Jdi na obsah Jdi na menu
 


Polygram jako významný prvek ochrany bankovek v letech 2014 – 2019

10. 2. 2020

        O problematice polygramů jsme referovali již dříve. Zmiňované sdělení však bylo spíše informativní.  V současné době se polygramy rozdělují podle několika hledisek, přičemž tím základním je zařazení polygramu do skupiny transparentních nebo jednostranných  polygramů.

        Jako transparentní polygramy jsou chápány takové, které jsou průhledné a částečně připomínají polymerová okna. Rozdíl od polymerových oken je ten, že ukotvení polygramů v bankovní hmotě je odlišné od ukotvení polymerových oken a je velmi málo prokazatelné. Termín polygram byl přijatý v polovině roku 2017, kdy jsme publikovali článek Klasifikace metalických oblastí bankovek (výběr); Mince a Bankovky. 2018, 11(2), 50 – 53. Jako první bankovka, na které byl tento zcela nový ochranný prvek použitý, je bankovka Trinidadu & Tobaga z let 2014 – 2015 (Pick#54a & Pick#59a) o nominální hodnotě 50$. Z počátku badatelé v oblasti notafilie mnoho znalostí o kompozici polygramu neměli. Bylo to způsobeno také tím, že centrální banky, které polygramy do současné doby ve výbavě svých nových bankovek používají, nebyly příliš sdílné o technologii jejich výroby. Tak bylo možné se setkat s označením tzv. vodní značky (ve španělském originále MARCA DE AGUA) nebo zcela jednoduše ozdobný tvar, obsahující nominální hodnotu bankovky a který při naklápění bankovky v různých směrech a úhlech se 3D tvary zpravidla posouvají shora dolů a naopak. Takto byl popisovaný polygram v případě bankovek Saudské Arábie z let 2016 – 2017.  Dalším používaným termínem byl obraz s barevným posunem, který postupně mění barvu mezi odstíny zlaté a zelené při sklopném efektu (v případě bankovky 500 švédských korun (Pick#73a z roku 2016)1 Obraz je spojen často se základním motivem bankovky a také nejčastěji zobrazuje nominální označení bankovky.

 
1Sveriges  Riksbank banknote and coin  changeover in Sweden. Summary andevaluatio. Produced  by  Sveriges Riksbank Stockholm, March 2018

 

       Z výše uvedeného stručného výčtu značení obrazce ochranné mapy bankovek je zřejmé, že bylo žádoucí terminologického sjednocení. Proto po diskusích s IBNS, Krause Publishing a řadou sběratelů moderních bankovek, zabývající se jejich studiem došlo k vytvoření termínu polygram. Zachycuje jednak to, že zbarvení prvku může být a zpravidla také je mnohobarevné, nebo alespoň dvoubarevné a také to, že dochází k posunům obrazců v polygramu obsažených v souvislosti se sklopným efektem. Se vznikem termínu polygram je úzce spojený další významný prvek posunu možností studia bankovek. Jde o tzv. matematizaci obraů2, kterou se rozumí proces, v němž je problém z reality připravován k matematickému zpracování.  Takovou metodou je kupříkladu Print Contrast Ratio (PCR), kterou poprvé popsal a použil ze zcela odlišných důvodů Michelson při studiu bavlněného papíru již v roce 19273  Základním atributem této metody je v současné době chápán poměr odečetu a součtu tzv. světélkování [luminiscence] tmavé a světlé oblasti barevné části (nebo barevných částí) bankovek.

 

2Heij, H: DNB Occasional Studies. Vol. 7/No.2 (2009) Banknote design for the visuály impaired.  Appendix 3;  109 – 112.

