Jdi na obsah Jdi na menu
 


Profilometrie a reliéfní obraz (kresba)

5. 4. 2019

   Zaznamenali jsme publikace, ve kterých je jednoznačně reliéfní kresba (bez ohledu na její kvalifikaci) vydávána za profilometrický obraz. V konkrétních případech profilometrii pozitivní. Domníváme se, že je na místě podat krátké vysvětlení, proč reliéfní kresbu (také obraz) nelze za profilometrický obraz a tudíž i výsledek pozorování vydávat.    

    Profilometrie je metoda, velmi stručně řečeno, která se zabývá studiem povrchů, tedy i povrchu bankovek. Profilometrie je nová metoda využívaná při studiu bankovek. Světelná profilometrie je verifikace bankovek použitím 3D profilometrické techniky, Při které se jedná v podstatě o bezkontaktní měření výškového a šířkového 3D profilu. Druhá varianta verifikace obrazu je laserová profilometrie, která využívá známý triangulační princip. Na měřený objekt je v tomto případě promítána tenká laserová čára. Obraz této laserové čáry je snímán pod zadaným úhlem CCD kamerou. CCD je elektronická součástka používaná pro snímání obrazové informace. Zkratka CCD pochází z anglického Charge-Coupled Device. Ze snímaného obrázku je následně vyhodnocen  profil objektů v průřezu, určeným zmíněnou laserovou čarou. V podmínkách sběratelství bankovek se provádí především profilometrie světelná. Pozorované pole má v různých odstínech šedivou barvu, pokud se nezvolí speciální snímání obrazu (bílé světlo, varianta barevného skenu apod.). Profilometrické snímání je optimální při použití filtru XS124 pro zařízení MacroCam (pro středně tmavý šedý obraz při zachování profilů). Nejčastěji se používá doprovodného programu Mobile Digital Microscope. Výsledný profilometrický obraz se dělí na neutrální, pozitivní a negativní. Nejčastější je obraz profilometricky pozitivní, kombinace profilometrie pozitivní a neutrální a kombinace neutrální a negativní. 

      S profilometrií souvisí také tzv. reliéfní obraz, což je převedení normálního vzhledu bankovky nebo jejího výseku do reliéfní kresby, která může být pouze pohledově profilometricky pozitivní, neutrální a také negativní. Důležité je však to, že reliéfní kresbu nelze zaměňovat se zjištěnou profilometrií, protože výsledný obraz obou je zcela odlišný.  Navíc proklamovaní reliéfní kresby za profilometrické hodnocení je naprosto nepřípustné a zavádějící, klamoucí čtenáře.  Profilometrie je podobný prvek ochrany bankovek jako je tzv. hluboká aplikace inkoustu, která má ovšem poněkud jinou výslednou konstrukci než níže uvedené schéma možných podob profilometrických obrazů.        

     Za profilometrii však nelze v žádném případě, jak je již uvedeno výše, prezentovat reliéfní obraz, který z pohledu profilometrie nemá žádnou vypovídající hodnotu a se snímky nelze dále pracovat.

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

         

 

 2

         

 

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – profilometrie neutrální; nelze změřit žádné povrchové útvary, zabudované na povrchu bankovek; 2 – jednoznačná pozitivita oblasti postavená nad úroveň povrchu bankovky; 3 – negativní profilometrie, kdy v části nebo celém poli (obrazci) je povrch bankovky pod úrovní povrchu bankovek

1---baham--pick-71a--2008-.jpg

vpravo  profilometricky neutrální obraz (bankovka Baham; Pick#71a; 2008)

467---profilometrie-schema.jpg

zjednodušené schéma profilometrického měření při použití zařízení MacroCam

      Na okraj je nutné zmínit skutečnost, že reliéfní obraz celé plochy bankovek, jedno jestli aversu nebo reversu, je v podstatě nečitelný. Až při záběru detailů je patrné konturování obrazu, avšak naprosto odlišné, než je ve výsledku profilometrického studia.

     Naši pozornost vzbudil článek, ve kterém byla použita bankovka Egypta, Pick#62b (2) z roku 2003.  Provedli jsme srovnávací studii, a můžeme prohlásit, že profilometrie v uvedeném článku je nesprávně interpretována a že se jednoznačně jedná o reliéfní obraz, nikoli o výsledek profilometrického snímání. Soustředili jsme se na vybrané detaily, které jsou prezentovány v článku prezentovány.

xxxxegypt-50-62b-r.jpg

bankovka Egypta, Pick#62b(2) 2003 A

pozn.: vyznačené detaily 1,2; je jasně patrné, že plochu bankovek nelze nikterak hodnotit; dokonce ani dále srovnávané detaily (1,2) nejsou zřetelné a čitelné

2-2--kena-100-23d-a-1986.jpg

snímek dokládající fakt, že jde o paušální vlastnost reliéfního obrazu celé plochy bankovek, která je nečitelná, prokazujeme ještě aversem bankovky Keni z roku 1986, Pick#23d

5----ddegypt-50-62b-r-relief-srovnani.jpg

detail 1: zcela vlevo reliéfní obraz snímaný při zvětšení 40x; uprostřed a vpravo profilometrické snímky při odlišném zvětšení.

ddegypt-50-62b-r-relief-srovnani.jpg

detail reliéfního obrazu vlevo (40x)


    Na detailu 1 je dobře vidět jednoznačný rozdíl mezi reliéfním obrazem a snímáním při použití profilometrie. Zásadní je zcela odlišný pohled na veškeré viditelné kontury (na snímku vlevo), které mají na rozdíl od reliéfního obrazu v případě profilometrie podstatně sníženou ostrost. Rozdíl spočívá také v tom, že reliéfní obraz a profilometrické snímky se odlišují v odstínu šedé, kdy profilometrie je světlejší a to při jakémkoli zvětšení.

4----a00001111.jpg

 

a00001111.jpg

detail (1) reliéfního obrazu vlevo

Při pohledu na detail 2 je ještě zřetelnější rozdíl mezi reliéfním obrazem (snímek zcela vlevo) a obrazem při použití profilometrie (2,3 a 4 snímek zleva do prava) u snímku vlevo a snímku zcela vpravo opět zřetelný rozdíl na úrovni kontur středového detailu.

6---00001112.jpg

zvětšení 100x; vlevo reliéfní obraz; vpravo profilometrie; u snímku vlevo zřetelné a ostré kontury, které pravý snímek postrádá

       V tomto krátkém příspěvku si dovolujeme reagovat na publikované články, které deklarací reliéfního obrazu za profilometrii klamou čtenáře a negativně tak zasahují do vzdělávání sběratelů bankovek.