Jdi na obsah Jdi na menu
 


Okna polymerových a hybridních bankovek [klasifikace a stručná charakteristika; výběr] I. část

11. 3. 2021

     Polymerová okna (polymer banknotes windows) jsou pozice (=lokace) bankovek, které mají charakter bankovek polymerových. Než se pustíme do popisu jednotlivých variant polymerových oken, považujeme za vhodné zmínit se krátce o samotných polymerových bankovek.
      Polymerní (= polymerové) bankovky jsou bankovky vyrobené z polymeru, především z biaxiálně orientovaného polypropylenu (BOPP substrát). Tyto bankovky obsahují mnoho bezpečnostních složek (=ochranných prvků), které na papírových bankovkách nenalezneme (nebo velice sporadicky)  včetně využití tzv. metamerických inkoustů.  Polymerové bankovky mají podstatně delší životnost, než bankovky papírové1, což souvisí také se snížením dopadu na životní prostředí a snížení výrobních a reprodukčních (=reemisních) nákladů.  
     Moderní polymerní bankovky byly poprvé emitovány prostřednictvím Reserve Bank of Australia (RBA), na základě několikaletého výzkumu instituce Commonwealth, vědeckou a průmyslovou výzkumnou organizací (CSIRO) ve spolupráci s University of Melbourne.  První polymerní bankovky byly vydány  v Austrálii v roce 1988 (1988  Bicentennial of Settlement in Australia  Commemorative Polymer Issue; Pick#49a-b).  V roce 1992 a následně v roce 1996 (1992-1999  Polymer - Without Printed Names Below Portraits  Issue) Austrálie přešla zcela na používání polymerových bankovek. Mezi státy, které polymerové bankovky používají  patří mimo jiné  Brunej, Nový Zéland, Papua Nová Guinea, Rumunsko, Vietnam, Kanada a Zambie. Z části polymerové bankovky používají  Kapverdy, Chile, Gambie, Nikaragua, Skotsko2, Trinidad a Tobago a Maledivy. Na Maledivách byla emise polymerových bankovek uvolněna na sklonku roku 2015.

1M.Kudweis; Identit (=anatomie) bankovek [základní přehled] https://notafilie.estranky.cz/clanky/prispevky-publikace-a-clanky/identit---anatomie--bankovek--strucny-uvod-.htm

2Remarks by Mr Charles Bean, Deputy Governor for Monetary Policy of the Bank of England, at the Bank of England, London, 10 September 2013

