Jdi na obsah Jdi na menu
 


Taiwan – notafilické poznámky

30. 7. 2021

     Tchaj-wan (též Formosa, 臺灣; 台湾, hanyu pinyin Táiwān [ dále v textu Taiwan] , tongyong pinyin Táiwan, Wade-Giles T'ai-wan, tchajwansky Tâi-oân) je ostrov v jihovýchodní Asii, jenž je spolu s několika dalšími menšími ostrovy součástí Čínské republiky. Čínská republika, mezinárodně nazývaná jako Republic of China (Taiwan),  s mezinárodním  kódem  ROC je stát všeobecně známý po roce 1949 pod názvem Tchaj-wan.  Většina území ostrova tvoří spolu s Peskadorskými ostrovy čínskou provincii Tchaj-wan1;2.
     Název dle některých historiků je odvozen  od pojmenování oblasti dnešního Tchaj-nanu domorodým  kmenem Siraya.  Fonetický přepis se postupně začal používat pro pojmenování celého ostrova. Portugalci, kteří Tchaj-wan objevili, mu dali jméno Ilha Formosa, což v překladu znamená Krásný ostrov; toto označení  se částečně udrželo dodnes.

1;2 National Palace Museum Exhibition: The Origin of Taiwan[1]; John F. Copper, Taiwan: Nation-State or Province. 5th ed., 2012, str. 43[2]  

     Na území ostrova Taiwan je měnový monetární systém tzv. tchajwanského dolaru, respektive oficiálním názvem  nového tchajwanského  dolaru ( 新臺幣 nebo 新台幣).   Podle ISO 4217 je zkratkou  měny  TWD,  která se však mění v široké míře  používaný  symbol  NT$.  Měna je vydávána  jednak centrální bankou Čínské republiky  (Peoples Bank of China), ale také tchajwanskou bankou (Bank of Taiwan). Tchajwanský dolar se dělí na dvě jednotky, jednak 1/10 ( 10 ťiao;角)  a 1/100, když  10 ťiao se dále dělí na 100 fenů (分).Pro totéž dělení platí také (dle SCWPM), že 1 t´iao (=chiao) se skládá z 10 fenů (=centů) a 1 yuan (=dolar) se dělí na 10 t´iao. V notafilické literatuře je Taiwan zpravidla zahrnut do oblasti Číny (viz SCWPM;19thEd;2013;strana 244 – 247.
     Systém NS$ sahá až k roku 1895, když na území  Taiwanu  platil tzv. dollar systém [Year 21(1895) Issue] . V roce 1946 byla vydána emise 1946 (Year 35 after 1911) Issue a byl zaveden  nový  monetární systém Yuan (Dollar) Systém. Od uvedeného roku (1946) se pro měnu platící nejen na území Číny, ale také Taiwanu používá označení yuan, který se v tomto případě považuje za synonymum pro označení  dolar. První zmínkou o yuanu,  nahrazující systém dolaru  je z  období let 1904 – 1906, kdy byl dollar system nahrazen Gold Yen systémem. Měnovou  jednotkou byl yen [1904 - 1945],  platný do roku 1944 / 1945,  kdy  byl  yen  v roce 1946 nahrazen  již výše zmíněným  monetárním   systémem ( Yuan (Dollar Systém)

   V současnosti se  yuan  považuje  za ekvivalentní  označení dolaru (pochopitelně pouze na území Číny a Taiwanu).   Také v následujícím  v textu nadále budeme používat označení yuan.
    Monetární systém Taiwanu a souvisejících oblastí (Číny,Tibetu, Hong-Kongu či Macaa) je podstatně složitější, než uvádíme výše3. Není však účelem tohoto příspěvku poukázat na všechny související aspekty, což by vydalo na samostatnou brožuru.

3 https://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_yuan

     Na taiwanské notafilii je zajímavá ta skutečnost, že již v letech 1904 – 1906 a především v období 1949 – 1955 Bank of Taiwan vydala  na rozdíl od Číny několik emisí bankovek s prostorovým vertikálně – vertikálním uspořádáním.

