Jdi na obsah Jdi na menu
 


Katalogizace jednotlivých bankovek

  Katatologizací rozumíme přesné zařazení bankovky do příslušné kategorie, tzn. přiřazení číselného kódu v duchu mezinárodní nomenklatury. Setkáváme se především s označením Cat.# (např. podle Bruno´s Paper Money Collection; 2008) nebo Pick# (např. podle World Paper Money Catalog; 2009). U obou značení je možné narazit na tzv. indexování (př. Pick#84a nebo Pick#101A). Velice často to souvisí s počtem edicí stejného nominálu v témže roce (avšak odlišné datum vydání emise), s počtem edicí (dotisků) v letech následujících nebo s počtem edicí za funkční období jednoho guvernera. Pochopitelně existují pro indexování i jiná, neméně závažná kriteria. Ta jsou dána především použitím signatury (nebo kombinace signatur), která je charakterizována pořadovým číslem. V neposlední řadě je indexování také používáno díky použité serie konkretní bankovky. Jako příklad níže uvedeme bankovku Mexika o nominální hodně 10 pesos; Pick#63 z období let 1969 - 1977. Z termínem katalogizace úzce souvisí tzv. identit (dříve anatomie) bankovky.

mexiko-10-63-a.jpg
mexiko-10-63-r.jpg

Této bankovky je registrováno 31 variant. Přitom katalogizace odpovídá Pick#63a - Pick#63i. To je základní forma zápisu, bez zohledňujících a upřesňujících údajů. Ornament va reversu bankovky vpravo nahoře se označuje v případě této bankovky jako orange seal at upper right on back

anatomie bankovek je v současné době nahrazována termínek identit bankovekjedná se o numerický vzorec bankovky zahrnující její základní identifikaci

Varianta indexování bankovek

katalogizace

index

identit

Pick#63a

a

16.9.1969

 

 

series 1A-1E

 

 

red seal at upper right on back

Pick#63b

b(1) - b(3)

 

 

b(1)

3.12.1969

 

 

series 1F-1K

 

 

light blue seal at upper right on back

 

b(3)

3.12.1969

 

 

series 1R-1V

 

 

blue seal at upper right on back

Pick#63c

c(1) - c(3)

 

 

c(2)

22.7.1970

 

 

series 1AB-1AF

 

 

green seal at upper right on back

Pick#d

d(1) - d(5)

 

 

d(4)

3.2.1971

 

 

series 1BC-1BG

 

 

brown seal at upper right on back

Pick#63e

e(1) - e(2)

obě 29.12.1972

Pick#63f

f(1) - f(2)

obě 18.07.1973

Pick#63g

g(1) - g(4)

 

 

g(3)

16.4.1974

 

 

series 1CU-1CY

 

 

orange-red seal at upper right on back

Pick#63h

h(1) - h(6)

 

 

h(5)

15.5.1975

 

 

series 1EA-1EE

 

 

red seal at upper right on back

Pick#63i

i(1) - i(4)

shodné datum 18.02.1977

    ♦  uvádíme jako příklad; vedle třech základních znaků jednotlivých variant bankovek se ještě zpravidla literatura odvolává na použitou signaturu, respektive na kombinaci signatut; bankovky Mexika mají zpravidla tři signatury, ovšem s tím, že se může u jednotlivých variant bankovek odlišovat označení signa;další způsob indexování nevychází z číslování a písmene abecedy v závorce, ale výhradně z abecedního řazení.

Indie 20 rupií;Pick#89Aa - 89Ad;2002 - 2006

pozn.:v rámci jednotlivých variant může nastat situace, kdy je nutné je dále rozišit; u uvedené bankovky Indie se bankovka Pick#89Ad rozděluje dále na Pick#89Ad(1) a Pick#89Ad(2); v tomto případě je zásadní použití tzv. plate letter (podrobněji v některém katalogu, nejlépe ve SCWPM)

   Některé světové katalogy (např. World Bank Notes; 2008), užívající značení Pick# používají jako doplňující a současně upřesňující údaj před číslem mezinárodní bankovní zkratku státu (např. BW – Botswana; SN – Senegal; SR –Surinam apod.). Je potřebné upozornit na to, že u obou výše uvedených značení existují určité nepřesnosti či rozpory. Jde především o indexování jednotlivých edicí bankovek.

   Jako ND jsou označovány bankovky, u nichž není přesně uveden rok jejich edice(rozumí se tím na bankovce). Tyto bankovky jsou pak označovány kupř. Nikaragua 200000 cordobas ND(1990). Kompletní značení bankovky by mělo vypadat, kupř. při nabídce v aukci, následovně:

Indie 20 rupees; UNC; ND; Pick#89Ac (nebo Cat.# 89A) 80,- Kč

   Pokud se některý sběratel specializuje na jednotlivé státy, nastává situace, že se již jen velice obtížně obejde bez odborné literatury. Mezi nejvíce užívanou lituretura lze právem zařadit Standard Catalog of World Paper Money. V katalogu jsou vyobrazeny bankovky s určitým komentářem, včetně katalogových cen (v USD) ve třech kvalitatitvních úrovních (UNC apod.). Vedle již výše uvedeného indexování se v katalogu setkáme s tzv. prefixí (kódováním), kde zjistíme účel vydání bankovky. Nejčastěji se jedná o:

