

POSTES - MADAGASCAR ET DÉPENDANCES and MOHÉLI

 

 Postage Stamp Emergency Issue(1920)

Pick#1-1C1

BANQUE DE MADAGASCAR ET DES COMORES

 

  Provisional  COMORES  Overprint Issue(1960)

Pick#2-6

 INSTITUT D'ÉMISSION DES COMORES

 

ND (1976) Issue

Pick#7-9

 BANQUE CENTRALE DES COMORES

 

 ND (1984-2005) Issue

Pick#10-14

  2005-2006 Issue

Pick#15-19

1 Pick#1 se označuje jako [1;0.50 frank] & [1A;0.50 frank] & [1B;0.50 frank] & [1C;1 frank] obdobné tzv. známkové bankovky byly používány v letech 1914 – 1916 na Madagaskaru (Pick#2 – Pick#33[A - C])

     Na území dnešních Komor byl již v roce 1920 zaveden frankový monetární systém, byť francouzkým bankovním domem, pod označením République Française - Colonies / Postes - Madagascar et Dépendances. Jednalo se vlastně o koloniální peníze ve velikosti známek a velmi nízkých nominálních hodnot (1/2 frank a 1 frank).

1c-1-frank-a.jpg 1c-1-frank-r.jpg

Pick#1C;1 frank;ND(1920)

     Počínaje rokem 1960 na území Komor byl používán bankovní systém úzce spjatý s finančním  systémem Madagaskaru. Dokonce emise ND (1960) Provisional  COMORES Overprint Issue (Pick#2 – Pick#6) byla zcela shodná s emisí madagaskarských bankovek  1950-1958 Issue (Pick#45 – Pick#49). Emitentem obou emisí byla BANQUE DE MADAGASCAR ET DES COMORES. Bankovky Komor byly doplněny přetiskem (overptint)  s označením COMORES.

1000-5b-2--a.jpgA
1000-5b-2--r.jpgR
1000-48a-a.jpgA1

Komory;Pick#5b(2) 1000 franků;ND(1960-1963) A ( s přetiskem) R

Madagaskar;Pick#48a;1000 franků;1950-1953; A1 (R je shodný)

    Overptintové bankovky nepoužívali pouze Komory. Nalezneme je také kupříkladu u bankovek Džibuti. Pokud můžeme poukázat na konkrétní příklad, zmíníme bankovku Džibuti o nominální hodnotě 1000 franků; Pick#10;ND(1938). Bankovku emitovala mimo  Banque de l'Indochine. Tatáž bankovka s použitím odpovídajícího přetisku platila na území Nové Kaledonie (Pick#43a – c), Nových Hebrid (Pick#15a) a Tahiti (Pick#15a – c; přetisk PAPEETE).  
     Bankovky Komor jsou typické tím, že jejich indexování se zpravidla řídí použitým signem a z části také signaturou. Jako příklad můžeme poukázat na výše uvedenou bankovku Pick#5. Koneckonců se s podobným indexováním z totožného důvodu (použité signum) setkáme i u nominální hodnoty, které jsme věnovali naší pozornost (viz níže).

Index Pick#5   ND(1960-1963)

Pick#5

signum

a

Controleur Général &  Directeur Général

signatura

 Martin & Gonon

b[1]

Directeur Général Adjoint  &  Président Directeur Général

signatura

Dupont & Gonon

b[2]

Directeur Général Adjoint  &  Président Directeur Général

signatura

Martin & Gonon

        Následující emise bankovek Komor jsou již tištěny Institut d'Émission des Comores (ND (1976) Issue) a Banque Centrale des Comores, která na území Komor působí do současné doby jako jediný bankovní ústav. Bankovky Pick#7 – Pick#12 jsou považovány za jedny z nejkrásnějších bankovek afrického kontinentu. Abychom dokumentovali již výše uvedený systém a závislost indexování, uvádíme níže indexování bankovky 500 franků, Pick#10 (1984-2004).

500-10a-1--a.jpg
500-10a-1--r.jpg

Pick#10a(1) 500 franků;ND(1984-2004) A;R

Index Pick#10 ND(1984-2005)  

Pick#10

signum

a[1]

Directeur Général & Président du Conseil d'Administration

signatura

6

a[2]

Directeur Général & Président du Conseil d'Administration

signatura

7

b[1]

 Gouverneur  &  Président du Conseil d'Administration

signatura

8

b[2]

 Gouverneur  &  Président du Conseil d'Administration

signatura

9

b[3]

 Gouverneur  &  Président du Conseil d'Administration

signatura

10

     První bankovka, které jsme se věnovali, má nominální hodnotu 10000 franků, Pick#14a z období roku 1997 (ND). Bankovka je vybavena signaturou 8 (Halifa & Abdou) a signem  Le Gouverneur & Le President du Conseil D'Administration. Je provedena v příjemné žluté barvě, podobně jako následující bankovka z roku 2006 (viz dále).   

