Jdi na obsah Jdi na menu
 


Seychely; emise 2016 Birds Issue

20. 4. 2017

     Central Bank of Seychelles / Labank Santral Sese uvolnila do oběhu ke konci února 2017 zcela novou generaci bankovek v rozsahu nominálních hodnot od 25 rupií do 500 rupií (Pick#48a – Pick#51a). Bankovky jsou zřetelně datovány rokem emise (2016).
    Bankovky nemají charakter hybridní, polymerový ani durasafový, avšak v jejich bankovní hmotě je snížené procentické zastoupení biaxiálně orientovaného polypropylenu na úroveň 50 – 45%. Všechny nově emitované bankovky obsahují v bankovní hmotě aversu zdařilé hologramy. Hologramy poněkud odlišného charakteru jsme u seychelských bankovek mohli zaznamenat již dříve, poprvé v roce 2011. Těmto hologramů předcházel kinegram u bankovek 100 (Pick#40) a 500 (Pick#51) rupií. Ještě než se dostaneme ke stručnému výkladu, týkající se hologramů, je vhodné připomenout také prostorové řešení vybraných seychelských bankovek. Emise od roku 1979 (ND (1979-1980) Issue do roku 1983 (ND (1983) Issue) mají u bankovek horizontálně – vertikální uspořádání. Ostatní bankovky Seychel mají klasickou, horizontálně – horizontální prostorovou orientaci.
   Hologram nových bankovek Seychel má charakter pseudovolumenického hologramu. Znamená to, že pozorovaný prostor hologramu pouze budí dojem, že je vícevrstevný, kdy jednotlivé vrstvy hologramu jsou zdánlivě uložené v odlišné hloubce obrazu. Hologram obecně lze charakterizovat, jako difrakční opticky proměnlivý prvek, kdy je holografický obraz tvořen difrakcí a lomem světla, při kterém se obraz mění v závislosti na úhlech osvětlení a pozorování. Na stejném principu dochází i ke změně barevného efektu pozorované oblasti.

difrakce---schema.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

schematický obrázek difrakce při dopadu světla v odlišných úhlech na povrch pozorovaného pole

    Druhou variantou hologramů jsou hologramy volumemické, u nichž jsou jednotlivé vrstvy skutečně odlišně hloubkově uložené a efekt difrakce a lomu světla je podstatně výraznější než u hologramů pseudovolumenických. Již dříve jsme na volumenické hologramy upozorňovali například u bankovky Trinidadu & Tobaga (Pick#53a; 50 $) nebo Šalamounových ostrovů (Pick#29 – 30; 50 a 100 $).
    Seychely jsou ostrovním státek, který se z pohledu notafilie zařazuje mezi africké státy. Sousedí severně s dalším africkým ostrovem Madagaskarem. Uznání samostatnosti Seychel a jejich faktickému vzniku došlo v roce 1975, kdy došlo ke ztrátě závislosti na Velké Británii. Tato změna se projevila především na vzhledu mincí, kdy byl portrét královny Alžběty II nahrazen portrétem prezidentem Jamesem Manchamem. Měnovou jednotkou Seychel je seychelská rupie, která má ISO kód SCR. Někdy, zcela neoficiálně se užívá také označení SR nebo SRe. Jednou setinou seychelské rupie je cent (1/100). Pro ten se vžil obecně používaný symbol pro cent ¢ nebo častější c. Rupie byla dána do oběhu již v roce 1914. Před tímto datem byla na budoucím území Seychel mauricijská rupie. Zajímavostí je, že na Seychelách nebyla nikdy oficiálně v oběhu britská libra.

