Jdi na obsah Jdi na menu
 


Macau – součást velké Číny; monetární systém; stručná historie; výběr bankovek

9. 5. 2018

    Macau (澳門; zjednodušené znaky: 澳门; pinyin: Àomén, portugalsky Macau) je bývalá portugalská kolonie, od roku 1999 zvláštní správní oblast Čínské lidové republiky1. V literatuře je Macao označováno jako jedna ze součástí tzv. velké Číny.
     Oficiální měnou na Macau je pataca (sing.;plurál patacas). Dílčí jednotkou pataca je   avos2a - b (sing. avo; 1/100). ISO kód měny je MOP. Pataca je pevným kurzem (1 :  1 – 1.03) navázána na hongkongský dolar (HKD;také HK$).Hongkongský dolar, přestože není oficiální měnou Macaa, se zde běžně používá souběžně s patacou.
    Termín pataca se dříve objevoval v různých variantách, jako je patacao, patace, pattacon nebo patagon. Zcela původně termínem pataca jsou značeny mince, ražené portugalským panovníkem Petrem II na území Brazilie. Později se pojmem pataca označovalo, především na území Brazilie, peso. Označení tereziánský tolar nahrazoval termín pataca v portugalských koloniích v oblasti severovýchodní Afriky.
    Pataca byla v letech 1910 – 1968  také měnovým systémem tzv. portugalského Timoru (Pick#1 – Pick#30). Tyto bankovky tištěné prostřednictvím Banco Nacional Ultramarino (od roku 1905 také na území Macaa)  v Lisabonu nebo Bradbury Wilkinson v Londýně byly označovány na reverzu termínem PAGÁVEL EM TIMOR. Dílčí jednotkou také v tomto případě byl  avo.

1 中華人民共和國澳門特別行政區; Região Administrativa Especial de Macau da República Popular da China

macao-50-avos-1999-a.jpgA macao-50-avos-1999-r.jpgR

2a50 Avos (S.A.R. Coinage; Macao's Return to China);1999; Commemorative: Macao's Return to China; KM#113

2b The Pataca.Monetary Authority of Macao, 2012;J.Not.9;24-29 & Time Series Database - Inflation rate.Statistics and Census Service - Macao SAR Government, 2014;SAR;5/12-18

   První bankovky pataca se datují rokem 1906, kdy emitentem byla tzv. portugalská koloniální správa. Na území velké Číny se bankovky Macaa objevují v roce 1924; emitentem byla  v tomto případě Chan Tung Cheng Bank, která bankovky tiskla na území Hong-Kongu (Hong Kong Printing Press). Tyto bankovky na rozdíl od bankovek z roku 1906 jsou však dolarovým  systémem (Dollar Systém). Ten platil na území Macaa pouze omezenou dobu (1924-1934; Pick#PS92 & PS92A & PS109).

Emitenti;měnový systém;katalogizace;období

emitent

katalogizace

rok

Private Banks

#PS92 - #PS92A

1934

Chan Tung Cheng BankA

#PS109

1924-1925

Banco Nacional Ultramarino

Pick#1 - Pick#89B

1905-2016

Banco da China

Pick#90 - Pick#120C

 1996-2016

 A  dolarový systém (dollar systém) B pataca systém; neexistující jsou Pick#4 - 6  & Pick#27; Pick#89 je již datován 1.1.2017;jedná se o výroční bankovku Year of the Rooster 2017  C pataca systém; bankovky  Pick#116 - 120 jsou shodné s bankovkami Pick#85 - 89

    Na území Macau i mimo něj působí celá řada privátních bankovních domů. Banky se rozdělují na ty, které jsou na území Macau (celkem 9; např. Banco Delta Asia Limited - Banco Delta Ásia, S.A.R.L.;The Macau Chinese Bank Ltd. - Banco Chinês de Macau, S.A) a banky, respektive jejich pobočky mimo Macau (celkem 9; např. Guangdong Development Bank Co., Ltd. - Banco de Desenvolvimento de Cantão, S.A.;Banco Comercial Português, S.A. - Banco Comercial Português, S.A.).

  Naši pozornost jsme věnovali bankovkám emitovaných  jak Banco Nacional Ultramarino (Pick#65a[1991] & 81Ba[2009]),  ale především bankovkám z dílny Banco da China (Pick#90a[1995] 102a[2003] a 109b[2013].