   BOPP substrát se zpracovává prostřednictvím několika technik. (A)Zneprůhlednění znamená, že dvě vrstvy metametrického inkoustu (obvykle bílého) jsou aplikovány na každé straně bankovní hmoty, s výjimkou jedné nebo více oblastí , které zůstávají záměrně jasné (průhledné). (B)Využití folií, kdy se substrát BOPP  řeže a ukládá se lepením na bankovní papír, který ale zůstává stále vhodný  pro tiskařský lis a následný tisk. (C)Tisk, který je možný použít na takto upraveném povrchu bankovní hmoty, bankovního papíru, je tradiční ofsetový tisk, hlubotisk  a také knihtisk. Jako poslední možnost zpracování je  (D)nátěr bankovního papíru, kdy jsou bankovky opatřeny ochranným lakem (=lazurou).V tomto případě se jedná zpravidla o bankovky hybridní, respektive durasafové.
     Podle konstrukce polymerových oken je v současné době možné rozdělit okna do několika kategorií, které odpovídají zvolené technologii jejich výroby. Durasafe® je polymerové okno, které je složeno ze substrátu Landqart AG.  Durasafe® se skládá ze dvou bavlněných bankovních papírů, tvořící  oboustranně  vnější vrstvy s vnořeným transparentním polymerním jádrem (zpravidla částečně nebo zcela transparentním)
     Polymerová okna Thrusafe™ jsou výhradně transparentní. Pokud se jedná o lokaci platformy okna, je uložené vždy na vnější vrstvě bankovního papíru. Polymerové okno může být do bankovního papíru vloženo na averzu nebo reverzu. Pod mikroskopem je uložení okna zřetelně patrné. Podobným polymerovým oknem je okno, vyráběné ze substrátu Viewsafe ™.
   Substráty, tak jak jsme stručně uvedli výše, jsou vesměs zcela transparentní. Specifickým oknem jsou polymerová okna, která jsou zřetelná pouze na jedné straně bankovky (Safeguard ™; De La Rue). Tato okna tvoří současně základ pro tzv. vnořený polygram, který je zpravidla z části metalizovaný. Polymerová okna jsou v mnoha případech nositelem tisku nebo reliéfních obrazů. Specifickým substrátem, umožňujícím oboustranné umístnění tisku nebo reliéfní kresby je SPARK® Orbital ™. Uvedené formy polymerových oken se mohou vyskytovat bez zbarvení a nebo s kolorizací (vyjma Safeguard ™). Klasifikace a dělení polymerových oken podle základních hledisek, nikoli pouze podle použitých substrátů BOPP,  je  poměrně složité a především rozsáhlé. V současné době neexistuje ucelená publikace, která by se problematikou polymerových oken z pohledu všech aspektů zabývala. Níže uvedenou tabulku základních variant polymerových oken je proto nutné chápat pouze jako návrh, který zcela jistě není, v detailech, kompletní.   Není možné v našem příspěvku uvádět veškeré typy polymerových oken, proto naši pozornost zaměříme na jejich zcela základní charakteristiku.
     Základním typem, který se v detailech mění v další varianty je polymerové okno transparentní (clear transparent windows), průhledné, bez přítomnosti mikrotextu nebo ornamentů či symbolů. Na ploše transparentního okna je možné identifikovat tři základní lokace. Je to periferní oblast (na snímku níže A), která je vložena mezi dvě vrstvy bankovní hmoty. Lze hovořit o principu Durasafe®, který však postrádá textové či obrazové markery. Dále je to středová oblast, tvořící vlastní tělo transparentního okna (na snímku níže B). Poslední je oblast centrální (na snímku níže C), která má odlišné hmotnostní složení transparentní folie, odlišný stupeň kondenzace hmoty. V bílém světle se její odstín odlišuje od kondenzace středové oblasti.

kanada.jpg kanada-5.jpg

transparentní polymerové okno;Kanada;Pick#8a-b;2012;A – periferní oblast;B – středová oblast; C – centrální oblast  (vlevo detail)

Základní klasifikace bankovních polymerových  oken

polymerové okno

varianta

 

 

(A)transparentní

oboustranně čiré

Safeguard ™ 

jednostranné(A,R)

 

(vnořený polygram)

(B)s  textem nebo

numerický tisk periferní

reliefní ražbou

bez kolorizace

 

numerický tisk periferní

 

s kolorizací

 

numerický text centrální

 

numerický text kombinovaný

 

centrální reliefní ražba

 

bez tisku

 

centrální reliefní ražba

 

s tiskem

(C)portrétové3

jednovrstevné transparentní 3(1)

 

bez kolorizace

 

dvouvrstevné transparentní 3(2)

 

s kolorizací

 

(nominální a nenominální)

(D)metalizované

centrální metalizace

 

 plošná metalizace

 

 (=plošná portrétová metalizace)

 

třpytivá metalizace

(E)obrazové

transparentní

(= symbolické)

(nominální a nenominální)

 

periferně a plošně kolorizované

(F)Durasafe®

oboustranné s periferním

 

mikrotextem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3(1-2) portrétová polymerová okna se mohou vyskytovat v obou kategoriích jak ve formě nenominální  (Guatemala;Pick#121a[2011] b[2.5.2012] c[17.10.2012] ) tak také ve variantě nominální (Chile;Pick#161-165)
    Polymerová okna typu Safeguard ™  mají v drtivé většině případů charakter jednovrstevného okna, které je navíc velmi často vybaven tzv. vnořeným polygramem. Jako příklad můžeme níže poukázat na bankovky Trinidadu & Tobaga, případně bankovku Mauritia.

