Jdi na obsah Jdi na menu
 


Syrská libra – historie měnového systému, UV ochrana, katalogizace, výběr 1992 - 1998

17. 12. 2017

     Syrská libra (singulár LS nebo £ S; arabsky  الليرة السورية al-Lira as-sūriyya, francouzky livre syrienne; kódu ISO SYP někdy také SY£) je měnová jednotka Sýrie a je emitována od roku 1957 Syrskou centrální bankou (Banque Centrale de Syrie; arabsky بنك المركزي لسيري  ) Před rokem 1957 se na vydávání bankovek Syrie podílelo několik institucí, které zmíníme níže. Syrská libra se dělí na 100 qirsh1 (1/100; arabský  قرش množném čísle قروش, qurūsh, piastres v angličtině nebo francouzštině), ačkoli mince se v této hodnotě od roku 1950 již  nerazí. Stojí jistě za poznámku terminologické varianty označení syrské měnové jednotky. Syrská libra je jednak označována jako libra, ale také jako lira či livre (plurál livres; emise ND (1950)  Arms - Rremière Émission  Issue ; Pick#73 – 78;emitent  Institut d'Émission de Syrie; viz níže). Syrská libra byla (mimo odlišné označení u dřívějších emisí) prakticky zavedena  v roce 1948 na základě parity s předchozí syrsko – libanonskou librou. Tato měnová jednotka byla obecně označována již jako syrská libra, především proto, že bankovky (ale i některé mince) měly samostatnou úpravu jednak pro Syrii  a také pro Libanon.  Syrsko – libanonská libra byla ustanovena v roce 1920 a měla paritu k 20 francouzským frankům. Emitentem této měnové jednotky byla od roku 1925 Banque de Syrie et du Grand-Liban a následně od roku 1939 Banque de Syrie et du Liban2. Po roce 1948 došlo k rozdělení syrsko – libanonské libry na syrskou libru/liru a libanonskou libru/liru.
      Před rokem 1947 se qirsh v tisku označoval  s počátečním písmenem arabské غ, po kterém následovalo ق. Až do roku 1958 byly bankovky vydávány s arabským označením na A a francouzským textem na R (Institut d´Emission de Syrie). Po roce 1958 byla francouzština na R nahrazena angličtinou.

1 girsh(kirš;gerš,ghúruš,gruš nebo také guirsch) je pojmenování měnové jednotky od slova grossus, de facto groš. Girsh je zároveň synonymem pro piaster (sing také piastre; plr piastres), zejména v oblasti měnových systémů tzv. osmanských sultanátů, kde před zavedením vlastních specifických měn bylo užíváno ražeb tzv. tolarového typu, například levantský tolar; v současné době je girl (=piaster) používán u egyptské nebo sudánské libry (1/100); od roku 1948 je jednotka používána také v případě libry syrské
2 v literatuře se často chybně uvádí pouze emitent Banque de Syrie et du Liban (Pick, Albert (1994). Standard Catalog of World Paper Money: General Issues. Colin R. Bruce II and Neil Shafer (editors) (7th ed.). Krause Publications  &  Linzmayer, Owen (2013).  Syria . The Banknote Book. San Francisco, CA)

Syrský monetární systém – historie;vývoj;katalogizace (1919-2013)

emitent/monetary system

období

katalogizace

 Banque de Syrie

1919 - 1920

Pick#1-19A

 piastre Syrienne system

1919

1 - 5

livre Syrienne system

1920

6 - 19

Banque de Syrie et du (Grand-)Liban

1925 - 1949

Pick#21-67B

livre systém

 

 

République Syrienne

1942 - 1945

Pick#49 - 56

piastre[s] syrienne

 

49 - 56

Institut d'Émission

1950 - 1958

Pick#73-85

/ Banque Centrale / Central Bank

 

 

    livre Syrienne system

1950 - 1958

73 - 85C

syrian pound system

1958 - 2013

Pick#86 - 116D

A neexistuje Pick#11 & Pick#17 – 18 B neexistuje Pick#32 & 35 & 37 & 45; v letech 1930 – 1939  katalogizace omezena na P#NL; C neexistuje Pick#68 – 72 & Pick#81 – 83; D neexistuje Pick#106

500 £ ; Pick#105a - f[1 - 6]1976-19923
     Bankovka 500 £ byla vydána opakovaně a to v období let 1976 – 1992 vyjma roku 1977-8, 1980-81,1983-85,1987-89 a 1991. Patří mezi bankovky, která má neobvykle velké rozměry (180 x 85 mm). Naši pozornost jsme věnovali bankovky emitované v roce 1992, Pick#105f[6]. Nominální hodnota je na R bankovky uvedena dvakrát (vlevo a vpravo nahoře).
3 Encyclopedia of Syrian Paper Money; Adnan Djaroueh (#D);594 stran;2009 & Sudan's First Bank Notes An article by Peter Symes ; 2001; 9 pp

