Jdi na obsah Jdi na menu
 


Komparace bankovek Peru; 10 soles [1998 – 2009]

26. 8. 2018

     Pro začínající sběratele se může zdát, že je poněkud komplikovanější zařazení bankovek některých států, především z oblasti střední a jižní Ameriky. Následující text bychom rádi věnovali bankovkám Peru se zaměřením na bankovky o nominální hodnotě 10 Nuevos Soles (dále v textu soles) z období let 1998 – 2009.     

    Pochopitelně existují shodné komparační identity, jako jsou signatury (byť u jednotlivých variant odlišné), ochranné kovové proužky (myšleno proužky zabudované v bankovní hmotě) nebo specifická skladba sériového čísla, respektive jeho prostorové uspořádání.  Naproti tomu se popisují identity, které shodné být nemusí. Jde o série bankovek, vybavení bankovní hmoty prvky mikrometalizace, UV obraz aversu a reversu a některé další.

    V článku se budeme věnovat čtyřem bankovkám Peru o nominální hodnotě 10 soles. Při zápisu jednotlivých variant bankovek použijeme v podstatě všechny atributy, které tvoří tzv. identit bankovek, včetně jeho vzorcové podoby v označení tabulky konkrétní bankovky.

Pick#166a[2]  - PENA10P166a*1998*S183

Pick#

166a[2]

konfety

ano

iridiscence

ne

vodoznak

nenominální

třpytivá metalizace

ne

sériová čísla1

#Σ7##

ascendentní[A]descendentní[D]

ne

identické[N]2

ano

vertikální[V] - horizontální[H]

V / H

série (prefix - posfix)3

A7Z

 

B7A

 

B7B-E

 

Y7A-H

zápis datumu emise4

 

[1] DD-MM-YY

ne

 [2] DDDD-MMMM-YYYY]

ano

signatura

183

A – PEN je ISO kód pro peruánský sol (dle ISO 4217)

1 - podoba sériového čísla v zápisu #Σ7## značí, že bankovka obsahuje prefix (#), na který navazuje sedm čísel(Σ7) a sériové číslo je zakončeno postfixem (##); postfix může, ale také nemusí mít více než jednu pozici

2  -  sériové číslo má obvykle prostorové uspořádání identické (položky o shodné výšce), ascendentní (položky zvyšující se směrem od prefixu k posfixu)   a descendentní, kdy se položky čísla zvyšují směrem od posfixu k prefixu; ascendenci zpravidla nezaznamenáme u prvních dvou až čtyřech pozic včetně prefixu, kdežto při descendenci se jednotlivé položky zvyšují již od první pozice vpravo; pokud není v tabulce uvedeno jinak, je seriové číslo v levé části aversu vertikální, v jeho pravé části horizontální; barva obou čísel je černá

3pokud není na bankovce přímo vyznačena její série (u bankovek Peru Pick#25[1914]- Pick#91[1965], za sérii se považuje celý prefix (písmeno/písmena) a následující dvě pozice čísel; B5855854D = série bankovky je B58; viz bankovka Pick#166a[2]

4 – zápis data emise bankovek má různou podobu; výlučně číselnou (DD-MM-YY*DD-MM-YYYY/15.11.99 nebo 15. 11. 1999) nebo částečně slovní (DD-MMMM-YYYY/15 DE AGOSTO DE 1999)

peru-1-166a-2---a.jpg

peru-10-175a-r.jpg

 

 

R

Pick#166a[2]6.8.1998; #B58;  A

     Bankovka z roku 1998 je vybavena nenominálním vodoznakem, jehož podoba odpovídá základnímu motivu aversu ( José Abelardo Quiñones González ).  Na první pohled  bankovka upoutá poměrně velkým počtem různě barevných konfet. Zbarvení je částečně odvislé od úhlu pohledu a případného osvětlení a přechází od světle zelené po světle modrou barvu.  Konfety mají obvyklý hexagonální tvar.

dscn6085.jpg dscn6080.jpg dscn6083.jpg dscn6081.jpg

nenominální vodoznak * konfety, které mění svoji barvu na základě úhlu a intenzity osvětlení

    Bankovka nese zanořený ochranný proužek, který není na bankovce bez prosvícení zřetelně viditelný. Proužek obsahuje mikrotext, označující nominální hodnotu bankovky. Text je oboustranný a proto na pohled působí tak, že se střídá odpovídající a obrácený zápis.

dscn6086.jpg

      Poměrně důležitý je UV obraz aversu a reversu. Na aversu zaujme UV pozitivní datum emise a použité signatury (světle zelená). Za zmínku jistě stojí i početná UV pozitivní vlákna zbarveny především světle modře. Částečně je viditelný i omezený počet konfet. Na reversu je to typický obrazec větrných mlýnů v levé části bankovního pole. Ten je velmi jemně patrný i pouhým pohledem na revers bankovky. Barva v UV světle je žlutá až zelená. U dalších bankovek, kterým věnujeme pozornost, budeme tuto lokalitu používat jako srovnávací. Také revers, podobně jako avers je vybaven hojným počtem pozitivních vláken.

dscn6087.jpgdscn6088.jpg

horní snímek  -  avers bankovky; 1 – signatury; 2 – datum emise; konfety (žluté šipky)

spodní snímek - revers bankovky

    SCWPM [2017] bankovku uvádí pouze pod Pick#166 s tím, že v úvodu jsou zmíněná tři data emise(1997-1999). Podle našeho názoru by byla vhodnější klasifikace Pick#166a – c nebo také v literatuře (1836: NBNCo. Vignette Book Pages with Peru Banknotes.) uváděná Pick#166[1 – 3].

      Další bankovkou, které jsme v naší studii věnovali pozornost, je bankovka z roku 2001. Ta je v mnoha ohledech shodná s předešlou bankovkou.

