Jdi na obsah Jdi na menu
 


Libra šterlinků Skotska [2015 – 2016] transparentní polygram a UV ochrana u vybraných bankovek 5£

     Stručně jsme se o polygramu u skotských bankovek zmínili již v článku Klasifikace metalických oblastí bankovek [makrometalizace; výběr]. Při výkladu tohoto tématu se nelze vyhnout otázce skotských bank. Podobně jako u libry šterlinků Severního Irska, kde se v bankovním sektoru objevuje historicky 9 bankovních domů, je tomu také v případě Skotska.    

http://www...cz/clanky/prispevky-publikace-a-clanky/klasifikace-metalickych-oblasti-bankovek--makrometalizace--vyber-.html

Bankovní sektor Skotska

banka

od - do

Pick#

1Bank of Scotland

1889 - dosud

81 - 130A

British Linen Bank

1914 - 1970

151 - 170B

Clydesdale & North of Scotland Bank

1950 - 1963

191 - 196

2Clydesdale Bank

1882 - dosud

181 – 229[O]C;D

National Bank of Scotland

1908 - 1957

248 - 263E

National Commercial Bank of Scotland

1959 - 1968

265 - 275F

3Royal Bank of Scotland

1875 - dosud

316 - 370G

Commercial Bank of Scotland

1909 - 1958

323 - 336H

North of Scotland Bank

1924 - 1949

638 - 647CH

Union Bank of Scotland

1882 - 1954

799 - 817J

 

A vyjma 83 - 85;87 - 90;95;B vyjma 152 - 155  

C vyjma 182 - 185;187 - 188;191 - 194;201; D Pick#229I-O(rok 2000 - 2016)

s indexem A - M (bude vysvětleno);E mimo 249 - 257;261;F vyjma 268 a 273

G mimo 320;333;340;355;H s označením (indexem)  S [př. Pick#S323]

vyjma 324 - 327;329 - 330;335; CH totéž co H; J chybí 804 - 807; 810; 812 – 813

bankovky jsou značeny indexem S [př.Pick#S811] 

1 – 3  banky působící na území Skotska v současné době (2017)

 

  

    Z tabulky je zřejmé, že v současné době působí na území Skotska tři banky. Každá z těchto tří bank emitovala v letech 2015 – 2016 zcela nové pětilibrové bankovky se specifickým systémem ochrany. V prvé řadě je potřeba zmínit, že se jedná výlučně o bankovky polymerové.

Emitované bankovky o nominální hodnotě 5 £ [2015 – 2016]

banka

Pick#

rok

Bank of Scotland

129

2016

 

130

2016

Clydesdale Bank

229N

2015

 

229O

2016

Royal Bank of Scotland

370

2016

2016  BBC Children in Need  Commemorative Issue

2015 & 2016  125th Anniversary of Opening of Forth 

   Bridge Commemorative Issue

   XXX - bankovky s polygramem

 

anotace.jpg skotsko-5-129a-r.jpg

Pick#129; Bank of Scotland; 5£; 2016 [polymerové okno] #OAABBB – PWASTV + Σ2 digit (černé-horizontální / červené-vertikální) portrét: Sir Walter Scott; Bank of Scotland building

    Bankovka Pick#130a emitovaná Bank of Scotland je aversem shodná s Pick#129a, ale odlišuje se reversem. Signatura je u obou bankovek shodná. Zajímavostí obou bankovek je skladba sériového čísla. To se skládá se šesti pozičního prefixu (OAABBB) a pouze dvou sériových čísel (Σ2digit). Obě čísla jsou bez ascendence a odlišují se lokací a barevným provedením (černé – červené). 

skotsko-5-130a-a.jpg skotsko-5-130a-r.jpg

Pick#130a; Bank of Scotland; 5£; 2016 [polymerové okno] #AA0000 – AF0000 + Σ2 digit (černé-horizontální / červené-vertikální) portrét: Sir Walter Scott; Bank of Scotland building

    Další významnou bankovkou je Pick#229N – Pick#229O. Obě bankovky mají charakter výročních tisků; The Forth Bridge UNESCO World Heritage Site Nomination (Pick#229N) a The Forth Bridge Scottish World Heritage Site (Pick#229O). Tyto bankovky se odlišují aversem i reversem. Ve své ochraně mají zahrnutý polygram, který má transparentní charakter. Sériová čísla mají složený prefix; FA – GA/1 [2/1] nebo S – W/IK – KK [1/2] u Pick#229N a V-W/HP-HT u Pick#229O. Sériových čísel je 6 (Σ6 digit). Horizontální sériové číslo má ascendentní uspořádání a je zbarveno černě. Červené vertikální sériové číslo je bez ascendence.

skotsko-5-229o-a.jpg skotsko-5-229o-r.jpg

Pick#229O; Clydesdale Bank; 5£; 2016 [transparentní polygram] portrét: Sir William Arrol

viz výše; Klasifikace metalických oblastí bankovek (výběr)

skotsko-5-229n-a.jpg skotsko-5-369b-r-d400.jpg

Pick#229N; Clydesdale Bank; 5£; 2015/2016 [transparentní polygram] portrét: Sir William Arrol     

polygram-p229n.jpg
polygram-p229n---1.jpg
uv-p229n---r.jpg

transparentní polygram; avers; A – polygram; B – bridge (most, můstek, přemostění) změna barevné skladby polygramu v závislosti na úhlu pohledu (900 – 750 – 450) zcela dole transparentní polygram; revers (900)

uv-p229n.jpg

UV ochrana u Pick#229N (avers) pozitivní čárové obrazce vyznačující nominální hodnotu bankovky (vertikálně a horizontálně orientované) pozitivní sériové číslo (zbarveno tmavě zeleně) v horní části pole pozitivního kovového prachu (modře; detail vpravo)

skotsko-5-370-a.jpg skotsko-5-370-r.jpg

Pick#370a; Royal Bank of Scotland; 5£; 2016 [transparentní polygram] portrét: Nan Shepherd

polygram-p370.jpg
polygram-p370--1.jpg
polygram-p370--2.jpg

barevná škála polygramu při odlišném úhlu pohledu; 450 – 900 - 750 (z boku)

     Bankovka má velmi dobře zpracovanou UV ochranu jak na aversu, tak na reversu bankovky. Za zdařilou lze považovat především stranu reversu, kde je UV pozitivní páteřní část obou ryb. Pozitivita má žlutou a tyrkysovou [=azurovou] barvu.

uv-p370.jpg1

 

uv-p370--uv.jpg2

1 - levá polovina aversu; UV pozitivní vertikální sériové číslo [V]; negativní polygram; UV pole [^] vedle polymerového pole vlevo [^^] 2 - levá polovina reversu s pozitivní páteřní oblasti vyobrazených ryb [ + ]

skotsko-5-229n-a-sedivy-obraz.jpg
skotsko-5-370a-a--sedivy-obraz.jpg

nahoře - Pick#229N; reliéfní kresba; žluté šipky ukazují nejvíce zřetelné lokace, které jsou profilometricky pozitivní (nominální hodnota vlevo-vpravo; polygram; ascendentní sériové číslo; dole - Pick#370a; reliéfní kresba; profilometricky pozitivní je především sériové číslo vlevo (vertikální), polygram; tzv. šedě metalizovaná plocha (správněji filigram)