Jdi na obsah Jdi na menu
 


Okna polymerových a hybridních bankovek [klasifikace a stručná charakteristika; výběr]

27. 10. 2021

     Metalizovaná polymerová okna v poslední době doznala výrazného rozsahu a vysoké technické úrovně. Před několika lety byla jen těžko představitelná třpytivá metalizace, jako nedílná součást polymerového okna. Metalizace polymerových oken má různý charakter, pokud se vzhledu týká. Není výjimkou, kdy metalizace oken má vzhled portrétu, obrazu osobnosti apod. Lokace polymerového okna je shodná s umístněním, jak jsme uvedli výše. Jedná se o vložení mezi dvě plotny bankovního papíru a nebo o uložení vně na bankovní hmotě.

indonesie-134a-metalizovane-okno.jpg

centrální metalizace polymerového okna na bankovce Indonesie z roku 1993;Pick#134a;50000 rupií;metalizace nese podobiznu presidenta  Haji Mohamed Soeharto

thajsko-aaa.jpg thaijsko-aa.jpg

centrální metalizace na bankovce Thajska;2000;50 bath;Pick#105a; král Rama IX Bhumibol Adulyadej a královna Sirikit;odlišný pohled při změně úhlu pohledu (450 král a 900 královna)

thajsko-105-a.jpg

Pick#105a;ND(2000)BE 2543

     Poněkud odlišný vzhled má centrální metalizace u bankovky Mauritia z roku 2013;500 rupií;Pick#61a. Vzhledově metalizace připomíná vnořený polygram, je však na rozdíl od polygramu oboustranná (viz výše). Polygram je možné rozdělit na transparentní nebo pouze jednostranný (Trinidad & Tobago).

mauritius-66-okno-metalizovane-1-dodo--raphus-cucullatus-.jpg mauritius-66-okno-metalizovane-dodo--raphus-cucullatus-.jpg

Mauritius;Pick#61a;A – metalizace B – transparentní obraz hlavy ptáka Dodo (Raphus Cucullatus) C – lokace vložení polymerového okna mezi dva listy bankovního papíru

    Mezi významné zástupce plošné metalizaci (někdy označovaná jako plošná portrétová metalizace) patří bankovky Kanady z let 2011 – 2013, Pickx106 – 111. Jako příklad níže uvádíme plošnou metalizaci bankovky o nominální hodnotě 20 $ (Pick#108a(1)2012 & Pick#108b(2)2012).
    Polymerové okno s plošnou metalizací má dvě odlišné položky. Předně se jedná o reálné polymerové okno, které je transparentní s dobře patrným mikrotextem vyjadřující nominální hodnotu bankovky. Vlastní metalizace je pohledem přes bílé světlo v tomto polymerovém okně znázorněna jako tmavá (černá) plocha.

dscn6527.jpg dscn6528.jpg

A – transparentní část polymerového okna; B – lokace plošné metalizace; dobře patrné vyjádření nominální hodnoty bankovky na periferii B;vpravo - totožný záběr se zachycením podoby plošné metalizace

pozn.: [Pick#108a] plošná metalizace je oboustranná s tím, že při pohledu ze strany R má polymerové okno včetně metalizace opačný, obrácený vzhled, avšak v detailu zcela shodný

   Posledním zástupcem metalizovaných polymerových oken je třpytivá metalizace. Tato metalizace je zpravidla kolorizovaná, odlišitelná od okolní plochy polymerového okna. Třpytivá metalizace je zpravidla, nebo dlouho byla nedílnou součástí bankovek, avšak jako lokace vložená do určité plochy bankovky, zpravidla na straně A.

brunei-2.jpg

polymerové okno (A) s vloženou třpytivou metalizací (B) u bankovky Pick#36a, Brunei, z roku 2011; modré šipky – lokace s vložením polymerového okna mezi dvě plotny bankovního (v tomto případě bavlněného)  papíru (obecné schema – viz výše)

     Zástupcem bankovek se třpytivou metalizací v rámci plochy polymerového okna je bankovka Ománu, Pick#44a z roku 2010. Jedná se o příklad kombinace holografického obrazu (=holografické plochy), na který navazuje transparentní polymerové okno s vnořenou metalizací, která má charakter plošného obrazce.

oman-detail.jpg oman-1.jpg

Pick#44a; výřez A (vlevo) dobře patrná kombinace holografického obrazce (B) a transparentního polymerového okna se třpytivou metalizací (A) střední snímek detail; při pohledu přes bílé světlo se v polymerovém okně ukazuje arabské vyjádření nominální hodnoty bankovky (5 rials; ٥ )

pozn.: v literatuře5 se někdy v případě bankovek Ománu Pick#44 – Pick#47 hovoří o typu durasefového okna; z našeho pohledu tato kvalifikace je zcela chybná, protože chybí oboustranné transparentní lokace holografie bankovky ( plocha B)
5M.Kudweis; Polymerová metalizovaná okna (vnořená metalizace) https://notafilie.estranky.cz/clanky/prispevky-publikace-a-clanky/polymerova-metalizovana-okna--vnorena-metalizace-.html
   Jako obrazová, symbolická polymerová okna chápeme takové struktury, které nenesou kupříkladu portréty či znaky typu reliéfní ražby. Jde o kolorizovaná polymerová okna nebo okna transparentní, bez barevného odstínu. Tato skupina polymerových oken se rozděluje na transparentní a periferně či centrálně (plošně) kolorizované. Polymerová okna obou typů mohou mít charakter nenominální, případně nominální.

nepal-1.jpg

polymerové okno transparentní, Nepál,Pick#54a z roku 2005(ND)

     Poslední skupinou polymerových oken jsou tzv. durasefová okna (substrát Durasafe®), které se skládají s periferně lokalizovaných dvou pruhů, které se vně nacházejí na dvou plotnách bankovního papíru. Podstatná je ta skutečnost, že v určité části obou pruhů vzniká transparentní část, která nese podobně jako zbývající část pruhů (na A i R) zpravidla periferní nebo centrální mikrotext, týkající se především emitenta bankovek a odpovídající nominální hodnoty konkrétní bankovky. Jeden pruh může obsahovat současně iridiscenci. Týká se to zpravidla pruhu lokalizovaného na R bankovek. Jako příklad durasefového okna můžeme poukázat na bankovku Papua new Guinea,Pick#37a z roku 2008 (100 kina) a bankovku Šalamounových ostrovů, Pick#31a [50 $; 2013]  a  Pick#32a [100 $;2015].

papua-nova-guinea-durasef-37a-r.jpg

Papua nw Guinea;Pick#37a;2008;R
červené šipky – pruh na R krytý současně iridiscencí; modré šipky – transparentní oblast

salamounovy-ostrovy-durasef-31a-r.jpg

Šalamounovy ostrovy;Pick#31a;2013;R
červené šipky – pruh na R krytý současně iridiscencí; modré šipky – transparentní oblast

salamounovy-ostrovy-durasef.jpg

pohled R; 1 – emitent CBSI (Central Bank of Solomon Islands) 2 – nominální hodnota bankovky (50) modrá šipka – transparentní oblast pruhů

    Závěrem bychom rádi upozornili na skutečnost, že existuje mnohem více variabilních polymerových oken, která se však vždy dají zařadit do základních šesti kategorií. Jedná se především o polymerová okna různě tvarovaná, transparentní či s vloženým obrazem nebo znakem, řidčeji potrétem (viz bankovky Chile, Kanady nebo Thajska) či podobiznou. Samostatnou kategorii tvoří okna durasafová.