Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vietnam 100 dŏng;Pick#125a [2016] Commemorative

20. 9. 2016

     V květnu 2016 se dostala do oběhu bankovka o nominální hodnotě 100 dŏng. Vietnamský dŏng (vietnamsky Đồng) je měna používaná ve Vietnamu od března 1978. Vydává ji Státní banka Vietnamu (viz níže). Zažitý symbol dŏngu je . ISO dŏngu je VND. Dŏng vystřídal po roce 1946 indočínský piastr. Jeden dŏng se po roce 1946 (Vietnam získal nezávislost na Francii v roce 1945)  rozděloval na 10 hâo (například Pick#79a; bankovka o nominální hodnotě 5 hâo [1/2 dŏng] z roku 1976) a 100 xu (bankovka Pick#13a – b; 20 xu z roku 1948 v přepočtu 20 Xu = 2 Hâo). V současné době se ani jedna z uvedených dílčích jednotek dŏngu neemituje.
      Pokud bychom měli zmínit historický přehled vietnamské notafilie, museli bychom  zohlednit také geopolitické dělení oblasti. Zajímavostí při tomto studiu je zjištění, že i na území Vietnamu za existence Francouzké Indočíny byl mimo piasteru v platnosti dolarový systém, stejně tak jako již u výše definovaného Vietnamu v roce 1990 (1990's Issues; #P - XF8 –#P - FX9). Kompletní přehled vietnamské notafilie včetně chybějící katalogizace bankovek uvádíme v tabulkách na konci příspěvku. Od roku 1946 se vietnamský ding rozděluje na jihovietnamský dŏng a dŏng Vietnamské socialistické republiky (VSR). V případě jihovietnamského dŏng bylo jeho dělení na 100 xu(=su) na rozdíl od výše zmíněného dělení dŏngu VSR.
       Dŏng VSR obíhal na území Vietnamu již od 10.století jako stříbrná mince, případně mince měděná nebo od 19.století mince zinková. Částka 60 dŏngů se kolem roku 1870 nazýval tien, když 10 tienů odpovídalo měnové jednotce 1 kuanu.  Kuan ve váze představoval 1,5 kg mincí1.
    V našem pojednání se jedná se o výroční bankovku s označením Commemorative [memorial] 65th Anniversary National Bank of Vietnam (1951 – 2016).  Bankovka má červenou a žlutou barvu. Na averzu bankovky je portrét Ho Chi Minha a výrazné logo s číslicí 65. Zajímavostí je, že toto logo je metalizované a obsahuje hloubkový polygram (=prostorově variabilního polygramu2; viz níže). Na reverzu je vyobrazena Ngân Hàng Nhà Nu'ớc Việt Nam (State Bank of Vietnam) spolu s mýtickým hrdinou Vietnamu (vpravo).
   Bankovka na A obsahuje plastický ochranný proužek, který má intermitentní charakter měnící se při prosvícení na proužek kompaktní. Články ochranného proužku obsahují 18% BOPP (biaxiálně orientovaný polypropylen), který dává proužku plastický charakter. Ochranný proužek obsahuje mikrotext s uvedením nominální hodnoty bankovky (100). 
    Vodoznakem bankovky je lotosový květ s galvanoplastikou čísla 65. Neobsahuje nominální hodnotu  bankovky a má tudíž charakter vodoznaku nenominálního. Součástí vodoznaku je soutisková značka, na kterou upozorníme později. Velikost bankovky je 163 x 83 mm. Bankovka je signována guvernérem Nguyen Van Binhem (sig 38).  

1Hlinka B. & Radoměřský, P.Peníze celého světa;1981;Mladá Fronta Praha;247 stran
2Kudweis,M.: Identit (=anatomie) bankovek [základní přehled]2016;1 – 27. 

vietnam-100-125-a.jpg
vietnam-100-125-r.jpg

100 dŏng;2016;Pick#125;A,R
1 – metalizace s polygramem; 2 – soutisková značka; 3 – plastický ochranný proužek; zelená a červená šipka - sériové vertikální a horizontální (ascendentní) číslo

vodoznak.jpg

vodoznak s galvanoplastikou čísla 65 (chybí nominální hodnota)

uv-na-a.jpg1 iridiscence.jpg2 uv-na-r-1.jpg3

1 - UV pozitivní vlákna na A (střed bankovky) 2 - iridiscenční pruh na R bankovky; 1 – označení 65. výročí (65th Anniversary National Bank of Vietnam (1951 – 2016) zelené šipky – šířka iridiscenčního pruhu; 3 - UV pozitivní lokace iridiscenčního pruhu; 1 - označení 65. výročí; žluté šipky - šířka iridiscenčního pruhu

     Soutisková značka je tvořena tradičně jednak obrazcem na A, dále na R a kompletního vzhledu nabývá při prosvícení bankovky bílým světlem.
 

