Jdi na obsah Jdi na menu
 


Turkmenský manat [výběr nominálních hodnot 2009 – 2014 ]

31. 7. 2018

    Turkmenistán je jednou z postsovětských republik ačkoliv existoval již v dově Sovětského svazu, avšak pod označením Turkmenská sovětská socialistická republika (Turkmenská SSR). V té době na území Turkmenistánu platil sovětský rubl.  V roce 1993 přistoupila vláda Turkmenistánu a nově vzniklá centrální banka (Türkmenistanyň Merkezi Döwlet Banky; Central State Bank of Turkmenistan; 1993–1995 ) k emisím bankovek s nově přijatou měnovou jednotkou; manat. Na sklonku roku 1995 byla zmíněná centrální banka nahrazena institucí  Türkmenistanyň Merkezi Banky (Central Bank of Turkmenistan).

  Turkmenský manat (türkmen manat/түркмен манат) má podle ISO 4217 mezinárodní kód TMT. Jedna setina manatu se nazývá tenge (1/100). Pro zajímavost uvádíme, že měnovou jednotku tenge (jako hlavní) má Kazachstán. Tenge se v tomto případě dělí na 100 tiynů. Nejvyšší nominální hodnotou byly opakovaně vydávány bankovky 10000 manat.  V roce 2009 došlo k denominaci s ohledem na vysokou míru inflace a nejvyšší nominální hodnotou se stala bankovka 500 manat (Pick#28). Směnný poměr byl v přechodném období (zhruba do konce dubna 2009) stanoven tak, že 5000 starých manatů (emitovaných do roku 2009) odpovídal 1 manatu novému. Celkem v letech 1993 – 2014 bylo vydáno sedm emisí. V roce 1993 byly do oběhu uvedeny mince o hodnotách 1, 5, 10, 20 a 50 tenge. Oběžné mince se v současném peněžním oběhu prakticky nepoužívají.

20-tenge-km4-1993-a.jpg 20-tenge-km4-1993-r.jpg

20 tenge; KM#4; 1993 (A,R)

    V odborné literatuře se zcela nesprávně uvádí, že centrální banka Turkmenistánu emitovala pouze dvě emise bankovek. V takovém případě se emise bankovek z období 1993 – 2005[1] považují za jedinou emisi a bankovky 2009 – 2014 za emisi druhou[2]. Je to však naprosto mylný výklad.

    Na bankovkách Turkmenistánu nalezneme od roku 1993 6 signatur. V následujícím textu se pokusíme vysvětlit charakteristiku bankovek z emisí 2009 Issue  a 2012 & 2014 Issue.  Mezi těmito emisemi je několik zásadních rozdílů.  Ty uvádíme v tabulce níže.

Popis bankovek [6. a 7. emise]

2009 Issue

2012 & 2014 Issue

sig.4

sig. 5 & 6

Pick#22a - Pick#28a

Pick#29[a-b] - Pick#34a

kruhový hologram

třpytivá metalizace

(Pick#26 - Pick#28)

(Pick#31a & Pick#34a)

nejvyšší nominální

pruhový plochý hologram

hodnota 500 manat

(Pick#33a & Pick#34a)

 

nejvyšší nominální hodnota

 

100 manat

   popisují se dvě prostorově odlišné podoby metalizace          

    Dále v textu uvedeme několik základních znaků nových bankovek, které byly emitovány v letech 2009 – 2014. V roce 2009 je použitá třpytivá metalizace u bankovek 10 (Pick#31a) a 20 manat (Pick#32a).

turkmenistan-10-31a-a.jpg
turkmenistan-20-32a-a.jpg

třpytivá metalizace u bankovek 10 a 20 manat na aversu bankovek; v pravé i levé části aversu bankovek jsou umístněny optické značky pro nevidomé; u levé optické značky (princip čárového kódu) jsou navíc zobrazeny v odlišném počtu malé hvězdy (mimo Pick#29a-b & Pick#30a)

   Třpytivá metalizace, složená s nano částic kovových pigmentů, nejčastěji mědi nebo bronzu [slitina mědi a cínu].  Má optický reflexní charakter, kdy při odlišném úhlu pohledu mění své zabarvení. To může mít až tři navzájem oddělitelné barevné odstíny (=vrstvy). První, zpravidla zeleně zbarvená první vrstva (zelená) má při bočním pohledu pod úhlem 250 – 600 vrstvu označovanou 1β [1b].  Každý barevný odstín má shodně zbarvené tzv. periferní fragmenty metalizace (peripheral fragments of metalization; PfM). V oblasti třpytivé metalizace jsou zřetelná číselná označení nominálních hodnot.

trpytiva-metalizace-20--2.jpg

třpytivá metalizace u Pick#32a s PfM (žluté šipky) kolmý pohled pod úhlem 450   

trpytiva-metalizace-20--4.jpg

boční pohled pod úhlem 250 s dobře patrnou vrstvou , která barevně koresponduje s vrstvou 1

    Vodoznaky bankovek Turkmenistánu jsou nominální a kopírují portrét na aversu bankovek. Součástí vodoznaku je půlměsíc a pět hvězd, který je umístněn i na státní vlajce Turkmenistánu.

