Jdi na obsah Jdi na menu
 


Samoa [Malo Sa'oloto Tuto'atasi o Samoa] monetární systém 1900 – 2018

3. 6. 2019

    Oblast Samoy patří z pohledu sběratelství bankovek do atraktivních oblastí Austrálie a Oceánie. Samoa (také Nezávislý stát Samoa) je ostrovní stát, který je tvořen dvěma ostrovy sopečného původu, Savai´i a Upolu. S názvem Samoa zdánlivě souvisí další souostroví, které se označuje jako Americká Samoa. Jedná se však o nezačleněné území USA, které se obecně nachází v souostroví Samojských ostrovů a se Samoou nemá nic společného.

    Základní měnovou jednotkou Samoy je tzv. samojská tala, mající ISO kód WST. Jednou setinou je sene (1/100), což je ekvivalent pro cent.  Tala je proti tomu ekvivalentní pro dolar (tālā – dolar). Kód WST může mít několik podob. Jednak je to WS$, ST$ (především u mincí) nebo $ST (výhradně u bankovek).

    Z historického hlediska samojská tala prošla od roku 1920 do současnosti několika etapami, které souvisejí mimo jiné s obdobím kolonizace ostrovů.

Vývoj monetárního systému (1900 – 2018)

měnová jednotka

období

německá marka

 1900–1914

západosamojská libra

 1914–1967

západosamojská tala

 1967– 1985[1997]

samojská tala

1985[1997] – dosud

 

    Německá marka byla na území Samoy používána v době, kdy souostroví bylo německou kolonií a na jejím území byla používána měna nadřazeného celku, tedy Německa. Západosamojská libra byla používána od roku 1914, kdy se Samoa jako tzv. mandátní území dostala pod správu Nového Zélandu, který v té době užíval tzv. novozélandskou libru. Zajímavostí je, že Samoa používala mince Nového Zélandu, ale librové bankovky prostřednictvím New Zealand Treasury používala vlastní. Západosamojská libra byla platným platidlem i po získání samostatnosti v roce 1962 až do roku 1967. Až na přelomu let 1967 – 1968 byla libra nahrazena tzv. západosamojskou tala v poměru 1 libra = 2 taly. Nově vzniklá západosamojská tala začala na rozdíl od libry používat desítkovou soustavu a rozdělila se na 100 sene. V roce 1985 (jiné prameny uvádějí nepřesně až rok 1997) byla západosamojská tala nahrazena samojskou talou. V oběhu jsou především bankovky, kdežto mince jsou raženy jako výroční zejména pro sběratelské účely.

    S vývojem samojské měny úzce souvisí její zápis, včetně značení na bankovkách.  Na těch můžeme zaznamenat symbol Ł pro libru v období let 1920 – 1961, £ opět pro libru (1963) a $ (1967 – 2006) s výjimkou polymerové bankovky  Pick#31a – Pick#31e (1990). Od roku 2008 do současnosti se na bankovkách žádný z uvedených symbolů neuvádí.

   Bankovky se od roku 2008 označují podle Faletupe Tutotonu o Samoa / Central Bank of Samoa (CBS) jako tzv. bavlněné.  Důvodem je zvýšený podíl bavlněných vláken v bankovní hmotě a to i u bankovek, mající charakter bankovek durasafových. Zpravidla je obvyklé množství bavlněných vláken, které je 0.08 – 0.09 g/cm2, zvýšeno až na 0.10 – 0.12 g/cm2 (podle CBS).

    V následujícím textu se budeme věnovat nominální hodnotě bankovek 5 a 10 tala. Jedná se o bankovky zařazené do emise ND (2008–2017) & 2012 Commemorative Issue.

5 tala; ND (2008–2017) Pick#31a – 31c[31cr]

    Bankovka má rozměry 152,4x69,85mm. Má překrásnou žluto – červenou barvu s vyobrazením místní pláže na aversu a bývalé rezidence Roberta Louise Stevensona, stávající oficiální sídlo hlavy státu na reversu.  Bankovka byla emitována celkem třikrát. Pick#31a – b má skladbu sériového čísla #TK7Σdigit  a obě bankovky se odlišují použitou signaturou. U Pick#31a je použita signatura 9 (N. L. Hang & L. P. T. Scanlan), kdežto u Pick#31b je to signatura 10 (F. T. F. Liuga  & M. A. Ainuu-Enari). Signum má podobu MINISTER OF FINANCE & GOVERNOR (od roku 2005). Třetí bankovka byla vydána jako REPALCEMENT a proto nese katalogizaci Pick#31c nebo častěji Pick#31cr. Sériové číslo má v tomto případě podobu #ZZ7Σdigit. Bankovka je vybavena signaturou 11 (S. E. Tuioti & M. A. E.Ainuu-Enari).

samoa-5-38a-a.jpg
samoa-5-38a-r.jpg

Pick#31a; A,R

5-vodoznak-male-head-in-profile--electrotype-cbs--and-cornerstones-1-aaa.jpg

vodoznak bankovky z pohledu aversu je tvořen anonymním portrétem mužské hlavy v profilu, elektrotypem CBS (B) a tzv. rohovými kameny (a-b) A – soutisková značka

Detekce SUV a LUV

    SUV (krátkovlnná detekce) je záření, které vzniká (stejně tak i LUV) excitací absorbovaným zářením. To je následně schopné tuto excitační energii vyzářit zpět ze sloučeniny (v tomto případě sloučeniny fluoru) jako elektromagnetické záření o totožné nebo nepatrně větší vlnové délce (do 266 nm). LUV (dlouhovlnná detekce) je záření stejného principu, ale dosahující delších vlnových délek (až do 365 nm). Podle délky, potažmo přeneseně na jednotky času (=mS) rozlišujeme fluorescenci (=SUV) a fosforescenci (=LUV). Detekční látkou u bankovek v rozhraní SUV je uranin (také fluorescein), vydávající krátkodobě žlutozelenou barvu záření.

