Jdi na obsah Jdi na menu
 


Madagaskar; ND (2017) – nová etapa madagaskarských bankovek

22. 12. 2021

       V polovině letošního roku vydala centrální banka Madagaskaru (Banky Foiben'i Madagasikara; angl. Central Bank of Madagascar) zcela novou podobu madagaskarských bankovek. Rozsah nominálních hodnot je od 100 ariary do 20000 ariary. Bankovky mají charakter ND. Jak víme, v historii Madagaskaru se vyskytla i nominální hodnota 25000 franků, kterou reprezentovalo 5000 ariary. Nelze však zjednodušovat, že se jednalo o nejvyšší nominální hodnotu v historii Madagaskaru. Nejprve byly tištěny bankovky ve frankovém   monetárním systému (1974 – 1998). Až v roce 2003 byl na Madagaskaru zaveden systém ariary, který se ale přepočítával na franky. Při přepočtu franků na ariary byl zaveden systém 1 : 5 (500 franků = 100 ariary).  Obdobný přepočet od roku 2003 platil také v převodu ariary na franky.

       Nové bankovky mají zcela odlišný vzhled od tradičních bankovek z let 2003 – 2014. Jsou vybaveny řadou zcela nových ochranných prvků, které bankovkám dávají statut téměř nekopírovatelných bankovek pro výrobu falz.

       Pouze pro úvodní rekapitulaci uvádíme, že základní měnovou jednotkou jak jsme již uvedli, je v současné době, v podstatě od již zmíněného roku 2003, ariary. Zkratka podle ISO 4217 je MGA. Ariary je jedna ze dvou měn, která nepoužívá desítkovou soustavu (druhou je mauritánská ukíja). Jeden ariary sestává z 5 iraimbilanja. Názvy ariary a iraimbilanja mají původ už v předkoloniálního období. Protože v rámci monetárního systému platí pětinový systém (viz výše), 1 frank v současném přepočtu odpovídá 1 iraimbilanja.  Před zavedením ariary byl na území Madagaskaru platný systém tzv. malgašského franku. Ten se dělil na 100 centů (=100 centimes).  Příspěvek zahrnuje popis tří nominálů, 2000, 5000 a 10000 ariary. Pravděpodobně bude přínosné, když níže uvedeme anatomickou mapu (=identit) aversu a reversu, například bankovky o nominální hodnotě 5000 ariary. Signatura (16; Alain Hervé M. Rasolofondraibe) je umístněna spolu se signem (LE GOUVERNÉUR) na aversu bankovek.

1-frank---1-ira--km-8-1993-a.jpg   1-frank---1-ira--km-8-1993-r.jpg

KM#8; 1 frank (= 1 iraimbilanja) 1993 (A, R)

        Sériová čísla se nacházejí na reversu bankovek. Mají horizontální pozici a jsou zbarveny černě. Sériové číslo vlevo dole má charakter kurzívy. Bankovky emise 2017 mají prefix (#) A, na který navazuje 8 číselných pozic (#A + Σ8).

         Ochranný proužek s mikrotextem má intermitentní charakter. U nominálních hodnot do 5000 ariary včetně se jedná o proužky metalické, u bankovek 10000 a 20000 ariary jsou to proužky plastickéA

madagaskar-5000-102a-a-popis.jpg

 Pick#102a;5000 ariary; ND (2017) avers

1 – omron kroužky (masivně rozšířené v podstatě po celé ploše); 2 – polygraf (numerický); 3 – negativně profilometrické pole; 4 – optický znak pro nevidomé

 

AKudweis M: Plastický [polymerový] ochranný proužek bankovek  https://notafilie.estranky.cz/clanky/prispevky-publikace-a-clanky/plasticky--polymerovy--ochranny-prouzek-bankovek.html

madagaskar-5000-102a-r-popis.jpg

revers; A – intermitentní ochranný proužek (metalický); B – omron kroužky; C – sériová čísla

     Bankovky jsou vybaveny vodoznakem s vyobrazením hlavy zebu s parohy. Zebu je označení pro africký skot, který je charakteristický hrbem nad úrovní lopatek hrudních končetin. Vodoznaky mají u všech bankovek nominální charakter.

vodoznak-5000.jpg

vodoznak u bankovky 5000 ariary

zebu.jpg 

       

    Každá bankovka je vybavena na aversu optickou značkou pro nevidomé. Optické značky mají odlišné zbarvení u jednotlivých nominálních hodnot. Nejvyšší nominální hodnoty mají optické značky, podobně jako již zmíněné signatury a signum, umístněné na reversu bankovek. Optické značky mají pochopitelně profilometricky pozitivní vzhled.

opticka-znacka-2000.jpg opticka-znacka-2000-1.jpg opticka-znacka-5000.jpg opticka-znacka-10000.jpg

optická značka u Pick#101a; 2000 ariary (vlevo a uprostřed) u Pick#102a; 5000 ariary (třetí z leva) a Pick#103a; 10000 ariary (zcela vpravo)

    Zajímavou komponentou bankovek je tzv. negativně profilometrické pole (pouze u nominálních hodnot do 5000 ariary). To se při pohledu pouhým okem jeví jako poměrně hrubě vroubkované, ale při podrobnějším studiu zjistíme, že není profilometricky pozitivní, jak by bylo možné předpokládat.

profilometricky-pozitivni-pole.jpg profilometricky-pozitivni-pole---profilometrie.jpg

negativně profilometrické pole (vlevo) s pozitivitou pouze v téže pozici lokalizovaných omron krožků

   Významným prvkem na aversu bankovek je polygram. Jedná se o  tzv. numerický polygram (Pick#101a & Pick#102a) nebo polygram nenumerický (Pick#103a & Pick#104a) a má podobu jednostranného polygramu.B Na rozdíl od nižších nominálních hodnot lze u Pick#103a & Pick#104a pozorovat optickou kružnici polygramu, více méně kopírující jeho periferii.