P: pravidelně vydávané řádné bankovky; PS: separáty bankovek nebo bankovky vydané soukromými bankami nebo samosprávami ; PM: (military issue), armádou vydaná, armádní bankovka;  PR: (regional issue), oblastní bankovka  vydávaná národní autoritoubankou, zpravidla pro oblastní (regionální) použit; CS: (collector series), zpravidla sběratelská řada (velice často pamětní vydání)

     Standard Catalog of World Paper Money je vydáván ve dvou podobách. Jednak vydání, zachycující vývoj a historii bankovek (papírových platidel) v podobě tzv. speciálních edicí [tisků]  (A; I. díl). Dalším je katalog zahrnující bankovky od roku 1368 do roku 1960 (B; II. díl) a posledním dílem je svazek, věnující se moderním bankovkám, od roku 1961 do současnosti (C; III. díl). Jiná vydání obdoby katalogu SCWPM, věnující se otázce a problematice papírových platidel, jsou publikace vydávané centrálními bankami nebo odbornými společnostmi.

    Jak z výše uvedeného textu vyplývá, obecně uznávaným způsobem katalogizace bankovek je varianta podle Alberta Picka (1922 – 2015). Tento systém je však v některých detailech již překonán a zdá se, že jiné způsoby jsou přehlednější a přívětivější pro sběratele, kteří své sbírky vedou systematicky a přehledně. Pochopitelně i dělení světových bankovek do dvou časově systémových oblastí (I. 1368 - 1960; II. 1961 - současnost) přehled u některých států jen ztěžuje. Poslední dobou je hojně užívá katalogizace označena nikoli Pick#, ale vychází ze zkratek centrálních bank konkrétního státu. Pokud například zvolíme bankovku Bhutánu z roku 2008 o nominální hodnotě 1000 ngultrum, je v systému Pick# zařazena v rámci státu pod číselné označení 34a (34b bankovka je z roku 2013). Celé označení je Pick#34a. Tatáž bankovka je však s odvoláním na emitenta Royal Monetary Authority of Bhutan označována jako RMA B23 [P34]. B23 znamená, že se jedná o 23 bankovku v pořadí od změny hlavního emitenta v roce 1982. Údaj v závorce [P34] koresponduje se zařazením bankovky pod Pick#34(a – b). V roce 1982 (4.8.1982) byl nahrazen dosavadní emitent Bhutánu Royal Government of Bhutan (ve zkatce RGB; 1974 – 1982) za Royal Monetary Authority of Bhutan. Bankovky do roku 1982 byly katalogizovány se zkratkou RGB. Například bankovka o nominální hodnotě 100 ngultrum z roku 1981 je katalogizována jako Pick#11, kdežto v systému zkratek emitenta této katalogizaci odpovídá RGB B11 (P11). Výklad je obdobný jako u předešlé bankovky Pick#34 a – b. Klasifikace jednotlivých bankovek na tzv. subkódy (Pick#24a – d)se řídí odlišným datem emise, rozdílnou signaturou a jejím barevným provedením, použitou sérií, rozsahem sériového čísla a řadou dalších kriterií (detailněji výše).

      Krom Pick# a Cat# existuje celá řada katalogizace, která se však zpravidla týká národních systémů.

Varianty katalogizace bankovek

zkratka

použití

Cat#(C#)

Campbell L.K. Prisoner of War & Concentration Camp 

 

Money of the 20th Century  

D#

Denis Ch.   Catalogue des monnaies emises sur le territoire 

 

de la Russie ; Paris 1927 

J#

Jablonski T. Katalog papierowych pieniedzy (Polsko)

JP#

Pirot J.  Les billets des Cambres de Commerce

K#

Kardakoff N. Katalog der Geldsheine von Russia

M#

Major W. Belgium Local emergency issues  IBNS

 

Military Payment Certificates 

Pick#

Pick A.  Standard catalog of World Paper Money

SB#

Schwan F. &Boling J. World War II Remembered

P#

Pulko  - PULKO Kağıt Para (turecké bankovky)

 

  Domníváme se, že pro sběratele je finančně přínosnější(především pro začínající), když si pořídí katalog dřívějšího vydání, který se dá na různých stránkách (včetně eBay) pořídit za přijatelnou cenu. Cena nového katalogu (myšleno poslední vydání) se pohybuje v rozmezí (podle dodavatele) od 45 do 68 USD a zhruba 75 CAD.

    Nicméně je potřeba dodat, že každý sběratel by měl čerpat z odborné literatury tak, aby byl schopen svoji sbírku nebo nové přírůstky do sbírky správně zařadit. Postupně by své znalosti měl sběratel rozšířit na studium signatur, hlavních anatomických atributů bankovek včetně ochranných prvků. Teprve takto může vzniknout kvalitní sbírka, která má svoji vypovídající hodnotu.

22nded-2016.jpg1 23rded-2017.jpg2
standard-catalog-world-paper-money-1368-1960--2016.jpg3 12-vydani-katalogu-specialnich-bankovek-2013.jpg4

1 - SCWPM;1961 - 2016;22.vydání; 2 - SCWPM;1961 - 2017; 23. vydání; 3 - SCWPM;1368 - 1960;2016;16. vydání; 4 - SCWPM;Specialized Issues;2013; 12. vydání