3Michelson, A: Studies in optics University of Chicago Press; 1927

 

Lmax - Lmin

 

PCR = ------------------------ x 100%

 

Lmax + Lmin

 

kde Lmax je luminiscence světlé oblasti barevné části bankovky a Lmin je luminiscence (v cd/m2 ) tmavé oblasti barevné části bankovky; to vše upraveno na celou plochu vybrané barevné části bankovky (x100)

pozn.: v oblasti matematizace obrazů je rozpracována pro notafilii celá řada metod, jejichž výsledek je vázán pochopitelně na použití speciálních optických zařízení

      Studium polygramů není zcela jednoznačné a vysvětlení jejich vzhledu je poměrně komplikované. Ustálila se klasifikace, platná od roku 2017, která je však neustále modernizována a doplňována. Je to potřebné také v souvislosti s vývojem dalších ochranných prvků, používaných u bankovek některých států, které je možné za určitých podmínek a bez detailních znalostí s polygramy zaměňovat. Jedná se především o krystagram (vyvinutý již v roce 1975, ale v bankovnictví poprvé použitý až v roce 2018) nebo asterium nebo nanorius. Asterium je zcela jedinečný produkt. Při přímém pohledu je asterium opticky černé, ale při naklonění pod zvoleným úhlem se jasně zobrazí jasný obraz (díky klasickému sklopnému efektu).

asterium.jpg

přímý(kolmý)pohled; vpravo nakloněný pohled pod úhlem 450

      Nanorius má efekt nejen barevného ale i úrovně lesklého posunu, který je dosažen vývojem mikroskopické orientace v nano měřítku. Funkce je aplikována na povrch bankovního papíru se stejným vybavením používaným pro nanášení hologramů, ale na rozdíl od barevného inkrementálního inkoustu je možné dosáhnout nejen mikroskopického textu, ale i obrázků. Aplikace nanorius je v současné době k dispozici ve formátech pruhů a povrchových nanonáplastí (patch). Navíc na rozdíl od asteria je nanorius UV pozitivní. Pozitivita je zpravidla vázána na vložené obrazy.

nanorius.jpg

orig – pohled na povrch nanoria bez působení sklopného (sklop) efektu

       Krystagram je asi nejvíce podobný původním hologramům, případně kyokyorgramům nebo stereogramům. V prostředí nano částic je krystagram a jeho barevný projev vázán výlučně na sklopný efekt. Mění se nejen jeho barva, ale i lesk jeho povrchu, podobně jako v případě nanoria.

    Co se týká současného názoru na klasifikaci polygramů, zdá se, že ustáleným doporučením je jejich rozdělení podle průhlednosti a podle intenzity zbarvení, případně podle lokalizace některých komponent v rámci struktury polygramu.

Klasifikace polygramů (2018)

polygram

skupina

nominální hodnota

 

 

 

 

 

 

jednostranný

jednobarevný

nenominální

 

 

nominální excentrický

 

duhový

nominální centrický

 

 

 

 

dvoubarevný

nenominální

 

(2 a více barev)

nominální excentrický

 

denominační

nenominální~ 

transparentní

jednobarevný

nenominální

 

vícebarevný 

nominální excentrický +

 

(2 a více barev)

nenominální  ©

Příklady

  Trinidad & Tobago;50 TT$;2014; Armenie 500 dram;

    Pick#60a; 2017

   

Kolumbie 50000  -  100000 pesos; Pick#462a – 463a; 2015

   

Madagaskar 5000  ariary; Pick#102a; 2017 

   

  Rwanda 1000 franků; Pick#39a; 2015; Rusko 100 rublů;   

     Pick#280a; 2018

   

    Kolumbie 20000  pesos; Pick#461a; 2015 

   

~  Turkmenistán 10,20,50a 100 manat (Pick#38a - 41a) 2017

 

   Mauritius 500 rupií; Pick#66a; 2013

   

+   Australie 50$;Pick#64a;2018

     