 

BKudweis M: Klasifikace metalických oblastí bankovek [makrometalizace; výběr] https://notafilie.estranky.cz/clanky/prispevky-publikace-a-clanky/klasifikace-metalickych-oblasti-bankovek--makrometalizace--vyber-.html

polygram-5000.jpg polygram-10000.jpg

numerický polygram u Pick#102a;5000 ariary s nominální hodnotou ve vrchní části polygramu a polygram u Pick#103a, 10000 ariary; kde numerickou hodnotu bankovky postrádáme

       Polygram na rozdíl od předcházející plochy je profilometricky pozitivní, včetně číselného vyjádření hodnoty bankovky.

polygram-2000.jpg polygram-1.jpg polygram-2.jpg

Pick#101a; polygram (vlevo) profilometricky pozitivní (uprostřed) a tatáž lokalita v bílém světle (vpravo)

     U bankovek 2000 a 5000 ariary nalezneme na aversu tzv. plastický film. Nejedná se o synonymum pro iridiscenční pruh (viz níže), ale je to samostatný ochranný prvek bankovek.  Plastický film u Pick#103a & Pick#104a chybí.  

     V případě madagaskarských bankovek na plastickém filmu zjistíme potisk, který identifikuje nominální hodnotu konkrétní bankovky a také zkratku centrální banky (BFM). U zbývajících dvou nominálních hodnot (10000 & 20000 ariary) plastický film není přítomen.

   Plastický film má horizontální lokaci při dolním okraji bankovek a lokaci vertikální, která je umístněna u levé strany bankovek. Jak horizontální tak také vertikální potisk plastického filmu obsahuje oba dva zmíněné údaje. Nominální hodnota je navíc umístněna ve středu horizontálního plastického filmu, má vertikální postavení a sousedí s horizontálním provedením nominální hodnoty, umístněnou zcela vpravo na plastickém filmu.

plasticky-pruh-5000--1.jpg plasticky-pruh-5000.jpg

plastický film u bankovky Pick#102a

     Jak jsme se již zmínili, ochranný proužek má na bankovkách Madagaskaru dvojí charakter. U nižších nominálních hodnot je intermitentní metalický s mikrotextem, kdežto u vyšších nominálních hodnot (Pick#103a & Pick#104a) je to ochranný proužek plastický rovněž s mikrotextem. Oba typy proužků při prosvícení mají kompaktní podobu.

ochranny-prouzek-2000-1.jpg
ochranny-prouzek-2000-detail-1.jpg
ochranny-prouzek-5000-2-detail.jpg

metalický proužek u bankovky 5000 ariary; v detailu je patrné, že na článcích se nalézá nominální hodnota a znak bankovek Madagaskaru (hlava zebu); nad nominální hodnotou je umístněna zkratka centrální banky (BFM)

     Významným prvkem ochrany bankovek jsou UV obrazy. Asi nejvíce efektním je zobrazení mořské želvy v pravé horní části reversu bankovek. Ta obsahuje mikrotext, označující nominální hodnotu bankovky a BFM, zkratku centrální banky. Obraz želvy ze studovaných nominálních hodnot nalezneme na reversu Pick#13a v jeho dolní části na pravé straně. Vedle tohoto obrazce nalezneme méně výrazné UV pozitivní pole na aversu a také početná UV pozitivní vlákna. U Pick#103a & Pick#104a mají vyobrazení želvy také na aversu v pravém dolním rohu.

uv-2000--1.jpg uv-5000.jpg
uv-10000.jpg
zelva-2.jpg

UV [2000;5000;10000] v podobě želvy mořské z čeledi karetovitých (Cheloniidae)

madagaskar-10000-103a-a.jpg

Pick#103a; 10000 ariary; A (obraz želvy v pravém dolním roku; červené šipky)

    Dalším výraznou komponentou ochrany bankovek je iridiscence , umístněná na reversu bankovek. Je potřeba ji nezaměňovat s plastickým filmem na aversu bankovek. Iridiscence obsahuje číselnou podobu nominálu a zkratku BFM.

    Viditelná je pouze pod určitým úhlem; nejlépe při sklonu 450. U nominálních hodnot 10000 a 20000 ariary jsou v rámci pole iridiscence barevně odlišeny nominální hodnoty a zkratka centrální banky. Jejich barva je zelená. U nižších nominálů je barva textu iridiscence shodná (zlatá).

iridiscence-2000-1.jpg iridiscence-5000-1.jpg iridiscence-10000-a.jpg

iridiscence u různých nominálních hodnot bankovek (vysvětlení výše)

Přehled bankovek Madagaskaru 2017          

Pick#

nominální hodnotaX

barvaY

rozměr

97

100

modrá

114x60

98

200

šedivá,žlutá

119x63

99

500

oranžová

124x66

100

1000

fialová,žlutá

129x69

101

2000

žlutá,zelená,šedivá

134x72

102

5000

červená,oranžová,žlutá

139x75

103

10000

žlutá ,světle zelená

144x78

104

20000

modrá, žlutá

149x81

 X ariary; modře vyznačeny nominální hodnoty, popsané v příspěvku výše; Y převažující zbarvení; signatura 16; Alain Hervé M. Rasolofondraibe) signum LE GOUVERNÉUR