Jdi na obsah Jdi na menu
 


Svazijsko (eSwatini) 2017 – 100 Emalangeni; 2010 – 2017

5. 7. 2019

         Svazijsko (častěji však Swaziland) je stát v oblasti jižní Afriky, v sousedství Mosambiku a Jihoafrické republiky. Jde o jednu z posledních diarchieí A světa, které král se jmenuje Mswati III.

         Emitentem platidel je na území Svazijska Central Bank of Swaziland (svazijsky Umntsholi Wemaswati ). Banka emitovala v roce 2017 (100 a 200 emalangeni) a 2018 ( 200 emalangeni; specimen) nové hybridní bankovky o nominálních hodnotách 100 a 200 emalangeni (singulár lilangeni). Tato měnová jednotka, jak je zřejmé, je zákonem stanovená pro území Svazijska. ISO kód (ISO 4217) měnové jednotky je LSL. V době, kdy se považoval za hlavní měnovou jednotku na území Svazilandu jihoafrický rand (viz dále), byl neoficiálním kódem měny SZL. Jednou setinou lilangeni je cent (1/100). Z historického pohledu stojí za povšimnutí, že na území Svazijska v době vyhlášení nezávislosti v roce 1968 se používala měna sousední Jihoafrické republiky (dále JAR), rand.  Ten byl v platnosti až do roku 1974, kdy byl nahrazen novou měnou, lilangeni. Již v roce 1980 bylo však rozhodnuto, že druhou paralelní měnou se stane opět jihoafrický rand. Tu lze vedle lilangeni používat souběžně do současnosti. Svazijsko spolu s JAR, Lesothem a Namibií vytvořilo v roce 1994 tzv. Společný měnový prostor. Znamená to, že měny zúčastněných států jsou pevně navázány na jihoafrický rand v poměru 1 : 1. Rand lze užívat na území všech čtyřech státech, avšak národní měny Svazijska, Lesotha a Namibie se na území JAR používat nemohou. Centrální banka vydává bankovky s maximální nominální hodnotou 200 emalangeni a mince ve výši do 5 emalangeni (včetně mincí v různé výši centů). Větší část mincí má výroční charakter.

 

A Diarchie (nebo dyarchie) z řečtina δι-  dvojí  a αρχια,  vláda , je forma vlády v níž hlavou státu jsou dvě osoby; tzv. diarchové (srov. s monarchií); ve většině diarchií je vláda spolupanovníků doživotní a jejich práva a povinnosti po smrti přecházejí na jejich děti nebo rodinné příslušníky; další diarchie jsou Andorské knížectví a San Marino

 

svazijsko-20-centu-a.jpg svazijsko-20-centu-r.jpg
svazijsko-2-emal-a.jpg svazijsko-2-emal-r.jpg

nahoře 20 centů; 2011; KM#58; dole 5 emalangeni; 2015; KM#55a

swaziland-2010-a-popis.jpg swaziland-2010-r-popis.jpg

bankovka z roku 2010; Pick#39a; signatura 10bB ; printer Giesecke & Devrient, Germany; 1 – optická značka; 2 – drobná iridiscence; 3 – označení emitenta (v angličtině); šipky na A ukazují na soutiskovou značku (vlevo) a na optickou značku(vpravo); 4 – znak centrální banky Svazijska; 5 obraz slonů a lva v jiné barevné kompozici než u bankovky z roku 2017; skladba sériových čísel #AA+Σ7 digit; pravé vertikální s ascendencí

 


B v případě bankovek Svazijska existují v případě signatur 7, 9 a 10 varianty a – b; jedná se o drobné diference u totožných signatur; signum je od roku 1974 shodné; MINISTER FOR FINANCE & GOVERNOR

U bankovky Pick#42 z roku 2017 (tiskárna je shodná) je několik odlišností od mapy předcházející bankovky.