©   Skotsko;Pick#229O; Clydesdale Bank; 5£; 2016

         Jak už bylo zmíněno, základním hlediskem na dělení polygramů je jejich průhlednost.  Hraniční jsou pouze dvě varianty; neprůhledný polygram a polygram průhledný, transparentní. Neprůhledný polygram se nachází pouze na jedné straně bankovek a je jedno, zda se jedná o avers (ve většině případů) nebo revers (například bankovky Bolivie z roku 2018; emise ND (2018) L. 1986  Series A Issue; Pick#248a – Pick#250a).  Transparentní polygram je oboustranný, pozorovatelný na obou stranách bankovek. Neméně významným faktorem pro klasifikaci polygramů je jejich barevnost (sytost barev, méně nebo více barev nebo pouze polygramy jednobarevné, včetně odlišných základních odstínech)

Neprůhledné polygramy (opaque polygraf)

     Dodatečným kriteriem dělení neprůhledných polygramů je přítomnost nebo absence vyznačení nominální hodnoty konkrétní bankovky. Pakliže je nominální hodnota v polygramu přítomna, je dalším hlediskem její lokace. Ta se zpravidla rozděluje na umístnění excentrické a centrické.

armenie-500-60a-polyg.jpg

[]

polygram jednostranný jednobarevný4, nenominální (Armenie 500 dram; Pick#60a;2017)

 

4 jednobarevností je chápáno zbarvení byť v odlišných barvách, ale vždy v převažujícím odstínu (například kombinace zelené nebo modré a zlaté)

       Další variantou jednobarevného neprůhledného polygramu je polygram nominální excentrický. Znamená to, že polygram je v převažující jedné barvě a současně obsahuje, v tomto případě připojenou, nikoli vnořenou nominální hodnotu bankovky.

kolumbie-100-463a-polyg.jpg anotace.jpg

[◄]Kolumbie 100000 pesos;Pick#463a;2014 (odstín tyrkysové a zlaté) na pravém snímku dobře patrná profilometrie (pozitivní i negativní)

Obdobou tohoto polygramu je duhový polygram nominální centrický5, kdy je nominální hodnota bankovky umístněna v poli polygramu. Barevný vzhled polygramu je tzv. duhový, kdy můžeme pozorovat dvě až tři samostatné (někdy se prolínající) vrstvy, barevně odlišitelné.

 

5v některých případech je nominální centrický polygram je vyhodnocován spíše jako třpytivá metalizace s uložením nominální hodnoty bankovky

madagaskar-5000-102a-polyg.jpg

Madagaskar 5000 ariary; Pick#102a; 2017 []

pozn.: nominální hodnota je v tomto případě lokalizovaná v horní polovině polygramu; je však možné ji u jiných polygramů stejného typu nominální hodnotu nalézt v jeho střední nebo dolní části

      Polygram dvoubarevný nenominální je charakterizovaný nálezem dvou barevných odstínů, ale je také možné u některých bankovek s tímto polygramem prokázat za určitého úhlu pohledu při sklopném efektu polygram více méně jednobarevný.

rwanda-1000-39a-polyg--1.jpg

Rwanda 1000 franků;Pick#39a;2015 1 – tyrkysové zbarvení; 2 – zelené zbarvení [▬]

 

     Za velmi zdařilý netransparentní dvoubarevný polygram lze považovat polygram na aversu bankovky Ruska z roku 2018 o nominální hodnotě 100 rublů (Pick#280a). Polygram je v podobě fotbalového míče, základního motivu bankovky emitované při příležitosti světového fotbalového šampionátu v roce 2018 konaného právě v Rusku (Soccer World Cup 2018).

rusko-100-280a-a-polyg-1.jpg rusko-100-280a-a-polyg.jpg

Rusko 100 rublů; Pick#280a; 2018 (zelená a tyrkysová barva polygramu při uplatnění sklopného efektu)

         Poměrně blízkou variantou k jednobarevnému polygramu nominálnímu excentrickému je polygram dvou (více) barevný nominální excentrický.  Tento polygram nemá vlastnosti duhového polygramu a neprokazuje se u něj zlatý odstín.