105fa.jpg
105fr.jpg

Pick#105f;500 £;1992;A,R; 1,2 a žluté šipky detaily bankovky (viz níže)     červená šipka [R] – rok emise (1992)

Katalogizace Pick#105 (cf D#)

Pick#

index

D#E

rok

arabské

 

 

 

 

datování

105

a

163

1976

١٣٩٦هـ – ١٩٧٦م

 

b

176

1979

١٣٩٩هـ – ١٩٧٩م

 

c

183

1982

 ١٤٠٢هـ – ١٩٨٢م

 

d

184

1986

١٤٠٦هـ – ١٩٨٦م

 

e

190

1990

١٤١١هـ – ١٩٩٠م

 

f

195

1992

١٤١٣هـ – ١٩٩٢م

E katalogizace dle Djaroueh(=D#)

pozn.: bankovka v téměř shodné podobě jako Pick#105a-f byla poprvé vydána v roce 1958 s katalogizací Pick#92; tato bankovka byla tištěna prostřednictvím holandské společnosti Joh. Enschede, Netherlands; signatura je odlišná

Katalogizace Pick#92 (cf D#)

Pick#

index

D#

rok

arabské

 

 

 

 

datování

92X

a

141

1958

١٣٧٧هـ – ١٩٥٨م

X sériové číslo ná skladbu  #/1 + 6 digit

    Bankovka má UV ochranu pouze na A v pravé části bankovky a také v oblasti vodoznakového pole.. Vodoznakem bankovky je hlava koně směřující z leva do prava. Zajímavostí je, že ve vodoznakovém poli je rovněž  hlava koně (odlišná velikost) , která je UV pozitivní  spolu se sériovým  číslem bankovky a arabským datem její emise. V této souvislosti připomínáme, že bankovka je datována rokem emise, který je uveden na R bankovky vpravo dole (červená šipka na R; viz výše).

105fa-2.jpg1 105fa-1.jpg2 105fa-3.jpg3

1 - nenominální vodoznak; 2 - UV vlevo na A; pozitivní hlava koně (1) sériové číslo (2) a arabské datum emise (3) (2) čísla mají horizontální (vlevo nahoře a vpravo dole na A) charakter a skladbu #/3 + 6 digit; 3 - UV v pravé části bankovky na A; 1 – sériové číslo; červené šipky – UV pozitivní vlákna

    Bankovka Pick#105 obsahuje také profilometrické prvky včetně pozitivní nominální hodnoty vlevo a vpravo na A dole (viz níže). Profilometricky pozitivní je také figuriální obrazec vlevo a vpravo nahoře a ve střední části bankovky na A.    

105-9.jpg1 105-9a.jpg1
105-6.jpg2 105-8a.jpg2
105-1.jpg3 105-3.jpg3

1 - profilometricky pozitivní nominální hodnota(vlevo dole na A)  [lokace 1 na A] 2 - pozitivní obrazec z  levé části bankovky nahoře na A (lokace 2 na A) 3 - obrazec ve střední části bankovky na A (lokace žlutých šipek na A)

500 £ ; Pick#110a - b[1 - 2] 1998

    Bankovka 500 £ byla vydána ve třech variantách v roce 1998. Datum emise je uveden na R. Všechny varianty mají totožnou signaturu i signum. Jednotlivé varianty mají specifické znaky, které je vcelku dobře odlišují. Prvá je bankovka Pick#110a. Na R je uvedena nominální hodnota „500“ pouze třikrát, vyjma pravého dolního rohu bankovky. Tato varianta postrádá mapu  Syrie  pod R v označení SYRIA. Druhou variantou je Pick#110b[1] nebo také pouze Pick#110b. Bankovka má nadále na R pouze tři označení nominální hodnoty bankovky s absencí hodnoty v pravém dolním rohu bankovky. Na rozdíl od Pick#110a je na R pod označením SYRIA (pod písmenem R) zobrazena mapa Syrie. Poslední varianta bankovky Pick#110b[2] nebo také Pick#110c má na R nominální hodnotu zobrazenou ve všech rozích a podobně jako Pick#110b[1] je pod R v označení SYRIA lokalizována mapa Syrie. Naši pozornost jsme věnovali bankovce Pick#110b[2].