trinidad---detail-polymerovych-oken.jpg

Safeguard ™  kompoziční okno ( C ), bankovka Trinidad & Tobago;Pick#54a-b;2014[a]-2015[b] A – kolorizované polymerové okno charakteru okna obrazového (=symbolického) periferně a plošně kolorizovaného; B – miniaturní polymerové okno s identifikací bankovky (CBTT 50 - Central Bank of Trinidad and Tobago 50 $) pozice C tvoří tzv. vnořený polygram, který je zřetelný pouze na jedné strany bankovky, v tomto případě na aversu

rscn0167.jpg
rscn0166.jpg
dscn0178.jpg

lokace C; základní zbarvení polygramu v případě této bankovky je při bílém světle barva žlutá (X) a zelená (Y)
pozn.: při výrobě  polygramu je použita částečně třpytivá metalizace3; další barevná varianta lokace C mající charakter vnořené centrální metalizace (snímek dole vlevo)

3M.Kudweis; Trinidad & Tobago;50 TT$;2014 (2.část) https://notafilie.estranky.cz/clanky/prispevky-publikace-a-clanky/trinidad---tobago-50-tt--2014---2--.html

   Následuje poměrně široká škála polymerových oken, které se označují jako polymerová okna s textem nebo reliéfní ražbou. Prvním zástupcem jsou okna s numerickým periferním tiskem (=textem), kdy polymerové okno postrádá jakoukoli podobu kolorizace.

nikaragua-3.jpg

transparentní polymerové okno s periferním mikrotextem, odpovídající nominální hodnotě bankovky (Nikaragua;Pick#205a(resp.Pick#205(1)varinta 1; 2007

  Druhou variantou je téže skupiny je polymerové okno s periferním mikrotextem, mající shodný charakter, jaký uvádíme u předešlé formy polymerového okna, které je však plošně kolorizované.

nikaragua-1.jpg

transparentní polymerové okno s periferním mikrotextem, odpovídající nominální hodnotě bankovky s výraznou plošnou kolorizací (Nikaragua;Pick#205a(resp.Pick#205(1) varianta 2; 2007

    Další je polymerové okno, které má numerické vyjádření nominální hodnoty lokalizovaný centrálně, velmi často na vložené metalizované ploše (= tzv.metalizovaná vnořená plotna). Nominální hodnota je profilometricky pozitivní. Typickým zástupcem, včetně centrální  metalizace (bez kolorizace) je bankovka Vietnamu, 20000 dong z let 2006 – 2016(vyjma 2015).

vietnam-detail-1.jpg

polymerové okno s numerickým mikrotextem s centrální lokací;Vietnam;Pick#120a – g; A – periferní vložená část polymerového okna mezi dvě plotny bankovního bavlněného papíru (světlá část okna) B – střední (= středová oblast) transparentní lokace okna s vyšším stupněm kondenzace substrátu BOPP (tmavá část okna) C – metalizovaná plocha s vnořeným mikrotextem, určující nominální hodnotu bankovky

     Častou formou polymerového okna je okno s numerickým kombinovaným textem(periferně a centrálně).  Nominální hodnota v tomto případě je uvedena mikrotextem lokalizovaným na periferii polymerového okna a makrotextem centrálním, který je umístněn ve středu, centru polymerového okna. Text na periferii okna se zpravidla nalézá pouze ve dvou protilehlých lokací okna.

nikaragua-6.jpg nikaragua-6-a.jpg

vlevo - Nikaragua;Pick#201(1) – Pick#201(2) (také Pick#201a – b) vpravo - dtto; odlišná kolorizace při bílém světle

nikaragua-2-detail.jpg

pozn.: uvedená klasifikace nikaragujských bankovek platí v podstatě u všech bankovek emise Resolution 12.09.2007 Issue vyjma Pick#203 (50 córdobas).