Pick#65[1991] & Pick#81b[2010] & Pick#81Aa[2009]

    Bankovka o nominální hodnotě 10 patacas, kterou jsme měli k dispozici, byla vydána 8.7.1991. Zcela se vzhledem jak averzu tak také reverzu odlišuje od dříve emitovaných bankovek. První bankovka této nominální hodnoty byla vydána již v roce 1907 (Pick#3a – f). V historii nejen nominální hodnoty 10 patacas nalezneme také bankovky, které mají horizontálně – vertikální uspořádání. Jedná se o emisi z roku 1944 (Pick#22 – Pick#26; 1944 Pataca Emergency Certificate Issue).  Za velmi zdařilé bankovky lze považovat ty, které mají na svém averzu podobiznu Luise de Camõese (Pick#45a) a Bishopa D. Belchiora Carneiroa (Pick#50a[1963] & Pick#55a[1977]). Bankovka je opatřena dvěma signaturami a signa jsou umístněna nad podpisy. Sériová čísla jsou černá a  mají horizontální uspořádání bez ascendence a mají skladbu #2 + 6 digit.  Bankovka neobsahuje profilometricky pozitivní prvky.

10-65a-a.jpg 10-65a-r.jpg

Pick#65a;1991;10 patacas;A,R  

65a--3.jpg 65a--4.jpg 65a--2.jpg

UV obraz na aversu a reversu bankovky (vlevo, vpravo) a nenominální vodoznak (uprostřed)

     Druhou bankovkou, které jsme se věnovali byla bankovka o nominální hodnotě 50 patacas (Pick#81Ba)3, z roku 2009. Pick#81Bb byla emitována následně v roce 2013. Prvá bankovka o této hodnotě byla vydána v roce 1944 (Pick#25a) a je řazena do emise zmíněné výše. Na později vydaných bankovkách je na averzu   portrét Luise de Camõese (Pick#47 & Pick#56a & Pick#69a-b). Netýká se to bankovek Pick#25a, Pick#32a,Pick#67a & Pick#72a. Posledně dvě uvedené bankovky jsou vzhledově shodné. Na averzu nesou vyobrazení tanečníka v kostýmu a lva.

3 SCWPM uvádí katalogizaci Pick#81Aa – b; v našem příspěvku vycházíme z katalogizace Banco Nacional Ultramarino, kde je Pick#81(20 patacas) zařazen jako Pick#81Aa – c

     Bankovka o nominální hodnotě 20 patacas z emise 2005-2013 Issue se zařazuje mezi bankovky mající sériová čísla lokalizovaná na reverzu. Pick#81b byla emitována v roce 2010. Je vybavena dvěma signaturami a jedním, společným signem. Sériová čísla jsou lokalizována vertikálně (vlevo) a horizontálně vpravo nahoře a mají ascendentní charakter. Skladba sériových čísel je #2 + 6 digit, barva sériových čísel je černá. Bankovka je na R vybavena intermitentním kovovým ochranným proužkem, který je polychromatického provedení. Ten se při prosvícení jeví jako kompaktní.

20-81b-a.jpg
20-81b-r.jpg

Pick#81b;2010;20 patacas;A,R

81ba-4.jpga
81b-6.jpgb
81b-5.jpgc
81b-3.jpgd

a - UV pozitivita na R vpravo; b,c - UV pozitivita na A vlevo (b) a vpravo(c); d - nominální vodoznak

     Bankovka Pick#81Aa obsahuje dvě signatury, ale na rozdíl od předcházející bankovky nemá odpovídající signa. Sériová čísla jsou umístněna na reverzu bankovky. Vlevo je číslo vertikální a vpravo nahoře má sériové číslo horizontální lokaci. Obě čísla jsou uspořádány ascendentně a mají skladbu #2 + 6 digit. Barva sériových čísel je černá. Bankovka je vybavena krom jiných ochranných prvků (např. intermitentní kovový proužek na R) také profilometricky pozitivními lokacemi. 

50-81ba-a.jpg
50-81ba-r.jpg

Pick#81Aa;2009;50 patacas;A,R

81ba-1.jpga
81ba-2.jpgb
81ba-5.jpgc
81ba-4.jpgd

a - nominální vodoznak; lotosový květ (Lotus flower) ve SCWPM (2016;strana 640) zcela nesprávné označení junk (=odpad;haraburdí) b - na A bankovky jsou z  UV prvků zobrazena především UV pozitivní vlákna; c,d - UV na R bankovky; vlevo – UV pozitivní vlákna a výrazný intermitentní kovový ochranný proužek s pěti články (1,2 – 5) vpravo – vlákna, označení nominální hodnoty spolu s ISO kódem měnové jednotky (červené šipky) včetně čínské translace (žluté šipky) zelené šipky – pozitivní sériové číslo

