Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kyperský peněžní systému [stručné poznámky]

7. 11. 2021

     Kyperská libra byla zákonným platidlem středozemního ostrovního státu Kypr. Kyperskou libru používaly i britské Suverénní vojenské základny Akrotiri a Dhekelia. Severní část ostrova, kde se nachází separatistický stát Severní Kypr, který mezinárodně uznává pouze Turecko, používá jako platidlo tureckou liru. Jedna setina libry se nazývala od roku 1982 cent (1/100). ISO 4217 kód kyperské libry byl CYP. Před rokem 1982 bylo dělení kyperské libry odlišné. Od roku 1914 platil systém 1 pound/Lira(£) = 20 Shillings/Selinia/Şilin . První emisí byl komplet tří bankovek pod označením  1914  George V Issue (Pick#3 – 5). V letech 1941 – 1944 byly vydány celkem tři bankovky s označením piastres (1 kyperská libra/lira odpovídala 180 kyperských piastrů).  Pick#26 & 27  mají charakter overprintu. Poslední bankovka o nominální hodnotě 3 piastres (Pick#28a – b) je bez přetisku.   V roce 1955 došlo ke změně dílčí jednotky, která se od uvedeného roku nazývala mils. Měnový systém se označoval 1 pound/Lira(£) = 1.000 Mils Systém a první emisí jsou bankovky pod označením 1955-1960  Elizabeth II Issue (Pick#33 – 36). V literatuře se velmi často setkáváme s dvojím označením. Jednak (převážně) librou, ale také lirou (singulár) nebo lires (plurál). Na A bankovek Kypru se setkáváme jak s termínem lira [turecké označení] a λίρα [řecké označení] , tak také s anglickým označením pound (na R).  Ten na území Kypru platil až do již zmíněného roku 1982. V roce 2008 bylo na Kypru zavedeno jako nová národní měna euro1.
     Kypr byl po dlouhou dobu kolonií Spojeného království, proto kyperská měna dostala při svém zavedení v roce 1879 název odvozený od britské libry šterlinků.

1 BOWMAN, John S, a kol. Cyprus . Encyclopaedia Britannica, [cit. 2011-08-16]

     Bankovky Kypru  jsou v mnoha ohledech zdařilé, především pak poslední dvě emise vydané v roce 1997 (01.02.1997 Issue) a v letech 1997 – 2005 (1997-2005 Issue). Jako příklad se budeme poněkud detailněji věnovat bankovce vydané v obou zmíněných emisích. Jedná se o nominální hodnotu bankovky 1 libra (Pick#54[1997] & Pick#60a - d[1997 - 2004]).
Bankovky v obou emisích mají na A vpravo nahoře šedivou plochu, mající na prvý pohled charakter optického znaku. Při podrobnějším studiu se však zjistí, že tomu tak není. V této ploše lze zjistit údaj o nominální hodnotě bankovky, avšak její lokace neodpovídá optickému znaku z jednoho podstatného důvodu; plocha není profilometricky pozitivní. Jako důkaz můžeme poukázat na preskripci sériového čísla pod uvedenou ploškou, která na rozdíl od ní profilometricky pozitivní je. Plocha vpravo nahoře na A je UV pozitivní (viz níže).

kypr-1-60d-a.jpg Pick#60d;1 libra(pound;lira; λίρα) 2004; A

modré šipky – označení nominální hodnoty se značkou libra; červená šipka – plocha mající charakter optického znaku; zelená šipka – turecké označení nominální hodnoty bankovky; fialová šipka - řecké označení nominální hodnoty bankovky
pozn.: sériová čísla jsou uvedena v latince, nemají ascendenci a lokace je horizontální (v pravé dolní části bankovky) a vertikální (v levé části bankovky); na A bankovky je patrný intermitentní kovový ochranný proužek s mikrotextem (viz víže), který v bílém světle nabývá charakteru proužku kompaktního; emitent bankovky je uveden jak v jazyce řeckém, tak také v jazyce tureckém

Κεντρική Τράπεζα της Κύπρος  (řec. Kentriki Trapeza tis Kyprou; tur. Kıbrıs Merkez Bankası) – viz níže

kypr-1-60d-r.jpgPick#60d;1 libra(pound;lira; λίρα) 2004; R

modré šipky - označení nominální hodnoty se značkou libra;fialová šipka – anglické označení nominálu

00000690.jpg
00000691.jpg

plocha na A mající charakter optického znaku (vlevo) profilometricky negativní s vyjimkou periferie plochy (žluté šipky)   

      Velice zdařilým dokladem negativity plochy optického znaku je srovnání širšího okolí plochy včetně počátku textu vertikálního sériového čísla.

00000699.jpg 00000701.jpg 00000700.jpg

zjevný rozdíl profilometrické negativity plochy a profilometrickou pozitivitou části sériového čísla  

pozn.: na šedé ploše je dobře viditelné vnořené nominální označení bankovky (= £1 ), což je výraznější při focení v zástinu (foto vpravo) profilometricky pozitivní jsou také jednotlivé dílky ochranného proužku, dokládající jeho  intermitenci 

rscn0905.jpg
rscn0906.jpg

kovový ochranný proužek s mikrotextem–KTK (Κεντρική Τράπεζα της Κύπρος; viz výše )

rscn0913.jpg

nenominální vodoznak bankovky (portrét [busta] Aphrodite)

     Označení nominální hodnoty bankovky na A (modré šipky) je na rozdíl od plochy optického znaku profilometricky pozitivní (následující dva snímky)

00000692.jpg 00000693.jpg

nominál vpravo dole na A (totéž nominál vlevo nahoře)

a.jpgUV A plochy bankovky; pozitivita širokých polí plochy mající charakter optického znaku (=žluté šipky) bohatá UV vlákna
r1.jpg
r2.jpg UV R plochy bankovky   (druhý,třetí snímek)