   Varianta polymerových oken s tzv. reliéfní ražbou se vyskytuje ve dvou základních formách; jednak je to reliéfní ražba bez mikrotextu a tatáž ražba s vloženým mikrotextem přímo do lokace ražby. Zcela výjimečně  se setkáváme s mikrotextem vloženým mimo (vně; periferně od hranice ražby) reliéfní ražbu (do jejího obvodu).

maroko-polymerove-okno-0.jpg

reliéfní ražba u bankovky Maroka, Pick#73a z roku 2012; ražba má podobu státního znaku Maroka

    Odlišnou variantou bankovek s polymerovým oknem a s reliéfní ražbou je přítomnost mikrotextu, v drtivé většině takovýchto polymerových oken, vloženým do lokace ražby. Klasickým příkladem mohou být bankovky Guatemaly z roku 2006 (Pick#109a) a 2008 (Pick#115a). Ve středu polymerového okna je umístněna reliéfní ražba, která v tomto případě neodpovídá státnímu znaku státu.

guatemala-1-a.jpg guatemala-a.jpg guatemale-b.jpg

detail reliéfní ražby v lokaci A (snímek 1 – 3) s dobře patrným vloženým mikrotextem BANCO DE GUATEMALA ( 2 – 3)

    Početnou skupinu polymerových oken tvoří tzv. okna portrétová. Ty se rozděluji za okna transparentní, bez přítomnosti kolorizace, zbarvení konkretního portrétu, lokalizovaného do středu či periferie polymerového okna. Bankovka tohoto typu je kupříkladu guatemalská bankovka o nominální hodnotě  1 quetzal ;Pick#109a[2006]  &115a[2008], ale také pochopitelně Pick#121a z roku 2011.Druhou skupinou portrétových oken jsou okna kolorizovaná, kdy centrální či periferní portrét je zbarven, přičemž do této skupiny se řadí i taková okna, kdy portrétový vzor má černou barvu. Za první bankovku, kdy v rámci jedné katalogizace nalézáme jak okno portrétové transparentní, stejně jako okno kolorizované lze považovat bankovku Pick#121a – c (2011 – 20124).

4 Guatemala;Pick#121a[2011] b[2.5.2012] c[17.10.2012]

Guatemala;1 quetzal;Pick#121a – c (zleva do prava)

guatemala-2-polymerove-okno-strana-61.jpg guatemala-1-121c-detail.jpg guatemala-1-121b-detail.jpg

     Podobný charakter polymerových oken nalezneme u celé řady bankovek. Jako příklad uvádíme níže okno bankovky Thajska, 50 baht z roku 1996;Pick#99(2) nebo také Pick#99[b]. Okno není zbarvené. Opakem je kolorizované  polymerové okno na  bankovce Australie z roku 1988. Katalogizace je Pick#49a[1988] – b[ND].

thajsko-1.jpg australie-10-49a-okno.jpg

       (1)Thajsko                                (2) Australie 

(2) A – periferní transparentní folie dvou ploten bankovního papíru; B – okraj vloženého portrétu, který je oblepen dvěma plotnami bankovního papíru

    U portrétových oken kromě barevné variace, byť částečné, lze popisovat jeden zásadní atribut. Sice ten, zda jsou či nejsou portrétová okna doprovázena vyjádřením nominální hodnoty bankovky.  Číselná nominální hodnota bankovek se vyskytuje jak u polymerových oken transparentních tak také u portrétových oken kolorizovaných.

kostarika.jpg

nominální polymerové okno Kostariky,Pick#274a z roku 2009 (1000 kolonů) červeně v centru barevné části okna (C + žluté šipky) vložena mapa Kostariky ( D ) A – nominální hodnota; B – portrét Braulio Carillo Colina

    Za velice zdařilá polymerová okna typu oken nominálních, můžeme označit ta, která nalezneme na bankovkách Chile z období let 2009 – 2013 (Pick#161 – 165).

chile-detail-1000.jpg   chile-detail-1000-kolorizace.jpg

vlevo - nominální portrétové okno s vloženým portrétem Ignacia Carrera Pinta a periferním označením nominální hodnoty bankovky (1000 pesos;Pick#161c;2012)

vpravo -  Pick#161b;2011;1000 pesos;kolorizace polymerového okna

pozn.: v případě bankovky Pick#161b z roku 2011 emitent Banco Central de Chile  použil kolorizace portrétu i jeho periferie, tzn. včetně číselného označení nominální hodnoty bankovky