Pick#174a - PEN10P174a*2001*S190

Pick#

174a

konfety

ano

iridiscence

ne

vodoznak

nenominální

třpytivá metalizace

ne

sériová čísla

#Σ7##

ascendentní[A]descendentní[D]

ne

identické[N]

ano

vertikální[V] - horizontální[H]

V / H

série (prefix - posfix)

B7M

 

B7S

 

Y7A-C

 

 

zápis datumu emise

 

[1] DD-MM-YY

ne

 [2] DDDD-MMMM-YYYY]

ano

signatura

190

 

peru-1-174a-b03--a.jpg

Pick#174a; 2001; #B03; A (R shodné)

     Vodoznak bankovky je shodný; nenominální. Podobně jako u předešlé bankovky nalezneme v bankovní hmotě aversu poměrně velký počet konfet, jejichž převažující barva je světle zelená až světle žlutá bez ohledu nasvícení a úhlu pohledu. Konfety v UV světle nejsou téměř patrné.

dscn6091.jpg

konfety

    Bankovka Pick#174a nese v bankovní hmotě ochranný proužek s mikrotextem, který je zcela shodný s charakterem a vzhledem totožného proužku u Pick#166a[2]. Podobná je také UV pozitivní plocha jak u aversu, tak také reversu bankovky. Obě strany obsahují velké množství UV pozitivních vláken, která jsou vesměs zbarvena světle modře.

dscn6097.jpg dscn6098.jpg

avers - 1 – pozitivní signatury; 2 – datum emise; 3 – vertikální sériové číslo; revers -  (převažující zbarvení pouze zelené, nikoli žluté)

     Následující bankovka Pick#179b z roku 2006 již zaznamenává některé rozdíly v porovnání s  dvěma uvedenými bankovkami.

Pick#179b - PEN10P179b*2006*S199

Pick#

179b

konfety

ne

iridiscence

ano

vodoznak

nominální

třpytivá metalizace1

ano

sériová čísla

#Σ7##

ascendentní[A]descendentní[D]

ne

identické[N]

ano

vertikální[V] - horizontální[H]

V / H

série (prefix - posfix)

C7T + I

 

C7Z

 

D7A + T

 

Y7A-G

zápis datumu emise

 

[1] DD-MM-YY

ne

 [2] DDDD-MMMM-YYYY]

ano

signatura

199

 1 označení nominální hodnoty vpravo na A; zbarvení fialové (viz Pick#182a)

        Jak je zřejmé z tabulky, dochází v případě Pick#179b (podobně jako u Pick#179a z roku 2005) k některým změnám, které vyznačujeme modře. Bankovka je vybavena vnořeným ochranným proužkem, který má shodnou podobu jako u Pick#166a[2] a Pick#174a.

peru-10-179b-a.jpg

Pick#179b; 2006; #D40; A (R shodné)

dscn6103.jpg dscn6102.jpg

nominální vodoznak; iridiscenční pruh ve středu aversu bankovky; nese označení nominální hodnoty bankovky a symboly centrální banky, jakožto emitenta bankovky (Banco Central de Reserva del Perú)

dscn6105.jpg anotace-2.jpg

avers bankovky; 1 – pozitivní signatury; 2 – datum emise; 3 – vertikální sériové číslo; početná UV pozitivní vlákna; pravý snímek ukazuje plochu iridiscence, která je v UV světle zbarvena tmavě modře

     U poslední bankovky, které jsme věnovali pozornost, jsme zaznamenali celou řadu odlišností v porovnání s bankovkami, které jsou uvedené výše.  Na aversu je dobře patrná třpytivá metalizace, představována nominální hodnotou v jeho levé části. Stejně tak je zřejmé opačné postavení sériových čísel, když horizontální číslo vlevo má ascendentní charakter. Bankovka byla emitována v méně početném rozsahu prefixů a posfixů. U bankovky je odlišný revers. Zcela odlišný je vzhled zakomponovaného ochranného proužku, který je zřetelný také v UV světle. Mikrotext je dvouřádkový.

Pick#182a - PEN10P182a*2009*S203

Pick#

182a

konfety

ne

iridiscence

ne

vodoznak

nominální

třpytivá metalizace

ano

sériová čísla

#Σ7##

ascendentní[A]descendentní[D]

A*H1

identické[N]

ne

vertikální[V] - horizontální[H]

H / V

série (prefix - posfix)

A7A-D

 

A7G

 

****

 

****

zápis datumu emise

 

[1] DD-MM-YY

ne

 [2] DDDD-MMMM-YYYY]

ano

signatura

203

 1 – ascendentní (A) je horizontální číslo (H) v levé části aversu bankovky (viz níže)

anotace-1---peru-10-182a--a.jpg peru-10-182a--r.jpgR

Pick#182a; 2006; #A39; A

dscn6113.jpg dscn6117.jpg
dscn6116.jpg dscn6119.jpg

nominální vodoznak; UV obraz aversu bankovky; levá a pravá část pole; třpytivá metalizace je negativní; vpravo dole revers bankovky

 

    UV pozitivní vlákna, stejně jako UV obraz aversu i reversu jsou vícebarevná. Vlákna mají modrou (světle) a fialovou barvu. UV pozitivní obrazce jsou modré, sériová čísla jsou světle zelená a poměrně velká pole jsou zbarvena fialově (BCRP10). 

   Pokud jde o třpytivou metalizaci, ta je reprezentována nominální číselnou hodnotou v levé části aversu s přetiskem NUEVOS SOLES. Metalizace má při osvětlení odlišné zbarvení vlivem úhlu pohledu. Jde však o různé odstíny fialové.

dscn6110.jpg450
dscn6111.jpg750
dscn6112.jpg900