10000-14a-a.jpg
10000-14a-r.jpg

Pick#14a;10000 franků;ND(1997)A,R
nosným portrétem na A je podobizna Al-Habiba Sayyida Umara Bin Sumaita

    Bankovka má sériová čísla (8 digit bez #) a signatury na R bankovky, což nebývá častým zjištěním. Sériová čísla jsou horizontální lokace bez ascendence. Obsahuje na A výrazný kovový ochranný proužek, kde jednotlivé články mají podobu kosočtverce. Podobě tvarovaný ochranný proužek nalezneme kupříkladu u bankovky Madagaskaru, Pick#79a – b;10 000 franků. Vzhledově je tato bankovka však zcela odlišná.

uv-14a.jpg1
uv-14b.jpg2
vodoznak-14a.jpg3

kovový ochranný proužek; dva články (modrá šipka) a prostor mezi jednotlivými články ( 1 ) (3) vodoznak;nenominální; půlměsíc a čtyři hvězdy

    Pokud jde o UV ochranu, převažují početná UV pozitivní vlákna. Vyjimku tvoří UV obraz R, kde je ve vodoznakovém poli výrazný UV pozitivní nápis BANCECOM.

uv-14a-1a.jpg uv-14a-3r.jpg uv-14a-4r.jpg

UV levé části A bankovky; střední snímek ukazuje UV pozitivní nápis v úrovni vodoznakového pole a snímek vpravo odpovídá UV obrazu v lokaci signatur (s1 & s2) Na celé ploše bankovky, A i R, jsou početná UV pozitivní vlákna

ko-6b-14.jpg ko-6a-14.jpg

detail portrétu na A bankovky (vlevo), který je současně profilometricky pozitivní (snímek vpravo)

ko-8a.jpg

nominální hodnota na A bankovky arabsky  ١٠٠٠٠  je profilometricky pozitivní     

     Druhá bankovka o nominální hodnotě 10000 franků je Pick#19[1 - 2] z roku 2006. Bankovka je na rozdíl od bankovky předcházející datována. Základní rozdíl spočívá mimo nosného portrétu na A (Al-Habib Seyyid Omar Bin Sumeit) v odlišné lokaci číselného vyjádření nominální hodnoty. Arabské označení je na R, když nominální hodnota v pravé části bankovky je posunuta ke střední části R.

10000-19a-a.jpg
10000-19a-r.jpg

Pick#19[1] 10000 franků;2006;A,R

pozn.: bankovka je indexována do dvou variant s ohledem na signum;na bankovce je použita signatura 12 (Abdoulbastoi   & Abdallah). Sériové číslo má u bankovky charakter #[rozsah A - C] + 6 digit. Horní číslo vlevo je červené, druhé vpravo dole  má barvu černou.

Index Pick#19; 2006

Pick#19

signum

signatura

12

[1]

Le Président du Conseil d'Administration  &  Le Gouverneur

[2]

 Le Président du Conseil d'Administrationc & 

 

P/Le Gouverneur - Le Vice-Gouverneur

   Bankovka Pick#19 má dalších několik rozdílů od předešlé bankovky Pick#14. Předně je to použitý intermitentní holografický pruh na A. Bankovka má také soutiskovou značku a odlišně lokalizované vodoznakové pole.

vodoznak-19a-1.jpg1
uv-19a-1a.jpg2
dscn6166.jpg3

1 - nenominální vodoznak s mikrotextem (červené šipky) BCC - Banque Centrale des Comores; za mikrotextem půlměsíc a čtyři hvězdy; šíře holografického pruhu s periferním mikrotextem (název banky;žlutá šipka) článek intermitence (zelená šipka) s textem (BCC) 

2 - UV vlevo na A; početná UV pozitivní vlákna;dobře patrný kompaktní pruh (světle modrá)

3 - UV pravé části A;holografický pruh;početná UV pozitivní vlákna;soutisková značka (viz vodoznak výše)

uv-19a-4r.jpg

UV obraz v pravé části R; obraz ryby (pozitivní; žluté šipky; viz níže) kompaktní kovový ochranný pruh (červené šipky)

10000-19a-r--vyrez.jpg

výřez R; modré šipky – obraz ryby, který je UV pozitivní 

ko-7b-19.jpg ko-7a-19.jpg

detail portrétu na A bankovky (vlevo), který je současně profilometricky pozitivní (snímek vpravo) podobně jako tomu je u Pick#14

ko-9c.jpg ko-9b.jpg

nominální hodnota v oblasti vodoznakového pole na A; vpravo tatáž lokace profilometricky pozitivní  

uv-19-1.jpg

holografický pruh; dobře patrné sériové číslo vlevo na R (žluté šipky)