500-110b-2--a.jpg
500-110b-2--r.jpg

Pick#110b[2]500 £;1998;A,R 1 – 4 lokace detailů bankovky (viz níže)

R - červená šipka – rok emise (1998) žluté šipky – lokace mapy (viz detail; DT)

mapa-syrie-na-110.jpg

DT; mapa je lokalizována pod R v nápisu SYRIA (diference s Pick#111)

500-110b-2--a--6.jpg1
500-110b-2--a--2.jpg2
500-110b-2--a--4.jpg3

1 - intermitentní ochranný proužek s mikrotextem (lokace 4)  mikrotext CBS - Central Bank of Syria(A)  500 £ (B) 2 - UV na A (vlevo v lokaci vodoznakového pole) žluté šipky (lokace 3) – jemně pozitivní (oranžová barva) obrys vodoznaku bankovky; červené šipky – kovový ochranný intermitentní proužek  (lokace 4) 3 - R bankovky; žluté šipky – intermitentní ochranný proužek (lokace shodná s A) červená šipka – rok emise

500-5.jpg 500-110b-2--a--7.jpg

detail článku ochranného proužku (vpravo UV obraz; viz lokace 4 výše)  

500-1.jpg 500-2.jpg
500-3.jpg 500-4.jpg

horní snímky - lokace 2; profilometricky pozitivní portrét na A (Palmyra theater) dolní snímky - lokace 1; profilometricky pozitivní motiv na A vpravo

Katalogizace Pick#110a - [1 - 2]  (cf D#) 

Pick#

index

D#E

rok

arabské

 

 

 

 

datováníF

110

a

200

1998

  ١٤١٩هـ – ١٩٩٨م

 

b[b1]

201

 

 ١٤١٩هـ – ١٩٩٨م

 

c[b2]

202

 

 ١٤١٩هـ – ١٩٩٨م

E katalogizace dle Djaroueh(=D#) F datování je shodné (1998)

pozn.: sériová čísla jsou lokalizována vlevo na A (vertikálně) a vpravo dole na A (horizontálně); obě sériová čísla mají ascendentní charakter; skladba sériových čísel je #/3 + 6 digit vyjma Pick#110a, u které je skladba sériových čísel #/1 + 6 digit

1000 £ ; Pick#111a[1] & Pick#111a[2] & Pick#111b; 1997

    Bankovka 1000 £ s nosným motivem na A zobrazující prezidenta  Hafize al-Assada byla emitována ve třech variantách, které se od sebe navzájem v detailech odlišují. Všechny tři typy bankovek jsou datovány rokem emise 1997 na R a zároveň odlišná je jejich katalogizace, u které literatura uvádí dvě možnosti (viz tabulka níže).   

111a2.jpg1
111a1r.jpg2
111a2r.jpg3

1 -  Pick#111a[2]1000 £;1997;A 1 – 6 lokace detailů bankovky (viz níže); 2 -  R; červené šipky – nominální hodnota bankovky (3x) modrá šipka – datum  vydání (1997) 5 – soutisková značka;R bankovky bez mapy pod RI textu SYRIA; 3 -  R; Pick#111b; červené šipky – nominální hodnota bankovky (3x) hnědá šipka – rok vydání(1997) modrá šipka – mapa pod RI textu SYRIA (viz níže) 

Katalogizace Pick#111a[1] & Pick#111a[2] & Pick#111b (cf D#)

Pick#

indexG

D#

rok

arabské

 

 

 

 

datování

111

a [1]S1

197

1997

 ١٤١٨هـ – ١٩٩٧م

 

b [a(2)]S2

 

 

 

 

c [b]S3

 

 

 

G nejčastěji je uváděna katalogizace zvýrazněná v tabulce  modře  S1 sériové číslo má skladbu #[K]/3 + 6 digit, přičemž horizontální sériové číslo vpravo dole na A má ascendentní uspořádání;R je bez mapy Syrie S2 sériové číslo má podobu #[D]/2 + 7 digit bez ascendence (equal size serial #) R neobsahuje mapu Syrie S3  sériové číslo s uspořádáním #[K]/3 + 6 digit s ascendencí u horizontálního čísla vpravo dole na A; R obsahuje mapu Syrie (DT; with small map at upper left on back (below letters  RI  of  SYRIA )

1000-11b-r-detail-mapa.jpgDT

 

111a2--3.jpg1
111a2--1.jpg2
111a2--2.jpg3

1 - nenominální vodoznak;červená šipka – soutisková značka; modré šipky – kovový ochranný proužek v bílém světle kompaktního charakteru s mikrotextem (lokace 3) 2 - UV bankovky A vlevo; 1 – vodoznakové pole (UV pozitivní obraz vodoznaku)  3 – kovový intermitentní ochranný proužek; 5 – soutisková značka; 3 - UV bankovky A vpravo; 2 – islámský dinár (islamic dinar Chin;viz detail DT/1-2) žluté šipky – UV pozitivní vlákna

111-4.jpg 111-5.jpg

DT/1-2

111a2--5.jpg

kovový ochranný proužek ; CBS - Central Bank of Syria (A)  1000 £  (B) 

111a2--6.jpg
111-3.jpg

horní snímek - profilometricky pozitivní nominál vlevo dole na A; spodní snímek - profilometricky pozitivní portrét (vpravo na A) prezidenta  Hafize al-Assada