50-81ba-r-1.jpg 50-81ba-r-2.jpg

detail dvou článků ochranného proužku (vpravo totožné lokality profilometrie)

50-81ba-r-5.jpg 50-81ba-r-6.jpg

detail obrazu na A (vpravo dole pod signaturou)

Pick#90a[1995] &  102a[2003] & 109b[2013]

    Bankovky nominální hodnoty 10 patacas jsou emitovány Banco da China ve zcela odlišném obrazu, než jsme uvedli výše. Navíc tato nominální hodnota bankovek je nejčastěji a nejvíce emitovanou bankovkou v období let 1995 - 2016[2017]. Bankovka Pick#90a má pouze jednu signaturu se signem. Sériová čísla mají odlišnou lokaci. Vlevo je to orientace vertikální, kdežto vpravo dole má číslo horizontální uspořádání. Čísla jsou bez ascendence a jejich barva je černá. Bankovka obsahuje markery pro slepce, profilometricky pozitivní.

10-90a-a.jpg 10-90a-r.jpg

Pick#90a;1995;10 patacas;A,R

90a-1.jpg 90a-2.jpg

nenominální vodoznak (lotosový květ) vpravo UV na A; čínské označení emitenta a nominální hodnoty bankovky

10-90a-r--1.jpg 10-90a-r--2.jpg

lokalita nominální hodnoty na R vpravo dole, která je současně profilometricky pozitivní

    Bankovka 10 patacas Pick#102a z roku 2003 je vzhledově téměř shodná s předcházející bankovkou. Profilometricky pozitivní je však obrazec lotosového květu, který se nachází jak na A, tak také na R. Pozitivní je pouze lotosový květ na reverzu. Bankovka má jednu signaturu a signum. Sériové číslo má vertikální uspořádání vlevo, které je současně ascendentní a má černou barvu. Druhé sériové číslo má horizontální uspořádání a je bez ascendence. Toto sériové číslo má prvé tři pozice červené4a, čtvrtá pozice je z části červená4b a z části černá, zbývající čísla (3) jsou černá4c. Sériové číslo má skladbu #2 + 5 digit. Bankovka má na A intermitentní ochranný proužek (detail viz níže).

4a - c na snímku níže 4a(FP6)4b(4)4c(072)

10-102a-a.jpg 10-102a-r.jpg

Pick#102a;2003;10 patacas;A,R

102a-1.jpga
102a-2.jpgb
102a-3.jpgc

a - nominální vodoznak (lotosový květ) omron kroužky – červené šipky; b - UV na A bankovky; čínské označení emitenta a nominální hodnoty bankovky;UV pozitivní vlákna (cf Pick#90a; c - R s UV pozitivními vlákny

10-102a-r-1.jpg 10-102a-r-2.jpg

UV pozitivní lotosový květ a jeho profilometricky pozitivní obraz (vpravo) červené šipky – omron kroužky (pozice vlevo na A)

10-102a-r-4.jpg

článek kovového ochranného proužku s mikrotextem (Bank of China)   

  Bankovka o nominální hodnotě 20 patacas Pick#109b  z roku 2013 má dvě signatury a jedno signum. Sériová čísla mají zcela shodné uspořádání (prostorově i ascendencí) jako předešlá bankovka. Skladba sériových čísel je #2 + 6 digit. Bankovka je vybavena intermitentním kovovým proužkem, který je nezvykle  polychromatického provedení s mikrotextem. Při prosvícení se tento proužek stává kompaktním.

20-109b-a.jpg 20-109b-r.jpg

Pick#109b;2013;20 patacas;A,R

109b-2.jpg 20-109b-r-1.jpg

nominální vodoznak (lotosový květ), vpravo polychromatické články kovového ochranného proužku

109b-7-prouzek.jpg

 

mikrotext na proužku 

109b-3--kruh-109b-ramecek.jpg

109b-4.jpga
109b-5.jpgb
108a-1.jpgc

a - UV na A bankovky; čínské označení emitenta a nominální hodnoty bankovky;UV pozitivní vlákna; b - UV pozitivita na R bankovky vlevo (červené šipky) zelené šipky – nominální hodnota bankovky; pozice 1 – 3 pro komparaci s Pick#108a z roku 2008 (snímek níže); c - Pick#108a; R vlevo (cf rozložení UV pozitivity na Pick#109b; ad b)