5-km18-a.jpg 5-km18-r.jpg
5-km22-a.jpg 5-km22-r.jpg

horní snímek - KM#18(Schőn#18) 5 centů; 1972; A (ELIZABETH II SEYCHELLES) R

spodní snímek - KM#22; 5 centů; 1976 A (REPUBLIC OF SEYCHELLES) vyobrazení prezidenta  Jamesa Manchamema R
pozn.: obě mince jsou tzv. kroužkované (scalloped  ) s osmi zářezy (with 8 notches)

 katalogové zařazení mincí má podobně jako v případě bankovek více možností; je to dáno autorem konkrétního katalogu, vázaného nejčastěji na konkrétní stát

   Náš výklad soustředíme na bankovku o nominální hodnotě 25 rupií s katalogizací Pick#48a. Za rok emise je označený 2016.

seychely-25-48a-a.jpg
vodoznak-a.jpgnominální vodoznak se Šámou seychelskou a opisem SEYCHELLES
seychely-25-48a-r.jpg

Pick#48a; avers  nosný motiv Šáma seychelská (Copsychus sechellarum); hologram; ochranný intermitentní proužek   revers  nosný motiv seychelské ryby, rostliny a seychelský modrý holub

    Na aversu jsou umístněny dva významné prvky ochrany bankovky. Je to již zmiňovaný hologram a také ochranný intermitentní proužek, mající polychromatický charakter. Intermitence proužku se při prosvícení mění na kompaktní vzhled proužku bez zabarvení.

dscn7797.jpg dscn7802.jpg  

vyobrazení hologramu pod různým úhlem osvícení a snímání (450 – 750) znázorňující státní znak Seychel s patrným opisem FINIS – CORONAT – OPVS; v levém horním a dolním rohu hologramu je vyobrazen obrys želvy obrovské (Dipsochelys gigantea)

    Intermitentní ochranný proužek zapracovaný v bankovní hmotě je výrazně metalický a polychromatický. Při prosvícení však proužek mění svůj charakter na kompaktní a zcela mění také své zabarvení a původní metalický vzhled.

dscn7804.jpgintermitentní ochranný proužek; jednotlivé články proužku mají v dolní levé části číselný nominál bankovky (střední článek)
dscn7837.jpgtentýž proužek při prosvícení bankovky; charakter kompaktní; nominální hodnota bankovky v proužku identifikuje pravé strany jednotlivých článků proužku; z reversu je kompaktní proužek ►nečitelný◄

pozn.: při porovnání obou snímků je zřejmé, že pole metalických článků se naprosto shodují s poli u prosvícené bankovky

kopie-poli-clanku-a.jpg rscn7806.jpg

článek při prosvícení bankovky a metalický článek (méně zřetelné kontury)

    Na reversu bankovky je poměrně široký iridiscenční pruh, obsahující číselné vyjádření nominální hodnoty bankovky. Při výrobě iridiscenčního efektu je použitý tzv. semitransparentní inkoust s přítomností perleťových třpytek s průhlednými pigmenty vázané na droboučké slídové šupinky.  Pigmenty díky interferenci světla mění své zbarvení. Tento efekt není v případě iridiscence viditelný při pohledu pod pravým úhlem.

iridiscence-detail-100x.jpg

detail povrchu iridiscenčního pole (100x)

dscn7805.jpg

iridiscenční pruh (500) s viditelnou číselnou nominální hodnotou bankovky (modré šipky)
 

   Výrazná je ochrana bankovky v oblasti UV. Obě plochy, avers i revers bankovky obsahují kolorizované oblasti UV pozitivních plochy.

dscn7848.jpg
dscn7849.jpg

horní snímek - avers vlevo s viditelným hologramem a centrálním UV pozitivním polem; kolorizace komponentů viditelných pouhým okem na bankovce

spodní snímek - avers vpravo; pozitivní nominální hodnota a sériové číslo (zeleně) dobře viditelný kompaktní ochranný proužek
 

dscn7846.jpg

revers vlevo; kompaktní proužek není čitelný, což značí to, že nejsme schopni identifikovat v této lokaci proužku nominální hodnotu bankovky; kolorizace ryb viditelných pouhým okem na reversu bankovky