vodoznak-5.jpg vodoznak-20.jpg vodoznak-50--1.jpg

nominální vodoznak u bankovek 10 [Magdymguly Pyragy] 20 [Görogly Beg Türkmen] a 50 [Gorgut Ata Türkmen] manat

   Významným prvkem na rozdíl od předcházejícího hologramu u Pick#26a je holografický pruh, který nalézáme u bankovek 50 a 100 manat z roku 2014. Holografický pruh je mnohobarevný podle úhlu pohledu a intenzity osvícení. Na periferii holografického pruhu je označení nominální hodnoty bankovky.Vedle hologramu jsou obě bankovky vybaveny také třpytivou metalizací. Tu reprezentuje číselný nominál v pravém dolním rohu aversu bankovek. Tuto podobu třpytivé metalizace nalezneme také u bankovky 20 manat z roku 2012 (Pick#32a). Třpytivá metalizace je profilometricky pozitivní.  Jako příklad níže uvádíme holografii u bankovky 50 manat (Pick#33a).

metalizace-20-1.jpg dscn6002.jpg metalizace-50-1.jpg

třpytivá metalizace (20 manat) a pozitivní profilometrie u bankovky 20 a 50 manat

turkmenistan-50-33a-a.jpg

Pick#33a;50 manat; 2014 (A) červená šipka – třpytivá metalizace; u středu bankovky výrazný holografický pruh

dscn5978.jpg dscn5975.jpg

holografický pruh pod odlišným úhlem (900 a 450) pohledu a různým stupněm nasvícení; odlišné zbarvení a topika obrazců (kůň – nominální hodnota) kůň: žlutý [A] oranžový [B]

   Ochranný kovový proužek má u bankovek metalický vzhled. Jeho uspořádání odpovídá intermitentnímu vzhledu, přičemž při prosvícení se mění charakter proužku na kompaktní. U bankovky Pick#33a & Pick#34a  Kompaktní vzhled proužku odhaluje vložený mikrotext. Ten obsahuje číselný nominál a také zkratku centrální banky, Türkmenistanyň Merkezi Banky. Bankovky obsahují od nominální hodnoty 10 manat vnořený ochranný proužek, který je viditelný pouze v bílém světle.

    Poněkud odlišný vzhled má kovový ochranný proužek u bankovky Pick#32a; 20 manat.  Je v porovnání s Pich#33a & Pick#34a velmi jemný a jeho články obsahují mikrotext, týkající se pouze číselné nominální hodnoty. Zkratka centrální banky (=TMB) není uvedena. Při prosvícení je dobře zřetelná kompaktnost proužku, stejně tak jako je struktura vnořeného ochranného proužku. 

dscn5982.jpg dscn5995.jpg detail-prouzku-s-mikrotextem.jpg

kovový ochranný proužek u bankovky 50 manat; prostřední snímek ukazuje vnořený proužek a kompaktní vzhled ochranného kovového proužku; zcela vpravo detail mikrotextu (viz výše) pohled R v ochranném kovovém proužku

   Nedílnou komponentou ochrany bankovek Turkmenistánu je poměrně masivní iridiscence na jejich reversu. Iridiscence na rozdíl od jiných světových bankovek neobsahuje uvedenou nominální hodnotu bankovek ani jiný text. Je představována poměrně masivním pruhem, který pokrývá bankovku po celé výšce.

iridiscence-50.jpg iridiscence-20.jpg

iridiscence u bankovek 50 a 20 manat (na reversu bankovek)

    Velmi zdařilá je u bankovek Turkmenistánu UV ochrana. Má několik sjednocujících prvků, z nichž nejvýraznější je obrazec půlměsíce a pěti hvězd na reversu bankovek. Pokud se jedná o hvězdy, zajímavostí je jejich odlišné zbarvení u nominálů 50 a 100 manat. Ze sériových čísel je UV pozitivní vertikální číslo vpravo na aversu bankovek, které je při běžném pohledu zbarveno červeně. Druhé sériové číslo, umístněné horizontálně vlevo na aversu je UV negativní a je zbarveno černě.  Bankovky jsou doposud emitovány s #AA – AE + Σ7. Na aversu bankovek nalezneme UV pozitivní pole především v pravé části aversu. Ve vysokém počtu jsou zastoupena UV pozitivní vlákna, která jsou početnější posledních dvou nominálů. Vlákna jsou polychromatická.

uv-50--3.jpg uv-5--1.jpg

UV ochrana v levé části bankovek o nominální hodnotě 50 a 20 manat; pozitivní sériové číslo, zbarveno oranžově (20 manat) a žlutě (50 manat); hojná UV pozitivní vlákna; čtvercové pole s uvedenou nominální hodnotou (viditelné u bankovky 50 manat)

Zbarvení UV pozitivního pole (na reversu vpravo nahoře)

Pick#

půlměsíc

vnitřní hvězdy[3]

vnější hvězdy[2]

30a

žlutý

oranžové

žluté

31a

žlutý

sytě žluté

světle žluté

32a

světle azurový

fialové

světle azurové

33a

tmavě azurový

žluté

tmavě azurové

 

uv-5--3.jpga uv-10--1.jpgb
uv-20--2.jpgc uv-50--1.jpgd

a - Pick#30a; b -Pick#31a; c - Pick#32a; d - Pick#33a