swaziland-2017-a-popis.jpg swaziland-2017-r-popis.jpg

bankovka z roku 2017; Pick#42a; signatura 11; printer Giesecke & Devrient, Germany; 1 – optická značka; 2 – semitransparentní okno (součástí vodoznaku); 3 – proměnná kresba (v literatuře také variabilní obraz);  chybící pruh s porovnáním s Pick#39a; 4 – iridiscenční pole (obdoba 2 u Pick#39a na aversu); 5 – odlišná barevná kompozice motivu; 6 – dislokovaný znak centrální banky (4); 7 – přesunutý text (GOD IS OUR SOURCE (Bůh je náš zdroj, inspirace) z horní části bankovky (původně nad Central Bank Of Swaziland) šipky – posunutí označení centrální banky a výrazná dislokace obou sériových čísel skladba sériových čísel #AA+Σ7 digit; pravé vertikální s ascendencí

Pick#42a; 2017; 100 emalangeni (významné rozdíly a novinky)

    U hybridní bankovky z roku 2017 je několik zásadních rozdílů v porovnání s předcházející bankovkou z roku 2010. Bankovka má zcela odlišné provedení optických značek pro nevidomé ( u ). Ty jsou tvořeny z části komponentami iridiscenčního pole (x) na reversu bankovky. Významným rozdílem je semitransparentní pole sousedící těsně s vodoznakovou plochou. Často je v literatuře toto pole popisováno společně s vodoznakem.

detail-2.jpgA detail-3.jpgB
detail-3a.jpgC detail-3b.jpgD

A - detail 2; početné omron kroužky (žlutě); B, C, D - variabilní obraz v závislosti na úhel pohledu a nasvícení; od SZL (ISO kód emalangeni) po obraz hlavy lva

detail-4.jpg

iridiscenční oblast s perleťovým třpytem na reversu bankovky; jedná se o obraz, který je nedílnou součástí státní vlajky Svazijska; jedna část s převažujícím množstvím iridiscenčního inkoustu s příměsí mědi (modrá šipka) nebo bronzové slídy (žlutá šipka); červené šipky – omron kroužky

 

     Dalším významným rozdílem mezi oběma bankovkami je odlišná barevná kompozice nosného motivu na reversu bankovek.

detail-6.jpg detail-5.jpg

 Pick#39a                                                                  Pick#42a [067 – číslo tiskové desky]

        Neméně důležitým rozdílem je u Pick#42a dislokace znaku centrální banky směrem ke středu reversu bankovky z původní lokace vpravo na reversu. Také barva se mění z červené na hnědou.

detail-6a.jpg

      Na reversu bankovky Pick#42a dochází poměrně k výraznému posunu označení centrální banky směrem vpravo od středu a také umístnění sériových čísel je posunuté od původního umístnění u Pick#39a.

      U bankovky Pick#42a je dislokovaný text GOD IS OUR SOURCE (detail 7) z oblasti horního okraje reversu (Pick#39a) do jeho spodní části vpravo pod slovní označení nominální hodnoty bankovky. 

detail-9.jpg

        Jak bylo již uvedeno, semitransparentní pole na povrchu bankovky Pick#42a  je nedílnou součástí vodoznakového pole a také je tak v odborné literatuře prezentováno. Vodoznak je v tomto případě nominální.

dscn6619.jpg

nominální vodoznak

       Intermitentní metalizovaný proužek se stává pod světlem kompaktním, obsahujícím mikrotext CBS 100. Intermitence proužku je charakterizována viditelnými S články, kdežto L články prokázat nelze.

detail-10.jpg

kompaktní ochranný proužek (CBS - Central Bank of Swaziland)

         Obdobný obraz se shodným mikrotextem je patrný na S článcích v podobě intermitence ochranného proužku.

detail-11.jpg

        Za nejlépe lokalizovanou UV ochranu bankovky lze považovat její střední část, jak na ploše aversu, tak také reversu. Vyjma kompaktních ploch se v UV obrazu detekuje velké množství UV pozitivních vláken, zbarvených nejčastěji tyrkysově nebo fialově.

detail-12.jpg

UV obraz aversu (horní snímek) a reversu (spodní snímek )

      Na aversu bankovky nad úrovní optické značky vpravo je prostor, který je krom grafického provedení také místem mikrotextu. Ten uvádí LALIKHULU EMALANGENI (sto emalangeni) a samostatný sloupec číselného vyjádření nominální hodnoty (100).

mikrotext.jpg