1968-5-a.jpg 1968-5-r.jpg

 Pick#1968;5 yuan;1955;A,R

     V následujícím textu poukážeme na některé aspekty taiwanské notafilie s důrazem na ochranu bankovek a jemných niancí při jejich identifikaci. O výraznější ochraně bankovek, včetně UV pozitivních útvarů (nejčastěji vláknech)  lze hovořit až od emise 1999-2001 (Year 88-90 after 1911) Issue, tzn. u bankovek katalogizovaných jako Pick#1991 – Pick#1998. Mezi identifikátory řadíme také vodoznaky(A)  a jejich vzhled a rovněž skladbu  sériových čísel(B) a jejich lokaci. Rozsáhlejší  ochranu mají bankovky s holografickým pruhem(C) (Pick#1996[500 yuan]  – Pick#1997[1000 yuan]). Velmi zajímavých výsledků jsme dosáhli při studiu profilometrie(D)  bankovního pole.
      Pokud jde o vodoznaky, ty se nenalézají  na všech bankovkách Taiwanu. Vodoznak může být v případě taiwanských  bankovek obrazový (resp.znakový), nebo zcela ojediněle  portrétový. Přestože vodoznaky  nejsou obecným  identifikačním  znakem, vyskytují se téměř u všech bankovek jako vodoznaky nominální. Jako příklad  portrétového nenominálního vodoznaku uvádíme níže vodoznak bankovky Pick#1989a  z roku 1987.

1989-100-vodoznak.jpg

nenominální portrétový vodoznak (Pick#1989a)
(Dr. Sun Yat-sen)

     Jako identifikační znak je u některých bankovek, u nichž je použité indexování tzv. plate  letter , podobně jako známe u  indických či nepálských bankovek.

1979b-10-a.jpg dscn0812.jpg

Pick#1979b;1969;A (modré  šipky – plate letter A) vpravo – detail ; vlevo profilometrie v lokaci plate letter (pozitivní) Pick#1979a plate letter nemá

      Co se sériových čísel týká, nejvíce rozšířeným  typem je identit  #+6 digit-# nebo ##+ 6 digit ##.  Znamená to, že sériová čísla mají jeden prefix a jeden  posfix nebo dva znaky prefixu a dva znaky posfiixu. Počet vložených čísel je v drtivé většině bankovek šest. Další, avšak méně se vyskytující variantou utváření sériových čísel je #+ 6 digit, tedy bez posfixu.  (například emise bankovek ND (1948-1949)  Circulating Bank Cashier's Check Issue (Pick#1958 – Pick#1961).  Méně používanou variantou identitu  je rovněž skladba ##+ 6 digit (emise 1946[ Year 35 after 1911]Issue (Pick#1935 – Pick#1940).
     UV ochrana není u bankovek Taiwanu příliš rozšířená. Převažují UV pozitivní vlákna v několika barvách, nejčastěji světle modré a také UV pozitivní sériová čísla (oranžová až žlutá)

1991-100-a.jpg
1991-100-r.jpg

Pick#1991a;100 yuan;2000 (A,R) A - kovový intermitentní ochranný proužek

dscn0801.jpgA
dscn0802.jpgR

A -  UV pozitivní vlákna u Pick#1991a včetně  pozitivních sériových číslech (A bankovky) R - UV vlákna bez výraznějších pozitivních UV ploch

    V podstatě shodnou výbavu UV pozitivity má Pick#1998a (100 yuan) a také bankovka nominální hodnoty 200 yuan (Pick#1992a).

1992-200-a.jpg
1992-200-r.jpgPick#1992a;200 yuan;2001;A,R
dscn0796.jpg
dscn0797.jpgUV pozitivní vlákna u Pick#1992a včetně  pozitivních sériových číslech (A bankovky)

      Pokud jde o vodoznaky výše popsaných třech bankovek, jejich obrazovým motivem jsou hroznové víno (Pick#1992a) a květ s pěti  lístky květu(Pick#1991a &1998a).          

vodoznak-kvet.jpgA vodoznak-hrozny-vina.jpgB

A -  nominální (100) vodoznak u Pick#1991a(shodný s Pick#1998a); květ (pět okvětních lístků)   modré šipky – optický znak; červené šipky – soutisková značka; zelené šipky – kovový ochranný proužek s mikrotextem (ve světle bez intermitence)