kolumbie-20000-461a-polyg.jpg kolumbie-20000-461a-polyg--1.jpg

Kolumbie 20000 pesos;Pick#461a;2015 [▐ ]

       Specifickým neprůhledným polygramem je jeho varianta, označovaná jako denominační, nenominální. Jedná se o polygram, který je umístněn v příslušné nominální hodnotě konkrétní bankovky, zpravidla v pravém dolním rohu, v drtivé většině na aversu bankovky. Denominační nenominální polygram je na bankovce, bez ohledu na to, zda je nominální hodnota na aversu uvedena dvakrát nebo čtyřikrát, je součástí vždy pouze jedné nominální hodnoty. Klasickým případem takového polygramu jsou bankovky Turkmenistánu o nominální hodnotě 10,20,50 a 100 manat z roku 2017 (Pick#38a – Pick#41a).

turkmenistan-10-38a-polyg.jpg turkmenistan-50-39a-polyg.jpg turkmenistan-50-33a-metal.jpg

Pick#38a                                                                   Pick#40a                                             Pick#33a

denominační polygram u bankovky 20 a 50 manat (Turkmenistán)

pozn.: polygram nahradil dříve používanou třpytivou metalizaci v totožné lokalitě, tzn. v pravém dolním nominálu na aversu bankovek, avšak pouze u bankovek nominální hodnoty 20 – 100 manat (viz Pick#32a – Pick#34a)

Transparentní oboustranné polygramy (transparent [two-sided] polygram)

       Průhledným polygramem je vnímán ochranný prvek, který je možné spatřit na obou stranách bankovek a ve většině plochy polygramu je transparentní. Pouze část polygramu může být doplněna jinou formou ochrany bankovek, která může jeho transparentnost v dané lokaci výrazně nebo zcela snižovat.  Průhledný  polygram je velice často součástí polymerového okna. S tím souvisí detekce kotvícího filmu, který u neprůhledného polygramu nenalezneme.

      První variantou těchto polygramů je polygram transparentní jednobarevný, nenominální. Typickým příkladem je bankovka Mauritia o nominální hodnotě 500 rupií z roku 2013 – 2017 (Pick#66a-66c). Polygram nahradil postupně kyokyorgram z roku 2007 a hologram (Pick#62a; 2010).  Transparentnost je velmi jednoduše prokazatelná, a sice obráceným textem na obou protilehlých stranách, případně náklonem vlastního polygramu kolem jeho vertikální osy.

mauritius-500-66a-polyg-a.jpg mauritius-500-66a-polyg--r.jpg

A ► R   [♦]

Mauritius 500 rupií; Pick#66a – 66c; 2013–2017; A – polygram; B – transparentní oblast polymerového okna, jehož je polygram součástí; C – kotvící film okna

     Polygram transparentní vícebarevný (převažující odstíny zelené), nominální excentrický je charakteristický tím, že nominální hodnota bankovky je uložena vně polygramu a může být uvedena dokonce vícekrát, když tvoří blok čísel, shodných s nominální hodnotou bankovky.  Taková podoba polygramu se nalézá jak na aversu, tak také reversu bankovek.

australie-50-64a-polyg--a.jpg australie-50-64a-polyg--r.jpg

Austrálie 50$; Pick#64a; 2018 (A – R)  modrá šipka vpravo  →  nominální hodnota bankovky v bloku    [+]

         Poslední variantou transparentního polygramu, která se v současné době používá v ochraně bankovek proti padělání je polygram vícebarevný (2 a více) nenominální polygram. Také tato varianta polygramu je v drtivé převaze vložena do polymerového okna, které je zpravidla podstatně větší, než tomu je u předcházejícího polygramu.

skotsko-5-369b-a-polyg.jpg skotsko-5-369b-a-polyg--1.jpg

Skotsko 5£; Clydesdale Bank PLC; Pick#229 O; 2016 (A)    [©]