soutiskova-znacka-na-a.jpgA
soutiskova-znacka-na-r.jpgR
soutiskova-znacka-na-prusvit.jpgprůsvit

       Významným ochranným prvkem bankovky je hloubkový polygram, o kterém jsme se již dříve zmiňovali u popisu některých bankovek (Nový Zéland, Trinidad & Tobago,  Kazachstán ).  Detailněji je popsán hloubkový (=variabilní) polygram v naší publikaci, uveřejněné dříve viz 2 výše . Polygram je lokalizovaný pod číslem 65 a tvoří obvyklý kruh, který má polychromatický charakter. Svoji barvu mění ze zelená na žlutou podle úhlu pohledu.

polygram-2.jpg polygram-3.jpg

vlevo - polygram (červené šipky) je zřetelně lokalizovaný pod konturami čísla 65 (proto termín hloubkový polygram) barva žlutá (900)   vpravo - barva zelená (450)     

    Dalším významným ochranným prvkem je intermitentní plastický ochranný proužek. Skládá se ze třech polí. Ten při prosvícení nabývá charakteru proužku kompaktního, který obsahuje mikrotext s udanou nominální hodnotou bankovky (100) a je doplněn vyobrazením lotosového květu, který jsme již zmínili v souvislosti s vodoznakem. 

ochranny-prouzek-3.jpg1
ochranny-prouzek-1.jpg1a
ochranny-prouzek-2.jpg2

1;1a - intermitentní ochranný proužek; 1 – 3 pole; žluté šipky – nominální hodnota bankovky; zelené šipky – lotosové květy; 2 -  (detail 1) 1 – lotosové květy;zelená šipka – nominální hodnota bankovky

ochranny-prouzek-4.jpgdetail 2

Základní přehled notafilie na území Vietnamu ( Francouzská Indočína[1875] – Vietnam[2016] ) 

oblast

Emitent

Systém/katalogizace

FRENCH INDOCHINA

 Banque de l'Indochine - With Branch

 

(GENERAL)

 HAÏPHONG

 Dollar/Piastre System

 

1875 - 1925

Pick#2 - Pick#20

 

 SAÏGON

 Dollar/Piastre System

 

1875 - 1920

Pick#22 - Pick#42

 

 Banque de l'Indochine - Without Branch

Piastre System

 

1919 - 1951

Pick#43 - Pick#84

 

Gouvernement Général de l'Indochine

Fractional  Cents Issue (System)

 

1939 - 1943

Pick#85 - Pick#91

 

 Japanese Occupation WWII

Yen System

 

1938 - 1940

 #M1  -  #M7

 

Institut d'Émission des États du

Piastre Systém

 

Cambodge, du Laos et du Vietnam

 

 

1953 - 1954

Pick#92 - Pick#109

FRENCH INDOCHINA

Institut d'Émission des États du

  Piastre / Đồng System

(VIETNAM)

Cambodge, du Laos et du Vietnam

Pick#104 - Pick#109

 

1953 - 1954

 

SOUTH VIETNAM

Ngân-Hàng Quốc-Gia Việt-Nam

Dồng System

 

(National Bank of Vietnam)

Pick#1 - Pick#44

 

1955 - 1975

& #P-R1 - #P - R8[1963]

  NORTH VIETNAM

Việt-Nam Dân-Chú Cộng-Hòa

(Pick#1 - Pick#58)

Dồng System

 

   (Democratic Republic of Vietnam)

Pick#1 - Pick#78A

 

(National Bank of Vietnam)

z A  Pick#59 - Pick#74[1958]

 

 (State Bank of Vietnam)

A   Pick#74A[1969] - 78

 

1945 - 1975

 #P - R10 -  #P - R31[1945-1951]

VIETNAM

 (State Bank of Vietnam)

Dồng System

 

1976 - 2016

Pick#79 - Pick#125

 

1987

 Ðồng B System

 

(BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM)

 #P - FX1 -  #P - FX7

 

1990

Dollar System

 

 

 #P - FX8 -  #P - FX9

Chybějící katalogizace bankovek 

oblast

chybějící katalogizace

FRENCH INDOCHINA

 

(GENERAL)

 

 HAÏPHONG

 Dollar/Piastre Systém

 

Pick#3 - Pick#9

 

Pick#11 & Pick#11 & Pick#14

 SAÏGON

 Dollar/Piastre Systém

 

Pick#23 & Pick#25 & Pick#28 & Pick#32

1919 - 1951

Pick#47 

1939 - 1943

0

1938 - 1940

 Pick#M3 & Pick#M5 - 6

1953 - 1954

0

FRENCH INDOCHINA

 

(VIETNAM)

0

 

 

SOUTH VIETNAM

 

 

0

 

 

  NORTH VIETNAM

Dồng System

 

#P - R14 - #P - R15 & #P - R18 - #P - R30

 

 

VIETNAM

 

 

0