Jdi na obsah Jdi na menu
 


SCWPM minulostí

23. 12. 2019

       Když jsme ve čtvrtém čísle časopisu Mince & Bankovky referovaliA o výročním, 25. vydání světovém katalogu bankovek (Standard Catalog of World Paper Money; dále v textu SCWPM), jen málo kdo z nás mohl tušit, že je to edice katalogu na dlouhá léta poslední, pokud není poslední zcela.

A KUDWEIS, M. SCWPM 2019, 1961 - současnost: 25. vydání katalogu moderních bankovek. Mince a Bankovky. 2019, 12(4), 47.

    Historie SCWPM v současné podobě zasahuje do let 1973 - 1974, kdy první katalog svého druhu publikoval zakladatel současné moderní notafilie, pan Albert Pick (1922 - 2015). Teprve v následujících letech bylo přijato rozhodnutí, že bude nezbytné katalogovat bankovky v souvislosti s rokem jejich emise a také podle jejich určení (bankovky SPECIMEN, REPLACEMENT nebo COMMEMORATIVE). Zastřešující organizací se stala International Bank Note Society (dále v textu IBNS), existující od roku 1961. Možná právě proto se uvedený rok stal mezníkem mezi 2. a 3. dílem SCWPM. Po roce 1975 tak byl vydáván SCWPM ve dvou dílech, ke kterým přibyl další samostatný díl katalogu, zabývající se speciálními tisky bankovek.

Standard Catalog of World Paper Money - General Issues, 1368–1960

Standard Catalog of World Paper Money - Modern Issues, 1961–Present

Standard Catalog of World Paper Money - Specialized Issues   

      Na uvedené tři základní díly katalogu bankovek navázaly v dalších letech další specializované katalogy, věnující se buď bankovkám, které emitují jednotlivé centrální banky nebo příslušná ministerstva financí konkrétních státůB, centrální banka měnových unií nebo se katalogy, týkají se dalších významných tisků mimo bankovky SPECIMEN. Jedná se o bankovky výroční (Commemorative) a nebo bankovky tzv. náhradní (Replacement)C

B Standard Catalog of United States Paper Money

CGRABOWSKI, H. L. a J. GERBER. Commemorative Banknotes Of The World: Catalogue And Price-Guide. Germany: H.Gietl Verlag & Publikationsservice GMBH - Regenstauf, 2011. ISBN 978-3-86646-530-5.

16th-edition-2016--scwpm-1368-1960-general-issues.jpg 171---irsko-publikace.jpg

SCWPM 1368-1960 (vlevo) a specializovaný katalog, zabývající se edicí irských bankovek

       V roce 2019 došlo k něčemu zcela neočekávanému. Krauseho nakladatelství v USA oznámilo, že v současné podobě a rozsahu zaměření končí a tisk s následným prodejem knih přebírá několik dalších společností. Je potřebné připomenout, že Krauseho nakladatelství bylo aktivem nadnárodní korporace, označované jako F + W media. F + W Media, multimediální společnost, která vydává knihy, časopisy a digitální knihy podala návrh na konkurz 10. března 2019. V podání u amerického konkurzního soudu pro okres Delaware, bylo doporučeno že nejlepším způsobem, jak získat dostatek finančních prostředků na to, aby se pokusili uhradit pohledávky svým věřitelům, je prodat veškerá aktiva.V červnu 2019 byla aktiva F + W prodána v konkurzních aukcích. Knihovní vydavatelská aktiva a značka Krause Publication  byly získány společností Penguin Random House. Časopisy byly rozptýleny mezi řadu drobných vydavatelů a zbývající aktiva F + W media získala  společnost  Active Interest Media.  Ze všech zbývajících i nových společností pak pouze Amazon převzal zcela prodej doposud vydaných knih zabývající se nejen bankovkami, ale i dalšími sběratelskými položkami (mince, medaile, vyznamenání atd). Nový tisk katalogů se od roku 2020 již nepředpokládá. Nástupnických společností Krauseho nakladatelství se ke konci tohoto roku ustálil na počtu 7 (nepočítaje Amazon). Jedná se o společnosti americké, anglické a německé  (Barnes & Noble, Books A Million, Hudson Booksellers, IndieBound, Powell’s, Target a Walmart). IndieBound je zařazena ve skupině  American Booksellers Association.

       A nyní pouze velmi krátce ke kvalitě vydávaných katalogů. Nejbližší jsou nám katalogy zabývající se bankovkami a proto i následující zamyšlení bude věnováno právě těmto katalogům. Katalogy bankovek mají své příznivce, celou řadu přispěvovatelů, ale na druhé straně bezpočet kritiků. Všichni mají svoji pravdu. Je však potřeba si uvědomit, že každý sběratel, z celého světa, měl možnost do podoby katalogu bankovek zasáhnout. Vydavatel se nebránil tomu, aby každý měl možnost svým dílem k podobě a především obsahu přispět. Tím se každoročně tvořil aktualizovaný seznam přispěvovatelů, tzv. contributors. Zcela jinou kategorií byli přispěvovatelé, kteří do podoby a obsahu katalogu zasahovali výrazným způsobem. Jednalo se o tzv. special contributors. Těch bylo evidováno zpravidla 6 - 7 v každém vydaném ročníku. Je však bláhové se domnívat, že uvedení spoluautoři katalogů bankovek měli možnost ovlivnit vše, odstranit veškeré nepřesnosti či doplnit chybějící informace. Jak jsme uvedli, katalog měli možnost spoluutvářet všichni, kdo takový zájem měli. Proto nesouhlasíme s kritikou, že to či ono chybí, je špatně a nebo je nesprávně interpretováno.

       Podle našeho názoru je obecně nutné chápat ukončení edice dalších ročníků SCWPM jako velmi chybné. Řadě sběratelů bude znemožněno validní zatřídění položek ve sbírce, ještě nepřehlednější se stane již tak chaotická oblast cen bankovek a nemluvě o takových detailech, jako je přehled signatur nebo utváření sériových čísel. Pochopitelně se budou i nadále, a to výrazněji, rozevírat nůžky mezi poznáním a realitou především díky přetrvávající jazykové barieře. Veškeré tisky mimo SCWPM jsou vydávány v angličtině, francouštině nebo dokonce v místních variantách jazyků. Výjimkou pro české sběratele, kteří se věnují sběratelství českých nebo československých bankovek, jsou v češtině vydávané publikace.V závěru krátkého zamyšlení nezbývá nic jiného, než popřát sběratelům hodně trpělivosti a především štěstí v jejich užitečném snažení.

25th-edition--2019.jpg

SCWPM; 25. vydání; 2019