B - nominální (200) vodoznak u Pick#1992a;hrozen; modré šipky – optický znak;červené šipky – soutisková značka; zelené šipky – kovový ochranný proužek s mikrotextem (ve světle bez intermitence), označující nominální hodnotu bankovky (200; detail níže)

1992-200-a-kovovy-prouzek.jpg

intermitence proužku

200-yuan-mikrotext.jpgdetail s mikrotextem a bez intermitence

     Výše uvedené tři bankovky mají jako první  (od emise 1999-2001[Year 88-90 after 1911] Issue)  kovový intermitentní ochranný proužek (间歇性的金属安全线) na A s mikrotextem, obsahující příslušný   číselný nominál (viz níže). Shodný proužek mají i bankovky s holografickým pruhem, avšak  u těchto bankovek je proužek  lokalizovaný na R (viz Pick#1996a níže).  
    Poněkud odlišná situace v ochraně a ve výbavě UV ploch je u již zmíněných bankovek s holografickým pruhem.

1996-500-a.jpg
1996-500-r.jpg

Pick#1996a;500 yuan;2004;A,R

pozn.: na R bankovky je zobrazeno stádo siky jelení (Sika deers) a (vpravo nahoře) horská flora, jejíž totožné zobrazení najdeme ve vodoznaku bankovky

vodoznak-travni-trs.jpg

nominální  (500) vodoznak z pohledu A u Pick#1996a;horská flora shodná s obrazem na R bankovky vpravo nahoře; modré šipky – optický znak; červená šipka – soutisková značka;  zelené šipky – kovový ochranný proužek s mikrotextem (ve světle bez intermitence )

dscn0783.jpg dscn0784.jpg

UV pozitivní vlákna u Pick#1996a  (A bankovky)  včetně  pozitivních sériových číslech; UV obraz  sportovce - basketbalisty ( 運動員 - 籃球運動員 )  vlevo na A (oranžová barva); pozitivní plocha v lokaci holografického pruhu (vpravo;pozitivní  holografie a iridiscence;viz níže)

dscn0785.jpg

UV pozitivní plocha (horská flora) s dislokací  do středu bankovky na R

dscn0787.jpgA
iridiscence-500-3.jpgB

A - holografický pruh  vpravo na R; nominální hodnota; periferní mikrotext  s číslicí 500 při pohledu 450[R1] 

B - detail holografického pruhu s periferní  lokací  iridiscence4  (žluté, červené a modré šipky)  

4  periferní iridiscence4(1), která je nedílnou součástí holografického pruh, není běžnou formou této ochrany bankovek; nejčastěji se iridiscence  (u bankovek s holografickým  pruhem  nebo bez holografie) na povrchu  bankovek  nachází ve formě kompaktního samostatného pruhu4(2)  na A nebo R,  vyskytuje  se však také jako intermitentní pruh iridiscence4(3), rovněž na A nebo R bankovek;  jako příklad  třetí  varianty je možné poukázat na bankovky Jamajky; Pick#85a – h,   Pick#86a – 86j & Pick#92a     

    Velmi zajímavé výsledky jsme zjistili ve studiu  profilometrických  ukazatelů u vybraných bankovek.  Bankovka o nominální hodnotě 1 yuan z roku 1961 má dvě varianty;Pick#1971a, u které se v literatuře uvádí, že je vybavena povrchovou  rytou  úpravou. Jedná se v podstatě o profilometrickou povrchovou úpravou. Druhá varianta bankovky, Pick#1971b  je tištěna způsobem, který se označuje jako litografie. Také ta dává profilometricky pozitivní výsledky.K  podobným  výsledkům jsme dospěli také u dalších bankovek (Pick#1971b; Pick#1982a;1983a & Pick#1979a –b). Profilometrické pozitivní pole pochopitelně nalézáme i u bankovek emitovaných  podstatně déle, než u citovaných bankovek.

00000637.jpg1 00000638.jpg2 00000639.jpg3
00000632.jpg4 00000624.jpg5 00000626.jpg6

1 - 3  výřez Pick#1971b;1961; totožná lokace bankovky (normální světlo;UV;pozitivní profilometrie)

4  -  6    pozitivní profilometrie u Pick#1982a;1972  (vlevo), Pick#1989a;1987 (střed) a Pick#1979b;1969 (vpravo; pozitivní textura plate letter A; viz výše)