5-uv-1.jpg 5-suv-1.jpg

UV světlo detekující LUV (vlevo) v pravé části aversu; pozitivní sériové číslo (žlutě), početná pozitivní vlákna (fialově) a ornamentová kresba nahoře a dole v levé části snímku; detekce SUV (vpravo) ve shodné lokalitě aversu; sériové číslo ani vlákna nejsou pozitivní

dscn7035.jpg

revers bankovky je vybaven pouze pozitivními vlákny bez dalších UV pozitivních komponent (v rámci SUV i LUV)

 

    Ochranný proužek má podobu intermitentního pruhu (1) s dobře odlišitelnými S a L články. Při prosvícení se jeho charakter mění na kompaktní pruh (2). V obou případech je viditelný mikrotext CBS. Ochranný proužek je metalizovaný bez výrazného sklopného efektu (3).

5-ochranny-prouzek-2.jpg(1)
5-prouzek.jpg(2)
5-ochranny-prouzek.jpg(3)

 

10 tala; ND (2008–2017) Pick#32a – 32b[32 br]

    Bankovka má shodné rozměry jako Pick#31; 152,4x69,85mm. Má modrou až jemně tyrkysovou barvu a byla doposud emitována ve dvou variantách. První je katalogizována jako Pick#32a a byla vydána v roce 2008 jako ND. Druhá bankovka Pick#32b [častěji Pick#32br] je z roku 2017 a byla emitována jako REPALCEMENT. Avers znázorňuje ragbyový tým Samoy, který uspěl na šampionátu Hong Kong Sevens v roce 2007. Revers zobrazuje obecně skupinu dětí. Skladba sériového čísla je obdobná jako u předešlé bankovky. Má podobu #WT-WX7Σdigit (u Pick#32a) nebo #ZZ7Σdigit (u Pick#32br). U Pick#32a je použita signatura 9 (N. L. Hang & L. P. T. Scanlan), kdežto u Pick#32br je to signatura 11 (S. E. Tuioti & M. A. E.Ainuu-Enari).  Signum je shodné s bankovkou Pick#31a – cr.

samoa-10-39a-a.jpg
samoa-10-39a-r.jpg

Pick#32a; A,R

10-vodoznak-male-head-in-profile--electrotype-cbs--and-cornerstones-aaaa.jpg

vodoznak bankovky z pohledu aversu je tvořen podobně jako u Pick#31a - cr anonymním portrétem mužské hlavy v profilu, elektrotypem CBS (B) a tzv. rohovými kameny (a-b) A – soutisková značka

Detekce SUV a LUV

      UV světlo v odlišných vlnových délkách je podobné tomu, jehož výsledky uvádíme výše u bankovky o nominální hodnotě 5 tala.

10-uv-1-a-vpravo.jpg 10-suv-1.jpg

UV světlo detekující LUV (vlevo) v pravé části aversu; pozitivní sériové číslo (žlutě), pozitivní vlákna (fialově) a ornamentová kresba nahoře a dole v levé části snímku; detekce SUV (vpravo) ve shodné lokalitě aversu; sériové číslo ani vlákna nejsou pozitivní

10-uv-1-r-vlevo.jpg 10-uv-1-r-vpravo.jpg

UV (LUV) reversu; přítomna jsou pouze pozitivní vlákna po celé ploše (vlevo - vpravo)

10-ochranny-prouzek-2.jpg(1)
10-ochranny-prouzek.jpg(2)
10-ochranny-prouzek---prosviceni.jpg(3)

ochranný intermitentní proužek (1,2) s dobře patrnými S a L články; mikrotext v podobě CBS je dobře viditelný při prosvícení bankovky (3) S články jsou metalizované v barevné kompozici podobné bankovce Pick#31a – cr (zeleno – hnědé)

     Jak bylo uvedeno výše, mince se v oběhu příliš nevyskytují. Nicméně oběžné mince jsou raženy v hodnotě 10,20 a 50 sene a také 1 a 2 tala (stav k roku 2008). Vedle oběžných mincí samojská banka razí velké množství mincí výročních. Ty mají zpravidla poměrně vysokou nominální hodnotu.

km15-a.jpg km15-r.jpg

10 sene – Tanumafili II; 1974 – 2000 (2000)  Copper-nickel; oběžná mince; KM# 15, Schön# 15

km46-a.jpg km46-r.jpg

1000 tālā - Tanumafili II Royal Wedding; 1981; Commemorative Wedding of Prince Charles and Lady Diana; Gold (.917) – 31.10 g; KM# 46